Stebuklo Rožinis

Šį rožinį Motina Marija davė su tikslu atnešti žmonijos sąmonės pakėlimo stebuklą ir padėti išspręsti asmenines problemas. Šis trumpas rožinis yra geras būdas pradėti kalbėti rožinius.

PASTABA: Pagal Motinos Marijos instrukciją, šis stebuklų rožinis nėra saugomas autorinių teisių. Jūs turite teisę naudotis ir dalintis šiuo rožiniu taip kaip norite. Tiktai prašome šio rožinio nekeisti.

Skaitykite mokymą apie šį rožinį

Instrukcija: Viską pakartok 4 kartus iki užsklandos. Po to sukalbėk užsklandą.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos vardu, Amen.

(Išsakyk asmeninį prašymą)

 PASTABA: Jei nori kalbėti pilną rožinį, kartok sekantį afirmacijų ciklą keturis kartus (sukalbėk Sveika Marija po devynis kartus kiekvienam ciklui). Tai užims 22-30 minučių, priklausomai nuo kalbėjimo greičio. Jei neturi laiko kalbėti pilną rožinį, pakartok ciklą vieną kartą. Po įžangos gali išsakyti asmeninius prašymus ir dedikuoti rožinį specialiam tikslui.

Viešpaties malda

Dieve Tėve ir Motina mūsų, esantys visoje gyvybėje. Tebūna pašlovinta tavoji Esatis, AŠ ESU, mumyse. Mes priimame tavo karalystės atėjimą Žemėn per mus. Mes prisiimame atsakomybę reikšti tavo valią Žemėje, kaip ji išreikšta Danguje.

Mes priimame, kad kiekvieną dieną tu mums duodi galimybę būti viskuo, kuo esi tu. Mes pripažįstame, kad tu atleidi mums mūsų netobulumus, kaip ir mes vienas kitam atleidžiame, ir atiduodame savo valią aukštesniajai valiai esančiai mumyse. Todėl mes pripažįstame tiesą, kad visata sugrąžina mums tai, ką į ją išsiunčiame.

Mes prisiimame atsakomybę už savo gyvenimą ir savo planetą. Mes prisiekiame pakilti virš žemesniojo aš pagundų, kad tu galėtum  išlaisvinti mus nuo visų netobulų energijų. Mes teigiame, kad tavo karalystė, galia ir šlovė įsikūnija Žemėje, dabar ir amžinai. Amen.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 •  Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Vidinio Kristaus teigimas

1. Jėzaus Kristaus vardu, šaukiu mylimą Mariją, Stebuklų Motiną. Išmokyk stebuklo laikyti tyrą viziją sau, visai gyvybei ir Žemei. Išmokyk stebuklo visiškai atsiduoti Dievui, kad ir aš galėčiau iš pačių sielos gelmių ištarti: „O Viešpatie, tebūnie man pagal tavo valią.“

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 •  Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. Aš atiduodu viską, kas trukdo Dievo Stebuklui pasireikšti mano gyvenime. O Dieve, aš visą save tau atiduodu. O Dieve, nieko nuo tavęs nenuslepiu. O Dieve, viską, ką turiu, atiduodu tau.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 •  Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. Aš atiduodu savo žmogiškąjį ego ir netikrą tapatumą ir priimu, kad Dievas jį dabar sudegina. O Dieve, esu pasirengęs prarasti savo mirtingą tapatumą, kad laimėčiau nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą. Prašau savo Kristaus AŠ nusileisti ir paimti savo žinion visus mano gyvenimo ir sąmonės aspektus, ir priimu, kad esu pripildytas Kristaus šviesos dabar ir amžinai. Aš priimu, kad mano Kristaus AŠ yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, ir kad mano gyvenimas pastatytas ant Kristaus uolos.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 •  Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. O Dieve, pripažįstu, kad pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti, AŠ ESU Esatis manyje yra tikrasis darytojas. Aš priimu, kad esu sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Aš priimu, kad esu Dievo sūnus/dukra. Aš priimu, kad šią akimirką manyje gimsta Kristus, ir priimu, kad AŠ ESU antrasis Kristaus atėjimas manyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 •  Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. Aš priimu, kad esu Gyvasis Kristus, vaikščiojantis šia Žeme, ir todėl priimu ir teigiu, kad Dievas gali daryti darbus per mane, kuriuos darė per Jėzų. Aš priimu ir teigiu, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Todėl aš priimu Dievo stebuklo pasireiškimą visuose savo gyvenimo ir sąmonės aspektuose.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 •  Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. Aš priimu netikrų mokytojų ir jų netikrų mokinių stalų išvartymo stebuklą, tų netikrų mokytojų ir mokinių, kurie neigia Kristų savyje ir kituose. Tų, kurie nenori eiti vidiniu keliu ir kurie mėgina sutrukdyti norintiems įžengti į tikrąjį kelią. Aš priimu, kad jų dienos suskaičiuotos, ir priimu jų valdžios citadelių bažnyčioje ir valstybėje griūtį. Aš priimu, kad jie neturi galios Motinai Žemei.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 •  Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. Aš priimu visų Dievo sūnų ir dukterų prisikėlimo stebuklą, priimu, kad jie atranda ir priima tikrąjį vidinį kelią į savo Kristiškumą. Aš priimu masinio prabudimo stebuklą ir matau žmones priimant vidinį kelią ir atnešant antrąjį Kristaus atėjimą – tikrąsias Kristaus mišias.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 •  Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. Aš priimu Dievo karalystės atėjimo Žemėn stebuklą. Aš teigiu ir priimu pakylėtojo Jėzaus Kristaus atėjimą, kuris valdys kaip dvasinis Žemės karalius, dabar ir amžinai. Matau tai įvykstant ir laikau tyrą viziją Žemei ir visai joje esančiai gyvybei.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 •  Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė (3x) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Aš priimu begalinę Dangiškosios Motinos ramybę. Aš renkuosi visada pasilikti šioje ramybėje ir priimu tobulą Dangiškosios Motinos meilę. Aš priimu, kad jos meilė sudegina visas mano baimes. Aš priimu, kad esu Gyvasis Kristus įsikūnijime, ir prisiekiu būti viskuo, kas esu Dievuje ir daugiau.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos vardu, užsklendžiu Žemę begalinėje Dangiškosios Motinos meilėje ir šviesoje. Tai padaryta, tai atlikta, tai užsklęsta materijoje, nes tai ištarė Dangiškosios Motinos lūpos. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com