5.31 Mes gerbiame LOGOS

Pradžioje buvo LOGOS, ir šis Visuotinis Kristaus protas yra pas Dievą, ir Kristaus protas yra Dievas. Visa yra sukurta per LOGOS; ir be Kristaus proto neatsirado nieko, kas yra atsiradę. LOGOS yra gyvybė, o Visuotinio Kristaus proto gyvybė – individualizuota Gyvuoju Kristumi – yra bendrakūrėjų šviesa.

Kristaus proto šviesa šviečia tamsoje; ir tie, kurie yra apakinti dualistinės sąmonės tamsos, jos nesupranta. LOGOS yra tikroji Šviesa, kuri apšviečia kiekvieną bendrakūrėją, ateinantį į pasaulį.

LOGOS yra pasaulyje, ir pasaulis per jį atsirado, bet pasaulis nepažįsta Gyvojo Žodžio LOGOS. LOGOS ateina pas savuosius kaip Gyvasis Žodis, bet tie, kurie yra apakinti dualizmo, nepriima ŽODŽIO. Tačiau tiems, kurie priima Gyvąjį Žodį, jiems LOGOS duoda galią BŪTI Dievo Saulėmis, net ir tiems, kurie tiki ŽODŽIU. Tie, kurie priima Gyvąjį Žodį, atgimsta, ne iš kraujo, ne iš kūno norų ir ne iš žmogaus norų, bet iš Dievo.

Ir LOGOS tampa kūnu ir gyvena tarp mūsų Gyvuoju Kristumi, įsikūnijusiu ŽODŽIU. Ir mes regime Gyvojo Kristaus šlovę Jėzuje – šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos. Ir dabar mes priimame savo potencialą BŪTI viena su Gyvuoju Žodžiu ir BŪTI Dievo Saulėmis, Gyvaisiais Kristumis šiame amžiuje. Ir prisiekiame išpildyti mums Dievo duotąją priesaiką dauginti ŽODĮ savyje ir BŪTI atviromis durimis, idant LOGOS, Gyvasis Žodis mumyse, galėtų viešpatauti Žemei.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com