Kaip pasukti laivo vairą kritiniu laipsniu

Pakylėtasis Mokytojas Gautama Buda, per Kim Michaels 2020 sausio 1 d.


Aš esu Pakylėtasis Mokytojas Gautama Buda. Visada džiaugiuosi galėdamas kreiptis į jus per Naujuosius Metus. Ir pradžiai norėčiau pakalbėti apie pasibaigusius metus, apie 2019 metus. Kai žvelgiate į šiuos praėjusius metus, jie, žvelgiant iš pakylėtojo mokytojo perspektyvos, buvo išskirtiniai savo penkiomis konferencijomis, kurios buvo surengtos šiais metais ir kuriose dalyvavo tiek daug mylinčių ir atvirų širdžių, kalbėjusių invokacijas ir šaukinius, pasidalinusių savo meile ir leidusių mums naudotis jų čakromis kaip transliavimo stotimis, kuriomis galėjome spinduliuoti savo žinią į kolektyvinę sąmonę.

Ir tai iš tiesų buvo svarbus pokytis planetai, kadangi visose šiose konferencijose aptarėme labai svarbias problemas. Žinoma, savo dėmesį pagrinde koncentravome į diktatūrų, fanatizmo ir elitizmo problemas, nes tai yra svarbiausi dalykai naujo ciklo pradžioje, kuris prasideda šiais 2020 metais ir tęsis visą ateinantį dešimtmetį. Svarbu, kad žmonija pradėtų pripažinti ir suvokti kai kurias iš daugybės idėjų, kurias perdavėme šiuose diktavimuose diktatūrų, fanatizmo ir elitizmo temomis.

Ir iš tiesų, pagrindinis ateinančio dešimtmečio klausimas bus toks, ar didžioji žmonijos dalis pradės išsilaisvinti nuo nedidelio valdžios elito įtakos, kurį pagrinde sudaro puolusios būtybės. Tai nereiškia, kad per ateinantį dešimtmetį didžioji žmonijos dalis pradės pripažinti puolusių būtybių egzistavimą. Tačiau jie iš tiesų, jeigu viskas vyks pagal aukščiausią potencialą, pradės pripažinti įtaką, kurią elitas turėjo istorijos eigoje. Jie pradės matyti, kad visose visuomenėse egzistavo nedidelis elitas, kuris kontroliavo tą visuomenę, ir visuomenė leido tam vykti.

Pokytis ekonomikoje

Kai vis daugiau ir daugiau žmonių pradės tai suvokti, įvyks virtinė pokyčių, kurie prasidės pažangesnėse šiuolaikinėse demokratijose, ir žmonės pradės priešintis elitizmo valdymui. Tai prasidės nuo labiau klestinčių demokratinių šalių ekonomikos, kuomet žmonės pradės reikalauti ekonomikos, kuri funkcionuotų visų žmonių labui. Vietoj to, ką turite šiandien – ekonomiką, kuri funkcionuoja nedidelio elito labui.

Tam reikės mesti didelį iššūkį daugeliui ekonominių teorijų, kurios buvo paskleistos istorijos eigoje ir kurios egzistuoja šiandien. Nes tam reikės, kad žmonės pradėtų matyti, jog šios teorijos iš tiesų buvo sukurtos paties elito, kad leistų elitui kontroliuoti visuomenę, tuo pat metu slepiant savo įtaką. Todėl yra būtina, kad žmonės pradėtų labiau suvokti šią užslėptą elito įtaką – už visų elitizmo formų slypintį melą.

Žinoma, mūsų konferencijos ir knygos, kurios bus sukurtos šių konferencijų pagrindu, bus svarbūs įrankiai, kurių pagalba jūs, kurie esate (ir kurie tapsite per ateinantį dešimtmetį) pakylėtųjų mokytojų mokiniai, galėsite suteikti tą impulsą, kuris pakeis įvykių kryptį, pakreips upę nauja vaga, pakreips, tik šiek tiek pakreips laivo kursą, ir jis pradės plaukti nauja kryptimi.

Kaip keičiasi pasaulis

Mes jau anksčiau jums davėme mokymus apie tai, kaip egzistuoja daug situacijų pasaulyje, kuriose palaipsniui kaupėsi energija, kaupėsi sąmonė identiteto lygmenyje, mentaliniame lygmenyje ir emociniame lygmenyje. Tai dar neperėjo į fizinę plotmę. Kadangi tai dar netapo fiziška, scenarijus gali vystytis skirtingomis kryptimis.

Egzistuoja daug skirtingų baigčių, kurios potencialiai gali įvykti. Galima nubrėžti labai stiprią paralelę su tuo, kas buvo aprašyta kvantinėje fizikoje, kurioje negalite tam tikru momentu nuspėti konkretaus rezultato. Jį galite prognozuoti tik tikimybiškai. Tad lygiai taip pat yra ir su daugeliu situacijų visuomenėje.

Ir štai čia reliatyviai nedidelio skaičiaus žmonių prašymai gali padaryti didžiulę įtaką, tik truputį pakeisdami visą lygybę, atrodytų visiškai nesvarbiu, nereikšmingu, nieko nelemiančiu būdu. Ir gali būti, kad tuo momentu tai neturės lemiamos reikšmės, tačiau viskas, kas pakeičia lygybę, truputį pasuka laivo vairą. Žinote, kad, jeigu vos truputį pasuksite laivo vairą, galiausiai tai padarys didelį skirtumą laivo atvykimo vietai, ir kur jis būtų nuplaukęs, jeigu nebūtų pakreiptas tuo mažyčiu laipsniu.

Ir todėl matote, kad mes, pakylėtieji mokytojai, iš tiesų turime perspektyvą, kurios jūs neturite būdami įsikūnijime. Mes žvelgiame į tam tikrą situaciją ir į jos šiuo metu turimą potencialą. Mes matome, kad trumpalaikėje perspektyvoje egzistuoja tam tikri scenarijai, kurie gali įvykti. Galėtume sakyti, tiesiog duodami jums vieną pavyzdį, kad egzistuoja situacija, kurios žemiausias įmanomas potencialas yra karas. Aukštesnė baigtis yra skirtingi būdai įveikti konfliktą. Net jeigu situacija baigtųsi karu trumpalaikėje perspektyvoje, mes iš pakylėtosios perspektyvos vis tiek žvelgiame į situaciją ir matome, kad nors ji šiuo metu gali baigtis karu, tai gali įvykti įvairiais būdais. Gali egzistuoti įvairios lygtys identiteto, mentaliniame ir emociniame lygmenyse, kurios ilgesnėje perspektyvoje gali dramatiškai pakeisti situaciją ir įstatyti visuomenes į naują kursą. Tad net jeigu trumpalaikėje perspektyvoje gali atrodyti, kad situacijos baigtis nebuvo aukščiausia, mes vis tiek galime pakreipti laivo kursą, idant ilgalaikėje perspektyvoje ji pasiektų aukštesnę baigtį. Ir tai yra didžiulė galią, kurią jūs turite per mūsų invokacijas ir šaukinius, per mūsų mokymus, per savo sąmonės kėlimą, kurią keldami darote įtaką kolektyvinei sąmonei.

Susietoji kilmė

Iš tiesų reikia ne tiek jau daug visuomenės, civilizacijos, žmonijos, net ir visos planetos kursui pakeisti. Nereikia labai daug. Kodėl taip yra? Todėl, kad viskas yra susiję. Tai yra mokymas, kurį perdaviau prieš 2500 metų apie „susietąją kilmę“. Kurioje viskas yra nuolatinėje tėkmėje, nuolatiniame kitime. Nėra atskirų įvykių pasaulyje. Žvelgiate į Žemės planetą ir ką matote istorijos eigoje? Matote, jog dėl dualistinės sąmonės sukurtos iliuzijos – atskirties iliuzijos, kaip mes ją pavadinome – žmonės, žmonių grupės, šalys, civilizacijos, rasės jaučiasi atskirtos nuo kitų žmonių. Jie gali gyventi kaip nori, nepriklausomai nuo kitų. Jie gali kenkti kitiems žmonėms, kitoms žmonių grupėms, bet jiems patiems tai nepakenks.

Realybė yra tokia, kad visa planeta yra tarpusavyje persipynusi visuma. Visi žmonės yra tarpusavyje susiję per kolektyvinę sąmonę. Tai, kas paveikia vieną grupę žmonių, paveikia visumą. Štai kodėl matote, kad net ir nedidelis prašymus išsakančių ir savo sąmonę keliančių žmonių skaičius gali pakeisti visą lygybę, suminę visos planetos lygtį.

Jeigu galėtumėte pamatyti, kaip tai atrodo iš pakylėtosios karalijos, galėtumėte sakyti, kad tai atrodo tarsi labai sudėtingas šviesos bangų, energijos bangų raštas. Tai nėra atskiros bangos, jos visos yra tarpusavyje susijusios. Ir vaizdas, kurį galėtumėte turėti fiziniame lygmenyje, galėtų būti vandenynas su bangomis, kurios gali atrodyti atskiros, žvelgiant iš labai siauros perspektyvos. Tačiau, vos tik truputį atsitrauktumėte, pamatytumėte, kad jos visos yra vandenyno dalis, jos visos yra tarpusavyje susijusios. Jeigu vandenyne egzistuoja srovė ir, pavyzdžiui, potvynis tam tikrose vietovėse pakelia vandenyną aukščiau, tuomet bangos privalo sekti iš paskos. Kitose vietovėse vandens lygis nuslūgsta ir bangos taip pat turi sekti iš paskos. Tad matote, kad egzistuoja ši nesibaigianti sąveika. Bet kokie planetoje vykstantys pokyčiai pakeičia šią sąveiką, pakeičia lygybę.

Ir jūs taip pat, žinoma, matote, kad egzistuoja daug situacijų, kuriose tam tikra baigtis yra pasirengusi prasilaužti į fizinę plotmę. Tačiau ji gali materializuotis įvairiais būdais. Ir štai čia skirtumas tarp vieno būdo ir kito gali būti labai, labai mažas. Tiesą sakant, kai kuriais atvejais jis gali būti toks mažas, kad vos vienam žmogui pakeitus savo požiūrį į situaciją, tai gali sukelti visiškai kitokią fizinę baigtį. O jeigu šis žmogus yra pasiekęs tam tikrą Kristaus sąmonės laipsnį, tuomet net jeigu jis nėra sprendimus priiminėjančio žmogaus pozicijoje, jis vis tiek gali pakeisti situaciją. Kitais atvejais, tai gali būti tam tikrą poziciją užimantis žmogus, kuris turi galią priimti tam tikrą sprendimą, galintį įstatyti visuomenę į kitokį kursą. Ir todėl šis vienas žmogus, pakeitęs savo protą, gali pakeisti baigtį, gali materializuoti kitokią baigtį.

Prezidento rinkimai Jungtinėse Valstijose

Ir mes tikimės, kad per ateinantį dešimtmetį žmonės pradės sąmoningiau suvokti pasirinkimus, kuriuos darote būdami įsikūnijime, ir šių pasirinkimų pasekmes. Ir suvokti, kaip tik šiek tiek pasikeitęs jūsų tam tikros situacijos supratimas gali paskatinti jus priimti aukštesnį pasirinkimą, kuris tuomet jums duos aukštesnį rezultatą. Tai taip pat bus kritinis dalykas planetai šiais ateinančiais 2020 metais. Kadangi visos planetos mastu pasirinkimai taps labai svarbūs.

Tai, žinoma, bus labai svarbu Jungtinėse Valstijose, kuriose vyks prezidento rinkimai. Ir todėl esame labai dėkingi, kad suorganizavote konferenciją prieš rinkimus, kadangi pati ši konferencija potencialiai gali pakreipti rinkimų baigtį tais keliais kritiniais laipsniais, kurie gali pakeisti per ateinančius ketverius metus Baltiesiems Rūmams vadovausiantį žmogų.

Net jeigu tai nepakeistų dabartinio Baltiesiems Rūmams vadovaujančio žmogaus, tai vis tiek gali pakeisti lygybę, idant visa šalis pasirinktų kitokį kursą per šiuos ketverius metus. Idant vis daugiau ir daugiau amerikiečių suvoktų, kokie lemtingi gali būti tam tikri pasirinkimai, ir kiek mažai tereikia, kad pakeistumėte šalies kursą ir sulauktumėte aukštesnės baigties. Iš tiesų, jeigu pažvelgtumėte į keletą anksčiau vykusių prezidento rinkimų, pamatytumėte, kad balsų skirtumas buvo labai nedidelis. Balsų skaičius už vieną kandidatą labai mažai skyrėsi nuo balsų skaičiaus už kitą kandidatą. Tad matote, kiek nedaug tereikia – tik paskatinti kai kuriuos žmones balsuoti – paskatinti balsuoti tuos žmones, kurie paprastai nebūtų balsavę. Ir kaip balsavimo baigtį gali nulemti vos keli tūkstančiai balsuoti nusprendusių žmonių, kurie anksčiau galvojo nebalsuoti.

Tad galite matyti, jog jūsų prašymai per šiuos ateinančius metus gali padaryti didžiulį poveikį. Mes jums perdavėme knygą, o tiksliau dvi knygas: Dvasiniai sprendimai Amerikai ir Dvasinis Amerikos išvalymas.

Jeigu jums rūpi situacija Amerikoje, labai rekomenduojame naudotis šiomis knygomis ateinančiais metais.

Žinoma, mums, kaip pakylėtiesiems mokytojams, iš tiesų nerūpi, kas yra prezidentas, ar tai būtų vienas kandidatas ar kitas; mums rūpi kelti žmonių sąmonę. Bet kuris prezidentas, kaip jau anksčiau sakėme, yra tam tikro žmonių skaičiaus sąmonės išraiška. Ir pamačiusi šios sąmonės reiškimąsi, kolektyvinė sąmonė gali pasikeisti. Todėl neturiu jokių intencijų sakyti, kad šis kandidatas ar anas kandidatas yra idealus pasirinkimas.

Mūsų tikslas yra ne tiek paveikti pasirinkimą, kurį darys amerikiečiai, kiek paveikti tai, kaip jie darys šiuos pasirinkimus. Kiek sąmoningai žmonės suvokia savo daromus pasirinkimus? Kiek jie supranta skirtumą tarp pasirinkimo galimybių, tarp pasekmių, tą dažnai labai nedidelį skirtumą tarp to pasirinkimo ir ano pasirinkimo? Tačiau nors gali atrodyti, kad tarp jų nėra tokio didelio skirtumo, jie gali atvesti prie visiškai skirtingų baigčių. Būtent to mes ir norime, kad žmonės, ypač žmonės demokratinėse šalyse, labiau tai įsisąmonintų – ne tik šiais metais, bet ir per ateinantį dešimtmetį.

Egzistuoja tam tikras Kristaus sąmonės elementas, kurio esmė yra ta, jog jūs įsisąmoninate, vis labiau įsisąmoninate savo daromus pasirinkimus. Imate sąmoningiau suvokti savo pasirinkimus. Imate labiau suvokti, kaip iš tiesų yra lengva jūsų protui truputį persijungti, ko pasekoje jūs pasirenkate šiek tiek kitaip, ir galite galvoti išoriniu protu: „Na ir koks gi skirtumas, ar darysiu vieną dalyką ar kitą, rinksiuosi tą ar aną? Abu pasirinkimai atrodo beveik tokie patys.“ Tačiau, kaip sakėme, nedidelis laivo plunksnos pasukimas gali pakeisti galutinį laivo atvykimo tašką, arba jis gali pakeisti laivo kursą, jam nukeliavus tam tikrą atstumą. Šie nedideli pokyčiai sąmonėje gali padaryti didžiulį skirtumą jūsų asmeninio gyvenimo, šalių ir net visos žmonijos kursui. Būtent tai žmonės turi pradėti labiau įsisąmoninti, kad galėtų pradėti naudotis savo Kristaus įžvalgumu.

Minčių vaizdinys 2020 metams

Na ir dabar, kad padėčiau jums naviguoti šiuos ateinančius metus, o taip pat kad padėčiau padaryti didesnį poveikį planetai ir jūsų visuomenėms, minčių vaizdinys, kurį pasirinkau 2020 metams, yra laivas, nešamas galingo upės srauto. Galite šį laivą vizualizuoti kaip tiktai norite, galite vizualizuoti jį kokio tik norite dydžio, tačiau iš tiesų norėčiau jus paraginti neužfiksuoti savo proto į vieną specifinį laivo dizainą.

Vietoj to norėčiau, kad, susidūrę su situacija savo asmeniniame gyvenime arba pamatę pasaulyje besivystančią situaciją, pavyzdžiui, tam tikrą įtampą, vizualizuotumėte, kad ši situacija yra laivas, ir tuomet vizualizuotumėte, kad jūs stovite ir sukate laivo vairą. Laikote laivo vairą savo rankose ir vos šiek tiek jį pasukate, šitaip pasukdami laivo plunksną, pakreipdami laivą nauju kursu, vedančiu į aukštesnę baigtį, kas daugelyje situacijų reikš taikesnę baigtį, bet taip pat tokią baigtį, kurioje žmonės labiau įsisąmonins situaciją, pasirinkimus, pasekmes.

Būtent toks yra minčių vaizdinys. Bet kurią situaciją savo asmeniniame gyvenime, visuomenėje ar pasaulyje – vizualizuokite šią situaciją kaip tą laivą, ir tuomet, vizualizuokite, kaip sukate laivo vairą ir sukate jo plunksną, ir matote, kaip net nedidelis pasikeitimas laivo kurse, ilgalaikėje perspektyvoje laivą privers atvykti į visiškai kitą vietą.

Kiekvienais metais yra priiminėjami sprendimai, kurie gali atrodyti nereikšmingi čia ir dabar, tačiau 10, 20, 30 metų bėgyje jie gali įstatyti visuomenę į visiškai kitokį kelią. Būtumėte pritrenkti, jeigu galėtumėte pamatyti, kokių kataklizmų buvo išvengta, atlikus nedidelį pokytį sąmonėje, kuris atvedė prie kitokio sprendimo. Būtumėte nustebinti, jeigu galėtumėte pažvelgti atgal, ir kartais iš tiesų galite pažvelgti į istorinius įrašus ir matyti, kaip kai kurias katastrofas materializavo virtinė sprendimų, neišvengiamai pasukusių laivą link uolų ir sukėlusių tą katastrofą. Galite į tai pažvelgti iš pozityvios perspektyvos ir sakyti, kad, jeigu tam tikra katastrofa buvo 25 skirtingų sprendimų pasekmė, tai tuomet jei bent kuris nors vienas iš šių 25 sprendimų būtų buvęs pakeistas, katastrofa būtų galėjusi ir neįvykti. Tad matote, koks subtilus gali būti skirtumas tarp vienos ir kitos baigties.

2020 metų iššūkiai

Na o dabar, kas liečia šiuos ateinančius 2020 metus, jokiu būdu nenoriu kelti panikos ir nenoriu sėti baimės. Tačiau noriu, kad žinotumėte, jog šiais metais egzistuoja tam tikras karų potencialas, kurie gali kilti įvairiose planetos vietose. Tad mūsų darbui būtų nepaprastai naudinga, jeigu paimtumėte knygą kaip sustabdyti karą ( Padėkite Pakylėtiesiems Mokytojams sustabdyti karą) ir naudotumėtės ja bendrai situacijai pagerinti, bet taip pat specifinėms situacijoms, kuriose matote augant tam tikrą įtampą.

Yra svarbu vizualizuoti, ir išsakyti prašymus, kad Jungtinės Valstijos neįsitrauktų į karą per šiuos ateinančius metus. Labai gerai žinote, kad istorija rodo, jog Amerikos žmonės labai nenoriai keičia prezidentus karo atveju. Taip pat žinote, kad viena iš didžiausių traumų, kurią gali patirti prezidento ego, yra pralaimėti antrąją kadenciją ir tapti vienos kadencijos prezidentu. Todėl galite matyti, kad viena iš pagundų, iškylančių bet kuriam prezidentui ir jo patarėjams bei štabui, bus priimti vieną regimai nedidelį sprendimą, kuris gali atvesti į karą, kurio kitu atveju būtų buvę galima lengvai išvengti. Nesakau, kad tai įvyks, bet sakau, kad tai yra potencialas, dėl kurio mums reikia, kad jūs išsakytumėte prašymus, ir laikytumėtės vizijos, jog Amerikos valstybės laisvas išvengs šių uolingų pakrančių, kurios kitu atveju galėtų įtraukti Ameriką į sunkiai išsprendžiamą konfliktą, kaip matėte tai Irake.

Venkite vengimo sprendimų

Išties, ateinantys metai daugeliui žmonių bus sunkus testas, kadangi jau anksčiau kalbėjome apie šią žmonių turimą tendenciją priiminėti vengimo sprendimus. Egzistuoja tam tikri sprendimai, kurių jie nenori priimti, tad jie priima kitus sprendimus, kadangi galvoja, jog šie sprendimai neleis jiems priimti sprendimų, kurių jie nenori priimti. Tai yra dalykas, kurio galite paieškoti ir savo asmeniniame gyvenime, jeigu priiminėjate tokius sprendimus. Galite pasinaudoti mūsų mokymais, kuriuos perdavėme apie pirmykštį aš ir atskirąsias savastis, ir pamąstyti, ar kartais neturite vienos ar netgi kelių savasčių, kurios jums sako, kad egzistuoja tam tikri sprendimai, kurių neturėtumėte priimti, egzistuoja tam tikri sprendimai, kurių turėtumėte vengti, kurie yra pernelyg pavojingi, pernelyg rizikingi, jų pasekmės yra pernelyg baisios.

Šios savastys dažnai būna sukurtos praėjusiuose gyvenimuose, kuomet puolusios būtybės manipuliacijomis įstūmė jus į situaciją, kurioje nebuvo jokių gerų pasirinkimų, ir bet koks jūsų pasirinkimas vedė į katastrofišką baigtį. Puolusios būtybės tiesiog meistriškai moka tai su mumis daryti, kai esame fiziniame įsikūnijime. Jūs tuomet sukuriate savastį, kuri nenori priimti tokio į katastrofą vedančio sprendimo, ir dabar jūs vis dar galite turėti šią savastį, ir egzistuoja tam tikri sprendimai, kurių nenorite priimti. Jeigu sąžiningai pažvelgtumėte į save, galėtumėte tai pamatyti ir taip pat galėtumėte pamatyti, kad susikūrėte ir kitas savastis, kurios jums sako, kad egzistuoja tam tikri sprendimai, kurie yra ne tokie rizikingi, ir todėl turėtumėte priimti mažesnius sprendimus, kad galėtumėte išvengti didesnių sprendimų – didesnę riziką turinčių sprendimų – priiminėjimo. Tačiau net ir šie mažesni sprendimai dažnai atveda prie katastrofiškų baigčių, arba jie neatveda prie aukštesnės baigties. Jie, tiesą sakant, tiesiog sutrukdo jums pakreipti savo gyvenimą kita kryptimi, pasukti savo asmeninį laisvą kitu kursu, kuris jums ilgalaikėje perspektyvoje leistų atvykti į visiškai kitą vietą.

Dažnai matote, kaip žmonės svyruoja, eina ratu, žengia žingsnį pirmyn ir žingsnį atgal. Jie iš tiesų nepadaro to lemtingo pokyčio, kuris galėtų materializuoti sekantį jų dangiškojo plano aspektą. Jeigu sąžiningai tai tirsite per šiuos ateinančius metus, naudositės mūsų duotais įrankiais šioms savastims apnuoginti ir joms įveikti, galėsite padaryti didžiulį progresą 2020 metais. Galėsite pažvelgti atgal šių ateinančių metų pabaigoje ir būsite nustebinti, kaip visiškai kitaip jaučiatės dėl sprendimų priiminėjimo, kaip jaučiatės nepalyginamai laisvesni priiminėti sprendimus, nesvarbu kokia jų baigtis, ir jūs nebeturite tos blogos nuojautos, to jausmo, kad egzistuoja rizika – to jausmo, kad gali įvykti kažkas baisaus, jeigu klaidingai pasirinksite. Jūsų net nebejaudina pasirinkimų teisingumas ar klaidingumas, kadangi, kaip jums jau kalbėjome savo mokymuose, bet kuris pasirinkimas gali būti panaudotas jūsų sąmonei išplėsti, idant galėtumėte padaryti geresnį pasirinkimą.

Galite matyti, pažvelgę į šio gyvenimo ar kitų gyvenimų praeitį, kad padarėte sprendimą, atvedusį prie regimai katastrofiškų pasekmių, ir manote, kad to niekada neturėjo įvykti. Tačiau galite atlikti pokytį ir suvokti, jog kad ir kokios bebūtų buvusios pasekmės, vis tiek galite pasukti laivo vairą ir nuplaukti į visiškai kitą tikslą, o kadangi jau matėte pasekmes, jūs dabar turite aukštesnį supratimą, kaip galėtumėte nuvairuoti savo laivą nauja kryptimi. Tad vėlgi, nėra jokių priežasčių bijoti priiminėti sprendimus, nes bet kuris sprendimas parodo jums kažką apie jus pačius, o tiksliau apie savastis, kurių dar neįveikėte ir neleidote joms mirti. Kai atvirai ir sąžiningai į tai pažvelgsite, bet kuris sprendimas galės tapti tiltu didžiuliam lemiamam progresui jūsų asmeniniame kelyje, tai kodėl tuomet turėtumėte bijoti to, kas tegali atvesti į augimą, jeigu naudositės tuo šiam augimui sukurti?

Taip, žinau, kad kai kurie sakys: „Na, lengva tau tai sakyti, būnant pakylėtuoju mokytoju, tu nesi įsikūnijime, nesi šioje tankioje situacijoje, kurioje esu aš, nevaikščiojai dvi savaites su mano mokasinais,“ kaip sako indėnai. Bet matote, aš vaikščiojau Žeme įsikūnijime 2 milijonus metų, ir buvau tankioje sąmonės būsenoje. Galite sakyti, kad nebuvau jūsų sąmonės būsenoje, neturėjau jūsų iliuzijų, jūsų savasčių, ir tai yra tikra tiesa. Nežvelgiau į gyvenimą per jūsų asmeninės sąmonės filtrą. Bet negi manote, kad man buvo lengviau praregėti iš savo iliuzijų ir savasčių nei yra jums? Žinoma, aš turėjau savo iliuzijas, ir iš tų iliuzijų, kurias turėjau, man buvo lygiai taip pat sunku praregėti kaip ir jums. Taip yra kiekvienam iš mūsų.

Ėjau keliu, kuriuo einate jūs. Kopiau laiptais, kuriais galite kopti jūs, ir todėl nesu čia tam, kad priversčiau jus jaustis nepilnaverčiais, kadangi aš esu pakylėtas, o jūs ne. Aš tiesiog atėjau pasakyti, ką mes, pakylėtieji mokytojai sakėme daugybę kartų: „Ką vienas padarė, visi padaryti gali.“ Jūs galite pasiekti tokią pačią laisvę kaip ir aš, kadangi aš įveikiau savo iliuzijas ir jūs galite įveikti savąsias. Tai nėra neįmanoma, tačiau tam yra reikalingas noras pažvelgti į save (į savo savastis) ir pamatyti, kas jos per vienos, koks yra už jų slypintis įsitikinimas, kokia yra iliuzija, ką jos projektuoja, kad mes turėtume ar neturėtume daryti, ir tuomet galime atsiskirti nuo jų ir įveikti šį mąstymą, kad privalome išspręsti šios savasties sukurtą problemą. Vietoj to, mes galime suvokti, kad tiesiog turėtume leisti savasčiai mirti, turėtume liautis maitinti ją savo dėmesiu, turėtume liautis maitinti ją savo energija ir tiesiog leisti jai ištirpti – ir ji iš tiesų ištirps, kai nustosime į ją rimtai žiūrėti.

Daviau jums, ką norėjau duoti. Žinoma, mes dar turime daug, labai daug mokymų, kuriuos norime perduoti per šiuos ateinančius metus, ir todėl laukiame konferencijų ir kitų galimybių, kuriomis pasinaudosime šiems mokymams perduoti. Tad su tuo, sveikinu jus už darbą, kurį jūs, pakylėtųjų mokytojų mokiniai, padarėte per 2019 metus, ir labai laukiu darbo, kurį padarysite per šiuos ateinančius metus ir ateinantį dešimtmetį.

Gautama AŠ ESU, ir užsklendžiu jus džiaugsmingoje ramybėje, kuria aš esu.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels