Priimkite Aukso Amžiaus ekonomiką

Temos: Kaip keletas žmonių gali pakeisti šalį – Taikių protestų svarba – Aukštesnis potencialas Korėjai – Korupcija nėra būtina – Sąžiningumas yra naujas verslo principas – Nauja ekonomika žmonėms – Aukso Amžiaus priėmimo iššūkis

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2017 metų gegužės 3 d. Šis diktavimas buvo perduotas konferencijoje Seule, Korėjoje.


Aš esu Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, ir man yra didelis džiaugsmas pradėti šį nuostabių širdžių susirinkimą, susirinkusių šiame nuostabiame mieste, šioje nuostabioje šalyje, šiame nuostabiame Azijos žemyne. Tiek daug žmonių tokį ilgą laiką buvo pasišventę Dangiškosios Motinos liepsnai, ar jie ją būtų matę nuostabiosios Deivės Kuan Jin pavidalu, ar bet kuriais kitais Dangiškosios Motinos pasireiškimais šio žemyno istorijoje.

Mano mylimieji, jeigu praeitą liepą būčiau jums pasakiusi, kad dar nepraėjus nė metams Korėjos žmonės ims rengti masinius protestus, taikias demonstracijas, atvedusias prie jūsų prezidentės apkaltos, ar būtumėte manimi anuomet patikėję? Drįstu sakyti, kad daugelis žmonių nebūtų patikėję, kad visi tie pokyčiai, kuriuos matėte vykstant Korėjos šalyje per kelis praėjusius mėnesius, gali įvykti. Pokyčiai ne tik valdžios lygmenyje, bet ir jūsų didžiausios korporacijos lygmenyje, kuris, iš dalies galima sakyti, taip pat yra valdžios lygmuo, dėl savo turimos įtakos politiniams procesams jūsų šalyje.

Matote, mano mylimieji, tai yra mums, pakylėtiesiems mokytojams, akivaizdus patvirtinimas, kad žmonės turi galią, ir vos keli žmonės gali pakeisti šalies kursą. Na ir dabar, mano mylimieji, būkime realistiški. Viena vertus, galime saugiai sakyti, kad, jeigu praeitą liepą nebūtumėte surengę čia konferencijos, į kurią susirinko tiek daug žmonių, tuomet šie pokyčiai nebūtų įvykę šiais praėjusiais metais. Kita vertus, lygiai taip pat saugiai galime sakyti, kad šiuos pokyčius atnešė ne vien jūsų konferencija, jūsų pastangos, jūsų šaukiniai ir invokacijos. Tad mes norėtume, kad realistiškai vertintumėte tai, ką galite padaryti ir ko negalite padaryti, būdami pakylėtųjų mokytojų mokiniais.

Kaip keletas žmonių gali pakeisti šalį

Žinoma, būtų nerealistiška sakyti, kad keletas pakylėtųjų mokytojų mokinių galėtų pakeisti šalies kursą, jeigu šalis nėra tam pasirengusi. Tikiuosi, kad suvokiate, kad, kai šalis yra pasirengusi, tuomet net ir nedidelis skaičius žmonių gali suteikti tą papildomą impulsą, nuleidžiantį viską į fizinę plotmę ir suteikiantį tam tikrą kryptį fizinėje plotmėje.

Na ir dabar, mano mylimieji, praėjusiais metais sakėme, kad Korėja yra raktas į Aziją. Taip yra dėl to, kad ši šalis turi ilgą darbo su pakylėtaisiais mokytojais istoriją, kadangi mes dirbome su daug įvairių žmonių, kurie net nenutuokė apie mūsų egzistavimą. Tačiau, nors jie ir nežinojo, kad mes egzistuojame, jie vis tiek turėjo atvirumą su mumis dirbti, ir mes galėjome perduoti per juos šviesą arba atnešti tam tikras idėjas. Tad mes ištisus dešimtmečius dirbome su Pietų Korėjos šalimi ir jos žmonėmis, atvesdami šią šalį iki taško, kuriame ji yra pasiekusi didesnį atvirumą fizinėje plotmėje Aukso Amžiaus idėjoms, kurias norime perduoti, ne tik čia, bet ir visoje Azijoje.

Būtent šis labai lėtas progresas atvedė šią šalį iki taško, kuriame kai kurie iš jūsų sugebėjote užmegzti sąmoningą ryšį su pakylėtaisiais mokytojais. Būtent dėl to sugebėjote gauti įkvėpimą išversti šiuos mokymus, sudėti juos į savo sukurtas svetaines, išversti knygas ir suorganizuoti konferenciją praėjusiais metais. Tai nereiškia, kad jūs vieni sukūrėte šiuos pokyčius. Tai reiškia, kad jūs pagavote bangą, kuri šią šalį nešė į priekį labai ilgą laiką.

Viena vertus, mes, žinoma, nenorime, kad turėtumėte išpūstą savo svarbos jausmą, kuris veda prie puikybės ir kurį matėme daugybėje dvasingų žmonių amžių bėgyje. Paminiu tai tik išbaigtumo labui, kadangi žinau, jog savo širdyse turite pakankamai nuolankumo neįsileisti puikybės. Ir vis dėlto, noriu kad suvoktumėte, jog vieni patys negalite pakeisti šalies kurso.

Yra taip, kad, mums dirbant su dideliu skaičiumi žmonių šalyje, idėjos iš mūsų lygmens leidžiasi į identiteto lygmenį. Jeigu žmonės yra atviri, mes galime išvalyti kai kuriuos blokus identiteto karalijoje, idant vis daugiau ir daugiau žmonių galėtų pradėti priimti šias idėjas. Kaip pasiuntinys kalbėjo savo kalboje, tiesiog gali būti pasiektas toks taškas, kuomet dėl šio sukurto atvirumo žmonės staiga ima matyti, kad ši idėja yra akivaizdi, ji yra savaime suprantama. Vos prieš keletą metų ar netgi prieš keletą mėnesių, jie nesugebėjo to matyti, tačiau dabar tai mato. Jų identiteto kūnai buvo išvalyti ir masinė sąmonė buvo išvalyta iki tokio lygmens, kuomet žmonės gali pagauti idėją ir žinoti savo širdyse, jog tai yra tikra, tai yra tiesa, tai yra sekantis žingsnis. Kai tai nutinka identiteto lygmenyje, yra sukuriamas atvirumas, per kurį idėja gali pradėti leistis į mentalinį lygmenį. Ir mums pradėjus dirbti prie energijų tame lygmenyje išvalymo, dar vienas žmonių ratas, dar viena žmonių banga gali priimti idėją.

O tuomet, kai išvalome emocinį kūną, žmonės, kurie yra labiau susitelkę į savo emocijas, staiga gali pradėti jausti stiprų potraukį tam tikrai idėjai, jausdami, jog tai yra teisinga. Jie taip pat gali pradėti jausti, kad privalo įvykti pokyčiai, kad negalime leisti toliau tam vykti. Ir būtent tai atveria galimybę vykti fiziniams pokyčiams. Galėjote matyti, kaip daug šių nedidelių įvykių per pastaruosius keletą metų vis didesniam skaičiui žmonių Korėjoje kėlė nepasitenkinimą ne tik savo valdžia, bet ir visoje sistemoje egzistuojančia korupcija, kuomet jie jautėsi bejėgiai individai prieš visą sistemą.

Net ir kelto nuskendimas, nors ir įskėlė tam tikrą kibirkštį, jos nepakako sukurti pokyčiams, tačiau, kadangi tai tapo simboliu žmonių jausmams, kuriuos jie jautė sistemai, tai sukoncentravo žmonių dėmesį ir jų jausmus. Ir šis įvykis padidino įtampą, atvedusią prie to, ką beveik galėtume pavadinti energijos burbulu kolektyvinėje sąmonėje, kuomet žmonės ėmė jausti, jog kažkas turi įvykti, viskas negali toliau taip tęstis, mums reikia pokyčių.

Tad visi tie nesusiję įvykiai sukėlė šią įtampą, o tuomet, kai buvo atskleistos visos tos nepatogios tiesos apie jūsų šalies prezidentę ir Samsung generalinį direktorių, visa tai staiga tapo šios kolektyvinėje sąmonėje egzistuojančios energijos židinio tašku, ir tai išvedė žmones į gatves. Matėte, kaip jie susibūrė daugeliu atvejų spontaniškai; jie jautė trauką susirinkti drauge. Tai yra tas lygmuo, kurį sukelti yra ne jūsų, pakylėtųjų mokytojų mokinių, jėgoms. Tai ne jūs ir ne jūsų darbas sukėlė šią įtampą, tačiau, kai įtampa jau buvo sukelta, jūsų darbas, jūsų šaukiniai, jūsų invokacijos, ir šviesa, perduoda konferencijoje praėjusiais metais, sugebėjo nukreipti žmonių dėmesį reikiama kryptimi, visų pirma užtikrinant, kad tai būtų taikios demonstracijos.

Taikių protestų svarba

Juk suvokiate, mano mylimieji, ką mes kalbėjome apie visas šalis pasaulyje, ir tai tai pat galioja ir Pietų Korėjai; mes sakėme kad šalyje visada egzistuoja valdžios elitas, kuris nenori keistis. Ir labiausiai jie nenori, kad žmonės imtų priešintis sistemai. Jie yra pasiruošę padaryti praktiškai bet ką, kad neleistų žmonėms susirinkti drauge vienoje vietoje ir pareikalauti pokyčių. Jeigu jiems to padaryti nepavyksta, tuomet jie turi planą B, ir šis planas B yra sukurti smurtą šiuose protestuose, kad jie staiga pavirstų smurtiniais ir nuosavybę naikinančiais protestais. Ir tai tuomet suteikia sistemai, valdžios elitui, pretekstą sakyti: „Privalome sustabdyti šias riaušes ir šį smurtą.“ Ir šitaip jie gauna pretekstą sustabdyti žmonių protestus.

Suprantate, kad pirmasis jų prioritetas yra neleisti žmonėms susirinkti drauge demonstracijoje, o antrasis prioritetas yra neleisti, kad tai būtų taikus protestas. Kai jie negali užkirsti kelio nė vienam iš šių dalykų, kai žmonės susirenka drauge ir yra taikūs, tuomet jie nežino, ką daryti – ir galiausiai turi nusileisti žmonėms, duodami jiems pokyčius, kurių šie reikalauja. Ir būtent čia pakylėtųjų mokytojų mokiniai padarė didžiausią darbą, pasiekdami, kad šis procesas būtų taikus ir taip pat nukreipdami jį į prezidentės apkaltą.

Mano mylimieji, galite pažvelgti į Korėjos istoriją ir užduoti klausimą: „Ar ši paskutinė prezidentė buvo labiau korumpuota nei kai kurie ankstesni prezidentai?“ Na, galbūt nebuvo, tačiau ši paskutinė prezidentė nebuvo susiderinusi su tuo, kas vyksta šalyje. Todėl ji nesuvokė, kad negali sau leisti šiame amžiuje daryti tai, ką galėjo daryti jos pirmtakai, kol dar žmonių sąmonėje nebuvo pasiekta kritinė masė.

Ji nebuvo susiderinusi su savo žmonėmis ir su laikų dvasia, ir todėl manė galėsianti su tuo išsisukti, kaip su tuo išsisukdavo kiti politikai praeityje. Ir ji vis dar tebėra šiek tiek nustebusi: „Kodėl tai nutiko man, kodėl aš buvau išskirta, kai tas politikas ir anas politikas sugebėjo išsisukti, darydamas dar blogesnius dalykus už mane?“ Bet matote, ji nesuprato, kad laikai keičiasi ir ateina toks momentas, kai yra pasiekiama kritinė masė, ir jeigu nesate susiderinę su žmonėmis, nesate verti užimti tą postą. Turėjote galimybę atvesti savo šalį į naują ciklą, kur tokia korupcija aukščiausiame lygmenyje nebegali būti toleruojama. Kadangi nepasinaudojote šia galimybe, nesate verti užimti šį postą.

Aukštesnis potencialas Korėjai

Būtent dėl to žmonės atsistojo ir tarė: „Mes norime geresnių lyderių, norime nekorumpuotų lyderių.“ Mano mylimieji, galite peržiūrėti korupcijos indeksus, kurie buvo sukurti visoms pasaulio šalims, ir, peržiūrėję jų korupcijos lygį, galite pamatyti, kad Pietų Korėja neturi labai aukšto korupcijos lygio, lyginant su daugeliu kitų šalių. Mano mylimieji, ar norite lygintis su šalimis, kurios turi aukštą korupcijos lygį, ar priešingai – norite lygintis su šalimis, kurios turi žemą korupcijos lygį? Sakau jums: Potencialas, kurį mes, pakylėtieji mokytojai, matome Pietų Korėjai, yra toks, kad jūs esate tarp aukščiausios klasės šalių pagal žmonių sąmonės lygį, pagal jūsų pasiryžimą keistis ir jūsų pasiryžimą įgyvendinti visas tas daugybę idėjų, kurios sudaro Aukso Amžiaus pamatą.

Neturėtumėte lygintis su tais, kurie turi aukštesnį korupcijos lygį; turėtumėte lygintis su tais, kurie turi žemesnį lygį, ir sakyti: „Mes taip pat to norime ir esame tam pasirengę. Esame pasirengę tokiems lyderiams, kurie netoleruoja jokios korupcijos, netoleruoja tų didelių pramonės konglomeratų, galinčių įžengti į ministro pirmininko arba prezidento ofisą ir reikalauti išskirtinio dėmesio, kuris jiems nepriklauso pagal įstatymą ir konstituciją.“

Tad matote, mano mylimieji, mes, pakylėtieji mokytojai, jau ilgą laiką dirbome su Korėjos žmonėmis, idant atvestume jus iki šio lygmens, kuriame esate pasirengę savo demokratiją pakylėti iki paties aukščiausio pasaulyje egzistuojančių demokratijų lygmens. Tai yra pokytis, prie kurio prisidėjo daug žmonių, tačiau jūs, pakylėtųjų mokytojų mokiniai, turite galimybę nukreipti šį judėjimą ir užtikrinti, kad jis išliktų taikus ir išliktų sukoncentruotas į tuos idealus, kuriuos, mes, pakylėtieji mokytojai, jums davėme.

Nėra būtina, kad žmonės vyriausybėje ar korporacijose, kurie gali įgyvendinti šias idėjas, žinotų apie pakylėtuosius mokytojus, kad jie žinotų, iš kur šios idėjos ateina. Yra būtina, kad jūs tai žinotumėte ir koncentruotumėtės į šias idėjas, ir tuomet išsakytumėte prašymus, kad jos būtų nuleistos žemyn per identiteto, mentalinį, emocinį lygmenis, ir galiausiai pasiektų fizinį lygmenį. Tuomet žmonės, kurie turi galią šias idėjas įgyvendinti, staiga nubus ir sakys: „O taip, juk tai akivaizdu, mes matome, kad tai yra akivaizdu.“ Ir būtent dėl to, mes, žinoma, jums davėme mokymus praeitais metais, davėme invokacijas, ir būtent dėl to duosime jums dar daugiau mokymų šiais metais.

Mes matome potencialą, kad šis judėjimas, kuris buvo pradėtas, galės būti akceleruotas, ir todėl Pietų Korėja galės pasiekti aukštesnį demokratijos lygmenį – vieną aukščiausių visoje planetoje. Nesakau, kad būsite vieni patys, būdami geriausia šalimi pasaulyje. Sakau, kad būsite tarp tų šalių, kurios yra įgyvendinusios aukščiausią demokratinę valstybės valdymo formą. Žinoma, tą galima padaryti įvairiais būdais. Mūsų tikslas nėra, kad visose šalyse tai būtų įgyvendinta tuo pačiu būdu. Yra akivaizdu, kad negalite turėti aukščiausio lygmens demokratijos, jeigu aukščiausiame jūsų valdžios lygmenyje arba verslo įmonėse, kurios yra atsakingos už funkcionuojančią ekonomiką, egzistuoja korupcija.

Korupcija nėra būtina

Matote, kad ši korupcija turi būti panaikinta. Fizinėje plotmėje tiek politikuose, tiek pramonės lyderiuose turi atsirasti supratimas, kad jiems patiems būtų naudingiausia palikti korupciją. Politiniai lyderiai pradės suvokti, kad, pasisakydami prieš korupciją, jie gali užsitikrinti savo išrinkimą ir žmonių paramą. Net ir pramonės lyderiai gali pradėti suvokti, mano mylimieji, jog korupcija nėra būtina, kad jų verslas būtų sėkmingas. Egzistuoja būdai sukurti sėkmingą verslą be korupcijos, kuri, jų manymu, yra esminis sėkmingo verslo pamatas.

Ar suvokiate, mano mylimieji? Pažvelgę į Korėjos istoriją, galite matyti, kad po karo valdžia pasirinko suteikti ypatingas privilegijas šiai verslo konglomeratų klasei, kurie darėsi vis didesni ir didesni. Ir tai iš tiesų yra korupcijos forma. Kai valdžia suteikia ypatingas privilegijas tam tikriems verslams, tuomet tai neišvengiamai atveda prie tam tikros korupcijos formos, kuomet šie verslai ima manyti, kad tam tikrais atžvilgiais jie yra aukščiau už įstatymą ir gali daryti dalykus, kurie yra neteisėti arba anti-konstituciniai, arba apie kuriuos niekas neturi žinoti, kadangi jie yra sudarę paliaubų sutartį su valdžia, kuomet valdžia sako: „Jeigu jūs išjudinsite ekonomiką, mes užsimerksime ir nežiūrėsime, kaip jūs tai darote.“ Ir jie įprato išnaudoti savo darbuotojus ir elgtis be jokios atsakomybės, kadangi jaučia turintys erdvę, kurioje gali slaptai veikti, ir todėl niekas apie tai nesužinos ir jie nebus patraukti atsakomybėn.

Tad, kai leidžiate kompanijoms būti tokioje pozicijoje, jos pritraukia lyderius, kurie ima naudotis šia situacija ir ima tikėti, mano mylimieji, kad tai yra vienintelis būdas daryti verslą Korėjoje. Pažvelgę į kitas šalis matote, kad kitose šalyse jie sugeba daryti verslą be tokios korupcijos. Ir tai jums pademonstruoja, kad tai nėra vienintelis būdas daryti verslą, nei Korėjoje, nei kur nors kitur. Suvokiate, kad už visos šitos korupcijos iš tiesų slypi nepasitikėjimas Motina, materijos karalija. Nepasitikite įstatymu, kurį pademonstravo Jėzus ir kurio jis mokė savo palyginime apie talentus, apie tarnus, kuriems buvo duotas tam tikras kiekis talentų ir buvo liepta juos padauginti.

Matote, mano mylimieji, tai yra esminis Motinos veikimo principas: Kai kažką padarysite dėl kitų, jūsų pastangos bus akceleruotos. Todėl, kuo nesavanaudiškiau tarnausite kitiems, tuo labiau klestėsite, nes tuo daugiau Motinos karalija galės akceleruoti jūsų pastangas. Tai yra esminis principas, tačiau korupcija yra gimusi iš nepasitikėjimo šiuo principu, kuomet galvojate, kad turite apsirūpinti ypatingomis privilegijomis, idant galėtumėte susigrobti sau turtus ir valdžią, užuot uždirbę juos, tarnaudami kitiems. Norite gauti neduodami. Norite kaupti sau, netarnaudami kitiems ir tuo būdu nedaugindami savo talentų.

Nėra būtina diskutuoti, ar tai buvo teisinga ar neteisinga vyriausybei sukurti šiuos verslo konglomeratus po karo. Dalykas, kurį mums reikia pripažinti, yra tai, kad šios ypatingos privilegijuotos pozicijos, kurios jiems buvo suteiktos, nebėra būtinos, atsižvelgiant į šios šalies pasiektą išsivystymą. Todėl laikas, ir seniai jau laikas, šiems verslams pakilti aukščiau ir suvokti, kad jie pilnai sugeba daryti sąžiningą verslą, kuomet nė vienam šio verslo aspektui nereikėtų raudonuoti iš gėdos, jeigu į jį pažvelgtų žmonės, valdžia ir žiniasklaida. Jie galėtų vykdyti savo verslą doru ir sąžiningu būdu. Tai darydami, jie pasieks daug didesnį klestėjimą nei būtų galėję pasiekti senaisiais metodais. Ir tai, tiesą sakant, yra vienintelis būdas, kuriuo jie galės konkuruoti ir išlikti konkurencingi, pasiekdami netgi dar geresnių rezultatų tarptautinėje arenoje.

Sąžiningumas yra naujas verslo principas

Sakau jums, mano mylimieji, nors galite matyti korupciją visame pasaulyje, per ateinančius dešimtmečius tie verslai, kurie bus sąžiningi, kurie viską darys ne tik pagal įstatymą, bet ir pagal įstatymo dvasią ir Motinos karalijos dvasią, bus tie, kurie klestės vis labiau ir labiau. Kai tuo tarpu verslai, kurie mėgins apgaudinėti, kurie mėgins pasinaudoti žmonėmis, jie pradės nykti, ir jie jau pradėjo nykti, nors jūs to dar nematote fiziniame lygmenyje. Galiu jus užtikrinti, mano mylimieji, kad daugelis tų senesnių verslų, kurie tapo dideli per apgavystes, per manipuliacijas ir korupciją, jau pradėjo griūti iš vidaus, tiesiog dėl to, kad nesugeba gauti idėjų iš pakylėtosios karalijos, apie sekančių produktų bangą, kurie bus varomąja ekonominio vystymosi jėga.

Jie nesugebėjo susiderinti, ir todėl jau pradėjo griūti identiteto karalijoje, mentalinėje ir emocinėje karalijoje, ir tik laiko klausimas, kol visa tai persifiltruos į fizinę karaliją. Jūs tą jau tam tikru laipsniu matėte su kai kuriais didesniais verslais, kurie anksčiau buvo dar didesni negu yra dabar. Jie staiga prarado savo rinkos dalį ir iš jų teliko šešėlis to, kuo jie buvo vos prieš keletą metų, kuomet manė esantys neįveikiami.

Mano mylimieji, sąžiningumas, teisingumas ir pasiryžimas gerai elgtis su savo klientais, su savo valdžia, o visų pirma – su visais savo darbuotojais. Tai yra rytojaus verslo raktai, tų verslo bendrovių, kurios sėkmingos bus rytoj, ir noriu jums priminti: „Rytojus yra tik per dieną nuo šiandien.“ Nėra taip, kad verslai turi dešimtmečius laiko įgyvendinti šiems pokyčiams, nes jau iš tiesų peržengėme tą momentą, kai sėkmingi verslai pradėjo įgyvendinti šiuos pokyčius, o tie, kurie dar nepradėjo to daryti, geriau jau greičiau vytųsi, nes kitaip bus palikti praeityje, mano mylimieji.

Nauja ekonomika žmonėms

Laikai juda į priekį, ir Sen Žermeno ekonomika, Aukso Amžiaus ekonomika, jau leidžiasi per tris aukštesnius lygmenis, ir kai kurie jau pradėjo ją pagauti fizinėje plotmėje. Jie bus tie, kurie sugebės pagauti šioje planetoje sukurtą bangą – nesustabdomą ir atnešiančią naują ekonomikos formą, kuri bus, senaisiais žodžiais tariant: „Iš žmonių, nuo žmonių ir žmonėms,“ ir tokia bus ne tik valstybės valdymo forma, bet taip pat ir ekonomika.

Nepraeis tiek daug laiko, kuomet ekonomika, kuri yra iš elito, nuo elito ir elitui, tiesiog pradės griūti, ir jie nesugebės suprasti, kodėl visi tie finansiniai instrumentai nebeveikia taip, kaip veikė praeityje. Jie nesugebės suprasti, kodėl jie nebesugeba sukurti kažko naujo, kas jiems duotų tą vis didesnį pelną, nuo kurio jiems yra išsivysčiusi tokia stipri priklausomybė, kad nesugeba matyti realybės, jog egzistuoja limitas, kiek pinigų elitas gali susigrobti visuomenės sąskaita.

Jie (šiandieninis elitas, šiandieninis ekonominis elitas) nesugebėjo išmokti istorijos pamokos, nesugebėjo suvokti, kodėl žlugo viduramžių Europos feodalinės visuomenės. Šie kilmingieji nebegalėjo išsaugoti savo valdų ir išlaikyti valstiečių savo vergais, kadangi jų ekonominio modelio laikas tiesiog baigėsi. Na, mano mylimieji, laikas taip pat baigėsi ir tam ekonomikos modeliui, kurį turite šiandien, kuomet elitas vis labiau lobsta, o žmonės vis labiau skursta, ir kuomet net ir vidurinioji klasė mato, kaip smunka jų pragyvenimo lygis. Tai nėra tvarus ekonomikos modelis.

Tad aš dabar duodu perspėjimą ir skelbiu Dangiškosios Motinos teismą demonams, kurie palaiko šį korumpuotą, savanaudišką, elitui tarnaujanti ekonomikos modelį Pietų Korėjoje ir visame pasaulyje. Skelbiu Dangiškosios Motinos teismą ir fizinėje plotmėje skelbiu, kad šis ciklas šiandien baigėsi. Aš, žinoma, žvelgiu į jus, laukdama, kad patvirtinsite tai kartu su manimi, sukurdami invokaciją ir kalbėdami ją vėl ir vėl, kad ji sklistų kaip ratilai vandenyje, idant vis daugiau ir daugiau žmonių sugebėtų su tuo susiderinti ir suvoktų, kad egzistuoja visiškai kitoks būdas daryti verslą – ir kad tai yra akivaizdi ateitis.

Aukso Amžiaus priėmimo iššūkis

Mano mylimieji, kada ateitis bus tapusi dabartimi? Kai žmonėms taps akivaizdu, kad tai yra kelias pirmyn. Kai žmonės galės priimti, kad mes galime turėti geresnę būseną nei turime šiandien. Kaip sakė pasiuntinys, mano mylimieji, didžiausia kliūtis pakylėtiesiems mokytojams yra ta, kad žmonės negali priimti pokyčių, kuriuos esame pasirengę atnešti. Jei tik jie galėtų juos priimti, tuomet šie pokyčiai būtų materializuoti beveik akimirksniu. Mano mylimieji, kodėl neturite geresnės ekonominės situacijos, arba geresnės demokratijos? Kodėl neturite taikaus pasaulio?

Taip yra todėl, kad nepakankamai žmonių priėmė, jog tai ne tik kad yra įmanoma, bet tai yra realybė. Tereikia, kad tai priimtų kritinė masė žmonių, ir tuomet šie pokyčiai materializuosis. Todėl žvelgiu į jus, kurie esate pakylėtųjų mokytojų mokiniai, ir laukiu, kad priimtumėte Aukso Amžių. Priimkite jį savo pačių protuose ir priimkite, kad jis leidžiasi per keturis lygmenis, ir kad jis taip pat leidžiasi, ir kad nusileido, kad yra įkūnytas, taip pat ir fiziniame lygmenyje.

Mano mylimieji, jeigu jūs negalite to priimti, jūs, kurie turite pakylėtųjų mokytojų mokymus, tai kaip tuomet galime tikėtis, kad likusi visuomenės dalis sugebės tai priimti? Tai yra jūsų iššūkis pažvelgti į save ir tarti: „Kur aš to nepriimu? Ar manau, kad šios idėjos, apie kurias kalba mokytojai, yra pernelyg fantastiškos? Ar manau, kad jos yra pernelyg idealistinės, kad jos iš tiesų nėra realistiškos?“ Tuomet pažvelkite į tai, pažvelkite, ar turite kažkokią baimę savo esybėje, ir tuomet ryžkitės dirbti su šia baime, naudodamiesi mūsų jums duotais įrankiais. Pasiekite tą tašką, kuomet žinotumėte savo širdyje, kad tai, ką mes kalbame, nėra fantazija, nėra nerealistiška. Tai iš tiesų yra absoliučiai realistiška, jei tik pakankamai žmonių tai priims.

Mano mylimieji, aš jau priėmiau Aukso Amžių Pietų Korėjai, o jūs – ar nepriimsite jo kartu su manimi? Tuomet užsklendžiu jus savo širdyje ir tikiuosi, kad per šias ateinančias dienas priimsite tai, ką jums pasakojame, kaip įkūnytą realybę šioje planetoje ir šioje šalyje. Ši šalis priklauso jums, kurie esate čia įsikūniję. Tai, ką jūs priimate šiai šaliai, bus realybė, o tai, ko nebepriimate, tardami: „Tai man nėra priimtina,“ išnyks po labai trumpo laiko.

Mano mylimieji, pažvelkite į pokyčius, kurie įvyko nuo praėjusių metų konferencijos, ir tuomet pamąstykite, kodėl manote, kad viskas tuo turi ir baigtis? Ar nematote, kad galime šį kamuolį ridenti toliau ir sukurti kitus pokyčius šioje šalyje? Galbūt ne tokius iš karto regimus ir dramatiškus pokyčius, tačiau yra pokyčiai, kurie gali prasidėti ir turėti dramatišką poveikį ilgalaikėje perspektyvoje. Ir mes čia kalbame ne apie vienerius metus, mes čia kalbame apie šios šalies ateitį ir jos pakreipimą nauju kursu, kuomet pokyčiai ims darytis vis akivaizdesni, mums judant į priekį.

Vis daugiau ir daugiau žmonių visuomenėje sugebės priimti, kad iš tiesų yra įmanoma sukurti šiuos pokyčius. Iš tiesų yra įmanoma turėti visuomenę, apie kurią mūsų tėvai ir seneliai nedrįso net svajoti. Mes drįstame svajoti ir drįstame priimti, kad tai yra daugiau nei svajonė, kadangi mūsų priėmimas atveria kelią šios naujos visuomenės įsikūnijimui.

Ir su tuo, dėkoju jums už jūsų dėmesį, už jūsų buvimą čia, už tai, kad leidote man pasinaudoti savo čakromis, spinduliuojant šią aukso amžiaus sąmonę į kolektyvinę šios šalies sąmonę. Jūs visi buvote transliavimo stotimis šiai žiniai ir mano perduotoms energijoms, kurios pasklis po visus šios šalies kampelius. Ir tai pradės judinti kolektyvinę sąmonę, kuomet vis daugiau ir daugiau žmonių sugebės priimti tai kaip tikrovę.

Dėkoju, mano mylimieji, už jūsų dėmesį.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com