2 Spindulys, Dievo Išminties afirmacijos

2.74 Aš noriu pažinti realybę

Mylima Visa Persmelkiančios Išminties Esatie, mylimas Jėzau, Motina Marija, Mylima AŠ ESU Esatie ir Šventasis Kristaus AŠ, aš dabar skelbiu, kad noriu pažinti realybę, jog materija yra užsimaskavusi Dvasia. Esu pasirengęs leisti Arkangelui Mykolui išlaisvinti mane nuo viso neišmanymo, visos netikrovės ir visų melų, atskiriančių materiją nuo Dvasios. Prašau Arkangelą Mykolą surakinti ir sudeginti mano ego sąmoningą nenorą žinoti. Noriu, kad žvynai nukristų man nuo akių, idant galėčiau įveikti visą neišmanymą ir galėčiau išvysti visa persmelkiančią Dievo išmintį. Skelbiu, kad išmintis yra svarbiausia, ir už visą savo turtą įsigysiu išmintį.

Aš dabar skelbiu, kad esu pasirengęs sužinoti, ką turiu pakeisti savo fiziniame kūne ir išorinėje situacijoje, kad galėčiau pasiekti maksimalų dvasinį augimą. Noriu žinoti, kas trukdo man tarnauti didesniam tikslui, dėl kurio mano siela nusprendė nusileisti į įsikūnijimą. Noriu žinoti, kur yra mano vieta Dievo plane, kuris skirtas pašalinti visus netobulumus iš Žemės. Noriu žinoti, kur yra mano, kaip Dievo karalystės Žemėje bendrakūrėjo, vieta.

2.75 Noriu žinoti savo tikslą

Mylima Visa Persmelkiančios Išminties Esatie, mylimas Jėzau, Motina Marija, Mylima AŠ ESU Esatie ir Šventasis Kristaus AŠ, aš dabar skelbiu, jog noriu žinoti savo atėjimo į įsikūnijimą tikslą. Esu pasirengęs leisti Arkangelui Mykolui išlaisvinti mane nuo viso beviltiškumo, nevilties ir gyvenimo beprasmiškumo jausmo. Esu pasirengęs suvaldyti savo emocijas Kristaus, esančio manyje, galia.

Prašau Arkangelo Mykolo surakinti ir sudeginti mano ego sąmoningą nenorą žinoti. Noriu, kad žvynai nukristų nuo mano akių, idant galėčiau įveikti visą neišmanymą ir galėčiau išvysti visa persmelkiančią Dievo išmintį. Skelbiu, kad išmintis yra svarbiausia, ir už visą savo turtą įsigysiu išmintį.

Aš dabar skelbiu, kad esu pasirengęs sužinoti, ką turiu pakeisti savo psichikoje, savo pažiūrose ir požiūryje į gyvenimą, kad galėčiau atrasti savo egzistavimo priežastį. Noriu įveikti bet kokį polinkį plaukti per gyvenimą pasroviui, švaistant brangią gyvenimo galimybę nesibaigiančiose pastangose išaukštinti savo ego ar nesibaigiančiuose materialių turtų, valdžios ar malonumų ieškojimuose. Noriu žinoti, kas trukdo man tarnauti didesniam tikslui, dėl kurio mano siela nusprendė nusileisti į įsikūnijimą. Noriu žinoti, kur yra mano vieta Dievo plane, kuris skirtas pašalinti visus netobulumus iš Žemės. Noriu žinoti, kur yra mano, kaip Dievo karalystės Žemėje bendrakūrėjo, vieta.

2.76 Noriu žinoti savo dangiškąjį planą

Mylima Visa Persmelkiančios Išminties Esatie, mylimas Jėzau, Motina Marija, Mylima AŠ ESU Esatie ir Šventasis Kristaus AŠ, aš dabar skelbiu, jog noriu žinoti kiekvieną savo dangiškojo plano aspektą ir ko prireiks, kad įvykdyčiau šį planą. Esu pasirengęs leisti Arkangelui Mykolui išlaisvinti mane nuo viso dvasinio aklumo, kliudančio man pamatyti, ką turiu savyje ir savo gyvenime pakeisti, kad galėčiau įvykdyti tai, dėl ko čia atėjau. Prašau Arkangelo Mykolo surakinti ir sudeginti mano ego dvasinį aklumą. Noriu, kad žvynai nukristų nuo mano akių, idant galėčiau įveikti visą neišmanymą ir galėčiau išvysti visa persmelkiančią Dievo išmintį. Skelbiu, kad išmintis yra svarbiausia, ir už visą savo turtą įsigysiu išmintį.

Aš dabar skelbiu, kad esu pasirengęs žinoti, ką turiu padaryti, kad apvalyčiau savo įsitikinimus, ir ką turiu studijuoti, kad paversčiau savo protą taure Kristaus protui. Noriu įveikti bet kokį polinkį ignoruoti savo vidinį vedimą, idant neiššvaistyčiau savo galimybės, gainiodamasis šio pasaulio dalykų, užuot siekęs Dvasios išminties. Noriu žinoti, kas trukdo man tarnauti didesniam tikslui, dėl kurio mano siela nusprendė nusileisti į įsikūnijimą. Noriu žinoti, kur yra mano vieta Dievo plane, kuris skirtas pašalinti visus netobulumus iš Žemės. Noriu žinoti, kur yra mano, kaip Dievo karalystės Žemėje bendrakūrėjo, vieta.

2.77 Noriu žinoti savo tikrąjį tapatumą

Mylima Visa Persmelkiančios Išminties Esatie, mylimas Jėzau, Motina Marija, Mylima AŠ ESU Esatie ir Šventasis Kristaus AŠ, aš dabar skelbiu, jog noriu žinot savo tikrąjį tapatumą – Dievo individualizacijos tapatumą. Esu pasirengęs leisti Arkangelui Mykolui išlaisvinti mane nuo bet kokio polinkio neigti savo dievišką individualumą. Prašau Arkangelo Mykolo surakinti ir sudeginti netikrą mano ego tapatumą. Noriu, kad žvynai nukristų nuo mano akių, idant galėčiau įveikti visą neišmanymą ir galėčiau išvysti visa persmelkiančią Dievo išmintį. Skelbiu, kad išmintis yra svarbiausia, ir už visą savo turtą įsigysiu išmintį.

Aš dabar skelbiu, kad esu pasirengęs žinoti, kas aš esu, kaip aš atsiskyriau nuo savo AŠ ESU Esaties ir ką turiu padaryti, kad sugrįžčiau į vienovę su savo šaltiniu. Noriu žinoti, kur yra mano, unikalaus individo, vieta didesniojoje Dievo Kūno visumoje ir aukščiausioje Dievo vizijoje Žemei. Noriu įveikti bet kokį polinkį ignoruoti Dievo gebėjimą dirbti per mane, kad galėčiau būti atviromis durimis ir galėčiau prisidėti prie šios planetos pavertimo Dievo karalyste. Noriu žinoti, kas trukdo man tarnauti didesniam tikslui, dėl kurio mano siela nusprendė nusileisti į įsikūnijimą. Noriu žinoti, kur yra mano vieta Dievo plane, kuris skirtas pašalinti visus netobulumus iš Žemės. Noriu žinoti, kur yra mano, kaip Dievo karalystės Žemėje bendrakūrėjo, vieta.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com