6.71 Renkuosi matyti karo realybę

Renkuosi pripažinti esminę realybę, kad Dievas atidavė mums, žmonėms, teisę viešpatauti Žemėje. Todėl mes esame vieninteliai, turintys įgaliojimus atnešti taiką ir sustabdyti karą. Mes turime įgaliojimus sustabdyti karą, tačiau neturime galios. Dievas turi galią sustabdyti karą, tačiau neturi įgaliojimų.

Pripažįstu, kad jokie smurto ar prievartos kiekiai negalės atnešti taikos į Žemę, nes negalime išspręsti problemos su ta pačia sąmonės būsena, kuri sukūrė problemą. Taika niekada negalės būti atnešta per baimę, ji galės ateiti tik tuomet, kai Ekstatiškos Taikos Liepsna sudegins visą baimę, neapykantą ir neteisybę. Renkuosi atiduoti visą baimę į Ekstatiškos Taikos Liepsną, idant tapčiau viena su šia liepsna. Šioje vienovėje AŠ ESU laisvas nuo paralyžiuojančios karo baimės ir AŠ ESU pasirengęs stoti ginti taikos.

Aš dabar renkuosi pripažinti Vienio Įstatymą, kuomet vienas žmogus gali tapti atviromis durimis Dievo Galiai tekėti į šį pasaulį. Skelbiu, kad AŠ ESU pasirengęs įkūnyti Ekstatiškos Taikos Liepsną. AŠ ESU pasirengęs leisti šiai liepsnai sudeginti karą mano viduje, idant nebebūčiau suskilęs namas. AŠ ESU pasirengęs būti vientisas, idant mano vientisumas taptų priimtina auka, kurią Dievas galėtų padauginti.

Aš dabar renkuosi pripažinti, kad žmonėms yra neįmanoma atnešti taiką, bet su Dievu viskas yra įmanoma. Naudojuosi savo laisva valia ir pareiškiu teisę į man Dievo suteiktus įgaliojimus viešpatauti Žemei. Su meile perduodu šiuos įgaliojimus Arkangelui Mykolui ir įsakau Arkangelui Mykolui ir jo angelų legionams žygiuoti aplink šią planetą ir sudeginti anti-taikos sąmonę ir visas energijas, kurios yra iškreipiamos per karą.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com