2.52 Aš atiduodu savo ego iliuzijas

Mylima Motina Marija, dabar jau suprantu, kad mano ego gimė tuomet, kai pasirinkau eksperimentuoti su dualizmo sąmone, su gėrio ir blogio pažinimo vaisiumi. Matau, jog būtent šis dualizmas paskatino mane tikėti, kad esu atskirtas nuo Dievo ir nesu vertas būti vienovėje su Dievu. Būtent šis nevertumo jausmas paskatino mane atsukti Dievui nugarą ir galvoti, kad negaliu ar nenoriu sugrįžti namo į Dievo karalystę. Būtent šis dualizmas privertė mane galvoti, kad Dievo karalystė yra mano išorėje.

Mylima Motina Marija, priimu tave savo Dvasios Motina ir duodu tau savąją ranką. Meldžiu, kad atvestum mano sielą atgal prie to pirminio taško, kuomet pasirinkau palikti vienovę su savo AŠ ESU Esatimi. Meldžiu, kad padėtum praskleisti mano ego baimės ir puikybės šydą, kad išdrįsčiau pažvelgti į tą pirminį sprendimą ir suprasčiau, kodėl nusprendžiau nusisukti nuo savo AŠ ESU Esaties ir savo dvasinio mokytojo.

Mylima Motina Marija, padėk man pamatyti žaltišką melą, privertusį mane atsiskirti nuo Dievo, ir padėk man suprasti, kodėl mano siela buvo pažeidžiama šio melo. Padėk man pažvelgti į šį melą be jokios baimės, be jokio gėdos ar kaltės jausmo, be jokio troškimo ginti savo sprendimą ar mėginti pavaizduoti, jog tai nebuvo mano kaltė. Padėk man tiesiog pažvelgti į šį sprendimą su absoliučiu aiškumu ir be jokių emocijų, kuriomis mano ego taip ilgai naudojosi kontroliuodamas mano sielą. Padėk man patikėti, kad aš priėmiau šį pirminį sprendimą, ir padėk man suprasti, kad, priimdamas šį faktą, aš iš karto įgyju galią panaikinti šį sprendimą pakeisdamas jį geresniu sprendimu.

Mylima Motina Marija, padėk man atrasti ir įsisavinti Kristaus tiesą, kuri pakeistų žaltišką melą, iš kurio gimė mano ego. Padėk man su meile atiduoti žaltišką melą ir visas iš jo kylančias iliuzijas. Laikyk mane už rankos, kai apsisukęs pasitiksiu švytinčią savo AŠ ESU Esaties realybę ir priimsiu, kad mano siela yra šios Esaties individualizacija, o mano Esatis yra Dievo individualizacija. Padėk man priimti, kad aš esu Dievo sūnus/dukra, ir kad esu vertas būti vienovėje su savo Esatimi, ir todėl esu vertas būti vienovėje su Dievu. O Motina Marija, padėk mano sielai pasiekti tą pilną ir visišką atidavimą, kuomet būsiu pasiryžęs leisti ego numirti, kad galėčiau laimėti nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com