Korėjos suvienijimas yra svarbus visam pasauliui

Temos: Kodėl Kinija priešinasi susivienijimui – Šiaurės Korėjos lyderio mirtis – Nesibaigiančios derybos – Sąmonės pakeitimas Pietų Korėjoje – Susivienijimas negali būti paremtas pranašumo jausmu – Verslo konglomeratų apribojimas – Naujas požiūris į kariuomenę – Pasaulinė problema – Taikus susivienijimas yra įmanomas

Pakylėtoji Mokytoja Kuan Jin per Kim Michaels, 2017 metų gegužės 3 d. Šis diktavimas buvo perduotas konferencijoje Seule, Korėjoje.


Aš esu Pakylėtoji Mokytoja Kuan Jin. Norėčiau pakalbėti apie keletą scenarijų, liečiančių Korėjos suvienijimą ir tai, kas gali nutikti po to. Ir pirmoji tema, kuria noriu pakalbėti, yra Kinija.

Kodėl Kinija priešinasi susivienijimui

Kinija yra labai sudėtinga šalis, labai sudėtingi žmonės, o tiksliau žmonių sambūris, nes argi iš tiesų egzistuoja vienalytė Kinijos žmonių masė, kuriuos būtų galima laikyti vieningu dariniu? Kinijoje, žinoma, egzistuoja daug skirtingų grupių, kurias jėga buvo mėginama apjungti daugybę kartų istorijoje, tačiau ar tai atnešė tikrą vienybę? Tai yra sudėtingas klausimas. Pažvelgę į Kinija matote – ir matėte tai istoriškai – šalį, kuri buvo labai stipriai susikoncentravusi į save ir į savo pasaulio matymą, o taip pat į tai, ką ji laiko savais interesais. Na ir dabar, mes nedaug kalbėjome apie Kiniją praėjusiais metais, kadangi priekin norėjome eiti po vieną žingsnelį ir nenorėjome, kad Korėjos susivienijimas atrodytų sudėtingesnis nei absoliučiai būtina. Šį kartą mes norime šiek tiek pakalbėti apie Kiniją ir parodyti jums problemas, dėl kurių galite išsakyti prašymus, atnešdami pokyčius šiame sudėtingame scenarijuje.

Mums pirmiausia reikia pripažinti, kad Kinija neišsilaisvino iš tendencijos žiūrėti į pasaulį per savo filtrą, kuriame Kinija yra pasaulio centras, o visos kitos šalys nėra lygios Kinijai ir beveik, kiniečių požiūriu, egzistuoja vien tam, kad tarnautų kiniečių interesams. Ar kad bent jau kitas šalima galima padalinti į tas, kurios, Kinijos įsitikinimu, gali pasitarnauti jos interesams, ir į tas, kurių kontroliuoti ji mano negalėsianti, ir todėl privalo į jas žiūrėti atsargiai ir su įtarumu.

Yra akivaizdu, kai matote šį požiūrį, kad Kinija šiuo metu nemano, jog Korėjos suvienijimas galėtų pasitarnauti jos interesams. Akivaizdu, jog Kinija tiki turinti tam tikrą kontrolę Šiaurės Korėjai, o Pietų Korėjai turi daug mažesnę kontrolę, jei iš viso turi kažkokią kontrolę. Kinijai yra akivaizdu, kad, jeigu režimas Šiaurės Korėjoje žlugtų ir Šiaurės Korėja netektų preteksto vaizduotis komunistine šalimi, tuomet, jeigu Pietų Korėjos demokratijos ir ekonomikos modelis būtų perkeltas į Šiaurės Korėją, Kinija prarastų įtaką.

O tam Kinija priešinsis, kaip priešinosi iki pat šiol, dirbtinai palaikydama Šiaurės Korėjos režimo gyvastį, palaikydama jos ekonomiką ir priešindamasi tarptautiniam spaudimui ar netgi raginimams Kinijai paspausti Šiaurės Korėjos lyderius. Nėra paprasta visa tai pakeisti. Tuo nenorime pasakyti, kad Korėjos susivienijimas negali įvykti, nes Kinija neturi tokios didelės įtakos Šiaurės Korėjai kaip pati norėtų galvoti. Egzistuoja scenarijai, kuriais būtų galima pasiekti susivienijimą, kuomet Kinija negalėtų to niekaip sustabdyti.

Svarbu, kad išsakytumėte prašymus, jog Kinijos vadovai sugebėtų pamatyti būdą, kuriuo galėtų priimti Korėjos susivienijimą nejausdami, kad praras prestižą ar kad bus pakenkta tam, ką jie laiko Kinijos interesais. Ir jums ypač reikia išsakyti prašymus, kad Kinija realistiškai įvertintų savo padėtį tarptautinėje bendruomenėje. Jums gali būti keista apie tai girdėti, tačiau, nors šiandien Kinija yra įsitraukusi į tokio plataus masto verslo ryšius su didžiąja pasaulio dalimi, Kinija vis dar tebelaiko save izoliuota šalimi, galinčia daryti ką nori.

Ir ji iš tiesų nesuvokia, kad, jeigu prekyba su visu likusiu pasauliu dramatiškai sumažėtų, tuomet Kinija sugriūtų iš vidaus. Kinijos lyderiai nesuvokė, kad situacija pasikeitė taip stipriai, jog, jeigu prekyba su kitomis šalimis sumažėtų, tuomet Kinijos ekonomika patirtų tokią didelę įtampą, jog tai savo ruožtu sukeltų politinę įtampą, kuri jau kunkuliuoja nematomuose sluoksniuose ir kunkuliuoja jau ne vieną dešimtmetį. Todėl Kinijos lyderiai mano galėsiantys išsaugoti savo kontrolę Kinijai, net jeigu santykiai tarp Kinijos ir likusio pasaulio, ypač vakarų demokratijų, pablogėtų.

Todėl galite išsakyti prašymus, kad pakankamai žmonių Kinijoje ateitų, taip sakant, į protą, ir suvoktų, kad Kinija tiesiog negali leisti savo santykiams su vakarų demokratijomis pablogėti. Norint išvengti verslo santykių pablogėjimo, Kinijai reikia realistiškai suvokti, kad jai reikia susirūpinti, daug labiau susirūpinti, dėl savo padėties ir to, kaip į Kiniją žiūri vakarų demokratijos. Kinija yra klaidingai patikėjusi, kad vakarų demokratijoms terūpi vien jų pačių ir jų didžiųjų korporacijų uždirbami pinigai, ir kad jos nenorės rizikuoti savo prekyba su Kinija dėl kažkokių principų. Kol kas šiuo atžvilgiu Kinija buvo teisi, tačiau tai nereiškia, kad teisi ji bus visada.

Yra visiškai įmanoma, kad situacija Šiaurės Korėjoje gali imti vystytis tokia kryptimi, kad vakarų demokratijos bus priverstos rinktis tarp principo ir pelno. Tai nėra tas pasirinkimas, su kuriuo norėtų susidurti bent viena vakarų demokratija, nepaisant dabartinės Amerikos administracijos demonstruojamos laikysenos. Dauguma vakarų demokratijų suvokia, kad jų ekonomikos patirtų didelį šoką, jeigu prekyba su Kinija staiga būtų sustabdyta. Ir vis dėlto, jeigu Kinija nepakeis savo kurso santykiuose su Šiaurės Korėja, yra visiškai įmanoma iškilti situacijai, kurioje vakarų demokratijos bus priverstos rinktis tarp principo ir pelno, ir bendru sutarimu gali nuspręsti imti daryti spaudimą Kinijai, ir tokį didelį spaudimą, kad Kinija bus priversta reaguoti.

Jeigu Kinija į tai sureaguos negatyviai, tuomet visa tai gali atvesti prie dar didesnio konflikto, kuris tuomet gali atvesti prie įvairių nelabai konstruktyvių scenarijų, kuomet Kinija siektų surengti karinę intervenciją Šiaurės Korėjoje, tam kad apsaugotų joje savo įtaką ir užkirstų kelią Pietų Korėjos ir Amerikos jungtinių pajėgų intervencijai. Galite išsakyti prašymus dėl Kinijos lyderių nubudimo (nors šis terminas yra labai optimistiškas), kad jie išvystų būtinybę būti praktiškais realistais savo santykiuose su Šiaurės Korėja ir leistų vykti kitiems scenarijams, kurie nesukeltų didelio masto prekybinio konflikto su Vakarų Pasauliu.

Šiaurės Korėjos lyderio mirtis

Vienas iš potencialių scenarijų, žinoma, yra Šiaurės Korėjos lyderio mirtis. Tai nėra neįmanomas scenarijus, tačiau šis scenarijus nėra būtinas, kadangi, kaip paaiškinome anksčiau, šalies žmonės gali dirbtinai palaikyti savo lyderio gyvybę, nukreipdami savo energiją, savo gyvybinę jėgą į lyderį. Taip pat, žinoma, ir paties Šiaurės Korėjos lyderio prote gali įvykti pokytis, kaip mes jūsų prašėme dėl to išsakyti prašymus praėjusias metais, ir ką jūs ištikimai darėte.

Yra visiškai įmanoma, kad gali įvykti pereinamasis scenarijus, kuriame Šiaurės Korėja pamatytų būtinybę derėtis su likusiu pasauliu, norėdama užsitikrinti tam tikras nuolaidas, pavyzdžiui, savo atominei programai, kuri nėra taip toli pažengusi, kaip jie patys norėtų tikėti, ir todėl tai iš tiesų nėra tokia didelė grėsmė, kaip tai nori pavaizduoti Šiaurės Korėja ar vakarų šalys.

Tai gali atvesti prie praėjusiais metais mūsų aprašyto scenarijaus, kuomet atsirastų didesnis atvirumas, didesni tarpusavio mainai verslo ir idėjų srityje, kuomet Šiaurės Korėjos žmonės būtų mažiau izoliuoti, vykdytų didesnius mainus su užsienio šalimis ir užsienio žmonėmis. Todėl palaipsniui visa masinė sąmonė Šiaurės Korėjoje pradėtų minkštėti ir tuomet, laikui bėgant, atsirastų vis didesnis atvirumas. Šiaurės Korėjos lyderiai galėtų pamatyti, kad jiems patiems yra naudingiausia sukurti atviresnę situaciją Šiaurės Korėjoje, kadangi tai pratęstų jų pačių egzistavimą, ar bent jau toks būtų jų požiūris.

Jūs, aišku, taip pat galite išsakyti prašymus, kad Šiaurės Korėjos lyderiai suvoktų, jog bet koks ginkluotas konfliktas atvestų prie greitos jų žūties. Kad ir kokio dydžio kariuomenę turėtų Šiaurės Korėja, jie nesugebėtų laimėti tokio konflikto. Tai, žinoma, nėra tas scenarijus, kurį norėtume matyti, kadangi jis kainuotų daug gyvybių ir sukeltų daug kančių. Mes norime, kad Šiaurės Korėjos lyderiai nubustų realistiškam įvertinimui, kad ginkluoto konflikto pradėjimas atvestų prie greitos jų žūties, ir todėl jie vengtų šio konflikto, padarydami Šiaurės Korėją atviresne, kadangi tai galėtų pratęsti jų egzistavimą labiau nei tai galėtų padaryti ginkluotas konfliktas. Tačiau, kad tai galėtų įvykti, jums taip pat reikia išsakyti prašymus, kad Kinijos vadovybė pakeistų savo poziciją Šiaurės Korėjos atžvilgiu, sutikdama daryti didesnį spaudimą Šiaurės Korėjai, kuriuo sugrąžintų ją prie derybų stalo. Šis scenarijus yra visai tikėtinas, kadangi Kinija, žinoma, turi ilgą derybų vedimo istoriją, kuomet ji derėdavosi ir derėdavosi, ir derėdavosi, ir derėdavosi be pabaigos, taip niekada ir nepakeisdama status quo.

Nesibaigiančios derybos

Vėlgi, tai yra tema, dėl kurios galite išsakyti prašymus, idant būtų apnuoginti visi Kinijos mėginimai vesti derybas, kurių tikslas nėra ką nors išspręsti, jų tikslas tėra tiesiog pratęsti status quo, sudarant įspūdį, kad Kinija kažką daro dėl Šiaurės Korėjos, o Šiaurės Korėja kažką daro, kad nuramintų likusį pasaulį. Taip pat galite išsakyti prašymus, kad tarptautinėje bendruomenėje atsirastų noras, kaip apie tai kalbėjome praėjusiais metais, elgtis su Šiaurės Korėja kitaip, laikyti Šiaurės Korėją šalimi, su kuria yra įmanoma derėtis.

Akivaizdu, kad ankstesnė Amerikos administracija, Obamos administracija, buvo užėmusi poziciją, jog jie nesiderės su Šiaurės Korėja tol, kol ši neatsisakys savo atominių ginklų programos. Tai nebuvo realistiška pozicija, ir todėl tai yra žingsnis teisinga linkme, kad dabartinė Amerikos administracija suvokė, jog jiems reikia pasiryžti derėtis su Šiaurės Korėja be jokių sąlygų. Tai yra pavyzdys, kuriame dabartinė administracija yra labiau susiderinusi su pakylėtaisiais mokytojais nei ankstesnė administracija. Tačiau iš to nereikėtų daryti išvadų, kad dabartinė administracija yra labiau susiderinusi su pakylėtaisiais mokytojais visose srityse nei ankstesnė administracija.

Sąmonės pakeitimas Pietų Korėjoje

Na o dabar noriu peršokti į priekį ir noriu, kad įsivaizduotumėte, jog turime situaciją, kurioje dabartiniai Šiaurės Korėjos lyderiai nustotų egzistuoti. Šiaurės Korėja atidarytų sienas ir tarptautinė bendruomenė priimtų Šiaurės ir Pietų Korėjų susivienijimą. Kaip sakėme praėjusiais metais, tam, kad galėtų įvykti susivienijimas, privalo įvykti pokytis sąmonėje, ypač Pietų Korėjos žmonėse. Pietų Korėja yra laisvesnė šalis, jos žmonės yra pasiekę aukštesnį lygį sąmonėje, ir todėl būtent jie šį pokyti gali atnešti. Žinoma, mūsų praėjusiais metais surengtos konferencijos duotas impulsas buvo geras pirmasis žingsnis, tačiau turi įvykti daugiau dalykų, kad susivienijimas iš tiesų galėtų įvykti.

Tad tuo noriu pasakyti, kad šiuo metu Korėjos susivienijimas nėra realistiškas, kadangi Pietų Korėjos žmonės dar neatliko tam tikrų pokyčių sąmonėje, kad iš tiesų pajėgtų panešti naštą, kurią Pietų Korėjai tektų nešti po susivienijimo. Kitaip tariant, jeigu staiga Šiaurės Korėjos lyderiai pasikeistų per vieną dieną ir Šiaurės Korėja pareikštų norą susijungti su Pietų Korėja, ir staiga imtų tikėtis, kad Pietūs imsis lyderio vaidmens šioje vietoje ir duos ekonominį pamatą susivienijimui bei Šiaurės Korėjos ekonomikos pakėlimui aukštyn, tuomet Pietų Korėja – tiek jos žmonės, tiek lyderiai – nebūtų iš tiesų pasirengę žengti šį žingsnį. Mums reikia, kad jūs, kurie esate mūsų mokiniai, patys atliktumėte šį pokytį sąmonėje ir taip pat išsakytumėte prašymus dėl Pietų Korėjos žmonių ir lyderių, kad jie taip pat atliktų šį pokytį sąmonėje.

Jūs, žinoma, ne tokioje tolimoje praeityje matėte Rytų ir Vakarų Vokietijos susijungimą. Matėte, kad tai buvo milžiniška ekonominė našta Vakarų Vokietijos šaliai, kadangi Rytų Vokietijos ekonomika buvo beveik taip pat toli atsilikusi nuo Vakarų Vokietijos ekonomikos kaip Šiaurės Korėjos ekonomika yra atsilikusi nuo Pietų Korėjos ekonomikos. Žinoma, egzistuoja šiokie tokie skirtumai, tačiau skirtumai tarp dviejų ekonomikų vis dar tebebuvo labai dideli, ir todėl matėte, kad Vokietijos žmonės ėmėsi tai spręsti labai specifiniu būdu, iš karto suteikdami tas pačias teises Rytų Vokietijos žmonėms, kurias turėjo Vakarų Vokietijos piliečiai.

Tai, žinoma, buvo labai didelė ekonominė našta, tačiau Vokietijai tai buvo vienintelis praktiškas būdas, kuriuo tą buvo galima pasiekti. Deja, santykiai tarp Šiaurės Korėjos ir Pietų Korėjos yra daug sudėtingesni, nes skilimas tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos yra daug gilesnis nei buvo tarp Rytų ir Vakarų Vokietijos.

Tai yra susiję su daug labai sudėtingų veiksnių, tačiau jums reikia išsakyti prašymus, kad Pietų Korėjoje vis labiau išaugtų suvokimas, jog susivienijimas yra įmanomas, ir kad Pietų Korėjai reikia sukurti daug detalesnius planus, kaip jie tvarkysis šioje situacijoje.

Aš, žinoma, nesakau, kad Pietų Korėja viena pati turėtų nešti visą naštą, tačiau turite suprasti, kad tai yra sudėtingas scenarijus, kadangi, žinoma, Kinija būtų labai susirūpinusi dėl to, kad nei Japonija, nei Jungtinės Valstijos ar kitos vakarų šalys nepadėtų finansiškai. Kinija nenorėtų taip arti savo sienų turėti amerikiečių bazių.

Todėl ji gali sukurti kažkokį barjerą, kuomet Jungtinės Valstijos negalės padėti tiek, kiek norėtų padėti. Jums reikia išsakyti prašymus, kad Pietų Korėjos lyderiai ir žmonės nubustų ir suvoktų, jog šis susivienijimas pareikalaus labai kruopščių apmąstymų, įvertinant, kaip šalis turėtų elgtis šiame scenarijuje. Ką jūs iš tiesų galėtumėte padaryti? Neturiu intencijų čia detaliai išdėstyti, ką turėtumėte daryti, nes, žinoma, egzistuoja platus pasirinkimų diapazonas. Tiesiog noriu pasakyti, kad šiame taške yra svarbu išsakyti prašymus, idant žmonės pradėtų mąstyti labiau realistiškai nei mastė iki šiol apie tai, ką iš tiesų darytumėte, jeigu situacija staiga pasikeistų ir visos kliūtys susivienijimui būtų pašalintos. Kaip su tuo tvarkytumėtės, ne tik finansiškai ir ekonomiškai, bet kaip iš tiesų elgtumėtės su žmonėmis Šiaurės Korėjoje?

Susivienijimas negali būti paremtas pranašumo jausmu

Tai yra absoliučiai kritinis klausimas, apie kurį turėtumėte pamąstyti, mano mylimieji. Turi įvykti drastiški pokyčiai, kad šiame reikale pasiektume sėkmę. Nebus sėkmingo susivienijimo, jeigu žmonės Pietuose save laikys pranašesniais už žmones Šiaurėje. Nesakau, kad daugelyje sričių nesate pranašesni ir, žinoma, Pietų Korėja yra daug toliau pažengusi politiškai ir ekonomiškai, ir taip pat žmonių švietimo srityje, tačiau negalėsite pasiekti sėkmingo susijungimo, jeigu leisite sau jaustis pranašesniais.

Negalite turėti požiūrio, kad esate išsivysčiusi šalis, turinti padėti šiai neišsivysčiusiai šaliai. Jums reikia atlikti pokytį, kuomet iš tiesų imtumėte matyti Šiaurės Korėjos žmones kaip savo tautiečius, o ne taip, kaip į juos žiūrėjote iki šiol, su įvairiausių priešiškų jausmų Šiaurės Korėjos žmonėms diapazonu.

Būtent dėl to praėjusiais metais daviau jums mokymą ir invokaciją apie besąlyginį atleidimą, tačiau dabar noriu jums pasakyti, kad reikia peržengti atleidimo ribas ir pakilti dar aukščiau, ne tik atleidžiant už praeityje padarytas neteisybes, bet priimant, kad jie yra jūsų tautiečiai. Jie yra jūsų broliai ir seserys tiek dvasiškai, tiek fiziškai, ir tai yra jūsų galimybė jiems padėti, tačiau jūs tai darote su pagarba, kadangi kitaip tai nebūtų tikras susivienijimas.

Ar suprantate, mano mylimieji? Žinau, kad daugelis jūsų to nesupranta. Noriu, kad suprastumėte, jog kai mes, pakylėtieji mokytojai, sakome, kad matome tik vieną Korėją, tai nėra tušti žodžiai. Mes matome vienus žmones, matome vienybėje esančius žmones. Nematome žmonių, kurie, nors tarp jų jau būtų įvykęs politinis ir ekonominis susivienijimas, vis dar tebeturėtų skilimą sąmonėje. Nenorime matyti šalies, kurioje vis dar tebeegzistuotų demilitarizuota zona tarp Šiaurės ir Pietų, kuri, nors ir nebėra militarizuota, vis dar tebeegzistuotų sąmonėje kaip šis barjeras.

Nesakau, kad tai gali įvykti per vieną dieną. Tik sakau, kad jums, kurie esate mūsų dvasiniai mokiniai, reikia pradėti išsakyti prašymus šiems pokyčiams. Suprantame, kad reikės laiko įvykti šiems pokyčiams. Tai bus laipsniški pokyčiai, tačiau mums reikia, kad jūs šį pokytį atliktumėte dabar. Priežastis, dėl kurios jūsų prašome tai padaryti, mano mylimieji, yra ta, kad jūs esate tie, kurie žinote esantys dvasingi žmonės. Todėl jūs turite geriausias galimybes pažvelgti už išorinių skirtumų ir susiskaldymų ir pamatyti dvasines esybes Šiaurės Korėjos žmonėse.

Kaip sakėme praėjusiais metais, mes, pakylėtieji mokytojai, matome, kad žmonės tik apsivilko šį kultūrinio programavimo, politinio programavimo paltą. Daugelis jų sugebės šį programavimą labai greitai nusimesti ir sugebės bendradarbiauti su jumis kaip lygūs su lygiais. Neturėtumėte leisti sau galvoti, kad Šiaurės Korėjos žmonės yra mažiau protingi, kad jie yra kažkokie netobuli ar ne tokie išsivystę kaip jūs.

Daugelis jų yra labai protingi žmonės. Kaip sakėme praėjusiais metais, jie pasirinko įsikūnyti Šiaurės Korėjoje, kad padėtų atnešti Sen Žermeno suvienytos Korėjos aukso amžiaus viziją. Kai kurie iš šių žmonių iškilo visuomenėje ir užima tam tikrus postus. Nesakau, kad jie priklauso viršutiniams lyderių sluoksniams, tačiau jie yra pozicijose, kuriose galėtų labai greitai išeiti į priekį ir pradėti vykdyti savo vaidmenį, savo Dangiškąjį planą Šiaurės Korėjoje po to, kai dabartinis režimas išnyks. Jums reikia juos laikyti lygiaverčiais sau ir dirbti su jais kaip su lygiaverčiais partneriais. Jūs, kurie esate dvasios mokiniai, pirmieji galite atlikti šį sąmonės pokytį, mano mylimieji, kad galėtumėte pradėti juos matyti kaip visiškai lygius sau. Suvokdami, kad jie sugebės ir turės noro labai greitai pakilti aukščiau ir prisitaikyti prie situacijos, kurioje turės didesnę laisvę ir didesnes ekonomines galimybes.

Verslo konglomeratų apribojimas

Jums taip pat reikia išsakyti prašymus – kaip sakėme jums praėjusiais metais – kad neišvystumėte scenarijaus, kuriame, po susivienijimo, Pietų Korėjos vyriausybė uždegtų žalią šviesą Pietų Korėjos verslo konglomeratams, idant šie galėtų įžengti ir atkurti Šiaurės Korėjos ekonomiką, susikurdami sau privilegijuotas pozicijas, kuomet šie verslo konglomeratai galėtų užsidirbti didžiulį pelną iš susivienijimo.

Turite išsakyti prašymus, kad šis pokytis, apie kurį mes jums jau kalbėjome, įvyktų Pietų Korėjoje, idant atrastumėte kitokį ekonominį modelį. Ir tarpinis žingsnis čia galėtų būti tam tikrų vyriausybės remiamų verslų arba organizacijų sukūrimas, kurių tikslas būtų modernizuoti Šiaurės Korėjos ekonomiką. Kuomet iš tiesų galėtumėte pradėti kurti verslo darinius, kurie bazuotųsi Šiaurės Korėjoje, jiems vadovautų Šiaurės korėjiečiai, bet visais kitais atžvilgiais jie funkcionuotų kaip ir kiti verslai Vakarų išsivysčiusiame pasaulyje, kuriame egzistuoja didesnė ekonomikos laisvė. Žinoma, mes neturime jokio noro pamatyti šių Pietų Korėjos verslo konglomeratų sustiprinimą, kuomet jie imtų darytis nerealų ir neteisėtą pelną iš Šiaurės Korėjos žmonių.

Mes nenorime, kad Šiaurės Korėjos žmonės pereitų iš vienos vergijos, kurioje dabar vergauja savo valdžiai, prie kitos vergijos, kurioje vergautų tarptautinėms korporacijoms, į juos težiūrinčioms tik kaip į pelno kūrimo priemonę. Jūs, žinoma, suvokiate, kaip jau praėjusiais metais kalbėjome, tarp kapitalizmo ir komunizmo egzistuojančią dinamiką, ir kad komunistinėje sistemoje valstybė negerbia žmonių individualumo, o kapitalistinėje sistemoje didžiosios tarptautinės korporacijos negerbia žmonių individualumo. O mes norime, kad suvienytoje Korėjoje atsirastų ta pagarba individui, idant Šiaurės Korėjos žmonės taip pat būtų gerbiami kaip individai, kuomet daugelis jų sugebės pakilti aukščiau ir sugebės išreikšti savo dvasinius pasiekimus ir savo individualumą.

Mes, žinoma, suvokiame, kad Šiaurės Korėjoje yra žmonių, kurių amžius perėjimą jiems labai apsunkins. Bus tam tikras procentas šių žmonių, kurie nesugebės atlikti pokyčio sąmonėje, kaip kad buvo tam tikras procentas žmonių Rytų Vokietijoje, kurie nesugebėjo atlikti to perėjimo, to pokyčio sąmonėje. Yra būtina tai priimti ir suteikti šiems žmonėms prideramą pragyvenimo lygį, nors tai ir bus ekonominė našta Pietums ir susivienijusiai šaliai. Jums reikia priimti, kad tiesiog tokia, taip sakant, yra verslo darymo kaina, suvienijant šalį, kuri taip ilgai buvo padalinta.

Naujas požiūris į kariuomenę

Jums taip pat reikia išsakyti prašymus, kad atsirastų naujas požiūris į kariuomenę suvienytoje Korėjoje. Tai bus keblus, sudėtingas perėjimas, iš dalies dėl to, kad Šiaurės Korėja turi tokią didelę kariuomenę, jog daugelis žmonių pragyvenimui užsidirba tarnaudami kariuomenėje, ir jiems bus labai sunku atlikti perėjimą, kuomet jiems reikės susirasti darbą normaliame versle. Gali egzistuoti tendencija arba pagunda išsaugoti Šiaurės Korėjos kariuomenę, kad būtų išsaugotas šių žmonių darbas, idant jie žinotų, ką jiems su savimi daryti.

Vėlgi, nėra tik vieno sprendimo, kuris būtų teisingas sprendimas, tačiau galite išsakyti prašymus, kad Pietų Korėjos vadovai ir žmonės, o taip pat Šiaurės Korėjos žmonės ir tie, kurie yra pasirengę užimti vadovaujančius postus suvienytoje Korėjoje, pamatytų, jog turi istorinę galimybę sumažinti kariuomenės vaidmenį Korėjos pusiasalyje. Tam bus reikalinga didžiulė nacionalinė drąsa, tačiau vėlgi, tai galima pasiekti, atlikus labai praktiškus realistiškus įvertinimus.

Galite atlikti labai realistišką įvertinimą, mano mylimieji, kad net ir suvienytos Korėjos kariuomenė neturėtų jokių galimybių sustabdyti Kinijos invazijos, jeigu Kinija iš tiesų būtų pasiryžusi įsiveržti į suvienytą Korėją. Todėl galėtumėte priimti labai drąsų sprendimą, jog nesieksite kurti kariuomenės, kuri galėtų apginti suvienytą Korėją nuo Kinijos. Galite pasikliauti tuo, kad Kinijos vadovybė padarys realistišką įvertinimą, jog jie negali sau leisti įsiveržti į suvienytą Korėją, kadangi prarastų savo verslo santykius su Vakarų demokratijomis, kurios būtų priverstos paremti suvienytą Korėją nuo Kinijos invazijos, ne tik karine prasme, bet ir ekonomine pagalba.

Vėlgi, Kinijos vadovybė gali sakyti: „Na, jeigu nėra mums grasinančios kariuomenės Korėjos pusiasalyje, tuomet mums nereikia jaudintis dėl suvienytos Korėjos.“ Taip pat galėtumėte priimti labai drąsų sprendimą, kad, nepaisant jūsų istorijos su Japonija, nepaisant jūsų susirūpinimo dėl padidėjusio kariuomenės vaidmens Japonijoje, nepaisant jūsų susirūpinimo dėl Japonijos nenoro matyti savo verslui varžovą iš suvienytos Korėjos, nepaisant viso šio susirūpinimo, tai paprasčiausiai nebūtų realistiška, kad Japonijos kariuomenė įsiveržtų į Korėją. Jums iš tiesų nereikalinga kariuomenė gintis nuo Kinijos ar nuo Japonijos.

Taip pat nėra realistiška ir tai, kad Rusija įsiveržtų į Korėją, ir, žinoma, nėra realistiška ir tai, kad Jungtinės Valstijos įsiveržtų į Korėją, nors yra akivaizdu, kad Jungtinės Valstijos norėtų vaidinti karinį vaidmenį suvienytoje Korėjoje. Ir štai čia mes jūsų prašome, savo mokinių, išsakyti prašymus, kad atsirastų didesnis supratimas Korėjoje, jog, norint turėti realistišką galimybę suvienyti Korėją, jums reikės – po to, kai suvienijimas bus įvykęs politiškai – atsitolinti nuo Jungtinių Valstijų karine prasme. Turėsite nubrėžti liniją ir pasakyti, kad, nors esate dėkingi Amerikos šaliai už karinę pagalbą, kurią jie suteikė nuo Korėjos karo pradžios, mes dabar norime, kad Jungtinių Valstijų kariuomenė pasitrauktų iš Korėjos pusiasalio ir suteiktų suvienytai Korėjai galimybę savarankiškai augti. Tai bus nepopuliarus sprendimas Jungtinėse Valstijose, ir todėl taip pat galite išsakyti prašymus, kad Amerikos žmonės ir lyderiai suvoktų būtinybę leisti tam įvykti.

Pasaulinė problema

Ir čia priėjome paskutinę temą, į kurią noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad galėtumėte išsakyti su tuo susijusius prašymus. Ir dalykas yra tas, kad turite pradėti į Korėjos susivienijimą žiūrėti ne tik kaip vien tarp Šiaurės Korėjos ir Pietų Korėjos egzistuojančią problemą. Galite pradėti matyti, jog tai yra globali problema, ir galite išsakyti prašymus, kad tarptautinėje bendruomenėje įvyktų pokytis. Taip pat galite išsakyti prašymus, kad pokytis įvyktų Korėjos žmonėse, ir kad atsirastų žmonės, kurie pakiltų aukštyn ir priimtų labai drąsų sprendimą pripažinti, jog jūs galite suvaidinti labai svarbų vaidmenį, pakeisdami tarptautinės bendruomenės mąstymą. Idant didesnės šalys, taip vadinamos supervalstybės, suvoktų būtinybę atsitraukti ir leisti atsiskleisti mažesnės šalies potencialui, nesikišdamos nei karine, nei ekonomine prasme.

Jūs pareikštumėte savo teisę būti Korėjos žmonėmis, gyvenančiais savo šalyje be jokio kišimosi iš senųjų komunistinių supervalstybių ar kapitalistinių supervalstybių. Galite tai padaryti, mano mylimieji, jeigu išsakysite prašymus, kad atsirastų žmonių Korėjoje su diplomatiniais įgūdžiais ir vizija, turinčių gebėjimą susiderinti su Sen Žermeno vizija. Jis dirbs su tais lyderiais, duodamas jiems diplomatines idėjas apie tai, kaip jie galėtų padėti tarptautinei bendruomenei pamatyti galimybę, kurią jie visi turi, gyventi pagal savo principus, pagal tuos principus, kuriuos jie teigia esant tokiais svarbiais savo konstitucijose. Tad tuomet jie gali leisti šiai nedideliai Korėjos šaliai vystyti savo nacionalinį potencialą be jokio bereikalingo kišimosi, kuomet tiek Kinija, tiek Vakarų demokratijos pamatytų, jog jos gali geriau gyventi pagal savo principus, padėdamos Korėjai, o ne siekdamos ją kontroliuoti ar joje dominuoti.

Žinau, kad tai gali atrodyti neįmanoma užduotis, tačiau ji nėra neįmanoma. Mes ilgą laiką į Korėją leidome žmones, turinčius šį potencialą susiderinti su Sen Žermeno vizija ir labai greitai išsiugdyti tuos diplomatinius įgūdžius ir viziją, kaip šią labai sudėtingą situaciją būtų galima pasukti taip, kad visos kitos šalys iš tiesų pajustų darančios teisingą dalyką, suteikdamos jums laisvę būti savimi. Tai gali atrodyti drąsi vizija, tai gali atrodyti nerealistiška vizija. Vėlgi, norėčiau jums priminti, kad su pakylėtaisiais mokytojais nieko nėra neįmanomo.

Jūs patys matėte, ką galite pasiekti, būdami mūsų mokiniais Korėjoje, ir, žinoma, su ta pagalba, kurią gavote iš mūsų mokinių visame pasaulyje per Motinos Marijos vigiles ir kitus jų išsakytus prašymus, jums reikia atlikti pokytį, kad tai, ką mes jums čia duodame, yra realistiška vizija. Kai ją priimsite, galėsite atnešti platesnį priėmimą kolektyvinėje sąmonėje. Ir per stebėtinai trumpą laiko tarpą, iš tiesų galite pradėti matyti, kaip žmonės pradės atvirai kalbėti, kokie turėtų įvykti pokyčiai. Mes, žinoma, taip pat ir kitose šalyse išdėstėme žmones, kurie visame tame dalyvaus, ir kurie taip pat turi diplomatinių įgūdžių. Taip pat galite ir dėl jų išsakyti prašymus, kad jie taptų laisvi pripažinti savo Dangiškąjį planą ir vaidmenį, kurį gali potencialiai suvaidinti.

Taikus susivienijimas yra įmanomas

Mano mylimieji, vizija, kurios mes laikomės Korėjos susivienijimui, yra visiškai taiki, tiek pačioje Korėjoje, tiek su ja besiribojančiose šalyse ir tose supervalstybėse, kurios jaučia, jog ir toliau turėtų turėti įtaką suvienytoje Korėjoje. Mes laikomės vizijos, kad visi pamatys, kokia tai yra galimybė pasauliui pakilti į aukštesnį tikro bendradarbiavimo lygį, kuris nebūtų grindžiamas nuo seniausių laikų trunkančiomis kovomis dėl valdžios, kurias matėte vykstant vėl ir vėl.

Ir už šiuos dalykus, žinoma, ne jūs vieninteliai Korėjoje galite išsakyti prašymus. Reikės, kad visi mūsų mokiniai išsakytų su tuo susijusius prašymus, ir mes iš tiesų perduosime jums mokymus ir įrankius, kad galėtumėte išsakyti prašymus, jog būtų labiau įsisąmoninti šie tarptautiniai žaidimai valdžia, kurie vyksta tiek daug dešimtmečių, kad kritinė masė žmonių iš tiesų jau yra nuo jų pavargusi ir yra pasirengusi ieškoti alternatyvos.

Tad pamąstymui jums perdaviau daug mokymų ir, žinoma, perduoti galima netgi dar daugiau. Mes galėsime, laikui bėgant, duoti konkretesnius patarimus, tačiau tai nereiškia, kad visus šiuos konkretesnius patarimus perduosime per pasiuntinį, kadangi labiau norėtume dirbti su konkrečiose šalyse esančiais žmonėmis, kurie turi galią įgyvendinti šias idėjas, ir perduosime jiems šias idėjas tiesiogiai. Neturime jokių problemų, kad žmogus galvotų, jog tai yra jo arba jos idėja, ir todėl prisiimtų už ją visus nuopelnus. Mes čia esame ne tam, kad prisiimtume nuopelnus. Mes čia esame tam, kad materializuotume rezultatus, kurie priartintų pasaulį ir šią Korėjos šalį prie Sen Žermeno aukso amžiaus idealų.

Sen Žermenas yra Vandenio Aukso Amžiaus hierarchas, tačiau jis netgi neturi jokių lūkesčių sulaukti pripažinimo už šio Aukso Amžiaus atnešimą, nors galiausiai jis ir taps žinomesnis tarp žmonių. Pagrindinis jo rūpestis nėra sulaukti pripažinimo, o išlaisvinti žmones, idant visas pasaulis galėtų būti pakeltas aukštyn ir galėtų nusimesti puolusių būtybių jungą, ir galėtų įkūnyti tikrą Aukso Amžiaus visuomenę, suteikiančią individui maksimalias galimybes augti.

Tad dėkoju už jūsų dėmesį, už jūsų pasiryžimą leisti mums vėl pasinaudoti jūsų čakromis, išspinduliuojant šį labai galingą impulsą į Pietų Korėjos, Šiaurės Korėjos, Kinijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Japonijos ir kitų šalių kolektyvinę sąmonę. Mano mylimieji, turite mano amžiną dėkingumą už tai, kad buvote pasiryžę būti atviromis durimis.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com