Elohimai Herkulis ir Amazonija

Elohimai Herkulis ir Amazonija


Herkulis ir Amazonija yra pirmojo spindulio – Dievo valios, tikėjimo ir galios spindulio Elohimai. Jų ašramas yra eterinėje plotmėje virš Pusinio Kupolo (angl. Half Dome) kalno Josemito nacionaliniame parke Šiaurės Kalifornijoje. Herkulio ir Amazonijos auros yra įkrautos mėlynu žaibavimu ir turi intensyvų rožinį apvadą.

Herkulis buvo įžymiausias iš visų herojų graikų mitologijoje. Graikų mitologijos herojų kilmė yra tolimi sielos atsiminimai ir sunykęs supratimas, kad kažkada egzistavo didžios šviesos būtybės, vaikščiojusios ir kalbėjusios su žmonija praėjusiais aukso amžiais. Pakylėtieji mokytojai vaikščiojo tarp žmonių Atlantidos dienomis, tačiau palaipsniui pasitraukė, žmonijos sąmonei ėmus ristis žemyn.

Senovės žmonėms, Herkulis buvo vienas iš pačių garsiausių protėvių, tarpininkas tarp žmonių ir dievų. Jo vardas reiškia „oro šlovė.“ Herkulis prižiūrėjo visus helenistinio švietimo aspektus. Vienam iš jo aspektų – atleto-herojaus – buvo pašvęstos olimpinės žaidynės. Sakoma, kad Delfių orakului įsakius, Herkulis praleido dvylika metų, vykdydamas Euristėjaus įsakymus, kuris jam davė dvylika labai sunkių, regimai neįmanomų „darbų.“ Gilesnių misterijų mokiniai suvokia, kad Herkulio istorija iliustruoja reikalavimus, kuriuos siela privalo pereiti iniciacijų kelyje į savęs įvaldymą, dvylikos saulės hierarchijų energijose.

Pakylėtasis Mokytojas Herkulis yra nepalyginamai senesnis už graikų mitologiją. Kai Dievas įsakė suformuoti šią saulės sistemą, nuskambėjo jo žodžiai: „Tebūnie šviesa,“ ir šviesa atsirado. Būtent Herkulis iškvietė galinguosius Elohimus, Formų Statytojus, ateiti ir sukurti Saulės Logo dangiškąjį planą. Jo didi jėga ateina iš jo paklusimo Dievo valios meilei. Jis perduoda mėlyno žaibo apsaugą ir savo valios-energijos-veiksmo momentumą, atsakydamas į žmonijos prašymus suteikti jėgą ir kryptį.

Herkulis mums pasakė, kad daugeliu atveju, dėl jo tarp Septynių Elohimų užimamos tarnystės, jis yra vienintelis Dievo atstovas, galintis atsistoti tarp žmonijos ir jos grįžtančios karmos. Pagal laisvos valios įstatymą, mokytojai, Elohimai ir angelai negali kištis į mūsų pasaulį, jeigu mes jų to neprašome. 1974 metais jis pasakė: „Kai tik kur nors vyksta kataklizmas, potvynis, ugnis, audra ar sausra, prašau jūsų kviesti mane, kad galėčiau pasinaudoti ta didžia man Dievo suteikta galia jūsų labui… Šaukitės Herkulio vardo, dieną ir naktį.“

Morija mums pasakė, kad priežastis, dėl kurios mūsų mylimas galingasis Herkulis yra toks artimas fizinei oktavai, yra ta, kad jis kažkada seniai pasisiūlė įsikūnyti Žemėje: „Buvo toks laikas Žemės istorijoje, kuomet blogis buvo taip plačiai pasklidęs, Žemė knibždėte knibždėjo kosminių laivų ir ateivių, Žemėje buvo milžinų ir dievų, ir pats Herkulis pasisiūlė įsikūnyti, kad įveiktų tuos Stebėtojus, kad įveiktų jų sukurtas būtybes, kurios buvo pusiau gyvūnai, pusiau žmonės.“ Ir todėl jis iš tiesų nusileido ankstesnėje eroje. Ir jis iš tiesų ištisas dienas ir naktis praleido mesdamas iššūkį toms puolusioms būtybėms.

„Ir todėl, širdies, proto, sielos ir dvasios vienakryptiškume, Herkulis iš tiesų išsaugojo Žemę seniai praėjusioje eroje. Ir jis iš tiesų išsaugojo Žemę jums, mylimieji, kad galėtumėte joje gyventi šiuo metu. O dabar jis yra dėkingas, kad pasirinkote šauktis jo Elektroninės Esaties ir vaikščioti Žeme, būdami ne tik Morijos čelomis, Mykolo čelomis, bet ir Herkulio ir Amazonijos čelomis.“

1962 metais gruodžio 16 d., Amazonija atėjo iš Didžiosios Centrinės Saulės papasakoti apie senovines Pietų Amerikos civilizacijas ir apie nuostabių moterų milžinių rasę, kurios kažkada ten gyveno, kai pati Amazonija „fiziškai įsikūnijo šioje planetoje.“ Tačiau amazonės „nusirito į ištvirkimą ir ėmė naudotis savo milžiniška galia destruktyviems karams, net ir prieš priešingąją lytį, kol galiausiai degradavo į paprastas gentis.“

Amazonija tuomet mums priminė apie daugelį kataklizmų, vykusių istorijoje, kad „atkreipčiau jūsų dėmesį į neteisingo mąstymo, neteisingo gyvenimo ir piktnaudžiavimo savo energija pavojus.“ Ji paaiškino, kad Didžioji Baltoji Brolija trokšta matyti taikos ir klestėjimo amžių Pietų Amerikoje, „pamatyti naujai iškylant senąsias šventyklas.“ Tačiau Amazonija perspėjo, kad „laisvės galia privalo būti išsaugota Amerikos širdyje, idant šviesos sėklos galėtų būti saugiai perneštos į ten, sukuriant vieną galingą abiejų Amerikos žemynų uniją.“


Pagal Mark L. Prophet ir Elizabeth Clare Prophet knygą „The Masters and their Retreats“ (Mokytojai ir jų Ašramai), kurią sudarė Annice Booth.


2006-05-26 Kodėl sunkumai gali būti užsimaskavę palaiminimai