3 Spindulys, Dėkingumo afirmacijos

3.41 Aš patvirtinu savo dėkingumą Dievui Tėvui

Dėkingumo Motinos vardu, patvirtinu savo dėkingumą Dievui Tėvui kaip pačiam mano gyvenimo šaltiniui. O Dieve, aš dėkoju už tavo begalinę galią ir tavo bekompromisinį įstatymą, užtikrinantį mano laisvę.

Aš dėkoju už tavo laisvos valios dovaną, kuri suteikia man galimybę transcenduoti save ir tapti daugiau Dievuje, tapti daugiau tuo, kuo esu. Mylimas Dieve Tėve, seku tavo kvietimu augti kiekvieną dieną, išreikšti savo aukščiausią potencialą ir būti viskuo, kuo esu Dievuje.

Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Dėkingumas, atkuriantis atmintį apie mano dvasinę kilmę ir tikrąjį tapatumą. Aš priimu, kad Stebuklų Dėkingumas pripildo mano esybę begaliniu susižavėjimu Tėvo dovana, per kurią jis pats veikia manyje ir per mane. Aš priimu Dievo Tėvo besąlyginę meilę man. Aš išpildau savo bendrakūrėjo su Dievu rolę ir atnešu Dievo karalystę į Žemę. Aš esu Stebuklų Dėkingumas, spinduliuojantis visam kas gyva.

3.42 Aš patvirtinu savo dėkingumą Dievui Sūnui

Dėkingumo Motinos vardu, aš patvirtinu savo dėkingumą Dievui Sūnui, kaip pačiam tiesos šaltiniui mano gyvenime. Esu dėkingas už Visuotinio Kristaus proto įžvalgumą, užtikrinantį tobulą pusiausvyrą tarp plėtimosi ir traukimosi jėgų mano esybėje.

Dėkoju už tavo tiesos dovaną, kuri man suteikia drąsos iki galo ginti tai, kas teisinga. Mylimas Jėzau Kristau, aš seku tavo kvietimu ieškoti tiesos kiekvieną dieną, išreikšti savo Kristaus potencialą ir būti Kristumi čia žemai, kaip tu esi Kristus Aukštai.

Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Dėkingumas, atkuriantis Dievo tobulo plano ir jo valios šiai visatai viziją. Aš priimu, kad Stebuklų Dėkingumas pripildo mano esybę begaliniu susižavėjimu Sūnaus dovana - jo žinojimu kas yra iš Dievo, o kas ne iš Dievo. Aš priimu Dievo Sūnaus besąlyginę meilę man. Aš vykdau savo rolę ir esu Kristaus būtybė, nešanti Dievo karalystę į Žemę. Aš esu Stebuklų Dėkingumas, spinduliuojantis visam kas gyva.

3.43 Aš patvirtinu savo dėkingumą Dievui Motinai

Dėkingumo Motinos vardu, aš patvirtinu savo dėkingumą Dievui Motinai, puoselėjančiai mane ir suteikiančiai stabilumą mano gyvenime. Esu dėkingas už Dangiškosios Motinos pastovumą, kuris išlaiko mane susikoncentravusį į Dievo valią ir Dievo įstatymą.

Esu dėkingas už tavo tyros vizijos dovaną, suteikiančią man išminties ir pusiausvyros įkūnyti savo aukščiausią potencialą materialioje visatoje. Mylima Motina Marija, seku tavo kvietimu veikti meile, laikytis tyros vizijos visam kas gyva ir būti Dangiškąja Motina, ginančia visos gyvybės šventumą.

Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Dėkingumas, atstatantis mano bekompromisinę meilę Dievo nekintančiam savitranscendencijos įstatymui. Aš priimu, kad Stebuklų Dėkingumas pripildo mano esybę begaliniu susižavėjimu Motinos nuolatinio palaikymo ir puoselėjimo dovana. Aš priimu Dievo Motinos besąlyginę meilę man. Aš vykdau savo rolę ir esu Dangiškosios Motinos vaikas, nešantis Dievo gausingą gyvenimą į Žemę. Aš esu Stebuklų Dėkingumas, spinduliuojantis visam kas gyva.

3.44 Aš patvirtinu savo dėkingumą Dievui Šventajai Dvasiai

Dėkingumo Motinos vardu, aš patvirtinu savo dėkingumą Dievui Šventajai Dvasiai kaip amžinojo gyvenimo šaltiniui. Esu dėkingas už Šventosios Dvasios vėją, skatinantį mane nuolat save transcenduoti, kiekvienu žingsneliu vis labiau priartėjant prie Dievo.

Esu dėkingas už Šventosios Dvasios nesulaikomos jėgos dovaną, suteikiančią man bekompromisinės drąsos išreikšti Dievo tobulumą šioje materialioje visatoje. Mylima Šventoji Dvasia, seku tavo kvietimu būti Dvasia veikime kiekvieną dieną, spinduliuoti Dievo taiką ir būti atviromis durimis Šventosios Dvasios vėjams pūsti į Žemę.

Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Dėkingumas, atkuriantis mano bekompromisinę meilę augti ir transcenduoti save. Aš priimu, kad Stebuklų Dėkingumas pripildo mano esybę begaliniu susižavėjimu Šventosios Dvasios nuolatinio judėjimo ir augimo dovana. Aš priimu Dievo Šventosios Dvasios besąlyginę meilę man. Aš vykdau savo rolę ir esu taurė Šventajai Dvasiai, nešančiai Dievo karalystę į Žemę. Aš esu Stebuklų Dėkingumas, spinduliuojantis visam kas gyva.

3.45 Aš patvirtinu pusiausvyroje esančių Žemės žmonių prabudimą dėkingumo galiai

Dėkingumo Motinos vardu, šaukiu visus pusiausvyroje esančius žmones Žemėje prabusti begalinei dėkingumo galiai, kuri atkuria Šventosios Dvasios tėkmę tarp Dangaus ir Žemės, tarp mano Dvasinio Aš ir mano sielos, ir uždaro gyvenimo ratą. Aš patvirtinu, kad dėkingumas Dievui yra raktas visiems geriems dalykams ateiti į mano gyvenimą ir į visų žmonių gyvenimus.

Aš patvirtinu ir priimu, kad Tėvui iš tiesų malonu dovanoti mums savo gausaus gyvenimo karalystę. Todėl aš priimu gausingą gyvenimą įsikūnijant mano sąmonėje ir pasaulyje, dabar ir amžinai.

Aš patvirtinu, kad pirmiausia sieksiu Dievo karalystės ir Kristaus sąmonės teisumo, ir todėl visa kita bus man pridėta Dangiško Dėkingumo nesustabdoma galia, įkūnijančia Dievo tobulumą visuose gyvenimo Žemėje aspektuose.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com