Dievas ir Deivė Meru

Dievas ir Deivė Meru


Dievas ir Deivė Meru yra šeštosios pagrindinės rasės (šeštosios iš septynių pagrindinių sielų grupių, kurioms yra lemta įsikūnyti Žemėje) manu. Jie yra įstatymo davėjai ir įkūnija Kristaus paveikslą visiems šios pagrindinės rasės nariams. Šie mokytojai taip pat remia švietimą, pažangų mokymąsi, proto, širdies ir sielos akceleraciją, bei negimusių vaikų ir visų bręstančių vaikų pilno potencialo išvystymą.

Terminai Dievas ir Deivė pažymi, jog tai yra kosminės būtybės, įkūnijančios Dievo sąmonę savo tarnystėje. Dievas Meru paaiškino, kad vardai Dievas ir Deivė Meru atėjo iš senosios Lemūrijos, kurioje jų liepsnos dvynės saugojo Motinos Žemės šviesą. Fizinis Motinos liepsnos centras buvo sunaikintas, kai Lemūrija nuskendo į Ramųjį Vandenyną. Dievas ir Deivė Meru saugo Motinos liepsną savo ašrame eterinėje plotmėje, kaip atsvarą prarastam Motinos liepsnos centrui senovinėje Motinos Žemėje.

Jų didžiulis ašramas, Apšvietos Šventykla, yra virš Titikakos ežero, aukštai Andų kalnuose, ant Peru ir Bolivijos sienos. Šio ašramo centras yra tiesiai virš senovinės šventyklos liekanų šio ežero saloje – Saulės Saloje.

Savo ašrame, Dievas ir Deivė Meru koncentruoja moteriškąjį Dieviškumo spindulį planetai, kaip kad Himalajus ir jo liepsna dvynė – ketvirtosios pagrindinės rasės manu, koncentruoja vyriškąjį spindulį savo eteriniame ašrame Himalajuose. Šių spindulių poliariškumas yra akivaizdus religinėse Rytų ir Vakarų filosofijose. Asketizmą ir mentaliniame lygmenyje sukoncentruotą garbinimą, vyraujantį Rytuose, atsveria pasišventimas Motinos principui ir jausminiam religijos aspektui, kuris vyrauja Vakaruose.

Karališkojo Tetono ašramas yra Išminties Brolijos energijų perdavimo stotis. Nuo Andų iki Uolėtųjų kalnų driekiasi švietimo arka, ir iš savo centro Šiaurės Amerikoje, Dievas ir Deivė Meru nukreipia švietimo liepsnos veiksmą į pasaulio jaunimo širdis. Masių švietimo programa, per kurią sielos yra paimamos į šviesos šventyklas mokytis, kai jų kūnai miega, yra vykdoma visuose Brolijos ašramuose visame pasaulyje. Šis didžiulis Brolijos vykdomas ribų plėtimas, vykdomas Dievo ir Deivės Meru pastangomis, ruošia kelią ateinančiai septintajai pagrindinei rasei ir aukso amžiui.

Dievo ir Deivės Meru tarnystė yra pavaldi Helijui ir Vestai, ir jiems yra lemta perimti Helijo ir Vestos tarnystę, kai šios didžios šviesos būtybės pereis į aukštesnę tarnystę. 1962 metų rugsėjo 12 d., pakylėtieji mokytojai pranešė, kad pasiuntiniai Mark ir Elizabeth Clare Prophet yra rengiami perimti Dievo ir Deivės Meru tarnystę, kai šie mokytojai pereis į sekantį savo kosminės tarnystės lygmenį.


Pagal Mark L. Prophet ir Elizabeth Clare Prophet knygą „The Masters and their Retreats“ (Mokytojai ir jų Ašramai), kurią sudarė Annice Booth.


2006-07-03 Jūsų misija yra dvasinis vientisumas