3.65 O Motina Marija, padėk man patirti, kad gyvenimas yra didesnis

O Motina Marija, padėk man patirti, kad gyvenimas yra didesnis už tai, ką šiuo metu patiriu, gyvenimas yra didesnis už tai, ką man sakė šio pasaulio religijos, šio pasaulio švietimo institucijos ir šio pasaulio valdžia.

Padėk man patirti, kad gyvenimas yra daug didingesnis, ir aš esu daug didingesnis, ir kad atkūręs ryšį su šiuo didingumu, su šia Dievo liepsna, šiuo savitranscendencijos troškimu manyje, stumiančiu į priekį visą Dievo kūriniją, aš galiu įveikti visus savo apribojimus. Aš galiu nusimesti skausmo ir kančių, kurių persmelktas šis pasaulis, grandines. Galiu netgi nusimesti mirties – paskutinio priešo – grandines ir laimėti savo amžinąją pergalę kaip pakylėtoji būtybė. Galiu nusimesti riboto tapatumo jausmo grandines ir išreikšti Kristaus sąmonę čia, Žemės planetoje, vis dar tebebūdamas fiziniame kūne.

Ir taip aš galiu padėti pakylėti visą planetą ir galiu tapti kaip Jėzus, kuris sakė: „Ir jeigu aš būsiu pakylėtas, patrauksiu visus žmones link savęs.“ Ir aš galiu tapti Kristaus būtybe, vaikštančia Žeme, ir galiu visus žmones patraukti link savęs ir link Dievo manyje, kuris iš tiesų yra daugiau, yra troškimas tapti daugiau, yra besąlyginė meilė nuolatinei ir amžinai savitranscendencijai.

O Motina Marija, garbė tau, Dievo Motina, aš priimu tave kaip savo vyresniąją seserį. Prisiekiu peržengti savo proto ir baimių ribas ir įsiklausyti į žodžius, kuriuos tu kalbi man širdyje. Leisiu tavo žodžiams prasimušti pro baimės kiautą, kurį užsiauginau aplink savo protą ir širdį, ir įsileisiu tave į savo širdį. Priimu tave kaip švelnią motiną, paimsiančią mane ant savo kelių ir sūpuosiančią mane, kaip sūpuodavai kūdikį Jėzų, kol mano siela bus taip perpildyta besąlyginės Dievo Motinos meilės, jog aš iš tiesų paleisiu visas savo baimes, baimę pagimdyti Kristaus kūdikį savyje, baimę pasitikti Arkangelą Gabrielių, atėjusį pas mane pranešti, kad aš radau malonę pas Dievą ir kad galiu pagimdyti Kristaus kūdikį, Kristaus sąmonę, ir kad tai iš tiesų yra aukščiausia mano galimybė šioje Žemėje.

O Motina Marija, prisiekiu priimti Arkangelą Gabrielių, kai jis ateis pas mane. Aš jo neatstumsiu, neabejosiu juo, nesiginčysiu su juo. Aš sakysiu, kaip ir tu sakei: „O Viešpatie, tebūnie man pagal tavo valią, nes aš žinau, kad tavo valia yra mano valia, ir mano valia yra tavo valia. Aš žinau, kad esu gimęs iš besąlyginės Dievo meilės ir Dievo troškimo būti daugiau. Ir todėl ir aš noriu būti daugiau, noriu būti daugiau štai čia, šioje planetoje, ir atnešti Dievo karalystę, kuri yra didingesnė už visas žemiškas karalystes, ir pilnai įkūnyti ją šioje planetoje. Ir kadangi žinau, jog besąlyginė Dievo meilė yra pats mano būtybės centras, aš palikau visą baimę išreikšti savo Kristiškumą šioje Žemėje. Aš noriu susitelkti į šią meilę ir stovėti priešais pasaulį, kaip stovėjo mano vyresnysis brolis Jėzus, ir esu pasiruošęs leisti jiems daryti ar sakyti, ką tik jie norės daryti ar sakyti, šitaip tapdamas teismo instrumentu, kviečiančiu visą gyvybę pasirinkti, kam tarnaus, ir kviečiančiu juos kopti aukščiau ir būti daugiau, kas jie iš tiesų yra Dievuje.“

Šaukiu Besąlyginės Meilės Esatį sudeginti visą anti-meilę mano esybėje.

Šaukiu Besąlyginės Meilės Esatį sudeginti visą anti-meilę mano esybėje.

Šaukiu Besąlyginės Meilės Esatį sudeginti visą anti-meilę mano esybėje.

Šaukiu Besąlyginės Meilės Esatį sudeginti visą anti-meilę visuose žmonėse.

Šaukiu Besąlyginės Meilės Esatį sudeginti visą anti-meilę visuose žmonėse.

Šaukiu Besąlyginės Meilės Esatį sudeginti visą anti-meilę visuose žmonėse.

Šaukiu Besąlyginės Meilės Esatį sudeginti visą anti-meilę Žemės planetoje.

Šaukiu Besąlyginės Meilės Esatį sudeginti visą anti-meilę Žemės planetoje.

Šaukiu Besąlyginės Meilės Esatį sudeginti visą anti-meilę Žemės planetoje.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com