INV12 Motinos Marijos aštuonlypio gydymo invokacija

Galinga invokacija kviesti gydymą sau ir kitiems, taip pat grupėms žmonių, kurios yra veikiamos tam tikros ligos.

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


Kosminio Kristaus vardu, kreipiuosi į Dangiškąjį Tėvą ir Dangiškąją Motiną ir skiriu šią invokaciją vientisumui atkurti:… (Paminėkite žmogaus vardą(-us) ir trumpai apibūdinkite ligą(-as), kurią(-ias) norėtumėte pagydyti.)

Dievas yra Tėvas ir Motina

 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Jie neatskirai, jie – vienas.
 •  
 • Mes pagimdyti sąjungos šventos,
 • Jų meilė mus kely globos.
 • Gyvenimo gausingo dovana
 • Nesantaiką numalšo mumyse.
 • Pažadinti vandens gaivaus,
 • Iš sapno bundame baisaus.
 • Mes matome – gyvybė juk viena,
 • Tad pergalinga aušta jau diena.
 • Pas Dievą grįžtame keliu,
 • Visų šventųjų pramintu.
 • Mes Dievo kūnas esam čia,
 • Per mus atgimsta planeta,
 • Į meilės aukso amžių tvirtą,
 • Dangaus palaiminimais apipiltą.
 • Mes padedam žmonėms matyti,
 • Jog tik vienovė realybė,
 • Ir tik vienovėj būdami,
 • Pilnatvėj būsim amžini.
 • Ir Žemė jau pagijusi visa,
 • Gyvybė Dievo tobula yra.
 •  
 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Kiekvienam' mes matom Dievą.

Pirmasis spindulys – Galia

1. AŠ ESU VIENIS, AŠ ESU Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga. Trokštančiam Aš duosiu dovanai gerti iš gyvenimo vandens šaltinio.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau už bet kokį tapatumą šiame pasaulyje.
 • AŠ ESU laisvas BŪTI
 • Viskuo, kuo AŠ ESU ir DAUGIAU.
 •  
 • Mano tapatumo jausmas yra aiškus.
 • AŠ ESU bendrakūrėjas su savuoju Dievu.
 • Renkuosi nebekurti ego atskirtyje,
 • Renkuosi bendrakurti vienovėje.

2. Aš noriu būti išgydytas! Aš noriu būti vientisas, įveikdamas visus susiskaldymo elementus savo sąmonėje ir esybėje.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau už bet kokį tapatumą šiame pasaulyje.
 • AŠ ESU laisvas BŪTI
 • Viskuo, kuo AŠ ESU ir DAUGIAU.
 •  
 • Mano tapatumo jausmas yra aiškus.
 • AŠ ESU bendrakūrėjas su savuoju Dievu.
 • Renkuosi nebekurti ego atskirtyje,
 • Renkuosi bendrakurti vienovėje.

3. Esu pasirengęs pripažinti, kad viskas materialioje visatoje, įskaitant ir mano fizinį kūną, yra sukurta iš proto įvaizdžių, projektuojamų ant Materijos Šviesos.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau už bet kokį tapatumą šiame pasaulyje.
 • AŠ ESU laisvas BŪTI
 • Viskuo, kuo AŠ ESU ir DAUGIAU.
 •  
 • Mano tapatumo jausmas yra aiškus.
 • AŠ ESU bendrakūrėjas su savuoju Dievu.
 • Renkuosi nebekurti ego atskirtyje,
 • Renkuosi bendrakurti vienovėje.

4. Esu pasirengęs pripažinti, kad jokia forma šioje visatoje nėra amžina ar turinti aukščiausią tikrovę.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau už bet kokį tapatumą šiame pasaulyje.
 • AŠ ESU laisvas BŪTI
 • Viskuo, kuo AŠ ESU ir DAUGIAU.
 •  
 • Mano tapatumo jausmas yra aiškus.
 • AŠ ESU bendrakūrėjas su savuoju Dievu.
 • Renkuosi nebekurti ego atskirtyje,
 • Renkuosi bendrakurti vienovėje.

5. Kiekvieną formą privalo palaikyti proto įvaizdis, kuris yra projektuojamas ant Materijos Šviesos daugybę kartų kiekvieną sekundę.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau už bet kokį tapatumą šiame pasaulyje.
 • AŠ ESU laisvas BŪTI
 • Viskuo, kuo AŠ ESU ir DAUGIAU.
 •  
 • Mano tapatumo jausmas yra aiškus.
 • AŠ ESU bendrakūrėjas su savuoju Dievu.
 • Renkuosi nebekurti ego atskirtyje,
 • Renkuosi bendrakurti vienovėje.

6. Kiekviena liga yra nesubalansuoto įvaizdžio, projektuojamo ant Materijos Šviesos, iš kurios yra sukurti mūsų keturi žemesnieji kūnai, pasekmė.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau už bet kokį tapatumą šiame pasaulyje.
 • AŠ ESU laisvas BŪTI
 • Viskuo, kuo AŠ ESU ir DAUGIAU.
 •  
 • Mano tapatumo jausmas yra aiškus.
 • AŠ ESU bendrakūrėjas su savuoju Dievu.
 • Renkuosi nebekurti ego atskirtyje,
 • Renkuosi bendrakurti vienovėje.

7. Kol tas pats proto įvaizdis yra projektuojamas ant Materijos Šviesos, liga negali būti pilnai išgydyta. Įvaizdis šią ligą pastoviai atkuria iš naujo.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau už bet kokį tapatumą šiame pasaulyje.
 • AŠ ESU laisvas BŪTI
 • Viskuo, kuo AŠ ESU ir DAUGIAU.
 •  
 • Mano tapatumo jausmas yra aiškus.
 • AŠ ESU bendrakūrėjas su savuoju Dievu.
 • Renkuosi nebekurti ego atskirtyje,
 • Renkuosi bendrakurti vienovėje.

8. Pilnai pripažindamas, kad visata yra veidrodis, skelbiu, jog esu pasiryžęs ištirti ir transcenduoti bet kokius proto įvaizdžius, kurie materializuoja ligą mano fiziniame kūne.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau už bet kokį tapatumą šiame pasaulyje.
 • AŠ ESU laisvas BŪTI
 • Viskuo, kuo AŠ ESU ir DAUGIAU.
 •  
 • Mano tapatumo jausmas yra aiškus.
 • AŠ ESU bendrakūrėjas su savuoju Dievu.
 • Renkuosi nebekurti ego atskirtyje,
 • Renkuosi bendrakurti vienovėje.

Antrasis Spindulys – Išmintis

1. Už visus savo turtus įsigysiu išmintį. Esu pasiryžęs suvokti, kokie proto įvaizdžiai kuria ligą ir disbalansą mano keturiuose žemesniuosiuose kūnuose.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau nei mano mintys,
 • Esu DAUGIAU už visus įsitikinimus šiame pasaulyje,
 • Ir žinau, kad AŠ ESU laisvas BŪTI.
 •  
 • AŠ ESU viena su vienovę reginčia Kristaus išmintimi,
 • Prasiskverbiančia pro visas iliuzijas ir suteikiančia man galią,
 • Pašalinti rąstą iš savo akies,
 • Idant atėjęs šio pasaulio princas nieko manyje nerastų.

2. AŠ ESU VIENIS, tampantis įvairiausiomis formomis, kurioms skirta sugrįžti į Vienį, kosminiame šokyje tarp Dangiškojo Mylimojo ir Mylimosios.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau nei mano mintys,
 • Esu DAUGIAU už visus įsitikinimus šiame pasaulyje,
 • Ir žinau, kad AŠ ESU laisvas BŪTI.
 •  
 • AŠ ESU viena su vienovę reginčia Kristaus išmintimi,
 • Prasiskverbiančia pro visas iliuzijas ir suteikiančia man galią,
 • Pašalinti rąstą iš savo akies,
 • Idant atėjęs šio pasaulio princas nieko manyje nerastų.

3. Pripažįstu, kad daugelis proto įvaizdžių mano esybėje buvo paimti iš mano šeimos sąmonės, o taip pat iš mano kultūrinės grupės ir masinės sąmonės.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau nei mano mintys,
 • Esu DAUGIAU už visus įsitikinimus šiame pasaulyje,
 • Ir žinau, kad AŠ ESU laisvas BŪTI.
 •  
 • AŠ ESU viena su vienovę reginčia Kristaus išmintimi,
 • Prasiskverbiančia pro visas iliuzijas ir suteikiančia man galią,
 • Pašalinti rąstą iš savo akies,
 • Idant atėjęs šio pasaulio princas nieko manyje nerastų.

4. Pripažįstu, kad šiuos įvaizdžius priėmiau ir adaptavau sau per daugybę gyvenimų, susikurdamas savo asmenišką savasties versiją, grįstą atskirties iliuzija.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau nei mano mintys,
 • Esu DAUGIAU už visus įsitikinimus šiame pasaulyje,
 • Ir žinau, kad AŠ ESU laisvas BŪTI.
 •  
 • AŠ ESU viena su vienovę reginčia Kristaus išmintimi,
 • Prasiskverbiančia pro visas iliuzijas ir suteikiančia man galią,
 • Pašalinti rąstą iš savo akies,
 • Idant atėjęs šio pasaulio princas nieko manyje nerastų.

5. Pripažįstu, kad šie įvaizdžiai yra tikroji bet kokių materialių sąlygų mano gyvenime priežastis, ir todėl liga negalės būti pilnai išgydyta, gydant vien fizinį kūną.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau nei mano mintys,
 • Esu DAUGIAU už visus įsitikinimus šiame pasaulyje,
 • Ir žinau, kad AŠ ESU laisvas BŪTI.
 •  
 • AŠ ESU viena su vienovę reginčia Kristaus išmintimi,
 • Prasiskverbiančia pro visas iliuzijas ir suteikiančia man galią,
 • Pašalinti rąstą iš savo akies,
 • Idant atėjęs šio pasaulio princas nieko manyje nerastų.

6. Pripažįstu, kad siekdamas slopinti fizinius simptomus, tiesiog įstumiu įvaizdžius giliau į pasąmonę, iš kurios jie materializuos ligą ateityje, gal net būsimame įsikūnijime.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau nei mano mintys,
 • Esu DAUGIAU už visus įsitikinimus šiame pasaulyje,
 • Ir žinau, kad AŠ ESU laisvas BŪTI.
 •  
 • AŠ ESU viena su vienovę reginčia Kristaus išmintimi,
 • Prasiskverbiančia pro visas iliuzijas ir suteikiančia man galią,
 • Pašalinti rąstą iš savo akies,
 • Idant atėjęs šio pasaulio princas nieko manyje nerastų.

7. Pripažįstu, kad dauguma šių įvaizdžių buvo sukurti nuoširdžiai jais patikėjus, žmonėms patikėjus, kad šie įvaizdžiai yra teisingi ir tikslūs. Žinau, kad ego niekada nesugebės pamatyti jų iliuzijos.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau nei mano mintys,
 • Esu DAUGIAU už visus įsitikinimus šiame pasaulyje,
 • Ir žinau, kad AŠ ESU laisvas BŪTI.
 •  
 • AŠ ESU viena su vienovę reginčia Kristaus išmintimi,
 • Prasiskverbiančia pro visas iliuzijas ir suteikiančia man galią,
 • Pašalinti rąstą iš savo akies,
 • Idant atėjęs šio pasaulio princas nieko manyje nerastų.

8. Tad esu pasiryžęs siekti visa persmelkiančios išminties, kuri galėtų padėti man pamatyti įvaizdžius, kurie nėra pusiausvyroje ir todėl atveda prie disbalanso mano esybėje.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau nei mano mintys,
 • Esu DAUGIAU už visus įsitikinimus šiame pasaulyje,
 • Ir žinau, kad AŠ ESU laisvas BŪTI.
 •  
 • AŠ ESU viena su vienovę reginčia Kristaus išmintimi,
 • Prasiskverbiančia pro visas iliuzijas ir suteikiančia man galią,
 • Pašalinti rąstą iš savo akies,
 • Idant atėjęs šio pasaulio princas nieko manyje nerastų.

Trečiasis Spindulys – Meilė

1. Matau, kad jeigu neturiu meilės, besąlyginės meilės, esu niekas.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau nei mano emocijos.
 • AŠ ESU nuolat tekantis
 • Besąlyginės Dievo meilės srautas.
 •  
 • AŠ ESU sukurtas
 • Kaip Dievo besąlyginės meilės išraiška,
 • Ir mano meilė yra tokia didelė,
 • Kad teku su meile – besąlygiškai.

2. Pripažįstu, kad mano keturi žemesnieji kūnai yra sukurti būti besąlyginės Dievo meilės indais, kad ji galėtų būti išreiškiama besąlygiškai šiame pasaulyje.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau nei mano emocijos.
 • AŠ ESU nuolat tekantis
 • Besąlyginės Dievo meilės srautas.
 •  
 • AŠ ESU sukurtas
 • Kaip Dievo besąlyginės meilės išraiška,
 • Ir mano meilė yra tokia didelė,
 • Kad teku su meile – besąlygiškai.

3. AŠ ESU VIENIS, pasireiškiantis trejybėje kaip Alfa ir Omega, kuriuos tobuloje kūrybinėje įtampoje palaiko viengimis Sūnus, Kristaus proto Logos.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau nei mano emocijos.
 • AŠ ESU nuolat tekantis
 • Besąlyginės Dievo meilės srautas.
 •  
 • AŠ ESU sukurtas
 • Kaip Dievo besąlyginės meilės išraiška,
 • Ir mano meilė yra tokia didelė,
 • Kad teku su meile – besąlygiškai.

4. Matau, kad visi nesubalansuoti proto įvaizdžiai, kuriuos priėmiau, yra sukurti būti „pateisinimais“ besąlyginės meilės tekėjimui per mano esybę užblokuoti.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau nei mano emocijos.
 • AŠ ESU nuolat tekantis
 • Besąlyginės Dievo meilės srautas.
 •  
 • AŠ ESU sukurtas
 • Kaip Dievo besąlyginės meilės išraiška,
 • Ir mano meilė yra tokia didelė,
 • Kad teku su meile – besąlygiškai.

5. Pripažįstu, kad pačioje savo šerdyje, myliu Dievą, myliu gyvenimą, myliu save pernelyg stipriai, kad sustabdyčiau Meilės srautą.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau nei mano emocijos.
 • AŠ ESU nuolat tekantis
 • Besąlyginės Dievo meilės srautas.
 •  
 • AŠ ESU sukurtas
 • Kaip Dievo besąlyginės meilės išraiška,
 • Ir mano meilė yra tokia didelė,
 • Kad teku su meile – besąlygiškai.

6. Pripažįstu, kad Meilė yra besąlyginė jėga, ir kol kursiu sąlygas, kaip ji turėtų būti išreiškiama, arba kada ji neturėtų būti duodama, ji negalės per mane tekėti.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau nei mano emocijos.
 • AŠ ESU nuolat tekantis
 • Besąlyginės Dievo meilės srautas.
 •  
 • AŠ ESU sukurtas
 • Kaip Dievo besąlyginės meilės išraiška,
 • Ir mano meilė yra tokia didelė,
 • Kad teku su meile – besąlygiškai.

7. Esu pasiryžęs išvysti visas savo priimtas sąlygas, tas sąlygas, iš kurių yra sukurti nesubalansuoti proto įvaizdžiai mano esybėje.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau nei mano emocijos.
 • AŠ ESU nuolat tekantis
 • Besąlyginės Dievo meilės srautas.
 •  
 • AŠ ESU sukurtas
 • Kaip Dievo besąlyginės meilės išraiška,
 • Ir mano meilė yra tokia didelė,
 • Kad teku su meile – besąlygiškai.

8. Kadangi myliu Dievą ir savo Aukštesnę Esybę labiau už viską šiame pasaulyje, esu pasiryžęs besąlygiškai atiduoti visas sąlygas į Meilės tėkmę.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau nei mano emocijos.
 • AŠ ESU nuolat tekantis
 • Besąlyginės Dievo meilės srautas.
 •  
 • AŠ ESU sukurtas
 • Kaip Dievo besąlyginės meilės išraiška,
 • Ir mano meilė yra tokia didelė,
 • Kad teku su meile – besąlygiškai.

Ketvirtasis Spindulys – Tyrumas

1. Matau, kad Meilė yra transcendentinė jėga, tai reiškia, kad ji niekada nestovi vietoje, niekada nesiekia turėti ar savintis.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau už bet kokias materialias formas.
 • AŠ ESU paveikslas Dievo Prote,
 • Ir matau savo Dangiškosios Matricos tyrumą.
 •  
 • Transcenduoju visus proto įvaizdžius,
 • Kurie yra mažiau už tyrą viziją,
 • Ir jaučiu, kaip kunkuliuoja Gyvenimo Upė,
 • Nuskaistinanti mano esybę į tyrą kristalą.

2. Matau, kad priėmęs bet kokias sąlygas, pateisinančias nuolatinės savitranscendencijos tėkmės blokavimą, atsiskiriu nuo Gyvenimo Upės.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau už bet kokias materialias formas.
 • AŠ ESU paveikslas Dievo Prote,
 • Ir matau savo Dangiškosios Matricos tyrumą.
 •  
 • Transcenduoju visus proto įvaizdžius,
 • Kurie yra mažiau už tyrą viziją,
 • Ir jaučiu, kaip kunkuliuoja Gyvenimo Upė,
 • Nuskaistinanti mano esybę į tyrą kristalą.

3. Nors Laisvos Valios Įstatymas suteikia man teisę laikyti save atskira būtybe, jis taip pat padaro mane pavaldų antrajam termodinamikos dėsniui, griaunančiam visas nesubalansuotas formas.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau už bet kokias materialias formas.
 • AŠ ESU paveikslas Dievo Prote,
 • Ir matau savo Dangiškosios Matricos tyrumą.
 •  
 • Transcenduoju visus proto įvaizdžius,
 • Kurie yra mažiau už tyrą viziją,
 • Ir jaučiu, kaip kunkuliuoja Gyvenimo Upė,
 • Nuskaistinanti mano esybę į tyrą kristalą.

4. AŠ ESU VIENIS, kūrybingumo šaltinis, išreikštas amžinuoju tapimo srautu, sukuriančiu Gyvenimo Upę, kuri apima visa kas YRA, Šventosios Dvasios vėjyje.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau už bet kokias materialias formas.
 • AŠ ESU paveikslas Dievo Prote,
 • Ir matau savo Dangiškosios Matricos tyrumą.
 •  
 • Transcenduoju visus proto įvaizdžius,
 • Kurie yra mažiau už tyrą viziją,
 • Ir jaučiu, kaip kunkuliuoja Gyvenimo Upė,
 • Nuskaistinanti mano esybę į tyrą kristalą.

5. Užblokuodamas Meilės tekėjimą ir atsisakydamas transcenduoti save, paverčiu savo keturis žemesniuosius kūnus uždara sistema.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau už bet kokias materialias formas.
 • AŠ ESU paveikslas Dievo Prote,
 • Ir matau savo Dangiškosios Matricos tyrumą.
 •  
 • Transcenduoju visus proto įvaizdžius,
 • Kurie yra mažiau už tyrą viziją,
 • Ir jaučiu, kaip kunkuliuoja Gyvenimo Upė,
 • Nuskaistinanti mano esybę į tyrą kristalą.

6. Bet kurioje uždaroje sistemoje ima kauptis netyrumai, kol galiausiai jie priverčia žlugti pačią sistemą.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau už bet kokias materialias formas.
 • AŠ ESU paveikslas Dievo Prote,
 • Ir matau savo Dangiškosios Matricos tyrumą.
 •  
 • Transcenduoju visus proto įvaizdžius,
 • Kurie yra mažiau už tyrą viziją,
 • Ir jaučiu, kaip kunkuliuoja Gyvenimo Upė,
 • Nuskaistinanti mano esybę į tyrą kristalą.

7. Matau, kad tikroji fizinės ligos priežastis yra netyrų energijų sankaupa – tai yra, tų energijų, kurias siekiu turėti ir naudoti atskirojo aš poreikiams – visuose keturiuose žemesniuosiuose savo kūnuose.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau už bet kokias materialias formas.
 • AŠ ESU paveikslas Dievo Prote,
 • Ir matau savo Dangiškosios Matricos tyrumą.
 •  
 • Transcenduoju visus proto įvaizdžius,
 • Kurie yra mažiau už tyrą viziją,
 • Ir jaučiu, kaip kunkuliuoja Gyvenimo Upė,
 • Nuskaistinanti mano esybę į tyrą kristalą.

8. Tik atkurdamas besąlyginės Meilės tekėjimą galiu transformuoti netyras energijas į energijas, kurios tekėtų ir laimintų visą gyvybę. Tad pasišvenčiu grįžimui į Gyvenimo Upę.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU daugiau už bet kokias materialias formas.
 • AŠ ESU paveikslas Dievo Prote,
 • Ir matau savo Dangiškosios Matricos tyrumą.
 •  
 • Transcenduoju visus proto įvaizdžius,
 • Kurie yra mažiau už tyrą viziją,
 • Ir jaučiu, kaip kunkuliuoja Gyvenimo Upė,
 • Nuskaistinanti mano esybę į tyrą kristalą.

Penktasis Spindulys – Tiesa

1. Netyrumams pranykstant, aiškiai pradedu matyti pamatinę tiesą, kad visa gyvybė yra viena.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Mane švariai nuplauna
 • Galingai kunkuliuojantys
 • Tiesos Upės vandenys.
 •  
 • Mano regėjimas nėra padalintas, Kristaus Tiesos šviesa
 • Užpildo mano keturis žemesniuosius kūnus
 • Be galo giliu, smaragdiniu duburiu –
 • Jaunystės Eliksyru.

2. Aš dabar matau, kad visi netyri įvaizdžiai ir įsitikinimai kilo iš tos pačios iliuzijos, iš iliuzijos, kad esu atskirtas nuo savojo Šaltinio, ir todėl esu atskirtas nuo kitų gyvybės formų.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Mane švariai nuplauna
 • Galingai kunkuliuojantys
 • Tiesos Upės vandenys.
 •  
 • Mano regėjimas nėra padalintas, Kristaus Tiesos šviesa
 • Užpildo mano keturis žemesniuosius kūnus
 • Be galo giliu, smaragdiniu duburiu –
 • Jaunystės Eliksyru.

3. Matau, kad iš šios iliuzijos gimė mano atskirasis tapatumas. Todėl ego yra pamatinė bet kokių ligų priežastis, nes kiekviena liga yra tam tikros iliuzijos materializacija.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Mane švariai nuplauna
 • Galingai kunkuliuojantys
 • Tiesos Upės vandenys.
 •  
 • Mano regėjimas nėra padalintas, Kristaus Tiesos šviesa
 • Užpildo mano keturis žemesniuosius kūnus
 • Be galo giliu, smaragdiniu duburiu –
 • Jaunystės Eliksyru.

4. Matau konfliktą savo esybėje, kadangi ego nori mane laikyti už Gyvenimo Upės ribų, mėgindamas užsitikrinti savo išgyvenimą – net jeigu tai reikštų mano fizinio kūno susirgimą ir mirtį.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Mane švariai nuplauna
 • Galingai kunkuliuojantys
 • Tiesos Upės vandenys.
 •  
 • Mano regėjimas nėra padalintas, Kristaus Tiesos šviesa
 • Užpildo mano keturis žemesniuosius kūnus
 • Be galo giliu, smaragdiniu duburiu –
 • Jaunystės Eliksyru.

5. AŠ ESU VIENIS, išreiškiantis save per savimonę turinčias būtybes, kurios turi galimybę tapti viskuo, kuo AŠ ESU, sąmoningai rinkdamosis būti DAUGIAU.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Mane švariai nuplauna
 • Galingai kunkuliuojantys
 • Tiesos Upės vandenys.
 •  
 • Mano regėjimas nėra padalintas, Kristaus Tiesos šviesa
 • Užpildo mano keturis žemesniuosius kūnus
 • Be galo giliu, smaragdiniu duburiu –
 • Jaunystės Eliksyru.

6. Aš dabar sąmoningai nusprendžiu pasišvęsti vientisumui. Ir todėl, pilnai suvokdamas savo, kaip savimonę turinčio bendrakūrėjo, tapatumą, renkuosi atsiskirti nuo savo atskirojo aš.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Mane švariai nuplauna
 • Galingai kunkuliuojantys
 • Tiesos Upės vandenys.
 •  
 • Mano regėjimas nėra padalintas, Kristaus Tiesos šviesa
 • Užpildo mano keturis žemesniuosius kūnus
 • Be galo giliu, smaragdiniu duburiu –
 • Jaunystės Eliksyru.

7. Aš dabar matau Kristaus tiesą, kad tikroji ligos priežastis yra sąmonė, kuri siekia kažką turėti ir savintis šiame pasaulyje ir mėgina naudotis tuo atskirajam aš kurti. Todėl niekada negalėsiu išgydyti ligos, siekdamas tai daryti iš tos pačios sąmonės būsenos, kuri būtent šią ligą ir sukūrė.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Mane švariai nuplauna
 • Galingai kunkuliuojantys
 • Tiesos Upės vandenys.
 •  
 • Mano regėjimas nėra padalintas, Kristaus Tiesos šviesa
 • Užpildo mano keturis žemesniuosius kūnus
 • Be galo giliu, smaragdiniu duburiu –
 • Jaunystės Eliksyru.

8. Esu pasiryžęs transcenduoti visą šią atskirties sąmonę. Pripažįstu, kad esu dvasinė būtybė ir kad esu tikras aukščiausia prasme, kai tuo tarpu mano atskirasis aš neturi aukščiausios tikrovės. Aš dabar matau, kad tai, kas netikra, neturi jokios galios tam, kas tikra.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Mane švariai nuplauna
 • Galingai kunkuliuojantys
 • Tiesos Upės vandenys.
 •  
 • Mano regėjimas nėra padalintas, Kristaus Tiesos šviesa
 • Užpildo mano keturis žemesniuosius kūnus
 • Be galo giliu, smaragdiniu duburiu –
 • Jaunystės Eliksyru.

Šeštasis Spindulys – Tarnystė

1. Matau, kad mano fizinis kūnas tėra laikinas indas, skirtas leisti mano Dvasiai išreikšti savo Dieviškas savybes materialiame pasaulyje. Jis nėra skirtas manajam ego, kad šis galėtų jį savintis ar valdyti.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Aš ir mano Dangiškasis Tėvas esame viena.
 • Pripažįstu, kad esu Dangiškosios Motinos
 • Išraiška Materijoje.
 •  
 • Kristui gimus manyje,
 • Atsiduodu į vienovę su visa gyvybe,
 • Ir žinau, jog gyvenu tik tam,
 • Kad tarnaučiau Kristui visoje gyvybėje.

2. Praregėjęs iš atskirties iliuzijos, matau, kad kūnas nėra pats sau tikslas. Nepasisiūliau nusileisti į materialų pasaulį tam, kad pildyčiau kūno norus, ar kad būčiau įstrigęs jo negalavimuose.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Aš ir mano Dangiškasis Tėvas esame viena.
 • Pripažįstu, kad esu Dangiškosios Motinos
 • Išraiška Materijoje.
 •  
 • Kristui gimus manyje,
 • Atsiduodu į vienovę su visa gyvybe,
 • Ir žinau, jog gyvenu tik tam,
 • Kad tarnaučiau Kristui visoje gyvybėje.

3. Palieku dabar visus prisirišimus prie savo fizinio kūno, prie savo emocijų, prie savo įsitikinimų ir savo pasaulietiško tapatumo jausmo. Kartu su Jėzumi sakau, kad esu pasiruošęs savo gyvybę už draugą atiduoti, ir pasišvenčiu visos gyvybės kėlimui aukštyn.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Aš ir mano Dangiškasis Tėvas esame viena.
 • Pripažįstu, kad esu Dangiškosios Motinos
 • Išraiška Materijoje.
 •  
 • Kristui gimus manyje,
 • Atsiduodu į vienovę su visa gyvybe,
 • Ir žinau, jog gyvenu tik tam,
 • Kad tarnaučiau Kristui visoje gyvybėje.

4. Dabar matau, kad Materijos šviesa, iš kurios yra sudarytas mano fizinis kūnas, lygiai taip pat lengvai gali atvaizduoti tobulą sveikatą, kaip ji dabar atvaizduoja dabartinius negalavimus. Todėl pašvenčiu visus savo keturis žemesniuosius kūnus savo Dangiškojo plano įvykdymui.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Aš ir mano Dangiškasis Tėvas esame viena.
 • Pripažįstu, kad esu Dangiškosios Motinos
 • Išraiška Materijoje.
 •  
 • Kristui gimus manyje,
 • Atsiduodu į vienovę su visa gyvybe,
 • Ir žinau, jog gyvenu tik tam,
 • Kad tarnaučiau Kristui visoje gyvybėje.

5. Matau, kad mano Dangiškasis planas užgimė iš giliausio troškimo tarnauti visos gyvybės šioje planetoje kėlimui aukštyn. Kai žinau, kad „Aš ir mano Tėvas esame viena,“ taip pat matau savo vienovę su visa gyvybe.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Aš ir mano Dangiškasis Tėvas esame viena.
 • Pripažįstu, kad esu Dangiškosios Motinos
 • Išraiška Materijoje.
 •  
 • Kristui gimus manyje,
 • Atsiduodu į vienovę su visa gyvybe,
 • Ir žinau, jog gyvenu tik tam,
 • Kad tarnaučiau Kristui visoje gyvybėje.

6. AŠ ESU VIENIS, viso gyvenimo savastis, ir kai savimonę turinčios mano tąsos tampa DAUGIAU, aš tampu DAUGIAU.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Aš ir mano Dangiškasis Tėvas esame viena.
 • Pripažįstu, kad esu Dangiškosios Motinos
 • Išraiška Materijoje.
 •  
 • Kristui gimus manyje,
 • Atsiduodu į vienovę su visa gyvybe,
 • Ir žinau, jog gyvenu tik tam,
 • Kad tarnaučiau Kristui visoje gyvybėje.

7. Nesiekiu išgydyti savo fizinio kūno tam, kad galėčiau pabėgti nuo skausmo. Siekiu išgydymo tik tam, kad tai leistų man geriau tarnauti, keliant visą gyvybę aukštyn.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Aš ir mano Dangiškasis Tėvas esame viena.
 • Pripažįstu, kad esu Dangiškosios Motinos
 • Išraiška Materijoje.
 •  
 • Kristui gimus manyje,
 • Atsiduodu į vienovę su visa gyvybe,
 • Ir žinau, jog gyvenu tik tam,
 • Kad tarnaučiau Kristui visoje gyvybėje.

8. Suvokiu, kad buvau nukryžiuotas savo keturiuose žemesniuosiuose kūnuose, ir dabar atiduodu savo atskirojo aš dvasią. Atsiduodu į visišką laisvę, ryždamasis tekėti kartu su Dvasia, kad ir kur ji mane neštų.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Aš ir mano Dangiškasis Tėvas esame viena.
 • Pripažįstu, kad esu Dangiškosios Motinos
 • Išraiška Materijoje.
 •  
 • Kristui gimus manyje,
 • Atsiduodu į vienovę su visa gyvybe,
 • Ir žinau, jog gyvenu tik tam,
 • Kad tarnaučiau Kristui visoje gyvybėje.

Septintasis Spindulys – Laisvė

1. Pripažįstu, kad tikroji laisvė niekada nebus įmanoma, kol laisvės sieksiu atskirajam aš. Tikrąją laisvę įmanoma atrasti TIKTAI transcenduojant atskirties iliuziją, ir tuo būdu išsilaisvinant nuo gravitacinės antrojo termodinamikos dėsnio traukos.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU iš tiesų laisvas vienovėje
 • Su savo Aukštesniąja Esybe
 • Ir savo Dangiškuoju planu.
 •  
 • Smarkus, galingas Šventosios Dvasios vėjas
 • Užpildo mano ląsteles ir atomus violetinės liepsnos okeanais,
 • Kol atskirasis aš ištirpsta,
 • Ir susilieju su sraunios šviesos okeanu.

2. Aš dabar matau, kad esu pasiruošęs pripažinti, jog esu dvasinė būtybė, atėjusi čionai su unikalia misija, ir turiu užduotį prisidėti prie Sen Žermeno Aukso Amžiaus įkūnijimo.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU iš tiesų laisvas vienovėje
 • Su savo Aukštesniąja Esybe
 • Ir savo Dangiškuoju planu.
 •  
 • Smarkus, galingas Šventosios Dvasios vėjas
 • Užpildo mano ląsteles ir atomus violetinės liepsnos okeanais,
 • Kol atskirasis aš ištirpsta,
 • Ir susilieju su sraunios šviesos okeanu.

3. Matau, kad aš iš tiesų siekiu ne laisvės nuo ligos, bet laisvės nuo tapatinimosi su kūnu, idant kūną galėčiau laikyti tik laikinu įrankiu savo Dangiškajam planui išpildyti.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU iš tiesų laisvas vienovėje
 • Su savo Aukštesniąja Esybe
 • Ir savo Dangiškuoju planu.
 •  
 • Smarkus, galingas Šventosios Dvasios vėjas
 • Užpildo mano ląsteles ir atomus violetinės liepsnos okeanais,
 • Kol atskirasis aš ištirpsta,
 • Ir susilieju su sraunios šviesos okeanu.

4. Pripažindamas tikrąjį savo kūno vaidmenį, matau, kad liga tėra prote esančių vaizdinių projekcija.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU iš tiesų laisvas vienovėje
 • Su savo Aukštesniąja Esybe
 • Ir savo Dangiškuoju planu.
 •  
 • Smarkus, galingas Šventosios Dvasios vėjas
 • Užpildo mano ląsteles ir atomus violetinės liepsnos okeanais,
 • Kol atskirasis aš ištirpsta,
 • Ir susilieju su sraunios šviesos okeanu.

5. Transcenduodamas visas atskirties iliuzijas, ŽINAU su absoliučiu tikrumu, kad kūnas taip pat įveiks visas ligas.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU iš tiesų laisvas vienovėje
 • Su savo Aukštesniąja Esybe
 • Ir savo Dangiškuoju planu.
 •  
 • Smarkus, galingas Šventosios Dvasios vėjas
 • Užpildo mano ląsteles ir atomus violetinės liepsnos okeanais,
 • Kol atskirasis aš ištirpsta,
 • Ir susilieju su sraunios šviesos okeanu.

6. Žinau, kad visos fizinio kūno ląstelės ir atomai taps tyri, ir natūraliai bei neišvengiamai akceleruos į aukštesnes vibracijas, nusimesdami visus netyrumus.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU iš tiesų laisvas vienovėje
 • Su savo Aukštesniąja Esybe
 • Ir savo Dangiškuoju planu.
 •  
 • Smarkus, galingas Šventosios Dvasios vėjas
 • Užpildo mano ląsteles ir atomus violetinės liepsnos okeanais,
 • Kol atskirasis aš ištirpsta,
 • Ir susilieju su sraunios šviesos okeanu.

7. AŠ ESU VIENIS, ir kiekviena iš mano Esybės gimusi būtybė gali tapti viskuo, kuo AŠ ESU, transcenduodama savo savasties jausmą kosminiame šokyje, per kurį Mylimasis tampa Dangiškąja Mylimąja, mylinčia visą gyvybę.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU iš tiesų laisvas vienovėje
 • Su savo Aukštesniąja Esybe
 • Ir savo Dangiškuoju planu.
 •  
 • Smarkus, galingas Šventosios Dvasios vėjas
 • Užpildo mano ląsteles ir atomus violetinės liepsnos okeanais,
 • Kol atskirasis aš ištirpsta,
 • Ir susilieju su sraunios šviesos okeanu.

8. Nebėra nieko, ką asmeniškai norėčiau turėti ar patirti šioje planetoje. Besąlygiškai atiduodu visą atskirties jausmą, ir panyru į visišką laisvę, plaukdamas su Gyvenimo Upe.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • AŠ ESU iš tiesų laisvas vienovėje
 • Su savo Aukštesniąja Esybe
 • Ir savo Dangiškuoju planu.
 •  
 • Smarkus, galingas Šventosios Dvasios vėjas
 • Užpildo mano ląsteles ir atomus violetinės liepsnos okeanais,
 • Kol atskirasis aš ištirpsta,
 • Ir susilieju su sraunios šviesos okeanu.

Aštuntasis Spindulys – Integracija

1. Suvokiu, kad tikrosios laisvės niekada nerasiu, mėgindamas nuo ko nors šiame pasaulyje pabėgti; ją atrasiu, tik transcenduodamas savo tapatumą šiame pasaulyje.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Integruodamasis su Viena Dvasia manyje,
 • Ir su Viena Dvasia visoje gyvybėje,
 • Matau Vieną Dvasią už visų regimybių.
 •  
 • Žinau, kad tik Viena Dvasia yra tikra.
 • Integruojuosi su Pergalės Dvasia,
 • Išplėsdamas savo protą į erdvės neaprėpiamumą,
 • Susiliedamas su Besąlyginės Taikos Buda.

2. Tikrąją laisvę galima atrasti, TIKTAI integruojantis su Vienovės Dvasia, esančia už šio pasaulio ribų.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Integruodamasis su Viena Dvasia manyje,
 • Ir su Viena Dvasia visoje gyvybėje,
 • Matau Vieną Dvasią už visų regimybių.
 •  
 • Žinau, kad tik Viena Dvasia yra tikra.
 • Integruojuosi su Pergalės Dvasia,
 • Išplėsdamas savo protą į erdvės neaprėpiamumą,
 • Susiliedamas su Besąlyginės Taikos Buda.

3. Esu pasirengęs integruotis su Viena Dvasia visuose septyniuose spinduliuose, įžengdamas į vienovę su Dvasia aštuntajame Integracijos spindulyje.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Integruodamasis su Viena Dvasia manyje,
 • Ir su Viena Dvasia visoje gyvybėje,
 • Matau Vieną Dvasią už visų regimybių.
 •  
 • Žinau, kad tik Viena Dvasia yra tikra.
 • Integruojuosi su Pergalės Dvasia,
 • Išplėsdamas savo protą į erdvės neaprėpiamumą,
 • Susiliedamas su Besąlyginės Taikos Buda.

4. Nesiekiu pabėgti nuo savo keturių žemesniųjų kūnų, nesiekiu bėgti nei nuo skausmo, nei nuo ligos mano fiziniame kūne. Vietoj to, žvelgiu už visų materialių sąlygų ir matau tyrą Materijos šviesą viduje.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Integruodamasis su Viena Dvasia manyje,
 • Ir su Viena Dvasia visoje gyvybėje,
 • Matau Vieną Dvasią už visų regimybių.
 •  
 • Žinau, kad tik Viena Dvasia yra tikra.
 • Integruojuosi su Pergalės Dvasia,
 • Išplėsdamas savo protą į erdvės neaprėpiamumą,
 • Susiliedamas su Besąlyginės Taikos Buda.

5. Dabar matau Materijos šviesą kaip Dangiškojo Tėvo Vienos Dvasios išraišką. Matau, kad aš esu šios Vienos Dvasios išraiška.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Integruodamasis su Viena Dvasia manyje,
 • Ir su Viena Dvasia visoje gyvybėje,
 • Matau Vieną Dvasią už visų regimybių.
 •  
 • Žinau, kad tik Viena Dvasia yra tikra.
 • Integruojuosi su Pergalės Dvasia,
 • Išplėsdamas savo protą į erdvės neaprėpiamumą,
 • Susiliedamas su Besąlyginės Taikos Buda.

6. Viena Dvasia manyje dabar įsako Vienai Dvasiai mano keturių žemesniųjų kūnų ląstelėse ir atomuose įkūnyti tobulą įrankį, kuriuo galėčiau tarnauti visai gyvybei.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Integruodamasis su Viena Dvasia manyje,
 • Ir su Viena Dvasia visoje gyvybėje,
 • Matau Vieną Dvasią už visų regimybių.
 •  
 • Žinau, kad tik Viena Dvasia yra tikra.
 • Integruojuosi su Pergalės Dvasia,
 • Išplėsdamas savo protą į erdvės neaprėpiamumą,
 • Susiliedamas su Besąlyginės Taikos Buda.

7. Absoliučioje integracijoje su Viena Dvasia manyje ir Viena Dvasia visoje gyvybėje, leidžiu Vienai Dvasiai nukreipti mane ten, kur galėčiau labiausiai pasitarnauti, keldamas aukštyn Visumą – kuri iš tiesų yra Vienis.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Integruodamasis su Viena Dvasia manyje,
 • Ir su Viena Dvasia visoje gyvybėje,
 • Matau Vieną Dvasią už visų regimybių.
 •  
 • Žinau, kad tik Viena Dvasia yra tikra.
 • Integruojuosi su Pergalės Dvasia,
 • Išplėsdamas savo protą į erdvės neaprėpiamumą,
 • Susiliedamas su Besąlyginės Taikos Buda.

8. AŠ ESU VIENIS, Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis. Ir AŠ BŪSIU KUO BŪSIU, nes, nors esu VIENIS, amžinai esu DAUGIAU.

 • AŠ ESU Dvasinė Būtybė.
 • Integruodamasis su Viena Dvasia manyje,
 • Ir su Viena Dvasia visoje gyvybėje,
 • Matau Vieną Dvasią už visų regimybių.
 •  
 • Žinau, kad tik Viena Dvasia yra tikra.
 • Integruojuosi su Pergalės Dvasia,
 • Išplėsdamas savo protą į erdvės neaprėpiamumą,
 • Susiliedamas su Besąlyginės Taikos Buda.

AŠ ESU VIENIS

AŠ ESU VIENIS, AŠ ESU Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga. Trokštančiam Aš duosiu dovanai gerti iš gyvenimo vandens šaltinio.

AŠ ESU VIENIS, tampantis įvairiausiomis formomis, kurioms skirta sugrįžti į Vienį, kosminiame šokyje tarp Dangiškojo Mylimojo ir Mylimosios.

AŠ ESU VIENIS, pasireiškiantis trejybėje kaip Alfa ir Omega, kuriuos tobuloje kūrybinėje įtampoje palaiko viengimis Sūnus, Kristaus proto Logos.

AŠ ESU VIENIS, kūrybingumo šaltinis, išreikštas amžinuoju tapimo srautu, sukuriančiu Gyvenimo Upę, kuri apima visa kas YRA, Šventosios Dvasios vėjyje.

AŠ ESU VIENIS, išreiškiantis save per savimonę turinčias būtybes, kurios turi galimybę tapti viskuo, kuo AŠ ESU, sąmoningai rinkdamosis būti DAUGIAU.

AŠ ESU VIENIS, viso gyvenimo savastis, ir kai savimonę turinčios mano tąsos tampa DAUGIAU, aš tampu DAUGIAU.

AŠ ESU VIENIS, ir kiekviena iš mano Esybės gimusi būtybė gali tapti viskuo, kuo AŠ ESU, transcenduodama savo savasties jausmą kosminiame šokyje, per kurį Mylimasis tampa Dangiškąja Mylimąja, mylinčia visą gyvybę.

AŠ ESU VIENIS, Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis. Ir AŠ BŪSIU KUO BŪSIU, nes, nors esu VIENIS, amžinai esu DAUGIAU.

OM MANI PADME HUM (9,33 arba 144 kartus)

Išgydytas ir užsklęstas esu,

Ir Dievo viziją regiu. (9, 33 arba 144 kartus)

 

Užsklanda

Alfos ir Omegos vardu, priimu savo tarnystės gyvenimui tobulą viziją, perduotą man mano paties Aukštesniojo AŠ. Palieku visus atskirojo aš troškimus, norus ir lūkesčius ir panyru į Gyvenimo Upę. Leidžiu Šventajai Dvasiai mane nuvesti ten, kur galėčiau tekėti su Gyvenimo Upe, be pastangų įgyvendindamas savo Dangiškąjį planą.

Priimu vieningą Kristaus viziją, apnuoginančią rastą mano akyje, idant galėčiau pamatyti ir sąmoningai atiduoti visas dualistines iliuzijas savo esybėje. Stoviu nuogas prieš Kristų, nesiekdamas nieko nuslėpti nuo visa matančios Dievo akies. Sąmoningai atiduodu ego iliuziją, kad tai, kas yra paslėpta nuo žmonių, taip pat yra paslėpta nuo Dievo. Nebesilaikau įsikibęs į nieką, ir esu pasiryžęs pamatyti ir atiduoti absoliučiai visas iliuzijas.

Šiame besąlyginiame atidavime, matau, kad niekas šiame pasaulyje neturi galios mano Dvasiai, ir todėl nepriimu jokių netobulų sąlygų kaip amžinų ar turinčių aukščiausią realybę. Mano akis yra viena, ir todėl šio pasaulio princas nieko manyje neranda. Atiduodamas visus netyrumus savo esybėje, žinau, kad tyra mano keturių žemesniųjų kūnų vizija yra be pastangų materializuojama, ir priimu, kad esu užsklęstas tobuloje Dievo vizijoje.

Žinau, kad tai, kas netikra, negali paveikti to, kas tikra. Priimu, kad AŠ ESU tikras, ir tik tyra vizija mano gyvenimui yra tikra. Priimu, kad Dievas mane sukūrė ir pamatė, kad „tai yra gera.“ Šios vizijos tyrume lieku užsklęstas amžinai, nes AŠ ESU DAUGIAU.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com