Elohimai Taika ir Aloha

Elohimai Ciklopėjus ir Virginija


Taika ir Aloha yra šeštojo spindulio (purpurinio ir auksinio spindulio) – taikos, broliškumo, tikrosios Kristaus tarnystės ir troškimo tarnauti Dievui bei žmogui per Kristaus sąmonės įvaldymą – spindulio Elohimai. Iš savo Taikos Šventyklos, esančios eterinėje karalijoje virš Havajų salų, jie spinduliuoja Kosminio Kristaus taikos juostas visai planetai kaip Kosminės Kristaus sąmonės tinklą. Taika ir Aloha koncentruoja auksinę ir purpurinę liepsnas kaip tobulą pusiausvyrą tarp vyriškųjų ir moteriškųjų taikos aspektų. Jų ašrame yra sutelkti Galingojo Kosmoso slaptieji spinduliai.

Sielos, kurioms yra skirta įkūnyti šeštojo spindulio savybes – taiką ir tarnystę visai gyvybei – kurį laiką studijuoja Taikos Šventykloje ruošdamiesi savo misijai. Jėzus studijavo šiame ašrame, ir Taikos Elohimas atskleidė, kad daugelis Jėzaus Kristaus pasakymų atėjo iš jo.

Taika ir Aloha nori, kad mes koncentruotumėmės į karo ir anti-taikos jėgų sustabdymą, tiek viduje, tiek ir išorėje. Jie dažnai naudojasi mūsų išsakytais prašymais, teikdami didžiulę pagalbą planetai, užkirsdami kelią daugelio mažesnių karų pradžiai ir padėdami užgesinti įsiliepsnojusių konfliktų ugnį. Galite vizualizuoti vietą planetoje, kurioje vyksta karas, ir galite pakviesti Taikos angelus į ten, kalbėdami taikos mantras ir savo proto akyje matydami, kaip nusileidžia dešimt tūkstančių taikos angelų ir sustabdo karą.

Pagal Mark L. Prophet ir Elizabeth Clare Prophet knygą „The Masters and their Retreats“ (Mokytojai ir jų Ašramai), kurią sudarė Annice Booth.


2006-05-04 Man reikia tų, kurie eitų Taikos Keliu