Elohimai Tyrumas ir Astrėja

Elohimai Tyrumas ir Astrėja


Tyrumas ir Astrėja yra ketvirtojo spindulio (balto spindulio) – tyrumo, tobulumo, vilties ir vientisumo spindulio Elohimai. Tai yra Motinos liepsna ir pakylėjimo liepsna – troškimas pažinti ir būti Dievu per kūno, proto ir sielos tyrumą ir per Dangiškosios Motinos sąmonę, kuri saugo gamtos įstatymus, valdančius visus pasireiškimus Žemės plotmėje.

Astrėja saugo Kristaus tobulumo dangiškąją struktūrą visiems, kurie yra įsikūniję formoje, koncentruodama baltą ugnį, kuri yra kiekvienos saulės ir atomo šerdyje – tyrą baltą šviesą, iš kurios yra išspinduliuojami septyni Kristaus sąmonės „spinduliai“ arba aspektai. Mėlyna yra laikoma moteriškuoju baltos šviesos aspektu, kadangi balta Tyrumo ugnis susilieja su mėlyna šviesa Materijos plotmėje. Ir šitaip Astrėja, moteriškoji Tyrumo palydovė, dirba dvidešimt keturias valandas per parą, valdydama kosminį mėlynos liepsnos ratą ir kardą, išlaisvindama Motinos vaikus nuo visko, kas priešinasi jų dangiškojo plano, saugomo Tyrumo širdyje, įvykdymui. Astrėja įasmenina induistų Kali koncepciją – „demonų galabytoją.“

Galite pritaikyti mėlynos liepsnos ratą ir kardą savo gyvenime praktiškai, kaip tai darė Jėzus Kristus, atlikdamas egzorcizmą demono apsėstam berniukui, kuris gulėjo ant žemės ir jam iš burnos tekėjo putos, ir mokiniai nesugebėjo jo pagydyti. Astrėja paaiškino: „Mokiniai mėgino, vėl ir vėl, išvaryti demoną iš to berniuko, ir sakau jums, jie stengėsi kiek begalėjo. Tačiau jiems trūko tikėjimo ir trūko žinių apie mūsų šviesos oktavas. Jeigu nors vienas iš šių mokinių tam berniukui būtų iškvietęs mano mėlynos liepsnos ratą ir kardą, jie būtų pamatę, kad demonas iš karto būtų pasitraukęs ir nepasilikęs nė sekundės ilgiau. Tokia buvo šviesos galia, kurią iškvietė pats Jėzus. Jis iškvietė šią mėlynos liepsnos energiją, ir ji akimirksniu įvykdė Dievo jai skirtąją lemtį.“

Mėlynos ugnies ratas, iškviestas iš Astrėjos širdies, yra akinančiai mėlynai balta ugnis, susiliejanti į du koncentrinius ugnies ratus – į mėlyną Astrėjos ir baltą Tyrumo – kurie pulsuoja tokiu dideliu greičiu, jog atrodo kaip mėlynai baltas žaibavimas, nutvieskiantis sielas, planetas, saulės sistemas, galaktikas – visur, kur reikia sustiprinti Dievo valią dangiškoje matricoje, kuri yra saugoma baltos ugnies šerdyje.

Kiekvieną kartą kur nors atsiradus disharmonijai, bet kokiuose jos pasireiškimuose, turėtumėte kviesti Elohimą Astrėją Kristaus vardu: „Nuleisk savo kosminį mėlynos liepsnos ratą ir kardą į šios situacijos priežastį ir šerdį.“ Tuomet matykite šį šventos ugnies ratą sukantis aplink individo liemenį, aplink ištisas individų grupes, aplink pastatus, aplink ištisus miestus, šalis ir net aplink visą Žemę per pusiaują. Matykite tai savo proto akyje kaip spindinčios ryškiai mėlynos spalvos ir deimantinės žaibuojančios ugnies ratą – jo taisyklingoms, beveik geometrinėms liepsnoms perrėžiant ištisus disharmonijos ir tankumo sluoksnius. Tuomet vizualizuokite mėlynos liepsnos kardą mėlynos ugnies stulpu pereinantį tiesiai per mėlynos liepsnos ratą, griaunantį tamsos matricas, skaidantį į šipulius ligos, irimo ir mirties energetinius laukus. Ir virš viso to, matykite Elohimą, stovinti virš kiekvieno individo, dėl kurio meldžiatės, laikantį mėlynos liepsnos kardą, per du sprindžius nuo stuburo ir lygiagrečiai jam.

Tai yra veiksmas, per kurį Elohimas demagnetizuoja individo esybę ir sąmonę nuo visų anti-Dievo, anti-Kristaus ir anti-Dvasios pasireiškimų, nuo visų puolusiųjų piktavališkų strategijų ir kūniško proto žaltiškų energijų. Kiekvieną kartą, kai iškviesite mėlynos liepsnos ratą ir kardą iš Tyrumo ir Astrėjos širdies, galėsite žinoti, su absoliučiu tikrumu, kad vyksta kosminio momentumo veiksmas.

Tyrumo ir Astrėjos ašramas yra eterinėje karalijoje virš Arkangelo Įlankos, Baltosios Jūros pietrytinėje dalyje, Rusijoje. Ašramas fokusuoja planetos stuburo pagrindo čakros energijas. Eterinis židinys persismelkia į fizinę plotmę šalimais plytinčiose lygumose. Baltos ugnies ir mėlyno žaibo legionai tarnauja su Tyrumu ir Astrėja, ir jie susirinks bet kuriame pasaulio taške, atsakydami į pagalbos šauksmą, ištartą galingosios AŠ ESU Esaties vardu.


Pagal Mark L. Prophet ir Elizabeth Clare Prophet knygą „The Masters and their Retreats“ (Mokytojai ir jų Ašramai), kurią sudarė Annice Booth.