Aukso Amžiaus įkūnijimo paslaptis

TEMOS: Kiekviena grupė neša savo energetinę naštą – Nauja karta statys Aukso Amžių – Kodėl įsikūnijau šioje kultūroje? – Kultūrinių nuostatų perkėlimas pakylėtiesiems mokytojams – Kūrybinio proceso įsisąmoninimas – Aukso Amžius nėra našta – Susitaikykite su Motinos karalija – Susitaikykite su savo Dangiškuoju planu – Susitaikykite su dvasiniu keliu – Kaip išeiti iš sunkių situacijų – Atraskite kelią į Aukso Amžių žaisdami

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, 2016 liepos 4 d., konferencija Seule, Korėjoje, per Kim Michaels


AŠ ESU Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, ir ateinu jums duoti paslaptį į Aukso Amžiaus įkūnijimą. Tai nėra didžiulė ar labai ypatinga paslaptis. Tai iš tiesų netgi nėra paslaptis. Galėtume tai pavadinti vieša paslaptimi, nes ji egzistavo kolektyvinėje sąmonėje pastaruosius 2000 metų. Nes juk, žinoma, Jėzus jums jau davė paslaptį į Aukso Amžiaus įkūnijimą, kai sakė, kad, jeigu nepriimsite karalystės kaip maži vaikai, negalėsite į ją įžengti. Ir tai iš tiesų yra esminė paslaptis į Aukso Amžiaus įkūnijimą. Aukso Amžius nebus atneštas jėga. Dėl Aukso Amžiaus, žinoma, reikės dirbti, tačiau vien darbu jo neatnešite. Aukso Amžiaus atnešimas nėra mechaniškas procesas. Kaip atnešite Aukso Amžių? Ne dirbdami daugiau, o žaisdami daugiau.

Kiekviena grupė neša savo energetinę naštą

Aukso Amžiaus atnešimas yra kūrybinė veikla, o kūrybiškumas turi žaidimo, žaismingumo elementą. Na ir dabar, mano mylimieji, atsitraukite šiek tiek nuo savo situacijos ir pažvelkite į žmones pasaulyje, ką galite padaryti sėdėdami čia kartu su skirtingų tautybių žmonėmis. Galite pažvelgti į žmones ir pamėginti žvelgti giliau nei siekia jūsų fizinių akių žvilgsnis. Galite naudotis savo vidiniu žvilgsniu, savo intuicijos matymu, ir nors fiziškai galite nematyti jų energetinių laukų, daugelis jūsų sugebėsite susiderinti su savo širdimi ir sugebėsite pajausti jų energetinius laukus.

Kai tai padarysite, pajausite, kad kiekviena šalis, kiekviena rasė, kiekviena kultūra, kiekviena žmonių grupė turi savo aiškiai apibrėžtą naštą. Galėtume sakyti, kad kiekviena grupė neša jungą, kuris juos slegia, kuris suteikia jiems tam tikras charakteristikas energetiniame lauke. Nors kiekviena grupė turi savo individualias charakteristikas, visos jos turi tokį patį poveikį: Jos skatina žmones į save ir į savo gyvenimą žiūrėti labai rimtai.

Jeigu pažvelgtumėte į save kaip į Pietų Korėjos žmones, galėtumėte pamatyti, kad jūs taip pat turite tam tikrą nacionalinį kultūrinį arba nacionalinį psichologinį elementą, kuris daugelį žmonių skatina į gyvenimą žiūrėti labai rimtai. Daugeliui jūsų tai prasideda nuo vaikystės, net ir nuo jūsų tėvų, dar prieš jums išeinant į mokyklą, bet taip pat ir kai patenkate į švietimo sistemą, kurioje esate skatinami siekti tam tikrų pasiekimų, kad gautumėte gerus pažymius. Jūs tai darote, sunkiai dirbdami, klausydami to, ką sako mokytojas, mokydamiesi atmintinai, kad sugebėtumėte pakartoti tai, ką mokytojas nori iš jūsų išgirsti, kad galėtumėte gauti gerus pažymius, kad paskui galėtumėte gauti vietą universitete, ir tuomet galėtumėte gauti gerą darbą ir galėtumėte gyventi gyvenimą, kuris jums iš anksto buvo apibrėžtas.

Sakau jums, mano mylimieji, daugelis jūsų, kurie esate šiek tiek iš jaunesnės kartos žmonių, neatėjote čia tam, kad nugyventumėte savo gyvenimą pagal standartinį Korėjos kultūros modelį, ar bet kurios kitos kultūros Žemėje modelį. Jūs atėjote, nes norėjote būti čia, kad padėtumėte atnešti Aukso Amžių. Ir, žinoma, Aukso Amžiaus neatnešite kartodami senąsias tendencijas.

Na ir dabar, mano mylimieji, nemėginu čia sakyti, jog tai yra kažkoks didžiulis trūkumas, kad visi žmonės turi šią naštą. Yra visiškai suprantama, kad daugelis šalių ir kitos žmonių grupės turi šią naštą. Pavyzdžiui, kai žvelgiate į Pietų Korėjos žmones, jūs, žinoma, matote, kad šiek tiek vyresnė karta yra ta, kuri išgyveno karą. Ji išgyveno savo šalies sugriovimą, kai 83 procentai visos šalies po karo buvo sugriauta, ir jie patyrė, kokia tai buvo didžiulė užduotis atstatyti savo šalį. Ir iš tiesų, buvo būtina atstatyti šią šalį ir tuo būdu padėti pamatus Aukso Amžiui. Niekas to neginčija. Niekas neginčija fakto, kad vyresnioji karta atliko nepaprastą darbą, atstatydama savo šalį ir sukurdama gyvybingą ekonomiką, gyvą ekonomiką ir pakylėdama aukštyn pragyvenimo lygį.

Jokiais būdais nemėginu pažeminti nė vienos kultūros, nė vienos tautybės. Galite nueiti į bet kokią tautą ir pamatysite, kad jų nešama našta yra visiškai suprantama, kai žinote jų praeitį, kai žinote jų istoriją. Ar reikia stebėtis, kad Rusijos žmonės neša tam tikrą naštą? Ar reikia stebėtis, kad Vokietijos žmonės, Japonijos žmonės ar Kinijos žmonės neša tam tikrą naštą, žinant jų praeitį? Tuo nereikia stebėtis, tai yra visiškai suprantama.

Aš tiesiog noriu jums pasakyti, kad egzistavo tam tikra sielų karta, kurios atėjo į įsikūnijimą tam, kad išgyventų šias labai intensyvias situacijas, kai kurios iš jų išgyveno antrąjį pasaulinį karą, kai kurios išgyveno vėlesnius karus arba Šaltąjį Karą. Jos buvo šio periodo dalimi, šio Žemės augimo ir kolektyvinės sąmonės augimo fazės dalimi. Tai buvo jų karma, tai buvo jų dharma, tai buvo jų rolė gyvenime. Ir todėl yra suprantama, kad dėl išorinių patirčių, kurias jie išgyveno savo gyvenime, jie prisiėmė šią nacionalinę naštą. Tai yra visiškai suprantama, mano mylimieji.

Nauja karta statys Aukso Amžių

Aš jums tiesiog noriu čia pasakyti vieną dalyką: Jūs, kurie esate dvasingi žmonės, kad ir kokio bebūtumėte amžiaus, jums nereikia nugyventi viso jums likusio gyvenimo, nešant šią naštą. Daugelis jūsų, kurie esate jaunesni, nepriklausote tai kartai, kurios karma ir dharma buvo patirti šiuos traumuojančius įvykius. Jūs priklausote visiškai kitai kartai, kuri atėjo čia tam, kad pastūmėtų visuomenę link Aukso Amžiaus. Ir to negalite padaryti gyvendami savo gyvenimą taip, kaip gyveno jūsų tėvai, stengdamiesi išmokti tai, ką žinojo jūsų tėvai, ir dirbdami taip, kaip dirbo jūsų tėvai.

Būtent dėl to egzistuoja atotrūkis tarp kartų ir dėl to egzistuoja konfliktas tarp kartų daugelyje šalių. Vyresnioji karta nori visko, kas geriausia savo vaikams, tačiau jie mano, kad vienintelis būdas tai pasiekti yra daryti tai, ką darė jie, tik daryti tai dar geriau, daryti tai dar intensyviau, ir būtent dėl to jie verčia savo vaikus daug sparčiau žingsniuoti į priekį. O vaikai, žinoma, nesąmoningai (vidiniuose lygmenyse) žino, kad tai jiems netinka. Tai nėra tas būdas, kuriuo jie galėtų išpildyti savo dharmą ar subalansuoti savo karmą. Jie negali išpildyti savo atėjimo į įsikūnijimą tikslo, kartodami tai, ką darė jų tėvai ir darydami tai taip intensyviai, kad tai prarytų visą jų gyvenimą. Todėl jums reikia pažvelgti į savo pačių šalį arba grupę ir suvokti: „Kas gi tai yra, ką jie prisiėmė, ir kaip galėčiau išvengti šios naštos, kad ji manęs taip stipriai neprislėgtų, kuomet imčiau taip rimtai žiūrėti į gyvenimą ir taip rimtai žiūrėti į save, kad negalėčiau įvykdyti savo Dangiškojo plano ir negalėčiau išpildyti savo rolės Aukso Amžiaus atnešime.“

Daugelis jūsų, kurie esate dvasiniai mokiniai ir kurie esate labai nuoširdūs dvasiniai mokiniai, turite tendenciją, kad, kai atrandate pakylėtųjų mokytojų mokymus (ar bet kokius kitus dvasinius mokymus), jūs į šiuos mokymus žiūrite tuo pačiu būdu, kaip žiūrėjote į gyvenimą iki tol, kol nebuvote atradę mokymo. Jeigu užaugote kultūroje, kurioje žmonės į save žiūri labai rimtai, ir jie mano privalantys sunkiai studijuoti ir sunkiai dirbti, tuomet ir į dvasinį mokymą žiūrėsite tokiu pačiu būdu. Pasinaudosite mokymu, kad pateisintumėte savo kultūrinio suvokimo filtrą. Atrasite mokymo elementus, kurie jus paskatins manyti, kad mokymas, kad pakylėtieji mokytojai reikalauja, jog į gyvenimą ir į dvasinį kelią žiūrėtumėte labai rimtai, kad jie reikalauja, jog į save žiūrėtumėte labai rimtai, ir kad jie reikalauja, jog sunkiai studijuotumėte, sunkiai dirbtumėte, daug iš savęs reikalautumėte ir viską darytumėte kuo intensyviau.

Todėl jūs ir toliau tęsiate tendenciją, kurioje buvote prieš tai, versdami save palaikyti kuo didesnį tempą, teisdami, vertindami, kritikuodami save, žemindami save ar tai, ką darote, bet dabar jūs galvojate, kad tai pakylėtieji mokytojai jums tai daro. O tai, mano mylimieji, nėra tiesa. Tai yra jūsų suvokimo filtro pasekmė, kurį prisiėmėte iš savo kultūros, iš savo žmonių grupės ir iš mąstysenos, kurią jie jums primetė. Tai taip pat dažnai būna dalykas, kurį atsinešate iš ankstesnių gyvenimų, nes, žinoma, egzistuoja priežastis, dėl kurios pasirinkote gimti į tam tikrą tautą, kultūrą ar konkrečią grupę.

Kodėl įsikūnijau šioje kultūroje?

Mano mylimieji, jeigu pažvelgsite į grupę, kurioje gimėte, į kolektyvinę sąmonę, kurioje gimėte, sugebėsite pamatyti, kad egzistuoja tam tikras šios kolektyvinės sąmonės elementas, kuris ir buvo ta priežastis, dėl kurios pasirinkote čia gimti. Jūs pasirinkote čia gimti, kadangi ankstesniuose gyvenimuose neišsilaisvinote iš sąmonės, kurią įkūnija jūsų grupės kolektyvinė sąmonė. Jūs žinote, kad jums reikia nuo jos išsilaisvinti šiame gyvenime, jums reikia nuo jos išsilaisvinti, kad galėtumėte išpildyti savo Dangiškąjį planą ir galėtumėte įnešti savo indėlį į Aukso Amžių.

Daugelis jūsų įžengėte į proto būseną, kurioje jaučiatės slegiami savo kultūros, savo auklėjimo, ir imate prieš tai maištauti. Jaučiate, kad tai nėra teisinga, kad nenorite čia būti, nejaučiate, kad galėtumėte čia klestėti. Tai yra visiškai suprantama, mano mylimieji, tačiau noriu jums pasakyti, kad, nors kažkas gali būti suprantama, tai nereiškia, jog tai taip pat yra konstruktyvu.

Gali būti visiškai suprantama, kodėl žmonės yra ten, kur yra savo sąmonėje, tačiau nėra konstruktyvu manyti, kad nėra nieko, ką jie dėl to galėtų padaryti. Nes iš tiesų yra kažkas, ką galite dėl to padaryti, kai pažvelgiate į save, pažvelgiate į savo kultūrą ir tariate: „Kodėl pasirinkau ateiti į įsikūnijimą šioje konkrečioje kultūroje?“ Ir tuomet galite pradėti ieškoti, kas tai yra per elementas jūsų kolektyvinėje kultūroje, kuris labiausiai jus erzina ar labiausiai jus slegia. Kas jums kelia stipriausią reakciją? Ir tuomet galite žinoti, kad būtent tai yra tas elementas, kurį jums reikia įveikti, idant galėtumėte įvykdyti savo Dangiškąjį planą. Būtent dėl šio elemento įsikūnijote savo konkrečioje kultūroje.

Tam gali būti dvi priežastys. Gali būti, kad jums reikia įveikti tam tikrą naštą savyje, nes turite lygiai tokią pačią tendenciją. Turite lygiai tokią pačią tendenciją daryti sau tai, ką jūsų kultūra daro jums, ir jums reikia tai pamatyti. Jums reikia suvokti: „Kodėl aš sau tai darau? Kodėl jaučiu, kad nesu pakankamai geras? Kodėl manau, kad mano vertė priklauso nuo išorinės mano rolės visuomenėje? Kodėl jaučiu, kad turiu bėgti vis greičiau ir greičiau, idant įrodyčiau savo vertę? Kodėl jaučiu, kad visada turiu jaudintis dėl to, ką kiti žmonės pagalvos apie mane arba ką jie apie mane kalbės?“

Ir iš tiesų, egzistuoja daug daugiau šių mechanizmų pasaulyje, tačiau, kai atrasite, kas tai yra, galėsite išspręsti savo turimą įsitikinimą, kuris yra susijęs su tuo, kad nelaikote savęs vertu, nes manote neatitinkantys kažkokio išorinio standarto. Ir tai yra pirmasis elementas, dėl kurio pasirinkote būti šioje kultūroje. Norite išspręsti šią konkrečią naštą arba tendenciją savo psichikoje.

Kitas elementas gali būti tai, kad kolektyvinėje kultūroje gali egzistuoti elementas, kurį jums tiesiog reikia transcenduoti, kurį jums reikia palikti. Pirmiausia jums gali tekti išspręsti kažką savyje, kad galėtumėte tai padaryti, tačiau ateina momentas, kuomet jums tiesiog reikia pažvelgti į savo kultūrą ir tarti: „Ne! Aš taip negyvensiu. Aš šitaip savęs neteisiu. Nežiūrėsiu į save taip rimtai, remdamasis šioje kultūroje apibrėžtais kriterijais.“ Tad jūsų kultūros transcendavimo Alfa ir Omega yra išspręsti visus prisirišimus, visas tendencijas, visus įsitikinimus, visas žaizdas, kuriuos turite ir kurių atspindį matote nacionalinėje kultūroje.

Kitas elementas yra pasiekti tašką, kuriame tiesiog nuspręstumėte: „Daugiau nebekartosiu šios tendencijos. Nebepaklusiu šiai kultūrai. Neleisiu, kad ši kultūra trukdytų man įvykdyti savo Dangiškąjį planą ir atnešti Aukso Amžių.“ Ir tai yra tas momentas, kuomet galite pradėti žiūrėti į du dalykus: Galite pradėti susiderinti su tuo, koks yra jūsų Dangiškasis planas, ką atnešti čionai atėjote? Kai pradedate tai šiek tiek jausti, galite pradėti žiūrėti į savo kultūrą ir tarti: „Kaip mano kultūra blokuoja mano gebėjimą atnešti tai, ką galiu atnešti iš aukščiau, iš savo aukštesniosios esybės, iš pakylėtųjų mokytojų?“

Ir tuomet galite nuspręsti, jog virš viso to pakilsite. Kai kuriems iš jūsų gali būti reikalinga kuriam laikui palikti savo kultūrą, kad įgytumėte kitokią perspektyvą, tačiau kiti tai gali padaryti, pasilikdami savo gimtojoje šalyje, jeigu būtent šioje šalyje yra jūsų misija. Žinoma, yra visiškai įmanoma, kad galite būti gimę vienoje šalyje, tačiau jūsų Dangiškasis planas nėra toje šalyje. Vis dėlto, jums reikia įveikti tą priežastį, dėl kurios pasirinkote gimti toje šalyje, ir tik tuomet būsite laisvi judėti toliau.

Tiesiog noriu jums čia pasakyti, kad, jeigu pasistengsite, jeigu atsitrauksite žingsnį atgal ir pažvelgsite į savo kultūrą, tuomet galėsite pasiekti šį tašką, kuriame staiga pamatysite, kodėl į save žiūrėjote taip rimtai, kodėl į gyvenimą žiūrėjote taip rimtai, kodėl į dvasinį kelią žiūrėjote taip rimtai. Ir tuomet galėsite pradėti atsipalaiduoti. Galėsite pradėti daryti tai, apie ką kalbėjo pasiuntinys: priimsite save tuo, kuo esate. Ir tuomet, mano mylimieji, galėsite pradėti mėgautis buvimu kelyje, mėgautis buvimu įsikūnijime, mėgautis, vykdydami savo Dangiškąjį planą ir įnešdami savo indėlį.

Kultūrinių nuostatų perkėlimas pakylėtiesiems mokytojams

Matote, mano mylimieji, kaip sakiau, žmonės turi tendenciją perkelti savo kultūrines nuostatas, savo kultūrinio suvokimo filtrą pakylėtiesiems mokytojams. Daugelis žmonių, kurie yra kilę iš tam tikros kultūros, pavyzdžiui, iš Pietų Korėjos kultūros, tiki, kad gyvenimas primena kovą, kad gyvenimas iš jūsų reikalauja sunkiai dirbti ir sunkiai mokytis. Ir tuomet, kai sunkiai dirbate, kažkaip tikitės, kad galiausiai gausite atlygį. Daugelis žmonių dirba visą savo gyvenimą, nenutuokdami, koks turėtų būti šis atlygis, o kai netenka savo darbo arba išeina į pensiją, staiga suvokia, kad tai nėra tas atlygis, kurio jie tikėjosi. Ir jie tampa nusivylę, ir daugelis žmonių pradeda jausti, kad jų gyvenimas nuėjo veltui, nes jie kažko siekė, tačiau taip niekada to ir nepasiekė.

Na ir, mano mylimieji, galiu jus užtikrinti, kai žvelgiu atgal į šiuos jau beveik šimtą metų, per kuriuos mes perdavinėjame pakylėtųjų mokytojų mokymus (pradedant nuo tų laikų, kai perdaviau violetinę liepsną ir žinias apie violetinę liepsną prieš tuos daugybę metų), matau, kad egzistuoja tam tikras procentas dvasinių mokinių, kurie į dvasinį kelią žiūrėjo per savo kultūros filtrą. Jie manė, kad mes, pakylėtieji mokytojai, esame kaip tas dievas, apie kurį jiems buvo pasakojama nuo vaikystės (pikta, teisianti būtybė danguje), arba kad mes reikalaujame iš jų to paties, ko iš jų reikalauja jų kultūra.

Jūs ateinate į dvasinį kelią ir uoliai imate juo eiti, tačiau darote tai per savo iš anksto priimtas kultūrines nuostatas ir projektuojate, kad tai mes, pakylėtieji mokytojai, to iš jūsų reikalaujame. Bet matote, mano mylimieji, mes iš jūsų nieko nereikalaujame. Tai ne mes jus verčiame taip rimtai žiūrėti į save, į savo gyvenimą ir į kelią, kadangi mes, žinoma, žinome, koks yra raktas į dvasinį augimą. Ir tai yra pokytis jūsų sąmonėje, ir šis pokytis nėra mechaniškas – jis yra kūrybiškas procesas. Kai sakau „kūrybiškas,“ turiu omenyje labai konkretų dalyką.

Kai žvelgiate į mechanišką procesą, tai yra dalykas, kurį žmonės gali daryti mechaniškai, tai reiškia, kad jie yra sąmoningi, tačiau sąmoningai nesuvokia to, ką daro. Pavyzdžiui, paimkite daugelį gamyklų, kuriose žmonės sėdi prie surinkimo konvejerio ir turi kelias užduotis surinkti tam tikrą prieš juos konvejeriu važiuojančio gaminio dalį. Jie turi įsukti varžtelį vienoje vietoje ir įdėti varžtą kitoje vietoje, arba turi padaryti dar kažką. Tad jie sėdi ir kartoja šį procesą daug kartų per dieną. Tad tai yra dalykas, kurį jie gali daryti ir, žinoma, jie yra būdraujančioje sąmonėje, tačiau jie iš tiesų nėra sąmoningi, nėra iš tiesų pabudę. Jie tai daro mechaniškai. Galbūt jų protas yra kur nors kitur, arba galbūt jų protas yra kažkokioje būsenoje, kuri beveik panaši į komą.

Ir yra daug žmonių, kurie visą savo gyvenimą nugyvena šioje mechaniškoje sąmonės būsenoje, kurioje jie niekada nėra pilnai sąmoningi ir nesuvokia, ką daro. Yra daug, daug žmonių, kurie atranda dvasinį kelią ir puola eiti šiuo keliu su šiuo mechanišku mąstymu. Jie mano, kad kelias reiškia, jog turite studijuoti mokymus, kalbėti šaukinius, kalbėti invokacijas, medituoti, važinėti į konferencijas, daryti tą, daryti aną. Jie mano, kad, jeigu darys visus tuos išorinius dalykus, tuomet vieną dieną jie gaus atlygį, ir kažkaip stebuklingai bus transformuoti į būtybes su aukštesne sąmonės būsena.

Kūrybinio proceso įsisąmoninimas

Dalykas, kurį mes jau labai ilgą laiką stengiamės jums parodyti (ir ypač mes tai stengėmės parodyti per šį pasiuntinį, kadangi tai yra Vandenio žinios esmė) yra tai, kad mechaniškas požiūris į kelią nėra veiksmingas. Tai yra tie, kurie, kaip Jėzus sakė, mėgina paimti dangų jėga, tie, kurie yra kaip rašto aiškintojai ir fariziejai, manantys, jog pakanka daryti išorinius dalykus, ir kad tai yra visa dvasinio kelio esmė. Mes matėme pakylėtųjų mokytojų mokinius, mano mylimieji, kurie uoliai dirbo, su dideliu entuziazmu ir ryžtu, kurie dėjo daug pastangų, kalbėdami šaukinius ir eidami keliu tam tikru būdu. Bet tuomet, kai jie jau tai buvo darę dešimt, dvidešimt ar trisdešimt metų, jie galiausiai pasiekė tašką, kai tiesiog nebegalėjo daugiau to daryti ir ėmė jausti nusivylimą. Jie netgi gali pradėti jausti, kad pakylėtieji mokytojai juos apgavo ir jie ima abejoti, ar kelias iš tiesų yra tikras, ar mokytojai yra tikri, ar iš viso yra prasmė mėginti ką nors daryti.

Tačiau priežastis yra ta, kad šie žmonės taip ir neatrado vidinio kelio, vidinio kūrybiško kelio, kurio esmė tėra vienas dalykas: išeiti už savo įprastinės sąmonės būsenos ir pažvelgti į save, į savo gyvenimą iš aukštesnės sąmonės būsenos. Ir tuomet pamatyti, kad jūsų psichikoje egzistuoja tam tikra tendencija, kuri jums neleidžia judėti į priekį. Ji jus verčia kentėti, ji jus skatina manyti, kad gyvenimas nėra toks, koks turėtų būti. Ji jus verčia žiūrėti į gyvenimą rimtai, ji jums kelia emocinį skausmą ir proto sumaištį. Ji jus verčia save laikyti ribota būtybe, negalinčia peržengti tam tikrų ribų. Kai sąmoningai pamatote šią tendenciją, kai iš tiesų ją pamatote, kai pamatote už jos slypintį sprendimą, tuomet galite sąmoningai priimti kitokį sprendimą ir tuomet žengiate lemiamą žingsnį pirmyn dvasiniame kelyje.

Na ir dabar, mano mylimieji, mūsų šaukiniai ir invokacijos iš tiesų veikia, transformuodami energiją, kuri jums trukdo atsitraukti žingsnį atgal ir pažvelgti į save iš aukštesnio sąmoningumo. Vis dėlto, šis atsitraukimas atgal ir pažvelgimas į save nėra mechaniškas procesas, tai yra dalykas, kurį turite daryti sąmoningai. Štai kodėl aš tai vadinu kūrybišku procesu, kadangi jis iš jūsų reikalauja savimonės, savistabos ir ryžto priimti sprendimą.

Yra daug žmonių, kurie mano, kad kūrybiškumas ateina per įkvėpimą. Yra daug rašytojų ir tapytojų, kurie jaučiasi taip, lyg tam tikromis akimirkomis jie magiškai gauna įkvėpimą iš kažkokio šaltinio ir tuomet jie gali tapyti, jie gali rašyti arba jie gali groti muziką, arba gali sugalvoti naujas idėjas. Mano mylimieji, taip yra dėl to, kad šie žmonės sąmoningai nesuvokia ir sąmoningai nesugeba valdyti kūrybinio proceso. Dalykas, kurį mes raginame jus, kurie esate mūsų mokiniai, padaryti, yra pakilti į aukštesnį supratimą, kuriame siektumėte įsisąmoninti kūrybinį procesą, idant pasyviai nebelauktumėte įkvėpimo, o patys aktyviai jo siektumėte.

Aukso Amžius nėra našta

Šis pasiuntinys atrado pakylėtųjų mokytojų mokymus prieš daug metų ir ne vienerius metus jis labai uoliai, su dideliu entuziazmu, ryžtu ir didelėmis pastangomis stengėsi eiti keliu. Bet tuomet jis pasiekė tašką, kuomet suvokė, jog atėjo laikas pakilti aukščiau, į visiškai kitokį požiūrį. Tiesą sakant, jis suvokė, kad tai ne mes, pakylėtieji mokytojai, reikalavome, jog jis taip sunkiai dirbtų. Jis pats iš savęs to reikalavo, ir todėl jis ir toliau galėjo labai sunkiai dirbti visą savo likusį gyvenimą, nedarydamas jokio progreso. Nebuvo jokios išorinės jėgos, jokios išorinės karmos, kuri būtų reikalavusi, kad jis tai turėtų daryti tam tikrą laiko tarpą. Jam reikėjo tai daryti tokiu būdu, kol viduje pasiekė sprendimą, kad atėjo laikas pakilti į aukštesnį požiūrį.

Jūs, žinoma, visi galite pereiti tokį patį procesą, pasiekdami vidinį suvokimą, kad tikrojo vidinio kelio esmė yra savistaba, kuomet pamatote šias tendencijas ir tuomet jas įveikiate, paleisdami jas ir nuspręsdami priimti aukštesnį požiūrį, nuspręsdami priimti aukštesnę realybę, aukštesnį požiūrį į gyvenimą ir į save. Ir būtent to mes visi jums ir norime. Sakiau tai anksčiau, mano mylimieji, kad nenoriu, jog mano mokiniai kentėtų ir visą savo gyvenimą jaustų, jog kelias jiems yra našta. O tuomet, savo gyvenimo pabaigoje, kai jie jau yra palikę kūną ir peržiūri savo gyvenimą, jie suvokia, kad visos jų pastangos, visos jų kančios, visas jų savęs teisimas ir savęs skatinimas judėti vis greičiau ir greičiau, iš tiesų nepadėjo jiems iki galo įvykdyti savo Dangiškojo plano.

Todėl noriu, kad jūs visi suvoktumėte, kokią dovaną atėjote čionai atnešti, idant galėtumėte pradėti ją nešti. Ir to nesuvoksite, jeigu manysite, kad kelias yra tik dar vienas darbas, tik dar viena našta, kurią jums uždedu. Mano mylimieji, Sen Žermeno Aukso Amžiaus atnešimas nėra našta, nėra pareiga, nėra kažkas, ką jūs absoliučiai privalote daryti. Nė vieno neverčiu dirbti prie Aukso Amžiaus atnešimo, mano mylimieji.

Visiškai netrokštu, kad jūs visą savo likusį gyvenimą nugyventumėte, jausdamiesi slegiami naštos, ir taip rimtai žiūrėdami į save ir į dvasinį kelią. Visiškai netrokštu, kad savo likusį gyvenimą nugyventumėte šioje savęs nepriėmimo būsenoje, kuomet visą laiką jaučiate nedarantys pakankamai arba jaučiatės atsiliekantys. Noriu, kad įveiktumėte šią tendenciją savo psichikoje, idant galėtumėte sugrįžti į tą buvimo mažu vaiku būseną, kurioje su džiaugsmu ir meile eksperimentuojate su savo gyvenimu.

Susitaikykite su Motinos karalija

Na o kad galėtumėte sugrįžti į šią būseną, noriu jums pamąstymui duoti pora dalykų. Ir šiam tikslui, žinoma, būtų galima pasakyti daug ką, ir tikriausiai mes vėliau daug apie tai kalbėsime. Vis dėlto, noriu jums pateikti du dalykus. Pirma, jums reikia įveikti jausmą, kuris yra taip giliai įsišaknijęs daugelyje kultūrų, kad materialus pasaulis, Motinos karalija, yra ydinga, yra piktavališka arba jums priešinasi, nenorėdama jums duoti to, ko jums, jūsų manymu, reikia, arba ką jūs trokštate turėti.

Yra daug, daug kultūrų, kuriose egzistuoja ši stygiaus sąmonė. Vėlgi, peržvelgus šių kultūrų istoriją, yra visiškai suprantama, kodėl vyresnioji karta taip jautėsi. Iš tiesų, kai žiūrite į savo tėvus čia, Korėjoje, galite matyti, jog jie turėjo kovoti. Todėl yra suprantama, jog jie priėmė šį labai subtilų jausmą, kad gamtoje egzistuoja stygius, ir kad jiems reikia labai sunkiai dirbti ir beveik per prievartą priversti gamtą duoti didesnę gausą.

Jūs, kurie esate jaunesnė karta, jūs, kurie esate bet kurios kartos dvasingi žmonės, galite peržengti šio kultūrinio nusistatymo ribas. Galite siekti susitaikyti su Motina Gamta, su Motinos karalija, su materijos karalija. Galite priimti tai, ką sakė Jėzus, tai yra, kad Tėvui jums malonu dovanoti karalystę, tačiau Dievas Tėvas karalystę jums duoda per Dievą Motiną, kuri yra materijos karalija. Galite naudotis daugeliu mūsų duotų mokymų, tarp jų ir Motinos Marijos mokymais knygoje Kursas į Gausingą Gyvenimą, idant pasiektumėte suvokimą, kad Motinos karalija duos jums tai, ko trokštate, tačiau ji jums tegali atspindėti tai, ką projektuojate ant materijos šviesos. Todėl jums reikia įveikti stygiaus sąmonę, kurią jums primetė tėvai ir jūsų kultūra.

Tai taip pat, žinoma, galioja ir daugelyje kitų vietų pasaulyje, kuriose jų tėvai arba seneliai pergyveno karus ir sunkiu darbu kūrė labiau pasiturinčią visuomenę. Ir, žinoma, aš puikiai žinau, kad daugelis pasaulio šalių vis dar nėra pasiekusios pasiturinčios visuomenės lygmens, tačiau aš čia kalbu specifiškai tiems, kurie yra pasiekę tam tikrą materialios gausos lygmenį, leidžiantį jiems savo dėmesį koncentruoti į kitus gyvenimo aspektus, užuot sunkiai dirbus dėl fizinio, materialaus išgyvenimo.

Susitaikykite su savo Dangiškuoju planu

Ir jums taip pat reikia padaryti ir dar vieną dalyką – pasiekti tašką, kuriame suvoktumėte, kad jūsų Dangiškasis planas nėra kažkokios išorinės jėgos primestas dalykas. Yra daug dvasinių mokinių, kurie ateina į dvasinį kelią ir išgirsta mus sakant: „Mums reikia, kad kalbėtumėte šiuos šaukinius ir invokacijas, kad transformuotumėte negatyvią energiją, kuri jus slegia arba kuri slegia pasaulį. Mums reikia, kad studijuotumėte, kad keltumėte aukštyn savo sąmonę, mums reikia, kad darytumėte tą, darytumėte aną.“ Ir daugelis žmonių tuomet pritaiko savo kultūrinį filtrą ir ima manyti, kad mes dabar iš jų reikalaujame labai sunkiai dirbti, atnešant savo Dangiškojo plano elementus.

Mano mylimieji, nėra taip, kad mums nereikėtų, jog kai kurie dvasiniai mokiniai darytų šį darbą, nes iš tiesų nėra daug dvasinių mokinių, kurie būtų atviri mūsų mokymams, ir todėl mes labai vertiname, kai jūs iš tiesų darote šį darbą, kai kalbate šaukinius ir invokacijas, nes jie iš tiesų daro teigiamą poveikį. Nesakau, kad jums nereikėtų stengtis, tiesiog sakau, kad jūsų pastangos turėtų būti pusiausvyroje, idant visas jūsų gyvenimas nesisuktų vien tik apie darbą, mėginant užsidirbti pragyvenimui, kuomet visą likusį nuo darbo laiką paskirtumėte šaukinių ir invokacijų kalbėjimui. Ir tuomet niekada neturite laiko atsitraukti žingsnelį atgal ir pažvelgti į savo gyvenimą, paklausdami savęs: „Ar noriu šitaip nugyventi visą likusį savo gyvenimą? Koks yra mano Dangiškasis planas? Kokie yra mano Dangiškojo plano elementai?“

Tiesiog noriu jums parodyti, kad daugelis žmonių gali turėti šį jausmą, kad Dangiškojo plano vykdymas yra prievolė, yra pareiga, yra sunkus darbas, yra kažkas, ką tiesiog privalote padaryti, nes kažkokia išorinė jėga to iš jūsų reikalauja. Tai nėra tiesa, ir jums reikia sąmoningai su tuo dirbti, susitaikant su savo Dangiškuoju planu ir suvokiant, kad jūsų Dangiškojo plano jums neprimetė jokia išorinė jėga. Jūs patys jį pasirinkote.

Tiesiog, kai rinkotės savo Dangiškąjį planą, turėjote platesnę perspektyvą negu turite šiuo metu, kai esate savo keturių žemesniųjų kūnų viduje ir žvelgiate į gyvenimą per šį filtrą. Kai kūrėte savo Dangiškąjį planą, galėjote žiūrėti iš platesnės perspektyvos ir galėjote matyti, ką norite daryti, ką norite atnešti. Kai pradėsite su tuo susiderinti, mano mylimieji, galėsite suvokti, kad egzistuoja du jūsų Dangiškojo plano elementai.

Iš vienos pusės, egzistuoja karma, kurią jums reikia subalansuoti, ir psichologiniai dalykai, kuriuos jums reikia išspręsti. Ir tai, iš esmės, būtų galima laikyti darbu, kurį turite padaryti, nes jis jums trukdo atlikti antrąją jūsų Dangiškojo plano dalį – atnešti savo dovaną šiai planetai. Mano mylimieji, dovanos atnešimas nėra našta, nėra prievolė, nėra sunkus darbas. Tai yra žaidimas. Ir raktas į dovanos atnešimą yra vaiko protas.

Ir ką turi vaiko protas? Jis neturi jokių rūpesčių, kaip jam reikės užsidirbti pragyvenimui, iš kur jam reikės gauti maisto ar stogą virš galvos. Jis jaučia, jog visu tuo yra pasirūpinta, ir jūs galite pasiekti tašką, kuriame būtumėte susitaikę su Motina ir būtumėte ėmęsi praktinių žingsnių užsitikrinti sau pragyvenimą, ir todėl galėtumėte paleisti šį rūpestį. Jūs žinote, kad tai gali įvykti, kad tai įvyks, ir tai gali pareikalauti iš jūsų šiek tiek jūsų laiko ir energijos, tačiau tai nepraris viso jūsų gyvenimo, ir todėl savo likusį laiką galite koncentruotis į dovaną, neturėdami jaudintis dėl visų šitų praktinių dalykų.

Jūsų dovana yra dar vienas šio buvimo vaiku elementas, tai reiškia, kad jūs nedirbate – jūs žaidžiate. Tik pažvelkite, kiek daug iš jūsų beveik nebeprisimenate vaikystės, kuomet jums buvo tiesiog leidžiama žaisti, nes daugeliui jūsų net ir ankstyvoje vaikystėje buvo kartojama: „Turi dirbti, turi daryti tai, kas reikia, turi vykdyti savo pareigas.“ Ir vis dėlto, galite pasiekti tašką, kuriame jūs vėl sau leistumėte pasijusti vaiku. Leistumėte sau žaisti, ir būtent tuomet pradėsite iš tiesų susiderinti su savo Dangiškojo plano dovanos aspektu. Pradėsite suvokti, kad pasirinkote atnešti šią dovaną, kadangi žinojote, jog tai jums suteiks didžiausią džiaugsmą, didžiausią pasitenkinimą, didžiausią tikslo pajautimą gyvenime.

Daugelis jūsų savo tėvų buvote auklėjami visada į gyvenimą žiūrėti iš labai praktiškos perspektyvos, buvote mokomi, kad jums reikia susirasti gerą darbą. O kad galėtumėte gauti gerą darbą, jums reikia gero išsilavinimo. Todėl turite žiūrėti, kokie darbai egzistuoja jūsų visuomenėje, ir koks jums yra reikalingas išsilavinimas, kad galėtumėte gauti šį darbą. Ir pirmąją savo gyvenimo dalį jūs koncentravotės į praktiškas, išorines priemones. Na ir kai kurie iš jūsų galės tuo naudotis – savo įgūdžiais, savo patirtimi – užsidirbdami sau pragyvenimui, idant jums nereikėtų jaudintis dėl praktinių aspektų.

Kitiems ateis toks momentas, kai suvoksite, kad tai, ką darėte, mėgindami įgyti išsilavinimą, iš tiesų niekaip nėra susiję su jūsų Dangiškojo plano dovana. Ir šis pasiuntinys yra puikus to pavyzdys, kuomet jis siekė įgyti tam tikrą išsilavinimą, tačiau po to suvokė, kad tai iš tiesų nėra ta dovana, kurią jam yra skirta atnešti šiai planetai. Jis ilgą laiką stengėsi atrasti šią dovaną, ir tuomet suvokė, kad jo dovana yra būti pasiuntiniu pakylėtiesiems mokytojams, būti rašytoju ir atnešti visas šias naujas idėjas. Ir tai iš tiesų jam suteikė daug didesnį džiaugsmą, daug didesnį tikslo pajautimą, daug didesnį pasitenkinimą, nei būtų galėjęs gauti su savo išsilavinimu, nors tai taip pat galėjo būti kūrybiškas darbas.

Ir daugelis jūsų esate lygiai tokioje pačioje situacijoje. Jūs nedarysite to, ką daro šis pasiuntinys, ir daugelis jūsų atrasite būdą aktyviai veikti visuomenėje, dalyvauti darbo aplinkoje, idant galėtumėte užsidirbti komfortiškam pragyvenimui. Ir vis tiek galėsite atrasti būdų atnešti kažką naujo, kažką, kas jums leistų patenkinti savo kūrybiškumo polėkį. Ir tai galėsite daryti, kai galėsite žaisti su tuo, ką darote.

Daugeliui jūsų nuo pat ankstyvosios vaikystės buvo diegiama: „Tau reikia įgyti išsilavinimą, susirasti darbą, tau reikia sunkiai dirbti, nes tik taip prasimuši gyvenime.“ Tad esate linkę žiūrėti į savo darbinį gyvenimą kaip į naštą, į dalyką, kuriuo jums reikia kuo greičiau atsikratyti. O tuomet, kai išeinate iš darbo, galite šiek tiek pasimėgauti savo laisvalaikiu. Daugeliui iš jūsų taps įmanoma perjungti jungiklį savo sąmonėje, kuomet iš tiesų suvoksite, kad galite išreikšti savo dovaną, savo Dangiškojo plano dovanos aspektą, per savo darbą. Todėl galite pradėti žaisti su tam tikrais savo darbo elementais. Galite atrasti naują požiūrį į darbą.

Galbūt galite atrasti naują darbą, naują darbo vietą, tačiau atrandate būdą padaryti šį darbą žaismingu, užuot žiūrėję į jį kaip į naštą, kurią trokštate nusimesti. Ir štai tuomet pajusite, kad prieš jus pradės atsiverti durys. Pradėsite matyti tai, ko anksčiau nematėte. Staiga prieš jus atsivers galimybė ir jums atrodys visiškai natūralus sekantis žingsnis žengti per tas duris. Ir jūs tai padarysite, ir atsidursite kitokioje situacijoje, kurioje jausite didesnę laisvę išreikšti savo kūrybiškumą.

Susitaikykite su dvasiniu keliu

Mano mylimieji, dalykas, kurį noriu jums pasakyti, yra tai, kad dvasinis kelias susideda iš pakopų. Yra tam tikra pakopa, kurioje tiesiog negalite matyti, kas yra už šios pakopos, negalite matyti, kas yra sekančioje pakopoje. Tai panašu į jausmą, kuomet kylate liftu aukštame pastate ir esate uždaroje erdvėje, kuri neturi langų. Ir tuomet galite pakilti į tam tikrą aukštą, ir kai pasikeliate į šį aukštą, galite matyti tai, ko negalėjote matyti būdami pirmame aukšte. Galite matyti, kas slepiasi už medžių, galite matyti, kas slepiasi už kalvos, ir tuomet galite pakilti dar aukščiau, ir galite matyti, kas slepiasi už tų kitų pastatų, kurie yra žemesni už tą pastatą, kuriame esate jūs. Būtent taip yra ir dvasiniame kelyje.

Šiuo metu jūs esate tam tikroje pakopoje ir esate linkę rimtai žiūrėti į šią pakopą. Esate linkę jausti tam tikrus apribojimus. Tai yra suprantama, mano mylimieji, bet ar tai konstruktyvu? Jeigu galėtumėte atlikti poslinkį savo sąmonėje, galėtumėte pradėti sąmoningai nuspręsti nebežiūrėti į save ir į gyvenimą taip rimtai, galėtumėte pasistengti daugiau žaisti. O tiksliau, sąmoningai nuspręstumėte liautis dėti tiek daug pastangų, liautis taip sunkiai dirbti, liautis būti tokiais rimtais, liautis jaustis taip, lyg kažkas jus nuolat verstų bėgti į priekį. Vietoj to, atsitrauktumėtte žingsnį atgal ir imtumėte labiau koncentruotis į žaismingus savo situacijos aspektus.

Jeigu tai padarytumėte, jeigu pasistengtumėte liautis taip stipriai stengtis, tuomet pamatytumėte, kaip prieš jus kažkas labai laipsniškai pradėtų vertis. Pradėtumėte po truputį matyti platesnę perspektyvą ir galėtumėte matyti, nebūtinai tai, kur būsite po dešimties metų, bet pradėtumėte matyti atsiveriant duris, kurių nematėte anksčiau. Ir tuomet galėtumėte matyti, kad sekantis jūsų žingsnis yra eiti per šias duris.

Mano mylimieji, įsikūnijime niekada nebuvo nė vieno žmogaus, kuris būtų iki galo žinojęs savo Dangiškąjį planą ar kaip klostysis gyvenimas per jam likusius gyvenimo metus. Net ir Jėzus nežinojo to iš anksto. Mes visi turime pradėti nuo ten, kur esame, ir tuomet turime atsiverti, kad pamatytume sekantį žingsnį. O tuomet, kai tos durys atsidaro, žengiame per šias duris, nežinodami, kas už jų slepiasi, tačiau pasitikime, kad tai yra natūralus mūsų sekantis žingsnis. O tuomet, kai esame tame sekančiame lygmenyje, mes vėl dirbame, augindami savo perspektyvą, augindami savo viziją, ir tuomet pamatome sekančias duris.

Ir galite pasiekti tašką, kuomet susitaikote su faktu, kad toks tiesiog yra gyvenimas. Būtent tai mes vadiname Gyvenimo Upe, kurioje esate susitaikę su tuo, kuo esate, susitaikę su plaukimu šia upe, nes žinote, kad tinkamos durys atsivers tinkamu laiku. Kai esate su tuo susiderinę, kai esate pasirengę tekėti su gyvenimu, nusigausite į tinkamą vietą tinkamu laiku, netgi nusigaudami iki savo pakylėjimo taško šio gyvenimo pabaigoje.

Ir būtent tai mes vadiname buvimu Gyvenimo Upėje. Buvimas joje nereiškia, kad viską žinote. Tai nereiškia, kad turite garantuotus tam tikrus rezultatus, tačiau rezultatai jums nebėra tokie svarbūs kaip pats procesas, nes mėgaujatės procesu, užuot visą savo dėmesį sutelkę į rezultatą. Kalbėjau apie žmones, kurie visą savo gyvenimą dirba, visą laiką bėgdami tarsi asilas paskui priešais jo nosį kabančią morką, taip niekada jos ir nepagaudami, niekada nejausdami, kad jau turi kažko pakankamai, ar kad yra pakankamai geri. Ir mes jums norime ne to.

Kaip išeiti iš sunkių situacijų

Mes norime, kad jūs susitaikytumėte su tuo, kuo esate, būdami ten, kur esate kelyje, būdami ten, kur esate gyvenime. Mano mylimieji, šis pasiuntinys jau prieš daugelį metų suvokė, kad, norint pajudėti iš tam tikros situacijos, reikia pasiekti tašką, kuomet niekas toje situacijoje nebeiššauktų jumyse reakcijos. Ir todėl nebetrokštumėte pabėgti iš tos situacijos ir būtumėte ramybėje, būdami toje situacijoje. Kai pasiekiate tašką, kuomet esate ramybėje, būdami tam tikroje situacijoje, štai tuomet tampate laisvi judėti pirmyn, ir būtent tuomet išvysite prieš jus atsiveriančias duris.

Tol, kol su kažkuo kovojate, kol maištaujate prieš buvimą ten, kur esate, negalite judėti pirmyn. Kodėl negalite judėti pirmyn? Todėl, mano mylimieji, kad jūs patys save įstūmėte į šią situaciją, kadangi joje egzistuoja pamoka, kurios dar neišmokote. Jūsų psichikoje egzistuoja kažkas, ko dar nepamatėte. Ir kol kovosite su šia situacija, įtampa, kurią sukursite savo kovojimu, jums neleis atsitraukti, pažvelgti į savo reakciją ir tarti: „Kodėl aš šitaip reaguoju? Koks yra mechanizmas mano psichikoje? Koks yra įsitikinimas, kurį turiu ir kuris verčia mane šitaip reaguoti?“

Ir tiktai tuomet, kai šitaip atsitrauksite per žingsnį nuo situacijos, galėsite įveikti įtampą. Kai pamatysite, kokia jūsų turima tendencija kuria įtampą, galėsite ją išspręsti. Kai atsistosite ir pažvelgsite į tą situaciją, ir pavyzdys čia galėtų būti tai, kaip reaguojate į savo tėvus, tuomet galėsite pasiekti tašką, kuriame būsite išsprendę tą elementą savo psichikoje, kuris jus vertė šitaip reaguoti į savo tėvus. Ir tuomet galėsite pažvelgti į savo tėvus ir tarti: „Bet dabar, kai jau nebeturiu negatyvios reakcijos į savo tėvus, matau, kad jie iš tiesų yra labai malonūs žmonės ir galiu su jais gyventi.“ Ir tai yra ta akimirka, kai esate laisvi sakyti: „Tačiau ar tas faktas, kad galiu su jais gyventi, reiškia, kad noriu su jais gyventi?“

Ir tuomet staiga pamatysite prieš jus atsivėrusias duris ir pamatysite, kad galbūt jūsų Dangiškasis planas sako, kad turėtumėte eiti kažkur kitur, tačiau tai darote ne tam, kad pabėgtumėte nuo savo tėvų. Jūs nuo nieko nebėgate. Jūs pereinate prie kažko aukštesnio. Pereinate į naują situaciją. Gal jums netgi nėra būtina nutraukti ryšius su savo tėvais, su savo šeima ar visuomene. Galbūt jums tiesiog yra būtina pakeisti savo perspektyvą.

Galiu jums pažadėti, kad daugeliu atveju, kai pakeisite savo perspektyvą, jūsų santykiai su kitais žmonėmis taip pat pasikeis, net jeigu tie žmonės sąmoningai nedirba su savo psichologija. Jūs su jais pradėsite kitaip elgtis, ir, daugeliu atveju, tai juos paskatins ir su jumis kitaip elgtis. Jeigu jie nesugebės arba nenorės to daryti, tuomet galėsite būti ramybėje ir galėsite judėti toliau, galbūt netgi suvokdami, kad vis tiek išsaugosite ryšį su savo tėvais tam tikrame lygmenyje. Šis ryšys bus padiktuotas jų sąlygų, ir jis bus toks koks bus, tačiau jis jūsų neribos, kadangi jūs eisite savo keliu gyvenime, tuo keliu, kuriuo trokštate eiti, ir jūs būsite su tuo susitaikę.

Atraskite kelią į Aukso Amžių žaisdami

Mano mylimieji, dalykas, kurį noriu jums parodyti, yra šis: jeigu norite įvykdyti savo Dangiškąjį planą ir padėti atnešti Aukso Amžių, turite žiūrėti į tai kaip į žaismingą veiksmą. Kad galėtumėte tai pasiekti, jums reikia pažvelgti į save ir pamąstyti: „Kokie yra elementai mano gyvenime ir mano paties psichikoje, kurie neleidžia man žaisti, kurie netgi gali skatinti mane manyti, kad žaisti yra blogai?“

Yra ironiška, mano mylimieji, kad jūsų tėvai yra tie, kurie jums duoda gyvybę, ir jie rūpinasi jumis vaikystėje. Todėl idealiu atveju jūsų tėvai turėtų būti tie, kurie suteiktų jums saugią aplinką, kurioje galėtumėte leisti sau būti vaikais ir leistumėte sau žaisti. Tačiau ironiška, kad daugeliu atveju, būtent jūsų tėvai labiausiai riboja vaikus, kadangi tėvai sunaikina vaikų gebėjimą žaisti ir žiūrėti į gyvenimą iš žaismingos perspektyvos. Būtent tėvai yra tie, kurie uždeda ant vaikų naštą, dėl kurios vaikams tampa sunku žaismingai žiūrėti į gyvenimą.

Jūs, kurie esate dvasiniai mokiniai, galite sąmoningai įveikti šią tendenciją, kurią jums primetė jūsų tėvai arba jūsų kultūra. Galite pasiekti tašką, kuriame galėtumėte žiūrėti į savo tėvus, galėtumėte žiūrėti į savo kultūrą, bet ji jūsų neberibotų. Jūs nebebūtumėte įstumiami į reakcinę tendenciją. Jūs vis tiek sugebėtumėte žaisti.

Jeigu sugebėsite tai padaryti, mano mylimieji, galėsite daug kuo prisidėti, keisdami savo kultūrą, pakylėdami ją aukštyn į Aukso Amžiaus lygmenį. Kaip sakiau, ta kultūra, kuri daugelį šalių atnešė prie jų dabartinio lygmens, negali jų atnešti į Aukso Amžių. Jūs taip pat, žinoma, labai palengvinsite ir savo gyvenimą, jis jums pradės teikti didesnį džiaugsmą, ir būtent to mes visiems jums ir linkime, tai yra, kad galėtumėte mėgautis buvimu įsikūnijime šioje Žemėje.

Žinome, kad šioje Žemėje yra daug problemų ir iššūkių, tačiau, mano mylimieji, kai esate Aukso Amžiaus mąstysenoje, šie iššūkiai nesutrukdys jums būti taikoje su buvimu įsikūnijime, nesutrukdys jums būti taikoje su tuo, kuo esate, būti taikoje su savo Dangiškojo plano vykdymu. Kai esate taikoje, galite būti žaismingi. Kaip galite būti žaismingi nebūdami taikoje, mano mylimieji?

Būtent to mes jums trokštame. Mano mylimieji, pamąstykite apie Jėzaus žodžius: „Jeigu netapsite kaip maži vaikai, neįeisite į karalystę.“ Kodėl taip yra, mano mylimieji? Todėl, kad būtent vaiko protas padaro jus atvirus gauti dovaną. Kad Sen Žermeno Aukso Amžius galėtų būti įkūnytas fizinėje plotmėje, tam reikalingas procesas yra toks:

  • Aš esu pakylėtasis mokytojas.

  • Aš iš savo perspektyvos matau Aukso Amžiaus viziją.

  • Negaliu šios vizijos per prievartą nuleisti į fizinį įsikūnijimą.

  • Į fizinį įsikūnijimą ji gali būti atnešta tik tuomet, kai tie iš jūsų, kurie esate įsikūnijime, priimsite tai kaip dovaną, priimsite jos elementus kaip dovaną.

  • Dovanos negalite priimti, jeigu nesate atviri ją gauti.

  • Jeigu manote, kad dėl to reikia kovoti, sunkiai dirbti ir dėti daug pastangų, kaip tuomet galėsite gauti dovaną, mano mylimieji?

Aukso Amžius yra dovana iš manęs žmonijai, o dovanos turi būti priimamos, ir tik tuomet jos galės padaryti poveikį materialioje karalijoje. Tiktai jūs, kurie esate dvasingi žmonės, galite ją priimti, tačiau priimti ją galite tik tuomet, kai pasiekiate vaiko protą, kuris jums leidžia žaisti su gyvenimu, žaisti su keliu. Kai imsite suvokti, kad nesu griežtas mokytojas, reikalaujantis iš jūsų to ar ano, bet kad esu mylintis mokytojas, puikiai sugebantis jums dovanoti dovaną, tuomet galėsite gauti tai, ką siūlau šiai planetai.

Palieku jus su visomis šiomis mintimis. Tikiuosi, kad apie jas pamąstysite ir pasinaudosite jomis, kad atsitrauktumėte žingsnelį atgal ir pažvelgtumėte į elementus savo gyvenime, kurie iš jūsų atėmė jūsų nekaltumą ir kurie neleidžia jums žaisti su gyvenimu iš tos nuostabios proto būsenos, kurią mes pavadinome vaiko protu, bet kuri iš tiesų yra daugiau nei tai, ką bet kuris vaikas išreiškia Žemėje. Tai iš tiesų yra vidinė būsena, vidinis jausmas, vidinis nekaltumas, kuriame žinote, kad esate vienovėje su pakylėtaisiais mokytojais viršuje ir su visa gyvybe apačioje. Todėl esate aštuoniukės tėkmėje tarp dvasios ir materijos, kuri iš tiesų yra Gyvenimo Upė.

AŠ ESU šioje Upėje, ir per ateinančius 2000 metų netgi būtų galima sakyti, kad AŠ ESU Gyvenimo Upė Žemės planetai. Jūs taip pat galite būti šioje Upėje, net ir tebebūdami fiziniame įsikūnijime. Klausimas, kurį jums užduodu, yra toks: „Ar ir toliau kovosite prieš upės srovę, ar priešingai, sąmoningai nuspręsite tekėti su Gyvenimo Upe, kuri AŠ ESU?“

Versta iš www.ascendedmasterlight.com