Kristaus įžvalgumas yra pakopas turintis procesas

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus Kristus per Kim Michaels, 2020 metų gruodžio 4 d. Šis diktavimas buvo perduotas vebinare „Kaip pagilinti Kristaus įžvalgumą“ 2020 metais.


AŠ ESU Pakylėtasis Mokytojas Jėzus Kristus ir ateinu jums duoti trečią mokymą mūsų mokymų apie Kristaus įžvalgumą ir keturis žemesniuosius kūnus serijoje. Šiame mokyme kalbėsime apie mentalinį kūną ir Kristaus įžvalgumą mentaliniame lygmenyje. Mes jau daugelį metų, tiesą sakant, dabar jau daugiau kaip 15 metų, perdavinėjame labai gilius ir išsamius mokymus apie dualistinę sąmonę, apie tai, koks yra dualistinis būdas žiūrėti į dalykus, kaip jis supriešina kiekvieną problemą, kalbėjome apie epinį mąstymą ir iliuzijas, kuriomis puolusios būtybės naudojosi, kad neleistų žmonėms turėti, naudotis ar išreikšti savo Kristaus įžvalgumo mentaliniame lygmenyje.

Emociniame lygmenyje jos mėgina jus įtraukti į kažkokią emocinę reakciją, kai tuo tarpu mentaliniame lygmenyje jos mėgina jus įtraukti į mentalinę reakciją, į intelektualinius samprotavimus arba loginę reakciją, kurioje taip pat patenkate į matricą arba sūkurį, kurie jus traukia tam tikra kryptimi. Galite pažvelgti į istoriją ir atrasti daug, daug puolusių būtybių paskleistų klaidingų idėjų pavyzdžių. Ir, žinoma, galite naudotis mūsų perduotais mokymais, kad apnuogintumėte daugelį šių idėjų. Tai darydami, palaipsniui išvystysite įžvalgumą ir tam tikrą intuityvų pajautimą apie tai, kaip puolusios būtybės naudojasi dualistiniu protu žmonėms apgauti.

Sakėme, kad dualistinio proto esmė yra tokia, jog jis gali būti naudojamas įrodyti, ką tiktai norite, ir paneigti, ką tiktai norite. Net ir intelektas, analitinis protas gali būti naudojamas įrodyti arba paneigti kokį tik norite požiūrį. Ir taip pat paaiškinome, jog taip yra dėl to, kad (be kolektyvinės sąmonės tankumo) Žemės planeta buvo sukurta būti realybės simuliatoriumi. Ji simuliuoja realybę, nes kad ir kuo norėtumėte tikėti, galėsite atrasti kažkokį intelektualinį įrodymą, kad tai yra teisinga ir tai yra kažkokia aukščiausia tiesa. Ir būtent šis tikėjimas, kad turite kažkokį aukščiausią argumentą arba tiesą suteikia jums realybės pojūtį. Jūs išgyvenate patyrimą ir tai yra subjektyvus patyrimas, bet jūs tai patiriate kaip tikrovę. Manote, kad jūsų požiūris nėra subjektyvus, manote, kad tai yra kažkokia aukščiausia tiesa.

Ir pradžiai norėčiau išsakyti teiginį, kuris šokiruos kai kuriuos mūsų ankstesnių dispensacijų mokinius. Puolusios būtybės labai, labai gerai moka sukurti įspūdį, įsitikinimą ar netgi absoliutų tikėjimą, kad turite pranašesnę arba aukščiausią tiesą, kai tuo tarpu Kristaus protas niekada jums nesuteikia patyrimo arba jausmo, kad turite aukščiausią tiesą. O kodėl taip yra? Todėl, kad Kristaus protas buvo sukurtas palaikyti arba atkurti vienybę tarp Kūrėjo ir jo kūrinijos.

Kai Kūrėjas nusprendė suteikti savo paties individualizacijoms laisvą valią, nevaržomą laisvą valią, Kūrėjas žinojo ir numatė, kad galite pasinaudoti šia laisva valia įžengti į dualistinę sąmonę ir susikurti įsitikinimų rinkinį, kurie, jūsų absoliučiu įsitikinimu, yra tikri. Ir Kūrėjas numatė, kad, kai esate įstrigę tokioje proto dėžutėje, kurią pavadinome suvokimo filtru, nebus nieko jūsų proto dėžutės viduje, kas galėtų padėti jums galutinai ištrūkti iš dėžutės. Kai jau esate įžengę į tą proto dėžutę, jaučiate, jog tai, ką patiriate, yra absoliučiai tikra, ir kas galėtų mesti tam iššūkį? Kas galėtų padėti jums iš jos ištrūkti? Na, niekas jūsų proto dėžutės viduje negalėtų to padaryti, tai galėtų padaryti tiktai kažkas už jūsų dėžutės ribų.

Tai, žinoma, gali būti kiti žmonės, metantys iššūkį jūsų pažiūroms ir jūsų absoliutiems įsitikinimams. Tačiau Kristaus protas buvo sukurtas Kūrėjo tarpininkauti tarp Dievo ir jo kūrinijos, tarp jūsų ir jūsų šaltinio, tad jūs visada turite potencialą išeiti iš šios proto dėžutės, iš šio realybės pajautimo, kurį sau susikūrėte. Mes daug kartų sakėme, kad nėra jokios galutinės būsenos, kurią galėtumėte pasiekti Žemėje, nes tol, kol esate įsikūnijime tankios materijos planetoje, tankios sąmonės planetoje, kokia yra Žemė, čia nėra jokios galutinės būsenos. Galutinė būsena, Žemės atveju, yra pakilti. O kai pakylate, nebesate Žemėje. Todėl negalite pasiekti galutinės būsenos Žemėje būdami Žemėje ir būdami įsikūnijime.

Mes, žinoma, taip pat sakėme, kad galutinės būsenos nėra ir pakylėtoje karalijoje, nes joje vyksta nuolatinis augimas, ir net Kūrėjas plečia savo sąmonę. Tad kas nori sukurti šį įspūdį, kad egzistuoja galutinė būsena? Na, jūsų individualiu atveju tuo užsiima ego, tačiau visuotiniame lygmenyje tuo užsiima puolusios būtybės. Jos sąmoningai sukilo prieš savitranscendenciją. Jos nori sukurti iliuziją, kad galite būti tokioje būsenoje, kurioje jums nereikia savęs transcenduoti, nes esate pasiekę kažkokį aukščiausią lygmenį. Na ir dabar, vėlgi, laisva valia yra nevaržoma. Ir vienas iš dalykų, kurį galite susikurti su savo laisva valia, yra šis absoliutus įsitikinimas, jog pasiekėte kažkokią galutinę būseną. Ir tai kurį laiką yra leidžiama. Tačiau, vėlgi, Kristaus sąmonės tikslas yra užtikrinti, kad galėtumėte iš to ištrūkti, nes ir būdami įstrigę šiame įsitikinime, jog pasiekėte galutinę būseną. Todėl Kristaus sąmonė yra siunčiama į Žemę užtikrinti, kad žmonija negalėtų visam laikui likti įstrigusi puolusių būtybių valdžioje, kurios save apsiskelbė valdžios elitu ir kurias daugelis žmonių Žemėje garbina tarsi dievybes.

Ir vienas būdas apnuoginti puolusias būtybes įsikūnijime yra pamatyti, kaip jos apsiskelbia turinčios šį aukščiausią statusą, kuriam niekas negali priešgyniauti. Niekas negali jų kvestionuoti ir niekas negali prieš jas pasisakyti, nes jeigu pasisakysite, būsite pasmerkti pragarui, būsite sudeginti ant laužo, būsite įkalinti, kankinami ir būsite nubausti mirties bausme įvairiais gana nemaloniais būdais. Tai yra dar vienas pavyzdys kaip „pažinsite juos iš vaisių“. Amžių bėgyje buvo daugybė atvejų, kai puolusios būtybės sugebėjo apsiskelbti turinčios šį aukščiausią statusą ir aukščiausią autoritetą Žemėje. Matėte tai Egipto faraonuose. Matėte tai kitose senovės laikų civilizacijose. Matėte tai katalikų bažnyčioje ir jos popiežiuose. Matėte tai komunistinėse hierarchijose, kuriose žmonės nė vienu blogu žodžiu negalėjo atsiliepti apie Leniną, Staliną ar Mao, nes už tai grėsė mirties bausmė ir įvairūs persekiojimai.

Ir galite tuo naudotis kaip standartu, įvertindami, kaip žmonės save išsikelia į valdžios pozicijas. Prisiminkite, ką sakiau prieš 2000 metų savo mokiniams, kurie taip pat apie tai svajojo, kad sekdami Kristumi ir būdami Kristaus pasekėjais jie pasieks kažkokį aukščiausią statusą, man juos palikus. Ką aš sakiau? „Te didžiausias tarp jūsų būna visų tarnas.“ Ir kas yra didžiausias pagal Kristaus protą? Tai yra tasai, kuriam nėra reikalo skelbtis turinčiu kažkokį aukščiausią autoritetą, nes visas jo dėmesys yra nukreiptas tarnauti žmonėms, tarnauti kitiems ir daryti viską, ką galima padaryti, galbūt tarnaujant pakylėtiesiems mokytojams ir mūsų tikslui. Ir būtent tokį įvertinimą galite padaryti. Pažvelkite į žmones istorijoje ir pažiūrėkite, kurie iš jų tarnavo, kurie galbūt buvo tarnaujantys lyderiai, o kurie buvo autoritarai, norėję turėti absoliutų autoritetą.

Vos tik pamatote žmogų, puolantį tuos, kurie su juo nesutinka, tai yra ženklas, jog šis žmogus yra puolusi būtybė arba asmuo, kurio protas buvo stipriai paveiktas arba užvaldytas aukštesnėse karalijose egzistuojančių puolusių būtybių. Kristaus būtybė nesiskelbia autoritetu, išskyrus kelis ypatingus atvejus, kai jai tenka susidurti su puolusiomis būtybėmis, ir todėl ji meta iššūkį puolusioms būtybėms labai tiesiu būdu, kaip aš tai kai kuriais atvejais dariau. Tačiau kitais atvejais, kai turite reikalų su žmonėmis būdami Kristaus būtybe, neteigiate, kad esate aukščiausias autoritetas ir negrasinate žmonėms. Neverčiate žmonių priimti tai, ką sakote. Neturite tokio poreikio, nes, kai esate aukštesniame Kristiškumo lygmenyje, žinote, kas esate. Esate čia tam, kad tarnautumėte kitiems. Jūs čia nesate tam, kad išsikeltumėte save į kažkokį aukštesnį statusą ar paverstumėte save autoritetu.

Kam Kristaus būtybei būtų reikalingas autoritetas Žemėje? Kam Kristaus būtybei būtų reikalingas žmonių garbinimas ar paklusimas? Kai esate pasiekę aukštą Kristiškumo lygį, žinote, kas esate, ir todėl puikiai suvokiate, kodėl esate Žemėje. Esate čia ne tam, kad save išaukštintumėte. Jūs čia esate, kad tarnautumėte, o tarnaudami pademonstruojate savo žemesniosios savasties įveikimą. Įveikiate žemesniąsias savastis, tas narcisistines, į save susikoncentravusias, egoistines savastis.

Ir tai tuomet atveda į kitą Kristaus įžvalgumo lygmenį, ir tai yra įžvalgumas identiteto lygmenyje. Puolusios būtybės yra absoliučiai įsitikinusios, kad yra ypatingos būtybės, turinčios ypatingą statusą. Ir kai kurios iš jų netgi yra įtikėjusios, kad aukščiausias visatos dievas suteikė joms šį statusą ir davė įgaliojimus valdyti šį pasaulį. Šį mąstymą, kuriame galvojate esantys šio pasaulio viešpačiai ir manote, kad Dievas jums suteikė šiuos įgaliojimus, aš būtent ir vadinau „šio pasaulio princu“. Netgi egzistuoja tam tikri seni gnostiniai mokymai, kuriuose yra kalbama apie demiurgą ir apie tai, kad Dievas demiurgui esą atidavė valdyti Žemę. Na, tai yra iš antikristo proto kylanti iliuzija, nes Dievas visoms Žemėje esančioms būtybėms suteikė laisvą valią. Ir jeigu visi turi laisvą valią, kaip galėtų būti vienas nekvestionuojamą autoritetą turintis žmogus? Jeigu egzistuoja pagarba laisvai valiai, kam Dievui reikėtų įtvirtinti šį autoriteto jausmą? Kadangi Dievas visoms būtybėms suteikė laisvą valią, tai tiesiog nėra reikalinga.

Nekvestionuojamo autoriteto idėja ateina iš puolusių būtybių, kadangi jos nori, kad į jas būtų šitaip žiūrima, ir jos pačios į save šitaip žiūri. Tai yra dar vienas įvertinimo matas, kuriuo galite naudotis įsikūnijime esančiai puolusiai būtybei apnuoginti. Jis arba ji tvirtai tiki priklausantys išskirtinei kategorijai ir tiki, jog yra atskirti nuo daugumos, jeigu ne nuo visų kitų žmonių. Galite matyti kai kuriuos diktatorius iš istorijos, kurie tuo tikėjo. Hitleris, Mao, Stalinas ir Leninas tikėjo, kad yra pranašesni už visus kitus žmones ir jie manė žinantys geriau už visus kitus žmones. Ir todėl tuos, kurie jiems nepakluso, jų negarbino arba jiems nepritarė, jie iš karto laikė priešais, su jais elgėsi kaip su priešais, ir su jais iš karto buvo susidorojama kaip su priešais.

Kai matote šitaip besielgiantį žmogų, jūs, vėlgi, žinote turintys reikalų su puolusia būtybe arba su tokiu žmogumi, kurio mąstymas arba protas buvo visiškai užvaldytas puolusių būtybių. Ir todėl, būdami pakylėtųjų mokytojų mokiniu jūs tikrai neturėtumėte sekti tokiu žmogumi, ypač jeigu norite pasiekti Kristiškumą. Nepasieksite Kristiškumo kažkuo sekdami, bet ypač jeigu seksite puolusia būtybe.

Ir ką puolusios būtybės daro, siekdamos apgauti žmones tiek mentaliniame, tiek identiteto lygmenyse? Na, egzistuoja tam tikri nedideli skirtumai. Mentaliniame lygmenyje puolusios būtybės paskleidė tiek daug idėjų, kad visa tai atrodo nepakeliama ir painu. Jos iš dalies mėgina priversti žmones pasimesti tarp visų jų kuriamų teiginių ir jiems prieštaraujančių teiginių, kad šie iš viso nebežinotų, kuo tikėti. Ir tuomet jie prisistato autoritetais, teigiančiais: „Ne, mes turime aukščiausią tiesą, mes turime absoliučią tiesą. Todėl, jeigu mumis seksite, negalėsite suklysti.“ Garantuotai būsite išganyti ir pateksite į dangų, arba socialistinę-komunistinę utopiją, arba kapitalistinę utopiją, ar kad ir kokia būtų jų apibrėžta utopija.

Identiteto lygmenyje nėra tiek daug dėmesio skiriama visiems tiems požiūriams skleisti. Tačiau identiteto lygmenyje puolusios būtybės pasinaudoja dualistiniu mąstymu, sukurdamos akivaizdų padalijimą tarp savęs, ir kai kuriais atvejais nedidelės kitų žmonių grupelės, nedidelio elito, ir didžiosios žmonių daugumos. Jos paskleidžia šią idėją, kad žmoniją galima padalinti į mažiausiai dvi atskiras kategorijas arba klases. Kartais jos netgi vaizduoja, kad šis padalijimas buvo sukurtas Dievas arba apibrėžtas Dievo, ar kažkokio istorinės būtinybės proceso. Ir vis dėlto, mano mintis yra tokia, kad, kai matote tuos, kurie dalina žmoniją į dvi atskiras klases, kurių viena yra privilegijuotas elitas, o didžioji populiacijos dalis niekada, niekada negalėtų pakilti ir tapti šio elito dalimi, žinote turintys reikalų su puolusia būtybe arba žmogumi, kuris tarnauja puolusių būtybių instrumentu. Kitaip tiesiog negali būti.

Kristaus sąmonė žino, kad visi žmonės yra Dievo sūnūs ir dukterys. Todėl neįmanoma išskirti vieno žmogaus, ar jis būtų vadinamas Jėzumi ar dar kažkuo, kuris būtų vienintelis Dievo sūnus ar kuris būtų buvęs Dievas nuo pat pradžių. Tai yra puolusių būtybių sukurta iliuzija, nes Kristus žino, kad visi žmonės yra Dievo sūnūs ir dukterys. Tačiau jie to nesuvokė. Todėl, ką daro Kristus? Kristus siekia padėti jiems suvokti savo tikrąjį tapatumą – Dievo sūnų ir dukterų, dvasinių būtybių tapatumą. Ir koks yra Kristaus tikslas? Kristaus tikslas yra pademonstruoti: „Aš pasiekiau aukštesnį sąmonės lygį. Tačiau tai nepaverčia manęs ypatingu. Tai manęs nepaverčia pranašesniu už jus. Tai mane paverčia pavyzdžiu, kuriuo galite sekti, nes ir jūs galite pasiekti aukštesnę sąmonės būseną, kurią aš demonstruoju.“ Kaip pakylėtieji mokytojai jau ne vieną dešimtmetį kartoja: „Ką vienas padarė, visi padaryti gali.“

Toks yra Kristaus veikimo principas. Todėl, norėdamas padėti žmonėms pasiekti savo tikrąjį tapatumą, Kristus daro viską, kas įmanoma, kad padėtų žmonėms praregėti iš netikro puolusių būtybių suprojektuoto tapatumo. Kaip sakiau, netikras puolusių būtybių tapatumas visada yra grindžiamas padalijimu į mažiausiai dvi žmonių klases, su tarp jų egzistuojančiu hermetiškai uždarytu barjeru. Tie, kurie priklauso žemesnei klasei, niekada negalės tapti aukštesnės klasės dalimi. O ką mato Kristus? Kristus mato už visų žmogiškų padalijimų slypinčią vienybę, ir todėl jis nepapuola į spąstus, kuriuose patvirtintų šiuos padalijimus arba patvirtintų kai kuriuos žmones, kurie teigia turintys autoritetą, arba sektų autoritetą turinčių žmogumi. Tad suprantate, ką mėginau jums čia pasakyti.

Egzistuoja skirtingi Kristaus įžvalgumo lygmenys:

  • Žemiausias lygmuo yra fizinis, kuriame vertinate žmonių veiksmus.

  • Kitas lygmuo yra emocinis, kuriame vertinate, ar kažkas mėgina jus įtraukti į emocinį sūkurį.

  • Dar aukštesnis lygmuo yra mentalinis, kuriame vertinate, ar kažkas mėgina jus įtraukti į mentalinį sūkurį, kuriame patikite kažkokia tariamai aukščiausia tiesa, ideologija ar autoritetu.

  • O tuomet identiteto lygmenyje egzistuoja sūkurys, kuris jus traukia priimti, kad turite žemesnį tapatumą ir todėl neturite potencialo pasiekti Kristaus sąmonės, ir ypač neturite potencialo arba autoriteto mesti iššūkį tiems, kurie yra aukštesnėje klasėje.

Tad tuo remdamiesi, galite turėti tam tikrą pagrindą. Jeigu jaučiate, kad vienas iš šių dalykų sudaro jums sunkumų, tuomet galite naudotis mūsų įrankiais, kad nuskaistintumėte vieną iš savo keturių žemesniųjų kūnų, mestumėte iššūkį savo turimoms iliuzijoms ir virš jų pakiltumėte. Mes perdavėme daug invokacijų keturių žemesniųjų kūnui nuskaistinimui, ir galite jomis naudotis šiam tikslui. Tad su šiais mokymais padėjau pamatus.

Na, o dabar norėčiau pakomentuoti klausimą, kuris iškilo daugeliui žmonių, ir iš tiesų jį sau uždavė visi pakylėtųjų mokytojų mokiniai. O klausimas yra toks: Ar gali būti, kad du žmonės turėtų Kristaus sąmonę, bet nesutartų dėl specifinio klausimo? Kitaip tariant, abu žmonės turi tam tikrą Kristaus įžvalgumo lygmenį, tačiau jie nesutaria dėl tam tikro klausimo, susijusio su gyvenimu Žemėje. Ar tai įmanoma? Na, panagrinėkime šį klausimą.

Apie ką kalbėjau šiandieniniuose diktavimuose? Ir ką mes sakėme invokacijoje, kurią jūs dabar sukalbėjote mažiausiai tris kartus? Ar pastebėjote, kas yra sakoma šioje invokacijoje? [Kristaus įžvalgumo invokacija] Sakėme, kad egzistuoja skirtingi Kristaus įžvalgumo lygmenys. Mes netgi sakėme, kad kiekvienam iš 144 sąmonės lygmenų egzistuoja atskiras Kristaus įžvalgumo lygmuo. Na ir dabar, jums gali būti sunku tai suvokti, kai žvelgiate į absoliučiai žemiausią sąmonės būseną Žemėje. Tačiau, kaip sakėme, kiekvienam iš 144 sąmonės lygmenų egzistuoja specifinė iliuzija, kuri leidžia būtybei nusileisti į tą lygmenį ir vis dar patirti, kad ji turi teisę būti tame lygmenyje, ir daryti tai, ką ji nori daryti. Ir šis patyrimas atrodo tikras tai būtybei. Tačiau būtent iliuzija suteikia šiam patyrimui tikrumo jausmą.

Kaip žemiausiame sąmonės lygmenyje esanti būtybė kada nors galėtų ištrūkti iš to lygmens? Na, jeigu neegzistuotų Kristaus įžvalgumo lygmuo, kuris galėtų padėti tai būtybei praregėti iš to lygmens iliuzijos, būtybei būtų neįmanoma ištrūkti. Tas žemyn traukiantis sūkurys būtų vienakryptis kelias. Todėl Kristaus protas eina į kiekvieną Žemėje įmanomą lygmenį ir suteikia konkrečią įžvalgą tam lygmeniui, kuri gali padėti tame lygmenyje esančiam žmogui praregėti iš tos konkrečios iliuzijos ir pakilti į aukštesnį lygmenį. Galite sakyti, kad žmogus, kuris yra tvirtai įstrigęs žemiausiame sąmonės lygmenyje, neturi Kristaus įžvalgumo. Tačiau žmogus, praregėjęs iš žemiausio lygmens iliuzijos ir pakilęs į antrąjį lygmenį, iš tiesų turi Kristaus įžvalgumą. Šis žmogus praregėjo iš vienos tarp daugybės iliuzijų, kuriose yra įstrigę žmonės Žemėje, ir iš šios iliuzijos jis galėjo praregėti tiktai per Kristaus įžvalgumą, tad jis turi pasiekęs tam tikrą Kristaus įžvalgumo lygmenį.

Na ir dabar, žinoma, tai nereiškia, kad antrame lygmenyje esantis žmogus turi aukščiausią Kristaus įžvalgumo lygmenį, nes aukščiausias Kristaus įžvalgumo lygmuo neįmanomas Žemėje tol, kol nepasiekiate 144 lygmens ir praregite iš to lygmens iliuzijos. Ir tuomet tampate pasirengę pakilti. Man tai nutiko kabant ant kryžiaus. Atidaviau dvasią ir palikau įsikūnijimą.

Ir čia turite labai, labai atidžiai pamąstyti apie tai, kad kiekvienas iš jūsų, būdamas pakylėtųjų mokytojų mokiniu, esate tam tikrame lygmenyje 144 lygmenų skalėje. Tai reiškia, kad turite tam tikrą Kristaus įžvalgumo lygmenį, tačiau tai, ką jūs turite savo lygmenyje, nėra aukščiausias Kristaus įžvalgumo lygmuo įmanomas Žemėje. Kaip dabar jau keletą kartų sakėme, tai reiškia, kad negalite leistis savojo ego įtikinami, jog turite aukščiausią Kristaus įžvalgumo lygmenį. Žinau, kad tai yra sudėtingas procesas ir sunkiai išlaikoma pusiausvyra, nes mes taip pat kalbėjome apie būtinybę jums pripažinti, kad keliu einate ilgą laiką, kad padarėte progresą ir pasiekėte lygmenį, kuriame turite tam tikrą Kristiškumo lygmenį, ir negalite neigti šio Kristiškumo.

Prieš keletą metų, konferencijos Korėjoje metu, šio pasiuntinio buvo paklausta, ar jis save laiko gyvuoju Kristumi, ir jis atsakė taip. Jis paaiškino, kad jeigu nebūtų atsakęs teigiamai, neigtų savo Kristiškumą. Tačiau jam nė mintis nekilo, kad jis yra pasiekęs kažkokį aukščiausią Kristiškumo lygmenį. Jums yra labai labai svarbu daryti tą patį, nes jeigu to nedarysite, neišlaikysite antrojo Kristaus iššūkio. Neišlaikysite antrojo Kristaus iššūkio. Ar girdėjote mane? Neišlaikysite antrojo Kristaus iššūkio. O koks yra antrasis Kristaus iššūkis? Tai yra tas iššūkis, kurio neišlaikė Petras, kai jam pasakiau: „Pasitrauk nuo manęs, Šėtone.“ Ką mėgino padaryti Petras? Jis mėgino įsitempti gyvąjį Kristų į savo proto dėžutę ir priversti jį patvirtinti jo proto dėžutę, ir būtent tai yra Šėtono sąmonė. Ir būtent dėl to jam priekaištavau. Ar Petras tai suprato? Ne. Ar didžioji krikščionių dalis suprato šią mintį? Ne, žinoma, kad ne. Būtent dėl to iki pat šių dienų katalikų bažnyčia yra grįsta Petro sąmone ir atstumia gyvąjį Kristų. Būtent dėl to gyvajam Kristui nėra jokių galimybių pasirodyti katalikų bažnyčios ar bet kurios kitos vyraujančios krikščioniškos bažnyčios kontekste.

Turite suvokti, kad du pakylėtųjų mokytojų mokiniai iš tiesų gali nesutarti dėl kažkokio dalyko. Tarkime, vienas iš jų yra 70 sąmonės lygmenyje, o kitas yra 80 sąmonės lygmenyje. Jie abu turi tam tikrą Kristaus įžvalgumo lygmenį. Vienas iš jų yra tvirtai įsitikinęs, kad tiesa yra šioje klausimo pusėje, o kitas yra absoliučiai įsitikinęs, kad tiesa yra kitoje to paties klausimo pusėje. Kiekvienas iš jų gali tikėti: „Bet mano pozicija yra grįsta mano Kristaus įžvalgumu, mano vidiniu Kristaus įžvalgumu, mano intuicija ir mano Kristaus AŠ. Pakylėtieji mokytojai man pasakė, kad būtent taip viskas yra.“ Jie yra tvirtai įsitikinę, kad yra teisūs, o kitas žmogus klysta. Ir kaip jums elgtis šioje situacijoje? Na, daugelis žmonių ankstesnėse pakylėtųjų mokytojų dispensacijose, ankstesnėse organizacijose, kurias rėmėme, iš viso nebūtų sugebėję to pakelti. Viskas būtų pasibaigę karštais ginčais, po kurių šie du žmonės būtų pradėję vienas kitą laikyti priešais ir būtų patraukę savais keliais.

Na ir dabar, ką aš čia paaiškinau? Kristus regi už visų žmogiškų padalijimų. Jeigu tikite, kad savo turimą požiūrį gavote dėka Kristaus įžvalgumo, tačiau tuo pat metu save laikote kito žmogaus, turinčio priešingą požiūrį, priešininku, o gal netgi priešu, neturite aukštesnių Kristaus įžvalgumo lygmenų. Jeigu turėtumėte, sugebėtumėte pažvelgti už šių išorinių susiskaldymų ir pamatytumėte, kad yra kažkas, kas yra daug svarbiau už šį konkretų klausimą.

Daugiau nebetipenkime pirštų galais apie šį klausimą. Paimkime akivaizdžiausią šiandieninių laikų pavyzdį: rinkimus Jungtinėse Valstijose ir ar Donaldas Trampas, ar Džo Baidenas turėtų tapti prezidentu. Kaip kai kurie iš jūsų sakėte, tai suskaldė pakylėtųjų mokytojų mokinius. Ar gali būti, kad vienas žmogus gali būti įsitikinęs, jog turi Kristaus įžvalgumą, tačiau tvirtai tiki, kad Trampas turėtų būti prezidentu? Ir ar gali būti, kad kitas žmogus gali turėti Kristaus įžvalgumą ir tvirtai tikėti, kad Trampas neturėtų būti prezidentu, ar kad Džo Baidenas turėtų būti prezidentu? Ar gali būti, kad jie abu turi Kristaus įžvalgumą ir todėl abu tam tikra prasme yra teisūs?

Na, atsakymas į tai yra: „Taip, bet…“ Su šiuo teiginiu yra susijęs labai didelis „bet“. Mes nė iš vieno žmogaus nereikalaujame būti tobulu. Kaip sakiau: „Kaip galėtumėte turėti aukščiausią Kristiškumą arba Kristaus įžvalgumą, kol nesate pasiekę 144 lygmens?“ Akivaizdu, kad, kai esate žemesniuose Kristaus įžvalgumo lygmenyse, galite gauti impulsą iš Kristaus proto, ir jūs iš tiesų gaunate impulsą iš Kristaus proto. Matote tam tikrus dalykus Žemėje, kurie nėra teisingi, kurie nėra pusiausvyroje, kurie yra puolusių būtybių manipuliacija, kurie yra iliuzija, kurie yra melas ir taip toliau. Žemesniuose Kristaus įžvalgumo lygmenyse negalime tikėtis, kad sugebėsite praregėti iš visų žmogiškų padalijimų. Negalime to tikėtis ir to nesitikime.

Tad kaip gali būti, kad kažkas Jungtinėse Valstijose gali būti respublikonu ir Trampo rėmėju, nes jaučia turintis Kristaus įžvalgumą, o kitas žmogus gali būti demokratu ir demokratų partijos rėmėju, nes taip pat jaučia turintis Kristaus įžvalgumą? Ar gali būti, kad jie abu turi Kristaus įžvalgumą? Na, taip, tačiau, vėlgi, egzistuoja vienas bet. Ir kas yra šis bet? Na, bet yra štai kas: Jūs turite Kristaus įžvalgumo lygmenį, kuris atitinka jūsų sąmonės lygį tarp 144 lygmenų, tačiau neturite nieko daugiau negu tai. Matote tam tikrus dalykus, tačiau taip pat yra tam tikri kiti dalykai, kurių nematote. Pavyzdžiui, yra visiškai įmanoma, kad žmogus gali turėti tam tikrą Kristaus įžvalgumo lygį ir todėl gali matyti tam tikras savybes, kurias turi Trampas ir kurios, šio žmogaus įsitikinimu, yra svarbios prezidentui. Pavyzdžiui, remdamiesi mūsų išoriniais mokymais arba remdamiesi vidiniu impulsu iš Kristaus sąmonės arba abiem šiais dalykais, jūs galėjote gauti įžvalgą, kaip yra svarbu nuversti valdžios elitą, isteblišmentą, politinį isteblišmentą, kuris tenori išsaugoti status quo ir nėra atviras pokyčiams, apie kuriuos kalbame.

Galėjote gauti impulsą iš Kristaus proto apie tai, kaip tai yra nepaprastai svarbu. Tačiau ar Kristaus protas jums pasakė palaikyti Donaldą Trampą? Ar kad vienintelis Donaldas Trampas gali nuversti valdžios elitą? Na, ne, Kristaus protas jums to nesakė, nes kas tai būtų buvę? Tai būtų žmogaus sukurtų padalijimų sustiprinimas. Tad nutinka taip, jog, kadangi egzistuoja tam tikros iliuzijos, iš kurių nesate praregėję, jūs, kaip sakė Paulius, „matote kaip per stiklą, miglotai“. Jūs gaunate impulsą, ir tai yra teisingas impulsas. Tai yra teisingas impulsas iš Kristaus proto. Tačiau savo paties prote, galbūt netgi identiteto, mentaliniame arba emociniame lygmenyje, kol pasiekia jūsų sąmoningą protą, šis impulsas nusidažo tam tikru atspalviu. Todėl savo išoriniame prote, remdamiesi iliuzijomis, iš kurių dar nepraregėjote, jaučiate, kad iš Kristaus proto atėjęs impulsas patvirtino kai kuriuos išorinius jūsų turimus įsitikinimus.

Būtent tai nutiko Petrui. Tai nutiko daugybei žmonių, nesuskaičiuojamai daugybei žmonių amžių bėgyje. Daug, daug žmonių gavo tikrą impulsą iš Kristaus proto, tačiau tuomet pasinaudojo juo, daugeliu atveju nesąmoningai, kad patvirtintų išoriniame prote egzistuojantį įsitikinimą, prie kurio yra labai prisirišę. Jums yra įmanoma gauti, pavyzdžiui, tokį impulsą iš Kristaus proto: Yra būtina mesti iššūkį valdžios elitui. Ir tuomet matote, kad Donaldas Trampas meta iššūkį valdžios elitui prieš jį pasisakydamas. Ir tuomet savo išoriniu protu svarstote: Būtent tokio lyderio nori pakylėtieji mokytojai. Netgi galite pradėti samprotauti, kaip samprotavo kai kurie fundamentalistai krikščioniai, kad jį pasiuntė pats Dievas, jog išvestų Ameriką į tikrąjį kelią. Ar suprantate? Net ir kai kurie iš šių krikščionių lyderių turi tam tikrą Kristaus įžvalgumo lygmenį, tačiau, vėlgi, tai nėra aukščiausias lygmuo.

Yra visiškai įmanoma, kad kitas žmogus galėjo gauti impulsą iš Kristaus proto, kuris sako: Yra svarbu įveikti valdžios elito mąstymą, kuris sako, jog jie yra geresni už kitus žmones, ir sukurti labiau egalitarinę visuomenę Jungtinėse Valstijose. Ir tuomet šis žmogus išoriniu protu gali samprotauti: Tačiau tiktai demokratų partija apie tai kalba, tiktai jie turi valią ir politinę krypti tai padaryti, ir todėl būtent demokratai gali atnešti pokyčius į Ameriką.

Vėlgi, yra įmanoma, kad tai gali būti tikras impulsas, kadangi, kaip jau anksčiau sakėme, nėra taip, kad viena partija turėtų visus teisingus atsakymus ir nė vieno klaidingo atsakymo. Abi partijos turi tam tikras įžvalgas ir tam tikras idėjas, kurios yra konstruktyvios Amerikos ateičiai, tačiau nė viena iš jų neturi ateities patento. Matote, yra visiškai įmanoma, kad gali būti du pakylėtųjų mokytojų mokiniai, kurie tampa įsitikinę, jog turi tam tikrą Kristaus įžvalgumo lygmenį, kad yra teisūs, ir abu jie yra įsitikinę, kad jų politinės partijos pasirinkimas yra pats teisingiausias. Ir štai čia jie nėra teisūs, nes nėra jokio teisingiausio pasirinkimo, kaip jums daug kartų mėginome paaiškinti, nes Žemėje nieko nėra absoliutaus.

Matote, galite gauti tikrą įžvalgą iš Kristaus proto, tačiau galite ją nudažyti identiteto, mentaliniame ir emociniame lygmenyse, ir kai ji galiausiai pasiekia jūsų sąmoningą protą, jūs esate įsitikinę, jog ji patvirtina vieną iš jūsų įsitikinimų, prie kurio esate labai prisirišę sąmoningame lygmenyje, emociniame lygmenyje, mentaliniame lygmenyje ar netgi identiteto lygmenyje.

Sąmoningai netgi galite nesuvokti turintys šį įsitikinimą. Galite turėti įsitikinimą identiteto lygmenyje, kurio nesuvokiate sąmoningame lygmenyje. Tačiau sąmoningame lygmenyje jūs į save žiūrite tam tikru būdu ir niekada netgi nekvestionavote to tapatumo jausmo. Arba galite turėti tam tikrą įsitikinimą mentaliniame lygmenyje, kurio sąmoningai nesuvokiate, tačiau sąmoningame lygmenyje esate absoliučiai įsitikinę, kad būtent taip viskas yra. Pavyzdžiui, daugelis katalikų sąmoningame lygmenyje yra absoliučiai įsitikinę, kad katalikų bažnyčia yra vienintelis kelias į išganymą. Daugelis materialistų yra absoliučiai įsitikinę, kad visos religijos yra apgaulė ir visiški prietarai, ir pasaulis yra visiškai materialus. Yra įmanoma, kad krikščionis gali turėti tam tikrą Kristaus įžvalgumo lygmenį, ir materialistas gali turėti tam tikrą Kristaus įžvalgumo lygmenį. Jie abu gauna kažkokį impulsą. Materialistas gali gauti tikrą impulsą iš Kristaus proto, kuris jam leidžia matyti religijos trūkumus, ypač tokių organizuotų religijų, kokias šiandien matote, trūkumus. Krikščionis gali gauti tikrą impulsą iš Kristaus proto, kad negalite patys savęs išganyti, ir tiktai per kažkokį aukštesnį impulsą galite būti išlaisvinti iš savo proto dėžutės. Tačiau nutinka taip, kad išoriniame prote, kai galiausiai šie impulsai pasiekia sąmoningą protą, jie būna taip stipriai nudažyti, kad žmonės tampa tvirtai įsitikinę, jog impulsas iš Kristaus proto patvirtino šį mentaliniame lygmenyje sukurtą įsitikinimą, kuris dažniausiai būna sukurtas puolusių būtybių.

Mes labai gerai suprantame, kaip tai yra sunku mūsų mokiniams, kurie yra šiuose pradiniuose Kristiškumo lygmenyse, kaip galėtume juos pavadinti. Suprantame, kaip yra sunku iš viso to praregėti. Ir vis dėlto, mes taip pat žinome, kad jums yra įmanoma pradėti iš to praregėti, kai esate virš 48 sąmonės lygmens, ir jūs visi esate virš šio lygmens. Jums yra įmanoma paimti mūsų perduotą kursą, kuris jus perveda per septynis spindulius, kuomet septyni čohanai jus pakelia nuo 48 iki 96 sąmonės lygmens. Jums yra įmanoma pasiekti tą 96 lygmenį, jeigu iš tiesų sąžiningai dirbsite su šiomis knygomis [Kelias į asmeninį Meistriškumą, 9 knygos] ir kitais mūsų perduotais mokymais.

Tačiau net ir 96 lygmenyje jūs nesate pasiekę aukščiausio Kristaus įžvalgumo lygmens. Ir kaip galėtumėte, jeigu egzistuoja 144 lygmenys? Būtent 96 lygmenyje jūs iš tiesų susiduriate su intensyviausia antrojo Kristaus iššūkio versija. Jūs iš tiesų su juo susiduriate kiekviename iš 144 lygmenų, tačiau 96 lygmuo yra lūžio taškas. 96 lygmenyje jūs turite potencialą arba toliau kilti aukštyn ir gilinti savo Kristaus įžvalgumą, arba galite pradėti kristi žemyn. Tiesą sakant, žemyn galite pradėti kristi bet kuriame taške žemiau 96 lygmens. Tačiau 96 lygmenyje pasiekiate šį tašką, kuriame privalote pasirinkti tarp suvokimo, kad jums reikia įveikti visus išorinio proto aspektus, ir neigimo, kad jums tai reikia padaryti.

96 lygmenyje susiduriate su intensyvesne antrojo iššūkio versija, kuomet jums reikia nuspręsti: Ar pripažinsite, jog esate pasiekę tam tikrą Kristaus įžvalgumo lygmenį, tačiau tai nėra aukščiausias lygmuo? Ar priimsite, kad jums reikia pastoviai siekti įžvalgų ir apreiškimų iš Kristaus proto, kurie jums padėtų praregėti iš iliuzijų, kurias vis dar tebeturite, ir padėtų jums praregėti iš atskirųjų savasčių? Ar ryšitės prarasti savo gyvybę ir sekti Kristumi? Ar ryšitės prarasti visas savastis, kokios tik beiškiltų? Ar ryšitės kvestionuoti kiekvieną išorinį savo turimą įsitikinimą? O gal nenorėsite to daryti?

Jeigu nenorite to daryti, tuomet tai reiškia, kad turite tam tikrą atskirąją savastį ir tam tikrą įsitikinimą, kurių nenorite kvestionuoti, nes tikite, jog tai yra absoliuti tiesa. Kaip savo fanatizmo apibrėžime sakė Motina Marija, yra kažkoks požiūris, kažkokia tiesa ar įžvalga, kurie niekada negalėtų būti išplėsti. Būtent tuo jūs tikite. Kai žmonės priima šį sprendimą, ar tai 96 lygmenyje ar žemiau, jie įsisuka į žemyn traukiantį sūkurį, ir nuo to laiko jūs nebegausite įžvalgų iš Kristaus proto, nes nebebūsite jam atviri tol, kol neapsigręšite.
Ir ką jūs tuomet darysite? Na, jūs remsitės tomis įžvalgomis, kurias jautėte gavę praeityje. Naudositės šiomis įžvalgomis, kad pateisintumėte, kodėl jums nereikia kvestionuoti šio konkretaus įsitikinimo, ir kodėl jums nereikia kvestionuoti savo tapatumo jausmo, kuriame manote įgiję kažkokį pranašesnį statusą. Yra žmonių, kurie pasiekė 96 lygmenį ir nusprendė, jog tai yra pats aukščiausias lygmuo ir jiems daugiau nebereikia savęs kvestionuoti. Jie patikėjo pasiekę aukščiausią Kristiškumo lygmenį. Vos tik tuo patikite, patenkate į žemyn traukiantį sūkurį. Ne iš karto nupuolate į žemiausią lygmenį, tačiau pradedate leistis žemyn, nes negalite stovėti vietoje. Tegalite kilti aukštyn arba leistis žemyn. Negalite ilgam likti tame pačiame lygmenyje.

Ir dabar galite matyti, kad pagrindinė tokių žmonių charakteristika yra tai, kad jie tampa labai, labai stipriai prisirišę prie tam tikro požiūrio. Jie su dideliu įkarščiu tampa pasirengę atstumti kiekvieną jų požiūrį kvestionuojantį ar iššūkį jam metantį žmogų. Ir jie gali pasiduoti stiprioms emocijoms siekdami tai padaryti. Ir paprastai, pradiniuose lygmenyse, jie neužsiima tiesioginėmis manipuliacijomis. Jie tiesiogiai nepuola kitų žmonių. Tačiau jie gali įvairiais būdais siekti pastatyti tuos kitus žmones į jų vietą, taip sakant, mėgindami priversti tuos kitus žmones priimti juos pačius kaip aukščiausią autoritetą, kuris neturėtų būti kvestionuojamas. Beje, aš jokiu būdu neteigiu, kad Donaldas Trampas kada nors praeityje buvo pasiekęs 96 lygmenį; aš čia kalbu apie pakylėtųjų mokytojų mokinius.

Kai šitai matote, kad kai kurie žmonės tampa labai prisirišę prie savo požiūrio ir gali tapti neperkalbami, mėgindami paneigti kiekvieną, kas juos kvestionuoja, galbūt netgi pradėdami kitus žmones laikyti priešais arba pradėdami juos žeminti, sakydami, kad jie neturi tokio paties Kristaus įžvalgumo lygmens, kokį turi jie patys, arba turėdami tam tikrą arogantišką požiūrį – štai tuomet galite žinoti, kad čia yra žmogus, su kuriuo nėra jokios prasmės ginčytis ir nėra jokios prasmės diskutuoti. Nėra jokios prasmės mėginti juos įtikinti, kad jie yra įstrigę iliuzijoje. Jie yra įstrigę iliuzijoje, kadangi tiki, jog iliuzija yra tikra. Nėra nieko, ką galėtumėte pasakyti, kas mestų iššūkį šiai iliuzijai. Nėra nieko, ką kas nors galėtų pasakyti.

Mes visose ankstesnėse pakylėtųjų mokytojų organizacijose matėme tam tikrą skaičių mokinių, kurie atėjo į mokymus, jie studijavo ir stropiai taikė mokymus ir padarė tam tikrą progresą, pasiekdami tam tikrą lygmenį, kai kuriais atvejais, netgi 96 lygmenį. Ir tuomet jie pasirinko, kad yra kažkas, ko jie nenori palikti. Ir ką jie tuomet padarė? Jie mėgino naudotis mokymais ir savo pačių įžvalgomis iš Kristaus proto pateisinti savo nenorui eiti toliau. Daugeliu atvejų, jie atrado kažką mokymuose, kurie buvo perduoti anksčiau, kas regimai patvirtino jų požiūrį. Ir tuomet jie rado kažką, kas buvo perduoda vėlesniuose mokymuose, ir pradėjo sakyti: „Pirmasis apreiškimas yra teisingas, tačiau antrasis nėra, ir tai įrodo, kad pasiuntinys nebėra pasiuntinys, jis prarado savo mantiją, jis nebeturi ryšio su mokytojais, arba pasiuntinio protas iškraipė žinią, ir taip toliau.“ Matėme tai vykstant vėl ir vėl, ir vėl.

Na ir dabar, mano mylimieji, galite matyti, kad visuose šiuose judėjimuose šie žmonės mėgino mesti iššūkį pasiuntiniui. Kai kuriais atvejais, pasiuntinys sureagavo į šiuos žmones, mėgindamas su jais diskutuoti ir padėti jiems pamatyti tai, ko jie nesugebėjo matyti. Tačiau praktiškai visais atvejais nutiko štai kas: Nors šie žmonės tam tikrame savo kelio lygmenyje priėmė pasiuntinį kaip autoritetą, turintį aukštesnį Kristiškumo lygmenį už juos pačius, jie dabar pasiekė tašką, kuriame patikėjo pasiekę aukščiausią Kristiškumo lygmenį, ir todėl nustojo pasiuntinį pripažinti kaip autoritetą. Jie nustojo pripažinti, kad kas nors galėtų turėti aukštesnį Kristiškumo lygmenį už juos pačius, na, galbūt išskyrus pakylėtuosius mokytojus, tačiau jie yra įsitikinę, kad mes jiems pritartume ir sutiktume su viskuo, ką jie sako. Ir mes matėme, kad net ir pasiuntiniui nepavykdavo padėti žmonėms nubusti iš savo iliuzijos.

Tad tuo mėginu jums pasakyti, kad nėra prasmės jums galvoti, jog galėsite padėti šiems žmonėms nubusti iš savo iliuzijos. Nėra jokios prasmės jums mėginti su jais diskutuoti, nes tikimybė, kad jums pasiseks juos įtikinti, yra labai, labai menka. Kaip šis pasiuntinys jau prieš daugelį metų suvokė, kai susidūrė su grupe žmonių, metusių iššūkį jo autoritetui, jis negalėjo padėti šiems žmonėms, nes jie neklausė nieko, ką jis sakė. Jie tikėjo pasiekę aukštesnį autoriteto lygmenį ir aukštesnį Kristiškumo lygmenį už pasiuntinį, ir todėl manė galintys įvertinti, ar pasiuntinys turi ryšį su pakylėtaisiais mokytojais, ir ar tai, ką mokytojai kalba per pasiuntinį, iš tiesų ateina iš mokytojų ar ne. Kai žmonės įžengia į šią proto būseną, pasiuntinys negali pasakyti nieko, kas šiems žmonėms galėtų padaryti kažkokį poveikį. Jis suprato: Kodėl turėčiau savo dėmesį skirti žmonėms, kuriems negaliu padėti, kai yra kiti žmonėms, kuriems galbūt galėčiau padėti? Kodėl neturėčiau nukreipti savo dėmesio ten, kur egzistuoja didžiausia galimybė iš tiesų padėti žmonėms? Ir jūs galite priimti tokį patį požiūrį ir sakyti: „Na, nebesiginčysiu su šiais žmonėmis, leisiu jiems eiti savo keliu, leisiu jiems daryti tai, ką jie nori daryti, ir tiesiog susikoncentruosiu į savo dvasinį kelią ir į savo Kristaus įžvalgumo vystymą.“

Matote, mano mylimieji, Kristaus įžvalgumas yra pakopas turintis procesas. Galėtume sakyti, kad žemiausiame lygmenyje, fiziniame lygmenyje, Kristaus įžvalgumo esmė yra suvokti, kad jūsų negali apibrėžti jokie žmogiški veiksmai, jūsų negali apibrėžti jokios žmogiškos sąlygos, tokios kaip rasė, etniškumas ar odos spalva. Jūs esate daugiau už visas šias fizines charakteristikas ir padalijimus tarp žmonių. Emociniame lygmenyje Kristaus įžvalgumo esmė yra suvokti, kad esate daugiau nei jūsų emocijos. Ir jūs ypač esate daugiau už visus šiuos emocinius sūkurius, kurie buvo sukurti istorijos eigoje. Jūs esate daugiau už emocinį sūkurį, kuriame užaugote ir kurį buvote užprogramuoti priimti ir jo nekvestionuoti. Tačiau jūs galite jį kvestionuoti ir galite iš jo išsilaisvinti, ir štai tuomet pakylate į kitą lygmenį, kuriame susiduriate su iššūkiu pasiekti Kristaus įžvalgumą mentaliniame lygmenyje. Ką jūs darote mentaliniame lygmenyje? Na, matote, kad egzistuoja daugybė padalijimų, sukurtų mentaliniame lygmenyje, grindžiamų ideologijomis, religijomis, politinėmis filosofijomis, materializmu, religija, tuo ir anuo. Turite daugybę visų šitų požiūrių, tačiau jūs esate daugiau nei visi šie požiūriai ir todėl galite virš jų pakilti. Kai virš jų pakylate, matote, kad jūs esate daugiau, kad kiti žmonės yra daugiau už visus šiuos žmogiškus padalijimus. Tai reiškia, kad savęs nebetapatinate su šiais padalijimais ir su šiais padalijimais nebetapatinate ir kitų žmonių. Nebelaikote kitų žmonių priešais, matote jų gilesnę esmę – matote pamatinį žmogiškumą ir esminį žmogiškumą, ir matote savo pačių potencialą ir kitų žmonių potencialą.

Kai pasiekiate šį lygmenį, suvokiate, jog tai, ar priklausytumėte tai politinei partijai, ar anai politinei partijai, jūsų neapibrėžia, ar gyventumėte Jungtinėse Valstijose ar kur nors kitur pasaulyje. Pasiekiate tašką, kuriame suvokiate, jog nesate nei respublikonas, nei demokratas, nes jūs pirmiausia esate dvasinė būtybė, esanti aukščiau už visus padalijimus Žemėje. Jūs netgi esate Kristaus būtybe siekianti tapti esybė, ir tai jus pakylėja praregėti iš visų šių padalijimų. Kai pakylate į identiteto lygmenį, galite suvokti, kad jūs savęs netapatinate nė su viena iš partijų. Ir todėl suvokiate, kad viskas nėra juodai balta, kad esmė čia nėra tai, kuri partija bus valdžioje. Tai nėra epinis mūšis tarp demokratų ir respublikonų Jungtinėse Valstijose. Nėra taip, kad respublikonai atves Ameriką į pažadėtąją žemę, o demokratai ją nuves į pragarą, arba atvirkščiai. Tai tėra žmogiški padalijimai ir žmogiški požiūriai. Jeigu norite išpildyti savo dangiškąjį planą ir pasiekti aukščiausią savo potencialą Žemėje, turite virš to pakilti, nes kaip daug kartų sakėme, esmė čia nėra, kad žmonės priimtų tam tikrą išorinį mokymą ar organizaciją, ar netgi pakylėtųjų mokytojų mokymus.

Esmė yra visiems žmonėms priimti tam tikras universalias idėjas, ir būtent tai pakels sąmonę. Negalite šių idėjų uždaryti į vieną kažkokią religiją ar pakylėtųjų mokytojų mokymą, į tą ar aną politinę partiją. Kai kurios iš šių idėjų yra tokios universalios, kad nė viena partija negalėtų jų monopolizuoti. Egzistuoja tam tikri pamatiniai principai pasaulio ekonomikoje ir tai, kaip veikia pasaulinė ekonomika. Jie niekaip nėra susiję su kapitalizmu ar komunizmu, respublikonizmu ar demokratizmu. Jie niekaip nėra susiję su šiais padalijimais. Gravitacijos dėsnis nesikeičia nuo to, ar esate respublikonas ar demokratas, ir taip pat nesikeičia ir ekonomikos dėsniai. Jeigu norite sukurti ekonomiką Jungtinėse Valstijose, kuri būtų iš žmonių, nuo žmonių ir žmonėms, demokratai negali to sukurti vieni, kaip ir respublikonai negali to sukurti vieni. Galbūt jie galėtų tai padaryti, jeigu sugebėtų atidėti į šalį savo skirtumus ir susivienyti. Tačiau galiausiai geresnę ekonomiką sukurs universalios idėjos, nepriklausančios nė vienai politinei partijai. Būtent tai pradedate matyti, pakilę į tuos aukštesnius Kristaus įžvalgumo mentalinius lygmenis ir Kristaus įžvalgumo identiteto lygmenis. Pradedate žvelgti giliau. Ir todėl taip pat pradedate matyti: Ar iš tiesų yra taip svarbu įtikinti kitus žmones tam tikro požiūrio teisingumu?

Na ir dabar, sakiau, kad neturėtumėte mėginti ginčytis su tam tikrais žmonėmis, tačiau vis tiek galite su jais išsaugoti santykius. Šis pasiuntinys turi santykius su daugeliu žmonių, kurių visiškai nedomina pakylėtųjų mokytojų mokymai ar bet kokie dvasiniai mokymai. Jis turi šeimos narių, kurie net nenutuokia, ką jis iš tiesų veikia. Tačiau jis nemėgina jų įtikinti. Jis tiesiog turi su jais santykius pagal tai, ką jie sugeba daryti ir kur jie yra savo sąmonėje. Ir jūs tai galite daryti, kai pradedate žvelgti giliau ir nebemėginate savęs išskirti kaip pakylėtųjų mokytojų mokinio, kuris yra kitoks nei kiti žmonės, nes esate pakylėtųjų mokytojų mokinys.

Tačiau, žinoma, tai paliksiu ateities mokymui, nes daviau jums tai, ką norėjau jums duoti šiame mokyme. Galite apie tai mąstyti ilsėdamiesi naktį. Galite paprašyti, kad būtumėte nuvesti į mano ašramą virš Saudo Arabijos, kur galėtumėte gauti tolesnes įžvalgas ir galbūt nubustumėte su gilesniu supratimu apie tai, ką jums čia pasakiau. Keletą žmonių tai, ką čia pasakiau, labai sutrikdys, tačiau daugelį šie žodžiai iš tiesų išlaisvins. Iš tiesų viliuosi, kad sugebėsite pereiti į šią pakopą, kurioje pasijusite išlaisvinti šių įžvalgų. Nes, žinoma, neturiu intencijos ką nors smerkti ar teisti, aš tenoriu visus išlaisvinti, nes juk toks ir yra Kristaus tikslas.

Ir su tuo, užsklendžiu jus džiaugsme, kurį jaučiu labiau tiesioginiu būdu bendraudamas su žmonėmis Žemėje, su tais, kurie yra atviri patirti gyvąjį Kristų, net jeigu kalbu per fizinį pasiuntinį, sugebantį perduoti vibraciją, kuri AŠ ESU.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels