Didysis Dieviškasis Nukreipėjas

Didysis Dieviškasis Nukreipėjas


Didysis Dieviškasis Nukreipėjas yra kosminė būtybė. Jis sako: „Aš esu žinomas kaip Didysis Dieviškasis Nukreipėjas, nes suliejau savo sąmonę su kosminiais ciklais Dievo dangiškajame plane daugybei šviesos visatų.“ Jo kauzalinis kūnas yra milžiniška mėlyna sfera, gaubianti visą planetą. Šioje sferoje egzistuoja energetiniai vartai, per kuriuos bus atneštas teismas.

Jis jau labai seniai praėjo tas iniciacijas, kurios jį pakėlė į kosminį tarnystės lygį ir leido jam tapti septintosios pagrindinės rasės manu. Pagrindinės rasės manu įkūnija sielų, kurios įsikūnys Žemėje tam tikru periodu, bangos archetipą – Dangiškąjį Paveikslą ir panašumą, pagal kuriuos jie yra sukurti ir jų likimo kryptį. Septintajai pagrindinei rasei yra lemta pirmiausia įsikūnyti Pietų Amerikoje, vadovaujant Didžiajam Dieviškajam Nukreipėjui.

Prieš nuskęstant Atlantidai, kai Nojus dar tebestatė savo arką, perspėdamas žmones apie artėjantį didįjį Tvaną, Didysis Dangiškasis Nukreipėjas pasikvietė Sen Žermeną ir keletą ištikimų dvasininkų perkelti laisvės liepsną iš Nuskaistinimo Šventyklos į saugią vietą Karpatų kalnų papėdėje Transilvanijoje. Čia jie toliau atlikinėjo šventus ritualus, plėsdami laisvės liepsnas, tuo metu, kai žmonija dieviškuoju įsaku mokėjo už savo susikurtą karmą.

Sekančiuose įsikūnijimuose, Sen Žermenas ir jo pasekėjai, Didžiojo Dieviškojo Nukreipėjo vadovaujami, iš naujo atrado liepsną ir toliau saugojo šventyklą. Vėliau, Didysis Dieviškasis Nukreipėjas, padedamas savo mokinio, įkūrė ašramą liepsnos vietoje ir įkūrė Rakockių dinastiją, karališkąją Vengrijos dinastiją. Dėl savo asociacijų su Rakockių dinastija, Didysis Dieviškasis Nukreipėjas taip pat nešioja vardą Mokytojas R - „R“ reiškia Rakockiai. Didysis Dieviškasis Nukreipėjas iki pat šių dienų palaiko laisvės židinį Rytų ir Vakarų Europai Rakockių rūmuose Transilvanijoje. Ašramas kažkada buvo fizinis, tačiau dabar yra eterinėje plotmėje.

Didysis Dieviškasis Nukreipėjas Europą rėmė tūkstančius metų. Jis yra Sen Žermeno ir kitų pakylėtųjų mokytojų, tarp jų Jėzaus bei El Morijos, mokytojas. Šalia Rakockių Rūmų, jis taip pat turi savo centrą Šviesos Urve Indijoje, kuriame būdamas dirba, nuskaistindamas pažengusių inicijuojamųjų keturis žemesniuosius kūnus nuo jų likusios karmos, ir grąžindamas jiems apvalytus indus, idant jie galėtų atlikti kosminę tarnystę formų pasaulyje prieš savo pakylėjimą.

Didysis Dieviškasis Nukreipėjas yra Dardžilingo Tarybos narys, ir jis taip pat priklauso Karminei Valdybai, tarnaudamas joje pirmajame Dievo šventosios valios spindulyje.

Jis dažnai yra vaizduojamas su dideliu mėlynu diržu, papuoštu akinančiais mėlynais brangakmeniais, ir su iš jo širdies, gerklės bei galvos spinduliuojamais akinančios šviesos spinduliais. Šie šviesos spinduliai yra labai galingi. Kalbėdami šaukinį Didžiajam Dieviškajam Nukreipėjui, galite susiderinti su šiais šviesos spinduliais ir su jo apsauga. Jis apgaubs jus savo mėlynu diržu eteriniame lygmenyje, apsaugodamas jūsų čakras ir padės jums įvykdyti savo dangiškąjį planą.

Didysis Dieviškasis Nukreipėjas valdo Šviesos Diską, kuris koncentruoja violetinės liepsnos sūkuriuojantį veiksmą. Ugnies diskui sukantis šviesos greičiu pagal laikrodžio rodyklę, jis įtraukia į savo centrą iškreiptą substanciją elektroniniame dirže ir keturiuose žemesniuosiuose kūnuose. Galite vizualizuoti šį šviesos diską kaip milžinišką elektrinę šlifavimo mašiną, skleidžiančią šviesos kibirkštis, kuri besisukdama sukuria sūkurį, į save įtraukiantį visą substanciją, kuriai reikalinga transmutacija.

Dieviškasis nukreipimas yra Dievo sąmonės būsena. Tai yra tobulas Jo plano visai gyvybei suvokimas. Šis suvokimas apima ne tik plano kryptį, bet ir logišką jo įvykdymo išdavą. Ir Didžiojo Dieviškojo Nukreipėjo tikrasis vardas užleido vietą jo adoruojamai liepsnai.

Ir šitaip, bevardis, garbinantis Dievą kaip neklystančio vedimo įstatymą, pradėjo būti žinomas Didžiojo Dieviškojo Nukreipėjo vardu, nes, per šią adoraciją, jis tapo adoruojamuoju ir adoruojančiuoju. Ir tuomet, kosminės hierarchijos tarnystė, Didysis Dieviškasis Nukreipėjas tapo jo dieviškuoju tapatumu.

Ferenco Listo „Rakockių maršas“ buvo įkvėptas jo kauzalinio kūno.


Pagal Mark L. Prophet ir Elizabeth Clare Prophet knygą „The Masters and their Retreats“ (Mokytojai ir jų Ašramai), kurią sudarė Annice Booth.


2006-16-30 Kodėl kyla ir griūna civilizacijos
2005-12-31 Dieviškojo Vedimo esmė