6.73 Aš renkuosi atsiskirti nuo Kaino sąmonės

Aš dabar renkuosi pripažinti, kad pagrindinis už visų karų slypintis veiksnys yra Kaino sąmonė, kuri neleidžia žmonėms būti savo brolio sergėtoju. Esu pasiryžęs įveikti šią sąmonę ir ją palikti. Esu pasiryžęs atiduoti visą proto sustabarėjimą ir leisti Dievui būti darytoju mano gyvenime. Todėl man niekada nereikia jausti, kad turiu mažiau, galiu pasiekti mažiau arba esu mažiau vertas už bet kurią kitą žmogišką būtybę.

Aš dabar renkuosi prisiimti pilną atsakomybę už savo gyvenimą ir nustoju kaltinti kitus žmones arba Dievą už savo aplinkybes. Mano situacija priklauso man ir pripažįstu, kad mano išorinės aplinkybės yra mano sąmonės būsenos atspindys. Todėl atiduodu visus savo sąmonės elementus, kurie neleidžia man gauti gausingo gyvenimo, kurį Dievas man trokšta duoti. Todėl niekada daugiau nejausiu pavydo kitiems žmonėms, bet žvelgsiu į Dievą kaip į visų gerų ir tobulų dalykų šaltinį.

Renkuosi palikti skaudžių smūgių mokyklą ir vietoj to prašau Dangiškojo Vedimo iš vidaus, idant galėčiau įveikti viską, kas mane skiria nuo Dievo ir skiria nuo vienovės su visa gyvybe. Esu pasiryžęs pripažinti visos gyvybės vienovę ir iš tiesų esu savo brolio sergėtojas. Todėl galiu pakylėti savo brolius ir seseris, pakylėdamas aukštyn savo paties sąmonę ir patraukdamas žmones link savęs, kildamas pats. Dabar jau matau, kad geriausias būdas būti savo brolio sergėtoju yra laikyti savo širdį ir protą tyrus.

Renkuosi įveikti visus anti-meilės elementus savo esybėje. Aš dabar priimu Dievo besąlyginę meilę, ir todėl galiu pilnai save mylėti. Ir mylėdamas save taip, kaip Dievas mane myli, galiu mylėti ir savo artimą kaip save patį.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com