2.85 O Motina Marija, padėk žmonėms patirti, kad gyvenimas yra didesnis

O Motina Marija, padėk visiems žmonėms patirti, kad gyvenimas yra didesnis už tai, ką mes šiuo metu patiriame. Gyvenimas yra didesnis už tai, ką mums sakė šio pasaulio religijos, šio pasaulio švietimo institucijos ir šio pasaulio valdžia.

Padėk žmonėms patirti, kad gyvenimas yra daug didingesnis, ir mes esame daug didingesni, ir kad atkūrę ryšį su šiuo didingumu, su šia Dievo liepsna, šiuo savitranscendencijos troškimu savyje, stumiančiu į priekį visą Dievo kūriniją, galime įveikti visus savo apribojimus. Galime nusimesti skausmo ir kančių, kuriais persmelktas šis pasaulis, grandines. Galime netgi nusimesti mirties – paskutinio priešo – grandines ir laimėti savo amžinąją pergalę kaip pakylėtosios būtybės. Galime nusimesti riboto tapatumo jausmo grandines ir išreikšti Kristaus sąmonę čia, Žemės planetoje, vis dar tebebūdami fiziniame kūne.

Ir tuo būdu galime padėti pakylėti visą planetą ir galime tapti kaip Jėzus, kuris sakė: „Ir jeigu aš būsiu pakylėtas, patrauksiu visus žmones link savęs.“ Ir mes galime tapti Kristaus būtybėmis, vaikščiojančiomis Žeme, ir galime visus žmones patraukti link savęs ir link Dievo savyje, kuris iš tiesų yra daugiau, yra troškimas tapti daugiau, yra besąlyginė meilė nuolatinei ir amžinai savitranscendencijai.

O Motina Marija, padėk visiems žmonėms priimti tave kaip Dievo Motiną ir savo vyresniąją seserį. Padėk mums peržengti savo proto ir baimių ribas ir įsiklausyti į žodžius, kuriuos tu kalbi mūsų širdyse. Padėk mums leisti tavo žodžiams prasimušti pro baimės kiautą, kurį užsiauginome aplink savo protą ir širdį, ir įsileisti tave į savo širdį.

Padėk mums priimti tave kaip švelnią motiną, paimsiančią mus ant savo kelių ir sūpuosiančią mus, kaip sūpuodavai kūdikį Jėzų, kol mūsų esybės bus taip perpildytos besąlygine Dievo Motinos meile, jog mes iš tiesų paleisime visas savo baimes, baimę pagimdyti Kristaus kūdikį savyje, baimę pasitikti Arkangelą Gabrielių, atėjusį pas mus pranešti, kad radome malonę pas Dievą ir kad turime potencialą pagimdyti Kristaus kūdikį, Kristaus sąmonę, kuri iš tiesų yra aukščiausias mūsų potencialas šioje Žemėje.

O Motina Marija, padėk dvasingiems žmonėms priimti Arkangelą Gabrielių, kai jis ateis pas mus, kad jo neatstumtumėme, neabejotume juo ir nesiginčytume su juo. Sakysime, kaip ir tu sakei: „O Viešpatie, tebūnie man pagal tavo valią, nes aš žinau, kad tavo valia yra mano valia, o mano valia yra tavo valia. Aš žinau, kad esu gimęs iš besąlyginės Dievo meilės ir Dievo troškimo būti daugiau. Ir todėl ir aš noriu būti daugiau, noriu būti daugiau štai čia, šioje planetoje, ir atnešti Dievo karalystę, kuri yra didingesnė už visas žemiškas karalystes, ir pilnai įkūnyti ją šioje planetoje.“

„Ir kadangi žinau, jog besąlyginė Dievo meilė yra pats mano esybės centras, aš palikau visą baimę išreikšti savo Kristiškumą šioje Žemėje. Aš noriu susitelkti į šią meilę ir stovėti priešais pasaulį, kaip stovėjo mano vyresnysis brolis Jėzus, ir esu pasiruošęs leisti jiems daryti ar sakyti, ką tik jie norės daryti ar sakyti, šitaip tapdamas teismo instrumentu, kviečiančiu visą gyvybę pasirinkti, kam tarnaus, ir kviečiančiu juos kopti aukščiau ir būti daugiau, kuo jie iš tiesų yra Dievuje.“

Versta iš www.transcendencetoolbox.com