4.42 Aš priimu savo Kristaus potencialą

Aš renkuosi priimti savo Kristaus potencialą ir prisiekiu pašvęsti savo gyvenimą kuo greitesniam Kristaus proto apsivilkimui. Prisiekiu niekada neturėti netikrų dievų prieš vieną tikrąjį Dievą Danguje, kurį man atstovauja mano paties AŠ ESU Esatis. Prisiekiu negarbinti jokių stabų, sukurtų iš netobulos vizijos. Ir todėl nepriimsiu jokių netobulų sąlygų Žemėje kaip amžinų ar tikrų. Regiu, kad už visų netobulumų yra Dievo Materijos šviesa, ir laikysiu tyrą Dievo viziją bei matysiu, kaip ši Dievo vizija materializuojasi, nes ji perkeliama ant pačios Materijos substancijos.

Todėl skelbiu, kad kol AŠ ESU pasaulyje, AŠ ESU pasaulio šviesa. Atėjau viešpatauti Žemėje, dauginti savo dieviškąjį individualumą ir šviesą, kurią man duoda AŠ ESU Esatis. Prisiekiu paimti valdyti savo kūną ir protą, savo fizinį kūną, asmenines aplinkybes, savo tautą, žmonių visuomenę ir pačią gamtą. Prisiekiu priimti tiktai Dievo tobulumą, prisiekiu matyti tiktai tobulą Dievo viziją, perduotą man per Kristaus protą. Prisiekiu BŪTI Dievo liepsna, deginančia viską, kas nepanašu į ją, ir skelbiu, kad esu pasirengęs pradėti nuo savęs ir leisti Dievo liepsnai, kuri esu, įtvirtintai mano AŠ ESU Esatyje, sudeginti visus netobulumus mano paties sąmonėje, tarp jų žmogiškąjį ego bei kūnišką protą. Esu pasirengęs leisti Dievo liepsnai sudeginti visus netobulumus savo sieloje, savo prote, savo kūne ir savo gyvenime.

Prisiekiu daugiau niekada neriboti Dievo gebėjimo dirbti per mane, ir prisiekiu visada patvirtinti Gyvojo Kristaus manyje tikrovę ir patvirtinti vienovę su savo Viešpačiu ir Išganytoju Jėzumi Kristumi. Todėl nebeneigsiu vienovės su savo Mokytoju. Ir patvirtinęs savo vienovę su Gyvuoju Kristumi manyje ir Gyvuoju Kristumi Jėzuje, aš iš tiesų esu pasaulio šviesa. Ir Kristaus manyje man suteikta galia ir valdžia aš sakau: „Tebūna šviesa ir vien tik šviesa Žemės planetoje. Ir šviesa YRA. Tai atlikta. Amen.“

Versta iš www.transcendencetoolbox.com