4.43 Nubuskite Šviesos realybei

Aš patvirtinu savo vienovę su Begalinės Šviesos Esatimi ir sakau visiems žmonėms: „Nubuskite savo pirminiam pašaukimui ir prisiminkite, kodėl atėjote į šią planetą. Šaukiu jus pakilti virš savo žmogiškojo ego, savo dualistinių įsitikinimų ir pasaulėžiūros. Šaukiu jus pabusti ir pakilti virš savo riboto tapatumo jausmo. Šaukiu atkurti ryšį su savo tikruoju, dieviškuoju individualumu, kad galėtumėte pakilti ir priimti jums Dievo duotąją teisę būti Dievo sūnumis ir dukterimis Žemėje, būti bendrakūrėjais su Dievu Žemėje. Šaukiu jus pakilti virš savo baimių, virš nepilnavertiškumo jausmo, virš minčių, kad neturite teisės būti čia Žemėje ir išreikšti savo Kristiškumo. Šaukiu jus pabusti ir sąmoningai priimti sprendimą vėl save valdyti ir tuomet, naudojantis šiuo savęs suvaldymu, viešpatauti Žemėje.“

„Šaukiu jus atsiskirti nuo masinės sąmonės, būti išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis, pasirinkusiais garbinti vieną tikrąjį Dievą, gyvenantį Dievo karalystėje jūsų viduje. Šaukiu jus būti atviromis durimis, per kurias tobula Dievo vizija vėl galėtų būti laikoma sąmoninguose Žemės gyventojų protuose. Šaukiu jus panaudoti savo dėmesio galią ir leisti Dievo vizijai persikelti į pačią materiją, kad ši planeta galėtų nusimesti netobulus įvaizdžius, kuriais buvo priversta vilkėti nesuskaičiuojamus amžius.“

Šaukiu Žemei išsitiesti ant savo ašies, nusimesti netobulumus ir atvaizduoti Dievo tobulumą. Šaukiu gausingą gyvenimą visiems Žemės žmonėms. Šaukiu Dievo karalystę į Žemę, kaip ši karalystė jau yra įkūnyta danguje, pagal tobulą viziją, laikomą pakylėtųjų mokytojų protuose.“

„Šaukiu pabusti savo vidiniam pašaukimui ir prisiminti, kad labai seniai savo noru pasisiūlėte ateiti į Žemę ir ištraukti šią planetą su jos gyventojais iš tamsos į šviesą, į Dievo šviesą. Šaukiu Tėvo šviesą sužadinti Motinos Šviesos okeaną ir materializuoti tobulą Dievo viziją Materijos visatai. Tebūna Šviesa Žemėje. Ir Šviesa YRA!“

Versta iš www.transcendencetoolbox.com