Elohimai Arkturas ir Viktorija

Elohimai Arkturas ir Viktorija


Arkturas ir Viktorija, septintojo spindulio Elohimai, koncentruoja planetos sielos sosto čakros energijas iš savo ašramo eterinėje karalijoje netoli Luandos Angoloje, Afrikoje. Šis ašramas yra skirtas planetos laisvei ir pergalei. Jie taip pat koncentruoja gailestingumo, atleidimo ir alchemijos liepsną. Violetinės liepsnos pulsavimas iš Arkturo ir Viktorijos širdžių sukuria ritmą ir ritualo pritaikymą per tarnystę ir pagarbą gyvenimui.

Arkturas naudoja purpurinę liepsną, koncentruodamas mokslo veikmę ir transformuojančią laisvės esmę, tuo tarpu Viktorija spinduliuoja violetinę (orchidėjos spalvos) liepsną, kuri reprezentuoja gailestingumą ir laisvės meilę.

Septintojo spindulio Elohimų tarnystė šiai planetai buvo suintensyvinta dvidešimtojo amžiaus pradžioje, kuomet Sen Žermenui XX-ojo amžiaus 4-ajame dešimtmetyje buvo suteikta dispensacija perduoti išoriniam pasauliui mokymus apie AŠ ESU. Anksčiau šios instrukcijos buvo perduodamos tiktai Brolijos ašramuose.

Todėl, Šimtmečio Progreso Ekspozicijos atidaryme Čikagoje 1933 metais Arkturas pradėjo specifinį laisvės liepsnos veiksmą, skirtą padėti Amerikoms. Per tą dešimtmetį, kitos kosminės būtybės išėjo iš Didžiosios Tylos (Nirvanos), idant padėtų Sen Žermenui jo milžiniškame darbe planetos evoliucijų vardan. Ši pagalba buvo dar labiau sustiprinta ir padidinta paskutiniais metais, ir nuolatinė Didžiosios Baltosios Brolijos, pakylėtųjų pulkų ir kosminių būtybių parama yra akivaizdžiai matoma perduotose dispensacijose.

Arkturas ir Viktorija dažnai kalbėjo apie violetinės liepsnos naudą: „Pasaulio problemos yra didesnės už mus abu ir mus visus. Jos nėra didesnės už Dievo Elohimus, bet jos yra didesnės už mus, kai neturime jokių kontaktų Žemėje, kurie išsakytų prašymus violetinei liepsnai, kuomet mes galėtume įsikišti.“

„Violetinė liepsna būtent ir yra šios valandos sprendimas viskam išjudinti… visose tose vietose, kurias matote atsisėdę priešais savo televizorių ekranus ir su nuostaba žvelgiate į visus tuos vykdomus žiaurumus. Tačiau ar užpildėte tas vietas violetine liepsna?… Kad ir kokias problemas matytumėte, žvelgdami į savo namų gyvenimą, savo šeimą ir vaikus, žinokite, kad violetinė liepsna gali padaryti skirtumą ir iš tiesų šį skirtumą padarys!...“

„Daugelis jūsų matėte filmą Aladinas, ir sakėte sau: ‘Štai ko man reikia – man reikia džino!’… Na, Sen Žermenas taip pat yra džinas. Tad jūs turite savo džinus. Tiesą sakant, turite dešimt tūkstančių kart dešimt tūkstančių džinų! Nes tik pažvelkite į visus pakylėtuosius mokytojus ir VIEŠPATIES pulkus, kurie, vos išgirdę jūsų įsakymą, jeigu šis įsakymas atitiks Dievo valią, atsakys į jūsų kvietimą ir padės jums, jei tik tai, ko prašysite, bus dermėje su Dievo valia ir atitiks kosminį tvarkaraštį tam įvykiui… Mes, Arkturas ir Viktorija, jaučiame didelį džiaugsmą ir esame visada pasirengę pagelbėti Žemės planetai, bei pildyti jūsų įsakymus!“

Tad jūs nuspręsite, ar violetinė liepsna bus tramplinu į jūsų pergalę!“

Tad jūs nuspręsite, ar violetinė liepsna taps tuo X faktoriumi, apgręšiančiu jūsų gyvenimą aplinkui, apgręšiančiu aplinkui jūsų ekonomiką, jūsų požiūrį!“

„Viskas, kad nutinka jums šiame pasaulyje, gali būti pakeista violetine liepsna! Tiktai jūs galite nuspręsti...“

„Kažkaip šis žmogiškas protas, kuriame gyvena tūnotojas ant slenksčio ir ne-aš, negali iki galo patikėti, net ir mūsų čelų protuose ir širdyse, kad violetinė liepsna gali padaryti viską – viską, ko jums reikia, kad būtų padaryta… Taip, mylimos širdys, pamatę, iš tiesų patikėsite. Ir mes pasistengsime, kad jūs, kažkuriame savo esybės lygmenyje, tiek sąmoningame, tiek ir nesąmoningame, pripažintumėte savo iškviečiamos violetinės liepsnos stebuklus.“

„Kai alchemikas eina į savo laboratoriją, jeigu jis neatlieka eksperimento, jeigu neužsiima alchemija, nieko neįvyksta. Na tai jūs, jeigu nieko nedarysite, tai nieko ir nepamatysite! Ir todėl į eksperimentą turi įeiti jūsų iškviečiama violetinė liepsna, ir turite tai daryti kiekvieną dieną tam tikrą laiko tarpą, kol susikursite momentumą savo auroje...“

„Violetinė liepsna yra nuostabusis šimtmečio vaistas. Tai yra nuostabioji liepsna! Ir ji gali padaryti skirtumą, kuriuo keliu eis Žemės planeta. Neprieštarausiu, jeigu švilpausite violetinę liepsną, dainuosite violetinę liepsną, šokinėsite ir šoksite pagal violetinę liepsną, šoksite rateliu pagal violetinei liepsnai skirtą muziką, kursite naują muziką violetinės liepsnos šaukiniams. Neprieštarausiu, kad ir ką bedarysite. Žaiskite su ja! Bėkite maratonus su ja! Tačiau, kad ir ką bedarytumėte, mylimieji, turite imti kurti nuostabius ir naujoviškus metodus, idant atneštumėte violetinę liepsną į kiekvieną savo gyvenimo sritį ir atneštumėte ją iki tokio taško, kuomet ji imtų daryti skirtumą, su ištarto Žodžio mokslu – savo žodžiais, savo liežuviu, savo balso stygomis ir savo čakromis.“

Pagal Mark L. Prophet ir Elizabeth Clare Prophet knygą „The Masters and their Retreats“ (Mokytojai ir jų Ašramai), kurią sudarė Annice Booth.

2007-05-20 Raktas į galutinę pergalę yra galutinis atidavimas
2007-04-07 Su Pergalės Liepsna vienas žmogus iš tiesų gali kažką pakeisti
2006-10-01 Dvasinis kelias turėtų padaryti jus labiau laisvais, o ne mažiau laisvais