Elohimai Ciklopėjus ir Virginija

Elohimai Ciklopėjus ir Virginija


Ciklopėjus ir Virginija yra penktojo spindulio (žaliojo spindulio), tiesos, gydymo, pastovumo ir troškimo materializuoti Dievo gausą per Šventosios Mergelės tyrą viziją spindulio Elohimai. Juose yra sukoncentruota Visa Matanti Dievo Akis ir, palaikydamos materializavimo mokslo tyrumą, šios liepsnos dvynės padeda žmonijai ir elementalių gyvybės formoms įkūnyti Dievo Dvasios gausą materializuotoje formoje.

Ciklopėjus yra vizijos Elohimas, ir jo kosminė sąmonė įkvepia dvasią Kūrėjo vizijai. Kūrimas yra Dievo vizijos veikimas. Ciklopėjus laiko viziją visai gyvybei, ir todėl jis yra žinomas kaip Visa Matanti Dievo Akis. Jis moko trečiosios akies įvaldymo ir suteikia savo vizijos momentumą gyvybės srautų ir planetinių namų, tokių kaip Žemė, Venera, Marsas ir nesuskaičiuojama galybė kitų, egzistuojančių už mūsų saulės sistemos ir galaktikos ribų, laisvei.

Apaštalas Jokūbas sakė: „Toks dvilypis, visuose savo keliuose nepastovus žmogus“ (Jokūbo laiškas 1,8). Jėzus sakė: „Kūno žiburys yra akis. Todėl, jei tavo akis viena, visas tavo kūnas bus pilnas šviesos“ (Mato 6,22). Ciklopėjus ir Virginija koncentruoja vieningos akies tyrumo viziją, kuri buvo prarasta, kai žmonija paragavo gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisiaus. Per Visa Matančios Dievo Akies centrą, per trečiosios akies čakrą, esančią kaktos centre, jie spinduliuoja pirminio dangiškojo plano tiesą, per vieningą žalią liepsną, žaižaruojančią septynių Elohimų spindulių spalvomis. Tai yra tyrumo židinys, kilninantis žmogų per spirale aukštyn kylantį kaducėjų, kuris, kai yra pakeliamas ir įtvirtinamas kaktoje, simbolizuoja jo sparnuotą pergalę ir grįžimą į vientisumą.

Ciklopėjus yra Karminės Valdybos narys, kurioje jis atstovauja ketvirtąjį tyrumo spindulį.

Jis ir Virginija taip pat yra žinomi kaip Muzikos Elohimai arba Muzikos Dievas ir Deivė. Sferų muzikos pagalba jie valdo kalbos, klausos ir matymo gebėjimus, sutelkdami koncentracijos ir įšventinimo spindulius jų globai pavestoms evoliucijoms. Jie yra kosminiai muzikos globėjai, turintys užduotį perduoti sferų muziką per Alfos ir Omegos vyriškąjį ir moteriškąjį spindulius. Šios didingos Dievo liepsnos jau labai ilgą laiką tarnauja šioje pozicijoje daugelio pasaulio sistemų evoliucijoms.

Ciklopėjus ir Virginija sergi nekaltumo sąmonę. Kas pusę metų vykstančiuose susirinkimuose Karališkojo Tetono Ašrame, Ciklopėjus paleidžia mėlynos ugnies kamuolius į Žemės atmosferą per Visa Matančios Akies židinį šventovės šiauriniame gale. Šie kamuoliai, kartu su juos lydinčiais šviesos spinduliais, įkrauna Žemę Dievo valia ir tyra dangiškąja vizija kiekvienam vyrui, moteriai ir vaikui planetoje. Mėlyno žaibo veikimas praskrodžia tankią miazmą ir nutiesia kelią kristalinei tyrumo liepsnai ir smaragdiniam spinduliui, kurie yra Ciklopėjaus ir Virginijos širdžių gydymo mantros, nuskaistinančios gyvybės srauto, į kurį jos nukreiptos, keturis žemesniuosius kūnus.

Ciklopėjaus aura yra žalia, su Kristaus sąmonės prizmos atspindžiu, kuris panašus į kristalo veikimą. Virginijos aura yra žalios spalvos su baltu atspalviu. Jų ašramas yra eterinėje karalijoje, aukštai Altajų kalnuose, toje vietoje, kur susitinka Mongolija, Kinija ir Rusija, netoli Tabun Bogdo.


Pagal Mark L. Prophet ir Elizabeth Clare Prophet knygą „The Masters and their Retreats“ (Mokytojai ir jų Ašramai), kurią sudarė Annice Booth.

2005-12-31 Siekite Vienos Vizijos – Vienovės Vizijos