5.42 Aš renkuosi Kristaus gyvenimą!

Arkangele Mykolai, sudaužyk į šipulius ir sudegink visas anti-žodžio iliuzijas!

Arkangele Mykolai, sudaužyk į šipulius ir sudegink visas anti-žodžio iliuzijas!

Arkangele Mykolai, sudaužyk į šipulius ir sudegink visas anti-žodžio iliuzijas!

Arkangele Mykolai, pažadink dvasiškai sąmoningiausius žmones iš mirties sąmonės, kuri mus verčia save laikyti mirtingomis žmogiškomis būtybėmis, atskirtomis nuo mūsų Dievo. Išlaisvink mus nuo kitų smerkimo ir savęs smerkimo, dėl kurio galvojame neturintys teisės leisti Gyvajam Žodžiui mesti iššūkio valdžios elitui per mus.

Mylimas Arkangele Mykolai, Tikėjimo Gynėjau, jeigu žmonės žinotų geriau, jie ir darytų geriau, ir Dievo man suteiktos laisvos valios galia skelbiu, kad noriu žinoti geriau. Noriu pamatyti visus dalykus savo esybėje ir gyvenime, kurie nėra harmonijoje su Kristaus tiesa. Ir kai tai pamatysiu, atiduosiu visa tai į viską deginančias Šventosios Dvasios liepsnas, į Sen Žermeno Violetinę Ugnį. Ir šiuo savo pasiryžimu pašalinti rąstą iš savo akies, įgyju skaidrumą, kuomet šio pasaulio princas ateis ir nieko manyje neras. Dabar jau matau, kad visiškas atidavimas, vedantis prie visiško skaidrumo, yra aukščiausia dvasinė gynyba.

Arkangele Mykolai, esu pasiryžęs pakeisti savo gyvenimą. Esu pasiryžęs įveikti visą nugrimzdimą į save ir suvokti, kad esu čia ne tam, kad tenkinčiau savo žemiškus troškimus, ar netgi, kad siekčiau asmeninio augimo. Esu čia, kad išpildyčiau savo aukštesnius dvasinius troškimus, išreikštus mano dangiškajame plane, dirbdamas dėl visų augimo. Esu pasiruošęs pripažinti, kad dvasinis augimas, kuris nėra išreiškiamas pagalba kitiems, nėra Kristiškumas. Todėl nebesikoncentruosiu į savo asmeninį augimą, bet sutelksiu dėmesį į visų žmonių augimą. Matysiu kitus žmones didesnės savo savasties dalimi, vieno Dievo Kūno Žemėje dalimi.

Todėl dabar sakau, pilna savo laisvos valios ir Kristaus Liepsnos manyje galia:

AŠ RENKUOSI KRISTAUS GYVENIMĄ!

AŠ RENKUOSI KRISTAUS GYVENIMĄ!

AŠ RENKUOSI KRISTAUS GYVENIMĄ!

AŠ RENKUOSI KRISTAUS GYVENIMĄ!

Renkuosi amžinojo gyvenimo sąmonę, Kristaus sąmonę, ir priimu, kad esu čia tam, jog būčiau atviromis durimis Gyvajam Žodžiui ir leisčiau ŽODŽIUI teisti tuos, kurie renkasi mirtį vietoj gyvenimo. Todėl esu pasirengęs būti instrumentu, metančiu iššūkį antikristo iliuzijoms ir išlaisvinančiu žmones nuo valdžios elito. Būsiu neprisirišęs prie kitų žmonių reakcijų ir jų smerkiančio požiūrio į mane, nes gerbsiu jų laisvą valią. Tačiau taip pat gerbsiu ir savo laisvą valią ir savo teisę pasilikti susitelkus begalinėje Kristaus ramybėje kiekvienoje situacijoje. Žinau, kad AŠ ESU subalansuota Galia-Meilė veiksme, ir todėl esu aukščiau už dualistinius kraštutinumus.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com