Padma Sambhava

Padma Sambhava


Padma Sambhava yra gerbiamas Himalajų šalyse kaip „Brangusis Guru.“ Jis yra Tibeto budizmo įkūrėjas, o jo pasekėjai garbina jį kaip „antrąjį Budą.“

Padma Sambhava vardas reiškia „gimęs iš lotoso.“ Nors didžioji dalis jo gyvenimo ir darbų yra apgaubta legendomis, yra sakoma, kad jis buvo žymiausias mokslininkas žinomiausiame vienuolių universitete Nalandoje, Indijoje, aštuntame amžiuje po Kr. Jis buvo plačiai žinomas dėl savo mistinių galių ir okultinių mokslų įvaldymo – ypač dėl savo gilaus dharani („mistinių mokslų“) išmanymo. Jis taip pat buvo puikiai įvaldęs pasaulietines žinias, nuo įvairių kalbų mokėjimo ir meno iki žemės mokslų ir architektūros.

Maždaug 750 m. pr. Kr. Tibeto karalius Trisong Detsen pakvietė Padma Sambhava atvykti į Tibetą. Čia jis įkūrė budizmą, įveikdamas toje vietovėje vyravusią Bon religiją. Jis išvarė demonus, kurie trukdė statyti pirmąjį Budistų vienuolyną Tibete, didįjį Samija vienuolyną, esantį netoli Lhasos. Padma Sambhava prižiūrėjo šio monumentalaus vienuolyno užbaigimą, su jo sudėtingu šventyklų kompleksu, išdėstytų mandalos pavidalu. Samijoje jis taip pat įkūrė pirmąją Tibeto vienuolių bendruomenę.

Padma Sambhava atnešė didžios apšvietos amžių į Tibetą. Jam vadovaujant, surinkta mokovų grupė išvertė budistų raštus ir tekstus į Tibeto kalbą, šitaip atverdama kelią budizmui išplisti po visą šalį. Be to, jis keliavo per Tibetą, atversdamas daugelį į Budos kelią ir atskleisdamas Vadžrajanos mantros mokymus. Vadžrajana yra Deimantinis Indas arba Kelias, vyraujanti budizmo mokykla Tibete. Viena iš centrinių jos praktikų yra mokinio ugdymas, kuomet guru duoda mokiniui tam tikras praktikas ir ritualus, į kuriuos taip pat įeina mantrų kartojimas.

Prieš Padma Sambhavai paliekant Tibetą, jis mokė karalių ir jo žmones dvidešimt vieną dieną savo išorinių ir vidinių mokymų. Jis juos taip pat išmokė įstatymų principų, žemdirbystės ir išmintingos valdžios principų, ir ragino juos eiti keliu į budiškumą.

Legenda sako, kad visa tai atlikęs, jis užsėdo ant nuostabaus sparnuoto žirgo ir, apsuptas vaivorykštinės šviesos, pakilo į dangų. Pasak tradicijos, jis gyvena savo rūmuose, Tyrojoje Žemėje, ant Vario spalvos Kalno.

Gyvendamas Padma Sambhava sukūrė vidinį dvidešimt penkių mokinių ratą, kurie tapo adeptais ir mokymų perdavėjais. Kadangi Tibeto žmonės dar nebuvo pasirengę gauti Padma Sambhavos aukščiausių mokymų esmę, mokytojas ir jo mokiniai išsaugojo juos sutrumpinta, užkoduota forma, kurią iššifruoti galėjo tik tie, kurie buvo specialiai ruošiami tą daryti. Šie raštai yra vadinami termas, kas iš tiesų reiškia „brangenybės.“ Padma Sambhava ir jo mokiniai paslėpė termas ten, kur jos būtų saugios iki kol ateis laikas jas atskleisti. Jis išpranašavo, kad jo dvidešimt penki mokiniai persikūnys tertionais (tai reiškia „brangakmenių atradėjais“), kurie atras ir interpretuos šiuos ezoterinius mokymus.

Pasak kitų tradicijų žymiausi tertionai buvo paties Padma Sambhavos inkarnacijos. Tibeto budistai tiki, kad nuo vienuoliktojo amžiaus iki pat šių laikų tertionai padėjo atrasti ir paskleisti šias termas. Kai kuriose iš jų buvo atrastos tam tikros pranašystės, užrašytos paties Padma Sambhavos apie Tibeto ateitį – pranašystės, kurių išsipildymą regėjome mūsų dienomis. Į šias pranašystes įeina Kinijos komunistų invazija į Tibetą; vienuolynų sugriovimas; šventųjų raštų, statulų ir paveikslų išniekinimas; vienuolių pažeminimas; Tibeto žmonių žudymas ir vienuolių moterų prievartavimas.

Padma Sambhava suteikė pasiuntinei Elizabeth Clare Prophet guru mantiją ir davė jai vardą „Guru Ma.“ „Guru Ma“ reiškia mokytoją, pasišventusią Dangiškajai Motinai. Dėvėdamas guru mantiją, pasiuntinys yra Dievo šviesos jumyse tarnas. Guru padeda jums rasti savo kelią atgal pas Dievą.

Nėra didesnės meilės už tą, kuri teka tarp guru ir jo mokinio. Jie pašvenčia gyvenimą vienas kitam šventame ryšyje. Tūkstančius metų didieji žmonijos dvasiniai mokytojai perdavinėjo savo mantiją ir savo mokymus to nusipelniusiems mokiniams. Kiekvienas mokytojas aplink save surenka mokinių ratą, kurie yra pasišventę studijuoti šį mokymą ir tapti gyvuoju to mokymo pavyzdžiu.

Mokytojo mantijos perdavimas mokiniui kartu neša ir atsakomybę. Mokinys prisiekia toliau tęsti savo mokytojo misiją. Tam, kad Didžiosios Baltosios Brolijos darbas tęstųsi Žemėje, kas nors įsikūnijime privalo dėvėti guru mantiją. Šiandien yra labai mažai tikrų įsikūnijime esančių guru, kurie būtų remiami Didžiosios Baltosios Brolijos. Padma Sambhava priklauso ypatingai Didžiosios Baltosios Brolijos guru tradicijai, vadinamai rubininio spindulio hierarchija. Šios tradicijos hierarchijos grandinė tęsiasi nuo Sanat Kumaros (Dienų Senovinio) per Gautamą Budą, Viešpatį Maitrėją, Jėzų Kristų ir Padmą Sambhavą.

Ištisus šimtmečius, Padma Sambhavai atsidavę mokiniai gaudavo jo laiminimus, kartodami jo mantrą: Om Ah Hum Vadžra Guru Padma Sidhi Hum. Tai reiškia: „Padma Sambhava, gimęs iš lotoso, prašau, suteik man paprastus ir aukščiausius pasiekimus, HUM!“ (Vadžra Guru yra būtybė, pilnai įvaldžiusi Vadžrajanos kelią.)


Pagal Mark L. Prophet ir Elizabeth Clare Prophet knygą „The Masters and their Retreats“ (Mokytojai ir jų Ašramai), kurią sudarė Annice Booth.


2016-07-01 Nusileidimas į diktatoriaus protą