INV10 Amžinojo DABAR invokacija

Ištrūkite iš laiko iliuzijos, išlaisvindami savo protą priimti amžinąjį DABAR - vienintelį tikrą laiką.

Skaitykite mokymus apie šią invokaciją

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Motinos Šviesos besąlyginės meilės vardu, Amen.

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, pašvenčiu šią invokaciją Amžinojo DABAR Begalinės Ramybės įkūnijimui…

(Apibūdinkite asmenines arba planetines situacijas, kurias norite transformuoti).

 

Aš esu pasaulio šviesa

Dangaus karalystė yra arti – ir priimu ją DABAR.

Nesu vien duona gyvas, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo lūpų.

Negundau Viešpaties savo Dievo. Garbinu Viešpatį savo Dievą ir vien jam tetarnauju.

Palikau dvasinę puikybę ir mano yra dangaus karalystė.

Esu romus ir priimu Žemę kaip teisėtą savo paveldėjimą.

Nuolat alkstu ir trokštu teisumo, tačiau esu pripildytas.

Esu gailestingas ir priimu Dievo gailestingumą.

Esu tyraširdis ir regiu Dievą.

Esu taikdarys ir esu tarp Dievo vaikų.

Žinau, kad, kai esu persekiojamas dėl tiesos, mano yra dangaus karalystė.

Kai žmonės mane šmeižia ir persekioja, bei meluodami visaip piktžodžiauja dėl Kristaus, esu linksmas ir džiūgauju, nes didelis mano atlygis danguje.

Esu pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, pastatyto ant kalno.

Leidžiu savo vidinei šviesai šviesti žmonėms, idant jie matytų mano gerus darbus ir šlovintų mano Tėvą, esantį Dievo karalystėje, kuri yra manyje ir juose.

Arkangele Mykolai, esu laisvas Amžinajame DABAR

1. Dievo karalystė yra arti. Arkangele Mykolai, vienovėje su tavimi, esu pripildytas tavo Dangiškosios valios galia. Esu laisvas nuo baimės, kad kokia nors jėga šiame pasaulyje gali manęs neįleisti į Dievo karalystę, esančią manyje.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

2. Dievo karalystė neateina regimai. Niekas nepasakys: „Žiūrėk, ji čia,“ arba: „Žiūrėk, ji ten!“ Nes Dievo karalystė yra jumyse. Arkangele Mykolai, vienovėje su tavimi, esu pripildytas tavo Dangiškosios valios galia. Esu laisvas nuo dėmesį blaškančių šio pasaulio dalykų ir einu Vienovės keliu, vedančiu į Dievo karalystę.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

3. Vis dėlto Tėve, tebūna ne mano, o tavo valia. Arkangele Mykolai, vienovėje su tavimi, esu pripildytas tavo Dangiškosios valios galia. Žinau, kad Dievo valia yra mano paties Aukštesniojo AŠ valia, ir esu laisvas nuo ego priešinimosi Dievo valiai.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

4. Nes, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Arkangele Mykolai, vienovėje su tavimi, esu pripildytas tavo Dangiškosios valios galia. Esu laisvas nuo bet kokios baimės paleisti tai, kas mažiau, ir atgimstu į DAUGIAU būseną.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

5. Tėvui malonu dovanoti jums karalystę. Arkangele Mykolai, vienovėje su tavimi, esu pripildytas tavo Dangiškosios valios galia. Esu laisvas nuo bet kokios stygiaus baimės, nes žinau, kad Dievas man duos tai, ko man iš tiesų reikia.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

6. Meilėje nėra baimės, nes tobula meilė išveja baimę. Arkangele Mykolai, vienovėje su tavimi, esu pripildytas tavo Dangiškosios valios galia. Esu laisvas nuo anti-meilės ir žmogiškos meilės, ir pilnai priimu bei gaunu besąlyginę Dievo meilę.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

7. Kas gi tau? Tu sek paskui mane! Arkangele Mykolai, vienovėje su tavimi, esu pripildytas tavo Dangiškosios valios galia. Esu laisvas nuo troškimo pakeisti praeitį ar įrodyti, kad mano ego yra teisus. Tiesiog paleidžiu visa tai ir judu pirmyn su Gyvenimo Upe.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

8. Nes kai šio pasaulio princas ateis, jis nieko manyje neras. Arkangele Mykolai, vienovėje su tavimi, esu pripildytas tavo Dangiškosios valios galia. Tavuoju Mėlynos Liepsnos Kalaviju esu išlaisvinamas nuo visų saitų su dualistinėmis šio pasaulio jėgomis.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

9. Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita jums bus pridėta. Arkangele Mykolai, vienovėje su tavimi, esu pripildytas tavo Dangiškosios valios galia. Žinau, kad pagrindinis mano prioritetas yra pasiekti savo individualų Kristiškumą, ir su džiaugsmu pasitikiu Dievu, kad jis mane aprūpins viskuo, kuo reikia, idant galėčiau įvykdyti savo Dangiškąjį Planą.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

AŠ ESU DAUGIAU Amžinajame DABAR

Arkangelo Mykolo, Jėzaus Kristaus, Motinos Marijos ir Gautamos Budos vardu, esu ramybėje Amžinajame DABAR. Pilnai priimu, kad violetinė liepsna transformuoja viską, kas mane traukia į amžinąją žmonių kovą. Esu laisvas BŪTI Amžinajame DABAR, kuriame plaukiu nuolatinėje Gyvenimo Upės savitranscendencijoje.

 • 1. Dievo Valia, Vienis esu,
 • Prieš mirtį pergalę švenčiu.
 • Plaukiu aš Amžinu Srautu,
 • Per ego mirtį atgimstu.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 2. Dievo Išmintis padės praregėt,
 • Mirtingojo aš grandines nusiplėšt.
 • Žinau, jog esu Dvasios Kibirkštis,
 • Gyvenimas mano meno kūrinys.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 3. Sudegina baimes Meilė tobula,
 • Esatis manoji visad šalia.
 • Perkeičia sielą Meilė tobula,
 • Vienovėje vientisas aš visada.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 4. Dievo Tyrumas, vidinė Šviesa,
 • Vertas esu Dievo akyse.
 • Nieko ką slėpti nebeturiu,
 • Karalystėje Dievo aš gyvenu.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 5. Dievo Tiesa – esu aš joje,
 • Netikrąjį aš pamatau savyje.
 • Vienovėj su savo vidaus šaltiniu,
 • Keliauju visad Šventuoju Keliu.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 6. Dievo Taikoj esu daugiau,
 • Už viską, kas vyko, kada anksčiau.
 • Šventos Ramybės apsupti.
 • Amžinąjį DABAR atrandam visi.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 7. Dievo Laisvė, skaisčiąja ugnim,
 • Išlaisvina visus kilti aukštyn.
 • Transcenduoti save raktas yra,
 • Tekėt su gyvenimu išmintyje.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 8. Įvaldęs spindulį kiekvieną,
 • Amžinajame DABAR kas dieną,
 • Amžiams aš laisvas nuo laiko-erdvės,
 • Pripildytas Dievo Malonės Tėkmės.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 9. Vertę savo prigimtinę žinau,
 • Dievo šventuoju džiaugsmu tapau.
 • Su Kristum ir Buda džiaugsmu dalinuos,
 • Vienovėj kas dieną širdis dainuos.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

Koda:

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.
 •  
 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,
 •  
 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty. (3X arba 9X)

(PASTABA: Pakartokite kodą 3 arba 9 kartus kiekvieną kartą, kai sukalbate šaukinį. Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

 

Mylimas Jėzau, esu laisvas nuo šio pasaulio

1. Nesipriešinkite blogiui, bet jei kas suduotų jums per dešinį skruostą, atsukite jam ir kitą. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, esu persigėręs Kristaus Tiesa. Žinau, kad galiu atsakyti su meile į viską, ką pasaulis į mane bemestų, ir visam laikui pakilau virš dualistinės kovos.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

2. Todėl nesirūpinkite ir neklausinėkite: ‘Ką valgysime?’, arba: ‘Ką gersime?’, arba: ‘Kuo vilkėsime?’ Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, esu persigėręs Kristaus Tiesa. Visą savo dėmesį sutelkiu į savo Dangiškojo plano vykdymą, pasitikėdamas, kad Dievas pasirūpins visais tikraisiais mano poreikiais.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

3. Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, bet prarastų savo sielą? Arba ką žmogus galėtų duoti mainais už savo sielą? Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, esu persigėręs Kristaus Tiesa. Esu laisvas nuo visų prisirišimų prie šio pasaulio dalykų, ir gyvenu Dievo karalystėje, esančioje manyje.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

4. Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias veda į pražūtį, ir daug yra juo įeinančių. O ankšti vartai ir siauras kelias veda į gyvenimą, ir tik nedaugelis jį randa. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, esu persigėręs Kristaus Tiesa. Žinau, kad tikrasis raktas į išganymą yra vidinis kelias, vedantis į vienovę su mano paties Aukštesniuoju AŠ.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

5. Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, esu persigėręs Kristaus Tiesa. Žinau, kad niekada nerasiu Dievo per išorinę religiją ar šventraščius, nes jį galiu atrasti, tiktai siekdamas vienovės su Tiesos Dvasia. Esu laisvas nuo bet kokios baimės patirti Tiesos Dvasią.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

6. Jeigu tavo akis bus viena, visas tavo kūnas bus pilnas šviesos. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, esu persigėręs Kristaus Tiesa. Žinau, kad galiu permatyti dualistines antikristo proto iliuzijas ir galiu atrasti nedalomą Kristaus tiesą.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

7. Jei nevalgysite žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, esu persigėręs Kristaus Tiesa. Sugeriu tavo Kristaus sąmonę ir atiduodu visus mirties sąmonės elementus.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

8. Jei kas negims iš vandens ir Dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, esu persigėręs Kristaus Tiesa. Su meile leidžiu savo mirtingajam aš mirti, ir AŠ ESU atgimęs į savo tikrąjį dvasinį tapatumą – bendrakūrėjo su Dievu Žemėje tapatumą.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

9. Kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius darys. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, esu persigėręs Kristaus Tiesa. Dauginu savo kūrybines galias ir priimu Dievo kvietimą tapti savo paties šeimininku ir viešpatauti Žemei.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

 

AŠ ESU DAUGIAU Amžinajame DABAR

Arkangelo Mykolo, Jėzaus Kristaus, Motinos Marijos ir Gautamos Budos vardu, esu ramybėje Amžinajame DABAR. Pilnai priimu, kad violetinė liepsna transformuoja viską, kas mane traukia į amžinąją žmonių kovą. Esu laisvas BŪTI Amžinajame DABAR, kuriame plaukiu nuolatinėje Gyvenimo Upės savitranscendencijoje.

 • 1. Dievo Valia, Vienis esu,
 • Prieš mirtį pergalę švenčiu.
 • Plaukiu aš Amžinu Srautu,
 • Per ego mirtį atgimstu.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 2. Dievo Išmintis padės praregėt,
 • Mirtingojo aš grandines nusiplėšt.
 • Žinau, jog esu Dvasios Kibirkštis,
 • Gyvenimas mano meno kūrinys.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 3. Sudegina baimes Meilė tobula,
 • Esatis manoji visad šalia.
 • Perkeičia sielą Meilė tobula,
 • Vienovėje vientisas aš visada.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 4. Dievo Tyrumas, vidinė Šviesa,
 • Vertas esu Dievo akyse.
 • Nieko ką slėpti nebeturiu,
 • Karalystėje Dievo aš gyvenu.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 5. Dievo Tiesa – esu aš joje,
 • Netikrąjį aš pamatau savyje.
 • Vienovėj su savo vidaus šaltiniu,
 • Keliauju visad Šventuoju Keliu.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 6. Dievo Taikoj esu daugiau,
 • Už viską, kas vyko, kada anksčiau.
 • Šventos Ramybės apsupti.
 • Amžinąjį DABAR atrandam visi.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 7. Dievo Laisvė, skaisčiąja ugnim,
 • Išlaisvina visus kilti aukštyn.
 • Transcenduoti save raktas yra,
 • Tekėt su gyvenimu išmintyje.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 8. Įvaldęs spindulį kiekvieną,
 • Amžinajame DABAR kas dieną,
 • Amžiams aš laisvas nuo laiko-erdvės,
 • Pripildytas Dievo Malonės Tėkmės.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 9. Vertę savo prigimtinę žinau,
 • Dievo šventuoju džiaugsmu tapau.
 • Su Kristum ir Buda džiaugsmu dalinuos,
 • Vienovėj kas dieną širdis dainuos.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

Koda:

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.
 •  
 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,
 •  
 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty. (3X arba 9X)

(PASTABA: Pakartokite kodą 3 arba 9 kartus kiekvieną kartą, kai sukalbate šaukinį. Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

 

Motina Marija, už viską labiau šiame pasaulyje siekiu vientisumo

1. Proto būsenos iš suvokimo gimsta, suvokimas yra jų viešpats. Kas kalba ir veikia iš netyro suvokimo, tą nuolat kančios lydi.* Motina Marija, vienovėje su tavimi esu persigėręs besąlygine Dangiškosios Motinos meile. Galiu pažvelgti už šio praeinančio pasaulio regimybių, ir laikausi tyros vizijos sau, visai gyvybei ir Žemei.

* Pirmose dvejose dalyse yra pateikiamos citatos iš Naujojo Testamento. Likusiose dalyse pateikiamos citatos iš Dhamapados su Budos žodžiais.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

2. Žinodamas, jog kūnas šis tėra tarsi ištirpstanti puta, tarsi miražas, teeina jis, nematomas Mirties Karaliaus. O Motina Marija, vienovėje su tavimi, esu persigėręs besąlygine Dangiškosios Motinos meile. Kiaurai permatau laikinas šio pasaulio iliuzijas, ir esu įsitvirtinęs dvasinės karalijos realybėje.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

3. Turtai sužlugdo kvailius, bet ne ieškančius Anapus. Geisdami turtų, neišmanėliai sužlugdo save ir kitus. O Motina Marija, vienovėje su tavimi, esu persigėręs besąlygine Dangiškosios Motinos meile. Žinau, kad man nereikia nieko iš šio pasaulio, idant būčiau vientisas.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

4. Pergalė augina neapykantą. Nugalėtieji gyvena skausme. Laimingai gyvena taikieji, palikę pergales ir pralaimėjimus. O Motina Marija, vienovėje su tavimi, esu persigėręs besąlygine Dangiškosios Motinos meile. Esu laisvas nuo nesibaigiančių šio pasaulio dualistinių kovų.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

5. Ne į kitų klaidas, ne į jų blogus ar nepadarytus darbus tegu žiūri jis, o tik į tai, ką pats padarė arba nepadarė. O Motina Marija, vienovėje su tavimi, esu persigėręs besąlygine Dangiškosios Motinos meile. Matau savo žemesniojo aš trūkumus, ir taip pat matau, kad esu daugiau už šį žemesnįjį aš ir esu daugiau už savo praeitį. Tad galiu visa tai paleisti ir būti čia apačioje visu tuo, kuo AŠ ESU Viršuje.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

6. Tą, kuris neturi minčių, jog kažkas šiame pasaulyje priklauso jam, kuris nesikremta dėl to, kad kažko neturi, tą iš tiesų galima vadinti mokiniu. O Motina Marija, vienovėje su tavimi, esu persigėręs besąlygine Dangiškosios Motinos meile. Paleidžiu bet kokį savininkiškumo jausmą, susijusį su šio pasaulio dalykais, tarp jų ir savo mirtingą tapatumą.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

7. Neignoruokite gerumo, sakydami: „Negaliu to pasiekti.“ Krentantys lašeliai užpildo net ir vandens ąsotį, lygiai taip pat ir išmintingas žmogus, rinkdamas visko po truputį, užpildo save gėriu. O Motina Marija, vienovėje su tavimi, esu persigėręs Dangiškosios Motinos besąlygine meile. Žinau, kad, daugindamas savo talentus ir kuo geriausiai išnaudodamas kiekvieną situaciją, laimėsiu savo pergalę prieš mirtį.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

8. Nugalėkite piktą žmogų meile. Nugalėkite blogą žmogų gerumu. Nugalėkite šykštuolį dosnumu. Nugalėkite melagį tiesa. O Motina Marija, vienovėje su tavimi, esu persigėręs besąlygine Dangiškosios Motinos meile. Esu įrankis kitiems pažadinti.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

9. Paleiskite praeitį. Paleiskite ateitį. Paleiskite dabartį. Tie, kurie pereina į tolimąjį būties krantą, paleidę viską savo prote, nebepatiria gimimo ir mirties. O Motina Marija, vienovėje su tavimi, esu persigėręs besąlygine Dangiškosios Motinos meile. Plaukiu su Gyvenimo Upe, kurioje esu Viena su visa Gyvybe Amžinajame DABAR.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

 

AŠ ESU DAUGIAU Amžinajame DABAR

Arkangelo Mykolo, Jėzaus Kristaus, Motinos Marijos ir Gautamos Budos vardu, esu ramybėje Amžinajame DABAR. Pilnai priimu, kad violetinė liepsna transformuoja viską, kas mane traukia į amžinąją žmonių kovą. Esu laisvas BŪTI Amžinajame DABAR, kuriame plaukiu nuolatinėje Gyvenimo Upės savitranscendencijoje.

 • 1. Dievo Valia, Vienis esu,
 • Prieš mirtį pergalę švenčiu.
 • Plaukiu aš Amžinu Srautu,
 • Per ego mirtį atgimstu.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 2. Dievo Išmintis padės praregėt,
 • Mirtingojo aš grandines nusiplėšt.
 • Žinau, jog esu Dvasios Kibirkštis,
 • Gyvenimas mano meno kūrinys.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 3. Sudegina baimes Meilė tobula,
 • Esatis manoji visad šalia.
 • Perkeičia sielą Meilė tobula,
 • Vienovėje vientisas aš visada.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 4. Dievo Tyrumas, vidinė Šviesa,
 • Vertas esu Dievo akyse.
 • Nieko ką slėpti nebeturiu,
 • Karalystėje Dievo aš gyvenu.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 5. Dievo Tiesa – esu aš joje,
 • Netikrąjį aš pamatau savyje.
 • Vienovėj su savo vidaus šaltiniu,
 • Keliauju visad Šventuoju Keliu.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 6. Dievo Taikoj esu daugiau,
 • Už viską, kas vyko, kada anksčiau.
 • Šventos Ramybės apsupti.
 • Amžinąjį DABAR atrandam visi.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 7. Dievo Laisvė, skaisčiąja ugnim,
 • Išlaisvina visus kilti aukštyn.
 • Transcenduoti save raktas yra,
 • Tekėt su gyvenimu išmintyje.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 8. Įvaldęs spindulį kiekvieną,
 • Amžinajame DABAR kas dieną,
 • Amžiams aš laisvas nuo laiko-erdvės,
 • Pripildytas Dievo Malonės Tėkmės.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 9. Vertę savo prigimtinę žinau,
 • Dievo šventuoju džiaugsmu tapau.
 • Su Kristum ir Buda džiaugsmu dalinuos,
 • Vienovėj kas dieną širdis dainuos.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

Koda:

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.
 •  
 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,
 •  
 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty. (3X arba 9X)

(PASTABA: Pakartokite kodą 3 arba 9 kartus kiekvieną kartą, kai sukalbate šaukinį. Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

Gautama Buda, palieku bet kokį tapatinimąsi su atskiruoju aš

1. Išgirdęs mokymą, išmintingasis tarsi tvenkinys nurimsta – gilus, skaidrus, nedrumsčiamas. Gautama Buda, vienovėje su tavimi, patiriu, jog viskas yra Budos Prigimties. Aš dabar suprantu, įsisąmoninu ir įkūniju Kristaus ir Budos mokymus, ir randu tikrąją vidinę ramybę.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

2. Budrumas – kelias į nemirtingumą; išsiblaškymas veda į mirtį. Kas būdrauja, nemiršta; nedėmesingieji – gyvena tarsi mirę. Gautama Buda, vienovėje su tavimi, patiriu, jog viskas yra Budos Prigimties. Žinau, kad esu už dualistinės sąmonės ribų, už dvasinės mirties sąmonės ribų. Atgimstu į susitapatinimą su Budos Prigimtimi.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

3. Nubudę Kristaus ir Budos mokiniai pakyla – kurie dieną ir naktį mąsto apie savo tikrąją prigimtį. Gautama Buda, vienovėje su tavimi, patiriu, jog viskas yra Budos Prigimties. Niekada nepamirštu, kad esu Sąmoningasis AŠ ir kad esu paties Dievo Esybės tąsa.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

4. Tiesos dovana pranoksta visas dovanas. Tiesos skonis pranoksta visus skonius. Tiesos malonumas pranoksta visus malonumus. Kas sunaikina troškimus, įveikia bet kokį liūdesį. Gautama Buda, vienovėje su tavimi, patiriu, jog viskas yra Budos Prigimties. Esu laisvas nuo visų troškimų, ir nieko nebetrokštu šiame praeinančiame pasaulyje.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

5. Žmogus pats sau yra išganytojas, nes kas gi dar galėtų būti jo išganytoju? Tapę savo šeimininkais, įgyjate sunkiausiai atrandamą išganytoją. Gautama Buda, vienovėje su tavimi, patiriu, jog viskas yra Budos Prigimties. Žinau, kad vienintelis raktas į išganymą yra Vienovės Kelias su savo Budos Prigimtimi.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

6. Tie, kurių išmanymas gilus, kurie yra išmintingi, žinantys teisingą ir klaidingą kelią, kurie yra pasiekę aukščiausią tikslą – tuos aš vadinu įvaldžiusiais Save. Gautama Buda, vienovėje su tavimi, patiriu, jog viskas yra Budos Prigimties. Pakylu virš netikro kelio, plataus kelio, vedančio į pražūtį. Esu tvirtai įstojęs į ankštą ir siaurą kelią, į Kristaus ir Budos, į Vidurio Kelią.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

7. Tie, kurie neturi troškimų, kurie, per įgytą žinojimą, yra laisvi nuo abejonių, kurie atrado tvirtą pagrindą Nemirtingume – tuos aš vadinu įvaldžiusiais Save. Gautama Buda, vienovėje su tavimi, patiriu, kad viskas yra Budos prigimties. Turiu tikrąjį žinojimą, kad šis pasaulis yra iliuzija, kuriame nieko nėra amžino. Aš egzistuoju Amžinajame DABAR, ir žinau, kad amžinumas yra įmanomas tik nuolatinėje savitranscendencijoje.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

8. Tuos, kuriems neegzistuoja nei šis nei kitas krantas, kurie yra neprisirišę ir nesusisaistę – tuos aš vadinu įvaldžiusiais Save. Gautama Buda, vienovėje su tavimi, patiriu, jog viskas yra Budos Prigimties. Esu laisvas nuo bet kokio praeities, dabarties ar ateities  ilgesio, ko nėra, ar kas galėtų būti. Esu visiškoje ramybėje, patirdamas Gyvenimo Upės tekėjimą, jai nuolat save transcenduojant Amžinajame DABAR.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

9. Tuos, kurie nesilaiko įsikibę praeities, ateities ir dabarties regimybių, tuos, kurie nesilaiko įsikibę ir į nieką nesikabina – tuos aš vadinu įvaldžiusiais Save. Gautama Buda, vienovėje su tavimi, patiriu, kad viskas yra Budos Prigimties. Matau, kad už visų regimybių egzistuoja vienatinė Budos Prigimties realybė. Tad esu laisvas būti Kristumi ir Buda, tarnaudamas visos gyvybės išlaisvinimui nuo Maros iliuzijų.

 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Mirtingą gyvenimą paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų praeities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Prisirišimus visus paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų ateities jau nebėra.
 •  
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Atskirąjį aš paleidžiu čia.
 • Amžinasis DABAR, Amžinoji Taika,
 • Kovų dabarties jau nebėra.
 •  
 • Pergalę švenčiam, mirtis įveikta,
 • Vienovėj lieku vientisume.

AŠ ESU DAUGIAU Amžinajame DABAR

Arkangelo Mykolo, Jėzaus Kristaus, Motinos Marijos ir Gautamos Budos vardu, esu ramybėje Amžinajame DABAR. Pilnai priimu, kad violetinė liepsna transformuoja viską, kas mane traukia į amžinąją žmonių kovą. Esu laisvas BŪTI Amžinajame DABAR, kuriame plaukiu nuolatinėje Gyvenimo Upės savitranscendencijoje.

 • 1. Dievo Valia, Vienis esu,
 • Prieš mirtį pergalę švenčiu.
 • Plaukiu aš Amžinu Srautu,
 • Per ego mirtį atgimstu.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 2. Dievo Išmintis padės praregėt,
 • Mirtingojo aš grandines nusiplėšt.
 • Žinau, jog esu Dvasios Kibirkštis,
 • Gyvenimas mano meno kūrinys.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 3. Sudegina baimes Meilė tobula,
 • Esatis manoji visad šalia.
 • Perkeičia sielą Meilė tobula,
 • Vienovėje vientisas aš visada.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 4. Dievo Tyrumas, vidinė Šviesa,
 • Vertas esu Dievo akyse.
 • Nieko ką slėpti nebeturiu,
 • Karalystėje Dievo aš gyvenu.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 5. Dievo Tiesa – esu aš joje,
 • Netikrąjį aš pamatau savyje.
 • Vienovėj su savo vidaus šaltiniu,
 • Keliauju visad Šventuoju Keliu.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 6. Dievo Taikoj esu daugiau,
 • Už viską, kas vyko, kada anksčiau.
 • Šventos Ramybės apsupti.
 • Amžinąjį DABAR atrandam visi.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 7. Dievo Laisvė, skaisčiąja ugnim,
 • Išlaisvina visus kilti aukštyn.
 • Transcenduoti save raktas yra,
 • Tekėt su gyvenimu išmintyje.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 8. Įvaldęs spindulį kiekvieną,
 • Amžinajame DABAR kas dieną,
 • Amžiams aš laisvas nuo laiko-erdvės,
 • Pripildytas Dievo Malonės Tėkmės.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

 • 9. Vertę savo prigimtinę žinau,
 • Dievo šventuoju džiaugsmu tapau.
 • Su Kristum ir Buda džiaugsmu dalinuos,
 • Vienovėj kas dieną širdis dainuos.

 • Violetinė Liepsna, Šventa Šviesa,
 • Violetinė Liepsna, išgrynina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva,
 • Violetinė Liepsna, ji amžina.
 •  
 • Violetinė Liepsna, Balandė Šventa.
 • Violetinė Liepsna, Meilė Amžina.
 • Violetinė Liepsna, gyvybė laisva.
 • Violetinė Liepsna, beribė yra.

Koda:

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.
 •  
 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,
 •  
 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty. (3X arba 9X)

(PASTABA: Pakartokite kodą 3 arba 9 kartus kiekvieną kartą, kai sukalbate šaukinį. Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

 

Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, pažadinkite visus žmones begalinei Amžinojo DABAR ramybei. (3X)

OM MANI PADME HUM (9X arba 33 X)

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo tamsos dvasių ir tamsių energijų, traukiančių juos į amžinąją kovą. Žmonės tampa laisvi įžengti į Amžinąjį DABAR.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo melų, traukiančių juos į amžinąją kovą. Žmonės tampa laisvi įžengti į Amžinąjį DABAR.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo dvasinės vergovės dualistinėms jėgoms, traukiančioms juos į amžinąją kovą. Žmonės tampa laisvi įžengti į Amžinąjį DABAR.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo materialinės vergovės valdžios elitui, kuris traukia juos į amžinąją kovą. Žmonės tampa laisvi įžengti į Amžinąjį DABAR.

Patvirtinu, kad nesustabdoma Gyvenimo Upės tėkmė išlaisvina visus žmones priimti Amžinąjį DABAR, ir Žemė yra transformuojama į Dievo karalystės DAUGIAU.

Žemė yra Viešpaties ir jo Amžinojo DABAR pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Patvirtinu, kad esu užsklęstas Amžinojo DABAR begalinėje ramybėje. Myliu Amžinąjį DABAR ir esu čia apačioje visu tuo, kuo AŠ ESU Viršuje – ir DAUGIAU. Skelbiu savo vienovę su savąja AŠ ESU Esatimi ir prisiekiu pasilikti Amžinajame DABAR. Prisiekiu dauginti savo talentus ir BŪTI DAUGIAU kiekvienoje situacijoje. Prisiekiu transcenduoti visus apribojimus, idant galėčiau išlikti nuolatinėje Gyvenimo Upės savitranscendencijoje. Prisiekiu dalintis savo meile besąlygiškai, niekada nesitikėdamas atlygio Žemėje, bet duodamas vien tam, kad patirčiau tyrą džiaugsmą, plaukdamas su Gyvenimo Upe.

Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, Dangiškosios Motinos vardu, patvirtinu, kad esu užsklęstas Amžinojo DABAR begalinėje ramybėje. Patvirtinu, kad visi žmonės yra užsklęsti Amžinojo DABAR begalinėje ramybėje. Patvirtinu, kad Žemė yra užsklęsta Amžinojo DABAR begalinėje ramybėje. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com