INV02 Gyvenimo Upės invokacija

Iškvieskite šviesą, kuri jus panardins į Gyvenimo Upės tėkmę, nuplaudama visus blokus, trukdančius įkūnyti gausingą gyvenimą jums ir pasauliui.

Skaitykite mokymą apie šią invokaciją

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


Besąlyginės Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos meilės vardu, Amen.

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, paskiriu šią invokaciją tobulos Kristaus vizijos įkūnijimui… (išsakykite čia asmeninį prašymą).

AŠ ESU Daugiau

 • Gyvenimo Upė gausingoj tėkmėj,
 • tavo šviesos panyru gelmėj.

 • Tekančiu – augančiu,
 • amžinu žinojimu.
 • Pripildyk mane malone sava,
 • aš jau esu, kur vieta man skirta.
 • BŪSIU – laisvas amžinai,
 • regėt kokie – Dievo planai.
 • Iš Aukštybių balandė šventa,
 • Dievo meilėj sąlygų nėra.
 • Pakviesta iš Aukščiau – teka šviesa,
 • Kristų aukštyn visuose keldama.
 • Gyvybė užsklęsta – visa išgydyta,
 • Dievo tobulume – įkūnyta.
 • Nauja pradžia – be nuodėmės,
 • Vienovė su Dievu laimės.
 • Gyvybė viena – nauja jau pradžia,
 • Pergalėj Dievo išaušo diena.
 • Šventa šviesa – tokia gyva,
 • Netyrumus sudegina.
 • Žemė laisva BŪTI Laisvės Žvaigžde,
 • Ryškiai ji šviečia visiems danguje.
 • Visad DAUGIAU negu buvau,
 • Gyvenimo Upėje maudausi jau.
 • ESU AŠ DAUGIAU – nuolat daugiau,
 • Gyvenimo Upę tyrumu atstatau.

 • Gyvenimo Upė teka per Sūnų,
 • Tėvas ir Motina tampa vienu kūnu.

AŠ ESU DAUGIAU Dievuje Tėve

1. Palieku iliuziją, kad Dievas yra niekada nesikeičianti būtybė, gyvenanti kažkokiame tolimame man nepasiekiamame Danguje. Patvirtinu, kad Vienas Tikras Dievas yra Gyvasis Dievas, Būtybė, kuri sakė Mozei: „Aš būsiu, kuo būsiu!“ Dievas patvirtino savo teisę transcenduoti save ir BŪTI DAUGIAU. Pažinti savo Dievą galėsiu tik tuomet, kai nuspręsiu BŪTI DAUGIAU.

 • Dievo protą aš tiriu,
 • Gyvenimo Upę atkuriu,
 • DAUGIAU AŠ ESU.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

2. Palieku iliuziją, kad koks nors įvaizdis ar doktrina šiame pasaulyje gali tiksliai aprašyti Gyvąjį Dievą – Dievas visada yra DAUGIAU už bet kokius stabmeldiškus įvaizdžius. Patvirtinu, kad būdamas DAUGIAU, galiu patirti Gyvąją Dievo Esatį.

 • Dievo protą aš tiriu,
 • Gyvenimo Upę atkuriu,
 • DAUGIAU AŠ ESU.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

3. Palieku iliuziją, kad Dievo kūrinija egzistuoja atskirai nuo savo Kūrėjo. Patvirtinu, kad be jo nebuvo sukurta nieko, kas yra sukurta. Dievo Esatis yra visame kame, ir todėl visi turi potencialą BŪTI DAUGIAU.

 • Dievo protą aš tiriu,
 • Gyvenimo Upę atkuriu,
 • DAUGIAU AŠ ESU.

 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

4. Palieku iliuziją, kad Gyvasis Dievas yra pikta būtybė danguje, siekianti mane bausti ir riboti. Patvirtinu, kad Gyvasis Dievas yra besąlyginės meilės Dievas, kuris tenori, kad aš BŪČIAU DAUGIAU.

 • Dievo protą aš tiriu,
 • Gyvenimo Upę atkuriu,
 • DAUGIAU AŠ ESU.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

5. Palieku iliuziją, kad meilė yra pasyvi jėga. Patvirtinu, kad Dievo Gyvoji Meilė yra aktyvus principas, suteikęs Kūrėjui troškimą kurti – BŪTI DAUGIAU.

 • Dievo protą aš tiriu,
 • Gyvenimo Upę atkuriu,
 • DAUGIAU AŠ ESU.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

6. Palieku iliuziją, kad meilė yra savininkiška jėga, siekianti išlaikyti status quo. Patvirtinu, kad Dievo Gyvoji Meilė yra troškimas transcenduoti save, troškimas BŪTI DAUGIAU.

 • Dievo protą aš tiriu,
 • Gyvenimo Upę atkuriu,
 • DAUGIAU AŠ ESU.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

7. Palieku iliuziją, kad Dievas nori sukurti tobulą karalystę, kuri niekada nesikeistų. Patvirtinu, kad Gyvasis Dievas YRA Gyvenimo Upė ir kad Dievas nori, jog viskas, ką jis sukūrė, BŪTŲ DAUGIAU per nuolatinę savitrancendenciją.

 • Dievo protą aš tiriu,
 • Gyvenimo Upę atkuriu,
 • DAUGIAU AŠ ESU.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

8. Palieku iliuziją, kad Dievo įstatymas riboja mano kūrybinę laisvę. Patvirtinu, kad Dievo įstatymas yra Meilės Įstatymas, kuris reikalauja visas savimonę turinčias būtybes BŪTI DAUGIAU, dauginant savo talentus ir išreiškiant jiems Dievo duotąjį individualumą.

 • Dievo protą aš tiriu,
 • Gyvenimo Upę atkuriu,
 • DAUGIAU AŠ ESU.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

9. Palieku anti-valią ir iliuziją, kad negaliu būti DAUGIAU šiame pasaulyje. Susigrąžinu aštuoniukės tėkmę tarp savosios AŠ ESU Esaties Viršuje ir savo Sąmoningojo AŠ apačioje, šitaip tapdamas DAUGIAU įsikūnijime. Patvirtinu, kad esu čia apačioje visu tuo, kuo AŠ ESU Viršuje – ir DAUGIAU.

 • Dievo protą aš tiriu,
 • Gyvenimo Upę atkuriu,
 • DAUGIAU AŠ ESU.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

Esu viena su Dievu Tėvu

Patvirtinu, kad Dievas Tėvas yra plėtimosi jėga, verčianti Gyvenimo Upę tekėti nuolatinės savitranscendencijos būsenoje – buvimo DAUGIAU būsenoje. Patvirtinu, kad Dievas Tėvas yra centrinė besąlyginės meilės jėga, neleidžianti jokioms sąlygoms sukliudyti jai būti DAUGIAU. Patvirtinu, kad būtent ši besąlyginė meilė suteikė Dievui Kūrėjui troškimą BŪTI DAUGIAU ir viskas, ką Dievas sukūrė, yra šio troškimo BŪTI DAUGIAU išraiška.

Patvirtinu, kad Dievas yra Gyvasis Dievas, kuris nuolatos auga ir transcenduoja save, būdamas DAUGIAU per savimonę turinčias būtybes. Todėl pripažįstu, kad Dievas sukūrė mane bendrakūrėju su juo ir jis trokšta BŪTI DAUGIAU per mane. Todėl prisiekiu, jog iš tiesų esu pasiryžęs transcenduoti visus žmogiškus ribotumus, idant galėčiau pasiekti vienovės jausmą su savąja AŠ ESU Esatimi, o per šią vienovę – ir su savo Kūrėju. Esu pasiryžęs įžengti į Gyvenimo Upę ir tapti viena su Dievo kūrybine intencija, prarasdamas savo mažesnįjį aš besąlyginėje Dievo meilėje. Esu pasiryžęs BŪTI DAUGIAU šiame pasaulyje.

 • 1. Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Dievo meilė, išmintis ir galia
 • Iš Aukščiau teka į Žemę šią.

 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.

 • 2. Laisvės deglą kelk aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėk pažint.
 • Einame mes tamsoj keliu,
 • Tavo vedimu nušviestu.

 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.

 • 3. Visa žmonija jau laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 • Mylime Žemę mes labai,
 • Ginti stojame jos narsiai.

 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.

 • 4. Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Pradėtas darbas šventume,
 • Karalystė Dievo mumyse.

 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.

 • 5. Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Sudeginti įpročiai jau seni,
 • Į ateitį žengiam drąsia širdimi.

 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.

 • 6. Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.
 • Ugnies ir vizijos galia,
 • Aukštyn mes keliame Žemę šią.

 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.

(PASTABA: Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite jį sukalbėti tiek kartų kiek norite, prieš toliau tęsdami invokaciją.)

AŠ ESU DAUGIAU Dievuje Sūnuje

1. Palieku iliuziją, kad Jėzus buvo vienintelis asmuo, galėjęs įkūnyti savo Kristiškumą. Patvirtinu, kad turiu potencialą įkūnyti Kristaus sąmonę ir BŪTI DAUGIAU nei žmogus.

 • Matau DAUGIAU visuose,
 • Dievo valia atlikta,
 • Visa gyvybė viena.

 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

2. Palieku iliuziją, kad buvau sukurtas ribota žmogiška būtybe ar kad gimiau nuodėmėje. Patvirtinu, jog turiu potencialą tapti DAUGIAU, kuomet ir aš galėsiu sakyti: „Aš ir mano Tėvas esame viena!“

 • Matau DAUGIAU visuose,
 • Dievo valia atlikta,
 • Visa gyvybė viena.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

3. Palieku iliuziją, kad yra erezija paskelbti, jog esu Gyvojo Dievo sūnus arba dukra. Patvirtinu, kad AŠ ESU Dievo individualizacija ir kad Dievas man suteikė teisę viešpatauti Žemėje būnant DAUGIAU.

 • Matau DAUGIAU visuose,
 • Dievo valia atlikta,
 • Visa gyvybė viena.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

4. Palieku iliuziją, kad niekada negalėčiau pakilti virš savo dabartinės sąmonės būsenos. Patvirtinu, kad per Kristaus protą AŠ ESU DAUGIAU už visus netobulumus ir ribotumus.

 • Matau DAUGIAU visuose,
 • Dievo valia atlikta,
 • Visa gyvybė viena.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

5. Palieku iliuziją, kad praradau savo pirminį tyrumą, padaręs klaidas šiame pasaulyje. Patvirtinu, kad Dievo man duotasis individualumas yra įtvirtintas mano AŠ ESU Esatyje ir jo niekada niekas negalėtų paveikti Žemėje. Todėl niekada negaliu prarasti savo potencialo BŪTI DAUGIAU.

 • Matau DAUGIAU visuose,
 • Dievo valia atlikta,
 • Visa gyvybė viena.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

6. Palieku iliuziją, kad esu atskirtas nuo Dievo gausingo gyvenimo. Patvirtinu, kad, kai pašvenčiu save būti DAUGIAU, atkuriu aštuoniuke tekančios besąlyginės meilės srautą tarp savo AŠ ESU Esaties ir savo Sąmoningojo AŠ.

 • Matau DAUGIAU visuose,
 • Dievo valia atlikta,
 • Visa gyvybė viena.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

7. Palieku iliuziją, kad man reikia kažko iš šio pasaulio, kad galėčiau būti kuo esu, kad galėčiau būti vientisas. Patvirtinu, kad Dievas yra visų gerų ir tobulų dalykų šaltinis, ir kai dauginu tai, ką turiu, Dievas BUS DAUGIAU per mane.

 • Matau DAUGIAU visuose,
 • Dievo valia atlikta,
 • Visa gyvybė viena.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

8. Palieku iliuziją, kad gyvenimas yra ribojamas Žemėje egzistuojančių netobulumų. Patvirtinu, kad tikrasis gyvenimas yra savitranscendencijos procesas, Gyvenimo Upė, tapimo DAUGIAU procesas.

 • Matau DAUGIAU visuose,
 • Dievo valia atlikta,
 • Visa gyvybė viena.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

9. Palieku iliuziją, kad gyvenimas yra kova ir kad kai kurios problemos neturi jokių sprendimų. Patvirtinu, kad, man atkūrus aštuoniukės tėkmę tarp Sąmoningojo AŠ ir mano AŠ ESU Esaties, Dievas man duos viską, ko reikia BŪTI DAUGIAU. Esu pasiryžęs BŪTI DAUGIAU kiekvienoje savo sutiktoje situacijoje.

 • Matau DAUGIAU visuose,
 • Dievo valia atlikta,
 • Visa gyvybė viena.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

AŠ ESU viena su Dievu Sūnumi

Pripažįstu, kad antikristo sąmonė yra mąstysena, kuri verčia mane neigti savo vienovę su Dievu ir blokuoja Dievo gebėjimą dirbti per mane. Ji verčia mane neigti, kad turiu potencialą BŪTI DAUGIAU. Antikristo protas sukūrė iliuziją, kad šis pasaulis yra atskirtas nuo Dievo tobulumo ir kad Dievas negali išspręsti problemų Žemėje – kad šis pasaulis negali būti DAUGIAU.

Prisiekiu, visa savo esybės meile, nustoti neigti Dievą ten, kur esu, ir nustoti stabdyti Dievo besąlyginės meilės srautą per mane. Prisiekiu pirmiausia ieškoti Dievo karalystės, kuri yra Kristaus sąmonė, suteikianti man galią BŪTI DAUGIAU. Prisiekiu turėti teisumą, teisingai naudotis savo kūrybiniais gebėjimais, daugindamas savo talentus ir tapdamas DAUGIAU. Patvirtinu, kad tai yra aukščiausias mano prioritetas BŪTI DAUGIAU Dievuje, nei pasiekti ką nors Žemėje.

Pripažįstu, jog turiu Kristaus potencialą, potencialą BŪTI DAUGIAU. Prisiekiu, kad mano akys taps viena, idant galėčiau praregėti iš antikristo proto dualizmo, iš buvimo mažiau iliuzijų. Prisiekiu dauginti savo talentus, idant galėčiau uždaryti aštuoniukės tėkmę, kuri yra tikrasis raktas Dievo karalystei įkūnyti tiek mano asmeniniame gyvenime, tiek ir mano pasaulyje.

Laikau savo dėmesį sutelkęs į savo AŠ ESU Esatį ir leidžiu Dievo meilei tekėti per mane. Išreiškiu šią meilę, dovanai duodamas kitiems tai, ką dovanai gavau. Tačiau duodu su Kristaus įžvalgumu, kuris neleidžia man mėtyti savo perlų žmogiškos sąmonės „kiaulėms.“ Todėl dauginu aštuoniukės tėkmę, kuri iš tiesų padarys mane DAUGIAU pagal mano Dangiškąjį planą.

Pripažįstu, jog neatėjau į šį įsikūnijimą gyventi materialistinio gyvenimo būdo, kuriuo nuolatos siekčiau turtų, valdžios ir malonumų. Neatėjau čia būti mažiau nei buvau sukurtas BŪTI. Atėjau gyventi dvasingo gyvenimo ir įvykdyti savo dangiškąjį planą, į kurį įeina mano unikalios dovanos šiam pasauliui padovanojimas. Todėl prisiekiu BŪTI DAUGIAU kiekvienoje situacijoje, idant mano dangiškasis planas galėtų vystytis ir galėtų iškilti į mano sąmoningą suvokimą. Paskiriu savo gyvenimą BŪTI čia apačioje visu tuo, kuo AŠ ESU Viršuje – ir DAUGIAU.

 • 1. Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Antrasis atėjimas čia
 • Kristaus būtybių šviesoje.

 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.

 • 2. Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Vidiniu Kristum sekame,
 • Visiems jo tiesą nešame.

 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.

 • 3. Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 • Jo žinią šaukiam nuo stogų,
 • Ir tampam gyvu pavyzdžiu.

 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.

 • 4. Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Gyvybę Žemėj giname,
 • Antrasis atėjimas čia.

 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.

 • 5. Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Ir meilėj su Sen Žermenu
 • Valdysit Žemę Teisingumu.

 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.

 • 6. Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas,
 • Vidinio Kristaus laisvėje
 • Mes esam Dievo Esatyje.

 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.

(PASTABA: Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite jį sukalbėti tiek kartų kiek norite, prieš toliau tęsdami invokaciją.)

AŠ ESU DAUGIAU Dievuje Motinoje

1. Palieku iliuziją, kad Motinos Šviesa priešinasi Dievo planui šiam pasauliui. Patvirtinu, kad Motinos Šviesa yra Dievo meilės išraiška, ir ji prisiekė prisiimti bet kokią ant jos per Dievo bendrakūrėjų protus projektuojamą formą. Todėl galime mokytis, kaip būti DAUGIAU arba mažiau, regėdami, kaip mūsų pasirinkimų pasekmės yra atvaizduojamos formoje.

 • DAUGIAU Motinos Šviesą pakylės,
 • Ir Žemę pataisys ant jos ašies,
 • Meilės galia išsilies.

 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

2. Palieku iliuziją, kad dabartiniai mano ribotumai yra Dievo bausmė už mano nuodėmes. Patvirtinu, kad Motinos Šviesa yra sukurta atvaizduoti formoje tai, kam leidžiu egzistuoti savo sąmonėje, ir todėl esu DAUGIAU arba mažiau pagal savo paties praeityje padarytus pasirinkimus.

 • DAUGIAU Motinos Šviesą pakylės,
 • Ir Žemę pataisys ant jos ašies,
 • Meilės galia išsilies.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

3. Palieku visą pyktį ir neapykantą Dievui Motinai ir Motinos Šviesai už bet kokius ribotumus, kuriuos patyriau. Patvirtinu, kad Motinos Šviesa yra sukurta sugriauti bet kokius kūrinius, kurie nėra harmonijoje su Meilės Įstatymu, įstatymu, kuris reikalauja visą gyvybę BŪTI DAUGIAU. Tad, kai renkuosi būti mažiau, pats kuriu sau kančią.

 • DAUGIAU Motinos Šviesą pakylės,
 • Ir Žemę pataisys ant jos ašies,
 • Meilės galia išsilies.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

4. Palieku iliuziją, kad, kartą padaręs klaidą, esu amžinai pasmerktas būti mažiau. Patvirtinu, kad Motinos Šviesa akimirksniu ištrins mano klaidą, kai esu pasiryžęs BŪTI DAUGIAU per Kristaus protą.

 • DAUGIAU Motinos Šviesą pakylės,
 • Ir Žemę pataisys ant jos ašies,
 • Meilės galia išsilies.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

5. Palieku iliuziją, kad netobulos sąlygos Žemėje yra neišvengiamos ar nepakeičiamos. Patvirtinu, kad Motinos Šviesa lygiai taip pat lengvai gali atvaizduoti Kristaus proto DAUGIAU, kaip gali atvaizduoti ir antikristo proto mažiau.

 • DAUGIAU Motinos Šviesą pakylės,
 • Ir Žemę pataisys ant jos ašies,
 • Meilės galia išsilies.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

6. Palieku iliuziją, kad šis pasaulis visada bus ribotas ir niekada negalės įkūnyti tobulumo. Patvirtinu, kad Motinos Šviesa neturi jokių apribojimų ir ji tiesiog atvaizduoja žmonių pasirinkimus BŪTI DAUGIAU arba būti mažiau.

 • DAUGIAU Motinos Šviesą pakylės,
 • Ir Žemę pataisys ant jos ašies,
 • Meilės galia išsilies.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

7. Palieku iliuziją, kad Motinos Šviesa yra mano priešas ar kad ji riboja mano kūrybinę laisvę. Patvirtinu, kad vienintelis mano laisvę ribojantis dalykas yra mano paties pasirinkimas būti mažiau.

 • DAUGIAU Motinos Šviesą pakylės,
 • Ir Žemę pataisys ant jos ašies,
 • Meilės galia išsilies.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

8. Palieku iliuziją, kad Tėvo įstatymai riboja mano kūrybinę laisvę. Patvirtinu, kad pats susikuriu savo apribojimus, kai renkuosi būti mažiau, šitaip atkirsdamas save nuo aštuoniuke tekančio srauto iš savosios AŠ ESU Esaties į Sąmoningąjį AŠ. Akimirksniu atkuriu šią tėkmę, kai renkuosi BŪTI DAUGIAU.

 • DAUGIAU Motinos Šviesą pakylės,
 • Ir Žemę pataisys ant jos ašies,
 • Meilės galia išsilies.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

9. Palieku iliuziją, kad privalau kontroliuoti Motinos Šviesą per žmogiškąjį ego ir antikristo protą, siekdamas paimti Dangų jėga. Patvirtinu, jog esu čia tam, kad viešpataučiau Motinos Šviesai, būdamas DAUGIAU per Kristaus protą. Todėl tiktai Gyvasis Kristus turi viešpatystę Motinos Šviesai ir gali atnešti ją į harmoniją su Tėvo Meile.

 • DAUGIAU Motinos Šviesą pakylės,
 • Ir Žemę pataisys ant jos ašies,
 • Meilės galia išsilies.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

AŠ ESU viena su Dievu Motina

Pripažįstu faktą, kad gyvenimas šiame pasaulyje yra nuolatinis iššūkis rinktis tarp buvimo mažiau ir buvimo DAUGIAU. Antikristo sąmonė ragina mane tikėti, kad netobulumai šiame pasaulyje yra tikri, amžini ir neišvengiami. Esu raginamas patikėti, kad šis pasaulis iš prigimties yra ribotas ir kad jis negalėtų įkūnyti gausingo gyvenimo. Esu raginamas patikėti, kad šis pasaulis priklauso antikristo jėgoms ir kad neturiu teisės nei gebėjimo mesti iššūkį jų valdžiai. Esu raginamas rinktis būti mažiau nei Dievas mane sukūrė BŪTI.

Dabar pripažįstu, kad antikristo jėgų naudojama žaltiška logika yra paremta iliuzija, yra paremta melu. Esu pasirengęs leisti savajam Kristaus AŠ apnuoginti visus žaltiškus melus mano esybėje ir pasaulyje, idant galėčiau regėti Kristaus tiesą, išlaisvinančią mane BŪTI DAUGIAU. Aš dabar patvirtinu, jog, nepaisant visų netobulų regimybių, gyvenimo realybė yra tokia, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Tad aš galiu BŪTI DAUGIAU kiekvienoje mano sutinkamoje situacijoje.

Patvirtinu, kad viskas šiame pasaulyje yra sukurta iš Motinos Šviesos ir kad Motinos Šviesa tiesiog atvaizduoja įvaizdžius, kuriuos žmonės projektuoja ant jos savo protų galia. Todėl Motinos Šviesa gali atvaizduoti bet kokį įvaizdį, tarp jų ir Dievo karalystę. Esu pasiryžęs BŪTI DAUGIAU, ir naudojuosi Kristaus protu pažvelgti už visų netobulumų šiame pasaulyje. Matau tyrą Motinos Šviesą už visų regimybių. Perkeliu tobulą Kristaus viziją ant Motinos Šviesos kiekvienoje savo sutinkamoje situacijoje. Perkeliu Kristaus viziją ant visos planetos ir pilnai priimu, kad Žemė yra DAUGIAU kaip ir AŠ ESU DAUGIAU.

 • 1. Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Šviesa pusiausvyroj tekės,
 • Harmonijoj siela žėrės.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 2. Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Iš žiedlapių ketverto liejas šviesa.
 • Motina lenkiasi meilėj tyroj
 • Dievui Tėvui Aukštybių šviesoj.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 3. Maudosi siela palaimos sraute,
 • Violetinės liepsnos šviesoj ryškioje.
 • Siela kvėpuoja Dievo ore tyrame,
 • Laisvę ji jaučia Motinos skraite.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 4. Ramybė saulės rezginy,
 • Baimė ir pyktis jau paleisti.
 • Šventoji dešimtis įstabiai sužydės,
 • Purpuru, auksu viską nušvies.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 5. Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 6. Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Visad teisinga Dievo valia.
 • Dievo galia meilės veiksmu
 • Iš Aukščiau ji atskrieja Kristaus vedimu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 7. Kakta spinduliuoja smaragdo žalia,
 • Sekame Kristaus mes vizija.
 • Ir Dievo plano tobulume,
 • Žmogui Jo meilę jaučiame.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 8. Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Karūnoje Budą regime,
 • Apsiaustą dangišką segintį.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 9. Motinos Šviesos ir Budos vienovė,
 • Tamsos jėgų neįveikiama tvirtovė.
 • Drauge su Jėzumi ir Sen Žermenu,
 • Jie Aukso Amžių atneša kartu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 10. Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 • Erdvėj sklandau įstabioje
 • Šventų garsų apsuptyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Koda:
 • Malone Motinos begaline,
 • Už laiko ir erdvės pakilome.
 • Juk Budos prigimtis visuos
 • Kilti aukštyn mane vilios,
 • Kristaus būtybėmis tampame
 • Ir Aukso Amžių nešame.

(PASTABA: Sukalbėkite visą šį šaukinį bent vieną kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

AŠ ESU DAUGIAU Dievuje Šventojoje Dvasioje

1. Palieku iliuziją, kad Šventoji Dvasia yra man nepasiekiama ar kad ji negali veikti šiame pasaulyje. Patvirtinu, kad Šventoji Dvasia yra Dievo besąlyginės meilės jėga, suteikianti galią visai gyvybei BŪTI DAUGIAU ir pakilti virš stabmeldiškų antikristo proto įvaizdžių.

 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Išlaisvink gyvybę,
 • BŪTI DAUGIAU.

 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

2. Palieku iliuziją, kad esu atskira būtybė, atkirsta nuo Dievo ir atskirta nuo kitų žmonių. Patvirtinu, kad esu Dievo individualizacija ir Dievo Kūno Žemėje dalis. Aš esu čia, kad BŪČIAU DAUGIAU, įtvirtindamas vienovę su Dievu Viršuje ir vienovę su Dievo Kūnu čia apačioje.

 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Išlaisvink gyvybę,
 • BŪTI DAUGIAU.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

3. Palieku iliuziją, kad gyvenimo tikslas yra iškelti save aukščiau, lyginantis su kitais žmonėmis. Patvirtinu, kad tikrasis tikslas yra BŪTI viena su Dievu, idant galėčiau BŪTI DAUGIAU ir galėčiau tarnauti visos gyvybės kėlimui aukščiau.

 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Išlaisvink gyvybę,
 • BŪTI DAUGIAU.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

4. Palieku iliuziją, kad galiu ką nors prarasti, dovanai duodamas visai gyvybei tai, ką dovanai gavau iš Dievo. Patvirtinu, kad, kai dovanai duodu, uždarau aštuoniukės tėkmę ir tampu DAUGIAU. Ir Dievas tuomet visada gali padauginti tai, ką duodu su besąlygine meile.

 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Išlaisvink gyvybę,
 • BŪTI DAUGIAU.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

5. Palieku iliuziją, kad egzistuoja limitas tam, kiek Dievas gali man duoti ar padaryti per mane. Patvirtinu, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Kai esu pasiryžęs BŪTI DAUGIAU Dievuje, Dievas išspręs visas problemas mano asmeniniame gyvenime ir pasaulyje.

 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Išlaisvink gyvybę,
 • BŪTI DAUGIAU.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

6. Palieku iliuziją, kad gyvenu tik tam, jog tenkinčiau savo poreikius ir palikčiau Žemę tokią, kokią radau. Patvirtinu, jog esu įsikūnijime tam, kad dauginčiau savo talentus, įvykdyčiau savo dangiškąjį planą ir pakylėčiau visos gyvybės sąmonę aukštyn. Esu čia, kad BŪČIAU DAUGIAU ir kad Žemė galėtų BŪTI DAUGIAU.

 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Išlaisvink gyvybę,
 • BŪTI DAUGIAU.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

7. Palieku iliuziją, kad turėčiau leisti antikristo jėgoms viešpatauti šiame pasaulyje ir daryti jį mažiau. Patvirtinu, kad Šventoji Dvasia yra varomoji savitranscendencijos jėga ir kad Dievas nori, jog šis pasaulis BŪTŲ DAUGIAU.

 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Išlaisvink gyvybę,
 • BŪTI DAUGIAU.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

8. Palieku iliuziją, kad netobulumai šiame pasaulyje niekada negalėtų būti transformuoti į Dievo tobulumą. Patvirtinu, kad Šventoji Dvasia yra Dievo Meilės jėga, transformuojanti viską į DAUGIAU, kuris yra Dievo karalystė.

 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Išlaisvink gyvybę,
 • BŪTI DAUGIAU.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

9. Palieku iliuziją, kad kas nors šiame pasaulyje galėtų sustabdyti Šventosios Dvasios tėkmę. Patvirtinu, kad, kai kritinė masė nušvitusių žmonių rinksis BŪTI DAUGIAU, Šventoji Dvasia suformuos nesustabdomą jėgą, kuri TIKRAI atneš Dievo karalystę į Žemę.

 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Išlaisvink gyvybę,
 • BŪTI DAUGIAU.
 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilėj apgaubia giedra.
 • Vienovė sudegina ginčus visus,
 • Atneša gausų gyvenimą mums.
 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Paragink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

AŠ ESU viena su Dievu Šventąja Dvasia

Pripažįstu, kad Šventoji Dvasia yra besąlyginės Dievo meilės išraiška, jo troškimo BŪTI DAUGIAU per nuolatinę savitranscendenciją išraiška. Esu pasirengęs leisti Šventajai Dvasiai tekėti per mano esybę ir sudeginti visus mano prisirišimus prie savo ribotumų ir žaizdų. Esu pasirengęs leisti Šventajai Dvasiai išlaisvinti mane nuo visų iliuzijų ir išgydyti visas mano psichologines ir fizines žaizdas. Iš tiesų esu pasirengęs leisti Šventajai Dvasiai atkurti manyje vientisumą, su kuriuo buvau sukurtas, vientisumą, kuris suteikia man galią BŪTI DAUGIAU.

Pripažįstu, jog norėdamas pasiekti visišką pilnatvę, turiu išpildyti priežastį, dėl kurios esu šiame pasaulyje, tai reiškia, jog turiu padovanoti savo dovaną, idant padėčiau kelti aukštyn visą gyvybę. Esu pasirengęs leisti savajai Dievo Liepsnai tekėti per mane ir reikštis Šventosios Dvasios galia. Esu pasirengęs leisti Šventajai Dvasiai pūsti kur nori ir BŪTI DAUGIAU per mane, BŪTI DAUGIAU nei netgi mano išorinis protas mano esant priimtina ar būtina. Esu pasirengęs BŪTI instrumentu, žadinančiu tuos, kurie vis dar miega, net jei tam reikės mesti iššūkį jų stabmeldiškiems įvaizdžiams, apnuoginant juos Kristaus tiesoje.

Esu pasirengęs ne tik būti Gyvenimo Upėje, bet ir BŪTI Gyvenimo Upe šiame pasaulyje. Leidžiu Šventajai Dvasiai tekėti per mane ir nušluoti visas kliūtis, sukurtas per antikristo protą. Esu pasirengęs BŪTI DAUGIAU ir atnešti teismą dvasių minioms, kurios atskyrė save nuo Dievo, pasirinkdamos būti mažiau. Esu pasirengęs BŪTI dvasinės būtybės pavyzdžiu, kuri yra absoliučiai pasišventusi būti DAUGIAU. Aš dabar pilnai ir galutinai atiduodu savo mirtingą tapatumo jausmą ir sulieju savo Esybę su Gyvenimo Upe, susigrąžindamas man Dievo duotąjį tapatumą.

Esu pasiryžęs leisti savajai Dievo Liepsnai įvykdyti savo vaidmenį, sudeginant viską, kas nepanašu į ją ir šitaip atskleidžiant Dievo tobulumo realybę, besislepiančią už visų išorinių regimybių. AŠ ESU Šventosios Dvasios vėjai, pučiantys ten, kur mano Dievo Liepsna trokšta BŪTI DAUGIAU formoje. Myliu Dievą Šventąją Dvasią ir esu pasirengęs BŪTI DAUGIAU Dievuje kiekvieną dieną.

 • 1. O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Violetinė liepsna yra planas tavo,
 • Išaukštinti Kristų širdyje kiekvieno.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 2. Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu su Jėzum rodai kelią,
 • Naujos dienos jis aušrą žeria.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 3. Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 • Kur laisvės liepsna viešpataus –
 • Išauš didi svajonė Dangaus.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 4. O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Iš jūsų Aukštai teka žemai,
 • Palaikome srautą ištikimai.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 5. Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Paveikta josios spindulių,
 • Nubunda rasė AŠ ESU.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 6. Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plėvesuoja Pergale Kristaus vėliava.
 • Tamsybių vieton veržias šviesa,
 • Kosmosas visas užpildytas ja.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 7. O Sen Žermenai, mūsų širdy,
 • Laisvės liepsna dega ryški,
 • Ir Aukso Amžiaus apsupty,
 • Laisvi mes tampame visi.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

(PASTABA: Sukalbėkite visą šį šaukinį bent vieną kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

Patvirtinu, kad nesustabdoma Gyvenimo Upės tėkmė išlaisvina visus žmones nuo tamsos dvasių ir tamsių energijų.

Patvirtinu, kad nesustabdoma Gyvenimo Upės tėkmė išlaisvina visus žmones nuo antikristo melų.

Patvirtinu, kad nesustabdoma Gyvenimo Upės tėkmė išlaisvina visus žmones nuo dvasinės vergystės antikristo jėgoms.

Patvirtinu, kad nesustabdoma Gyvenimo Upės tėkmė išlaisvina visus žmones nuo materialios vergystės valdžios elitui.

Patvirtinu, kad nesustabdoma Gyvenimo Upės tėkmė išlaisvina visus žmones BŪTI DAUGIAU, transformuodama Žemę į Dievo karalystės DAUGIAU.

Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Patvirtinu, kad esu užsklęstas Šventosios Dvasios nuolatinėje aštuoniukės tėkmėje. Myliu Šventąją Dvasią ir prisiekiu BŪTI čia apačioje visu tuo, kuo esu Viršuje – ir DAUGIAU. Skelbiu savo vienovę su savąja AŠ ESU Esatimi ir prisiekiu dauginti savo talentus ir BŪTI DAUGIAU kiekvienoje situacijoje. Prisiekiu transcenduoti visus apribojimus, idant galėčiau pasilikti Gyvenimo Upės tėkmėje.

Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, Dangiškosios Motinos vardu, patvirtinu, kad aš esu DAUGIAU Gyvenimo Upėje, dabar ir amžinai. Patvirtinu, kad visi žmonės yra DAUGIAU Gyvenimo Upėje, dabar ir amžinai. Patvirtinu, kad Žemė yra DAUGIAU Gyvenimo Upėje, dabar ir amžinai. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com