Renkuosi įžengti į Taikos Kelią

Renkuosi pripažinti fundamentalią realybę, kad karai neprasideda patys – karus pradeda žmonės. Renkuosi pripažinti, kad karas yra kolektyvinės žmonijos sąmonės padarinys. Tiktai dėl to, kad kariavimas vyksta kolektyvinėje žmonijos sąmonėje, yra įmanomas fizinis karas. Ir šis kariavimas kolektyvinėje sąmonėje nebus pašalintas tol, kol kritinė masė individų neįveiks karo savo viduje.

Aš dabar renkuosi būti taikos nešimo į kolektyvinę sąmonę pionieriumi. AŠ ESU pasirengęs pažvelgti į rąstą savo akyje ir pašalinti visus susiskaldymus ir visą karą savo esybėje. Esu pasirengęs susidurti su visų antikristo sąmonės elementų apnuoginimu, ir atiduosiu juos į Ekstatiškos Taikos liepsną. Tad iš pradžių pašalindamas rąstą iš savo akies, įgysiu viziją, kaip galėčiau padėti kitiems pašalinti karo sąmonę iš savo protų. Taip pat įgysiu moralinį autoritetą reikalauti, kad karo sąmonė būtų pašalinta iš šios planetos.

Renkuosi pripažinti fundamentalią realybę, kad, nors tai yra kolektyvinė sąmonė, kuri paruošia dirvą karui, vis tiek turi atsirasti individų, kurie norėtų pradėti karus. Todėl visus karus pradėjo nedidelis elitas, kuris yra absoliučiai pasišventęs visus valdyti. Pripažįstu, kad neturiu teisės kištis į šių žmonių laisvą valią. Tačiau turiu teisę tapti jų teismo instrumentu, idant jie privalėtų susidurti su pasirinkimu, kad arba paliks savo karus keliantį gyvenimo būdą, arba bus pašalinti iš šios planetos. Todėl sakau kartu su Jėzumi: „Dėl teismo AŠ ESU atėjęs ir laikas nuteisti karo sąmonę ir visas ją įkūnijančias būtybes!“

Aš dabar kviečiu visus dvasingus žmones Žemėje susivienyti, įsisąmoninant ir taikant Jėzaus meistrišką strategiją kovai su karu, kuri yra, kad kritinė masė dvasingų žmonių stotų ginti taiką ir suteiktų Dievui įgaliojimus nuteisti ir pašalinti karo jėgas iš šios planetos. Aš dabar stoju ginti taiką ir sakau: „Viskas, gana! Tegul karo sąmonė būna nuteista ir pašalinta, idant taika viešpatautų Žemėje!“

Versta iš www.transcendencetoolbox.com