6.65 Patvirtinu pusiausvyroje esančių Žemės žmonių nubudimą

Atiduodu bet kokį jausmą, kad nesu atsakingas už pasaulinę taiką ar kad nieko negaliu padaryti taikos atkūrimo labui. Atiduodu bet kokį atskirties nuo Dievo jausmą, dėl kurio jaučiuosi bejėgis karo jėgų akivaizdoje. Atiduodu iliuziją, kad niekas iš tiesų nėra blogai, kad problemos išnyks, jeigu jas ignoruosime, arba kad kas nors kitas turi atnešti taiką.

Priimu faktą, kad laisva valia yra raktas į taikos atkūrimą Žemėje, ir todėl renkuosi leisti Dievui atnešti taiką per mane. Renkuosi būti Taikos Princo pasiuntiniu šiame pasaulyje. Priimu, kad Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Motina ir Dievas Šventoji Dvasia dirba per mane - ir aš dirbu. Patvirtinu, kad visi pusiausvyroje esantys Žemės žmonės yra pažadinami Dievo galiai, slypinčiai jų viduje.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com