2.41 Kasdienis prašymas Šivai Kristaus įžvalgumui vystyti

AŠ ESU KAS ESU, Sanat Kumaros, Gautamos Budos, Viešpaties Maitrėjos, Jėzaus Kristaus vardu, kreipiuosi tiesiai į TIKROJO ŠIVOS širdį ir sakau:

Mylimas Šiva, noriu tavo pagalbos savo įžvalgumo ugdyme, idant galėčiau atskirti psichinės karalijos vibracijas nuo pakylėtųjų mokytojų vibracijų.

Mylimas Šiva, išlaisvink mane nuo bet kokių ryšių su mediumistiniais pasiuntiniais, mediumistinėmis būtybėmis ir mediumistiniais mokymais.

Mylimas Šiva, padėk man ugdytis savo įžvalgumą. Išlaisvink mane nuo mediumų ir padėk man pamatyti visus prisirišimus, kurie mane daro pažeidžiamą mediumistinėms žinioms. Padėk man pamatyti ego iliuzijas, dėl kurių esu linkęs tikėti tuo, ką nori girdėti mano ego.

Mylimas Šiva, padėk man suvokti, ką reiškia būti mediumistinėje vibracijoje, idant galėčiau pamatyti savyje, kada įeinu į tą vibraciją, ir kada joje nesu. Nes nebenoriu šokinėti tarp mediumistinės ir nemediumistinės vibracijų. Noriu visiškai išsilaisvinti nuo bet kokios psichinės karalijos įtakos ir bet kokios įtakos, kuri nėra iš Kristaus. Tad suteikiu tau, mylimas Šiva, pilnus įgaliojimus surakinti ir sudeginti visas mediumistines jėgas, kurios stengiasi sustabdyti mano dvasinį augimą ir aukščiausių dešimties procentų pačių dvasingiausių žmonių Žemėje augimą.

Mylimas Šiva, esu pasirengęs sužinoti skirtumą tarp psichinės karalijos ir pakylėtųjų mokytojų karalijos! Esu pasirengęs pamatyti savo prisirišimus, kurie daro mane aklu. Mylimas Šiva, kreipiuosi į tave ir prašau padėti man įveikti bet kokį dvasinį aklumą.

Todėl kreipiuosi į TIKRĄJĮ ŠIVĄ, ir sakau:

ŠIVA! (9X, 33X arba 144X)

Versta iš www.transcendencetoolbox.com