2.53 O Motina Marija, padėk man priimti Save

O Motina Marija, padėk man įveikti bet kokį polinkį jausti, kad nesu priimtinas Dievo akyse, bet kokį norą bėgti nuo Dievo ir bet kokią baimę stoti prieš Dievą.

Padėk man priimti, kad Dievas mane pasitiks besąlygine meile, kai nustosiu neigti Dievo Esatį savyje ir visoje gyvybėje, net ir visoje materijoje. Padėk man priimti, kad Tėvui iš tiesų yra malonu man dovanoti savo karalystę.

O Motina Marija, padėk man priimti, kad mano tikrasis Aš iš tiesų yra vertas Dievo akyse ir kad aš esu vertas įeiti į Dievo karalystę. Padėk man suprasti, kad visi žemesnieji pasireiškimai yra laikini ir egzistuos tik tol, kol aš jiems duosiu galią. Padėk man paleisti šio pasaulio netobulumus ir priimti mano AŠ ESU Esaties tobulumą. Padėk man priimti Save.

O Motina Marija, padėk man iš tikrųjų priimti ir įsisąmoninti amžiną tiesą, kad tu ir Jėzus pakilote, nes nustojote neigti Dievą savyje. Padėk man priimti, kad tas pats Dievas, kuris yra jumyse taip pat yra ir manyje, kad galėčiau visą Savęs kaip Dievo neigimą palikti praeityje.

O Motina Marija, aš dabar atiduodu visą Dievo Savyje neigimą. Aš iškilmingai prisiekiu nustoti riboti Dievo reiškimąsi per mane, ir priimu, kad Jėzus buvo teisus sakydamas, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Aš priimu, kad aš ir mano AŠ ESU Esatis esame viena, ir kad mano Esatis dirba, ir aš kartu dirbu.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com