4 spindulys, Kristiškumo afirmacijos

Viešpaties Užsklanda

Instrukcija: Kalbėkite sekančią afirmaciją kiekvieną dieną:

Jėzaus Kristaus vardu,
Aš priimu, kad Viešpaties Užsklanda užsklendžia mane.
Aš priimu, kad Viešpaties Užsklanda užsklendžia mane.
Aš priimu, kad Viešpaties Užsklanda užsklendžia mane.

Jėzaus Apsiausto iškvietimas

AŠ ESU KAS ESU, esančio manyje, vardu,
Prašau būti apgobtas savo Viešpaties ir Išganytojo, Jėzaus Kristaus, apsiaustu.
(3x)
Priimu, kad tai yra atlikta šią akimirką pilna Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus Kristaus galia, kurio galia apsaugo mane nuo visų šio pasaulio jėgų. Tai atlikta. Amen.

Patvirtinkite Kristų savo veikloje

Instrukcija: Prieš pradėdami svarbią veiklą, sukalbėkite vieną iš sekančių afirmacijų:

Pašvenčiu savo gyvenimą Kristaus pergalei, ir regiu tik Kristaus tobulumą.

Pašvenčiu (trumpai apibūdinkite veiklą) Kristaus pergalei, ir regiu tik Kristaus tobulumą.

Pašvenčiu šią dieną Kristaus pergalei, ir regiu tik Kristaus tobulumą.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com