Išlieka mielaširdingiausi, o ne stipriausi

TEMOS: Korupcija ateina iš puolusių būtybių – Kaip išnaikinti korupciją – Verslo konglomeratai Korėjoje – Verslo reforma Korėjoje – Platesnė perspektyva į korupciją – Visuomenę valdančių puolusių būtybių hierarchija – Puolusios būtybės Korėjoje – Naujas verslo tipas – Evoliucijos teorijos trūkumai – Komunizmas ir kapitalizmas nėra natūralūs ar neišvengiami dalykai – Nuo stipriausių išlikimo iki mielaširdingiausių klestėjimo

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2016 liepos 3 d., konferencija Seule, Korėjoje, per Kim Michaels


AŠ ESU Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija ir noriu jums duoti šiek tiek mokymų apie korupcijos reiškinį. Egzistuoja organizacijos, kurias pakylėtieji mokytojai įkvėpė stebėti korupcijos lygį pasaulyje. Kai kurios iš jų yra sukūrusios korupcijos indeksus, kuriuose, naudodamosis įvairiais kriterijais, jos išrikiuoja pasaulio šalis pagal egzistuojantį korupcijos lygį. Ir, žinoma, visada galima diskutuoti apie naudojamus kriterijus ir taip pat galima matyti, kad, naudojantis kitokiais kriterijais, šalių išsidėstymas pasikeistų. Ir vis dėlto, jeigu pažvelgtumėte į kai kuriuos iš šių indeksų, pamatytumėte, kad Pietų Korėja yra šalis pietryčių Azijoje, kuri turi žemiausią korupcijos lygį, kai tuo tarpu Šiaurės Korėja yra šalis, kuri turi aukščiausią korupcijos lygį.

Ir, žinoma, yra akivaizdu, ar bent turėtų būti akivaizdu, kad Aukso Amžiuje, korupcijos fenomenas negali egzistuoti. Netgi negalima sakyti, kad jis būtų netoleruotinas, nes jis tiesiog negalės egzistuoti, kai būsime pasistūmėję toliau į Aukso Amžių. Todėl yra būtina, kad jūs, kurie esate dvasingi žmonės, žinotumėte apie šį fenomeną ir išsakytumėte prašymus savo konkrečiai visuomenei, bei, žinoma, taip pat ir kitoms visuomenėms, kurios mėgina tai pakeisti. Todėl jūs, kurie esate dvasingi žmonės Pietų Korėjoje, negalite leistis užliūliuojami reliatyviai žemo korupcijos lygio Pietuose, nes, žinoma, žinote, kad jums reikia išsakyti prašymus Šiaurės transformacijai, o tai reiškia tenai egzistuojančios korupcijos atskleidimą bei įveikimą.

Korupcija ateina iš puolusių būtybių

O tirti šį reiškinį galėtume pradėti, užduodami kelis paprastus klausimus. Komunizmas arba marksizmas visada teigė, kad jų tikslas yra sukurti visuomenę, kuri būtų paremta tarnavimu paprastų žmonių, darbininkų interesams. Tai kaip tuomet gali būti, kad Šiaurės Korėja, Venesuela ir Kuba – tos kelios šalys, kurios vis dar tebesilaiko įsikibusios komunistinės ideologijos – turi aukščiausią korupcijos lygį tarp pasaulio šalių? Kaip gali būti, kad Rusijoje vis dar tebeegzistuoja labai aukštas korupcijos lygis, kai ji tebėra taip stipriai veikiama savo sovietinės praeities?

Argi tai nėra akivaizdus prieštaravimas, kad šalys, kurios teigia turinčios politinę sistemą, besirūpinančią paprastų žmonių interesais, turi tokį aukštą korupcijos lygį? Tai yra, arba turėtų būti, plačiai žinomas faktas, kad korupcija net labai kenkia paprastų žmonių interesams. Paprasti žmonės neužima pozicijos visuomenėje, kuri leistų jiems imti kyšius. Ir jie, žinoma, nepriklauso lyderiams, kurie sudaro elitą, egzistuojantį net ir komunistinėse šalyse, ir kurie sugeba sukurti korupciją aukščiausiame lygmenyje, kuomet tai nebėra kyšių klausimas, bet yra visiškai kitas korupcijos lygmuo, daug subtilesnis lygmuo.

Tad matote, vėlgi, paaiškinimas yra visai paprastas. Kaip jau minėjome, komunistinė sistema tiesiog leidžia nevaržomai susiformuoti valdžios elitui, kuriam vadovauja puolusios būtybės. Mes taip pat sakėme, kad nevaržomas kapitalizmas šalyje leidžia viešpatauti nedideliam elitui, kurį, žinoma, taip pat sudaro puolusios būtybės, siekiančios užvaldyti visuomenę. Ir kokia yra korupcijos esmė? Tai yra savanaudiškas interesas, siauras, baime grįstas savanaudiškas interesas.

Žmonės, kurie užima visuomenės jiems patikėtą postą, nevykdo šio posto pareigų, tai yra, nesiekia ginti žmonių interesų ir valstybės interesų. Vietoj to, jie siekia siaurų savanaudiškų interesų ir tuomet naudojasi savo postu, priimdami įvairias korupcijos formas, nuo piniginių kyšių iki įvairiausių paslaugų. Kas yra tie žmonės, kurie yra pasirengę mokėti šiuos kyšius ir daryti šias paslaugas? Tai taip pat yra žmonės, kurie ieško savanaudiškų interesų, nes, sumokėdami kyšį, galite padaryti kažką, ko kitu atveju negalėtumėte padaryti. Todėl šitaip galite aplenkti tuos, kurie negali arba nenori mokėti kyšio. Vėlgi, matote savanaudišką interesą. Ir aukščiausiuose lygmenyse matote nedidelę kliką, nedidelį elitą, kuriam priklausantys žmonės keičiasi paslaugomis daug subtilesniu būdu. Jie padeda vieni kitiems išsaugoti tam tikras pozicijas visuomenėje arba padeda įgyti tam tikrą asmeninį pranašumą.

Tad, žinoma, matote, kad korupcijos fenomenas, iš esmės yra sukurtas puolusių būtybių. Tuo nenoriu pasakyti, kad visi, kurie užsiima korupcija, gaudami kyšius ar patys juos mokėdami, yra puolusios būtybės. Tiesiog sakau, kad visi, kurie yra įsitraukę į bet kokias korupcijos formas, buvo įvilioti ir įtraukti į puolusią sąmonę, ir todėl jie yra sistemos dalis. Jie susiviliojo mąstymu, jog tam, kad galėtų apginti į save sukoncentruotus interesus, jiems reikia užsiiminėti šia korupcija. Nėra jokių kitų būdų padaryti tai, ką jie mano privalantys padaryti.

Kaip išnaikinti korupciją

Ir tuomet galite užduoti sau klausimą, kaip kai kurios šalys pasaulyje pasiekė labai žemą korupcijos lygį? Tai ar tuomet nėra taip, kad žmonės tose šalyse buvo pasirengę pažvelgti už savo siaurų savanaudiškų interesų ribų ir ieškoti to, kas geriausia Visumai? Jie sukūrė požiūrį, kultūrą, kurioje žmonės neturi noro užsiiminėti korupcija, ir kurioje valdžia taiko griežtas priemones korupcijai naikinti, kurioje spauda siekia ją atskleisti, ir kurioje patys žmonės siekia ją atskleisti, kad ir kur su ja besusidurtų.

Ir matote iš šių šalių, kad, žinoma, jos neturi jokios magijos, leidusios joms išnaikinti korupciją, ir tai nėra dalykas, kurio kitos šalys negalėtų atkartoti. Jos tiesiog ėmėsi priemonių, kadangi jose vis stiprėjo sąmonė, jog, peržengdami siaurų, baime grįstų savanaudiškų interesų ribas, galite pasiekti platesnį, aukštesnį interesą, kuomet tai iš tiesų yra naudingiausia visiems žmonėms sukurti visuomenę, kurioje būtų kuo mažiau korupcijos.

O tai reiškia, kad sukuriate visuomenę, kurioje valdžios elitas nėra toks stiprus. Todėl, nors šalyse su žemu korupcijos lygiu vis dar gali egzistuoti tam tikras valdžios elitas, šis valdžios elitas nepritrauks tiek daug puolusių būtybių arba nepritrauks pačių nuožmiausių puolusių būtybių. Matote, šios šalys tiesiog negali pasiūlyti puolusioms būtybėms tai, ko jos nori.

Kai žvelgiate į konkrečią šalį ir mąstote apie tai, kaip galėtumėte išnaikinti korupciją, jums reikia pažvelgti į tai, kokios institucijos ir struktūros visuomenėje leidžia puolusioms būtybėms daryti tai, ką jos daro visada, tai yra, mėgina paversti save elitu, galinčiu naudotis valdžia be jokios atsakomybės, be jokio asmeninio atsakingumo. Jos nori įgyti asmeninę naudą bet kokiomis įmanomomis priemonėmis, tuo pat metu stengdamosis išvengti atsakomybės už savo naudojamas priemones ir kančias, kurias sukelia plačiajai visuomenei.

Verslo konglomeratai Korėjoje

Kai žvelgiate su šia perspektyva į Pietų Korėją, matote, kad vienas iš didžiausių korupcijos šaltinių yra šių verslo konglomeratų [taip pat dar vadinamų čebolais] sukūrimas, kurie buvo sukurti po karo. Galite pažvelgti į tai iš istorijos perspektyvos ir pamatysite, kad, nors tai buvo viena iš galimų priemonių paskatinti ekonomikos augimą ir įveikti karo sukeltus padarinius, tai taip pat daug kainavo Korėjos visuomenei ir Korėjos žmonėms. Vyriausybė iš esmės suteikė tam tikroms šeimoms pozicijas, kuriose jos galėjo siekti savo siaurų savanaudiškų interesų, nenešdamos jokios atsakomybės prieš vyriausybę, žiniasklaidą ar žmones – ir nenešdamos jokios finansinės atsakomybės, kadangi vyriausybė joms suteikė paskolas, kurių joms nebūtų reikėję išmokėti, jeigu jų verslas būtų žlugęs.

Tad čia buvo sukurtas kapitalistų svajonių ir puolusių būtybių svajonių išsipildymas, kuomet nedidelė grupė žmonių šiose privilegijuotose šeimose galėjo naudotis labai didele įtaka Korėjos visuomenei, nenešdami jokios atsakomybės prieš šią visuomenę ir nesirūpindami, kokį poveikį tai daro žmonėms. Jūs, žinoma, galite pažvelgti į istoriją ir pamatysite, kad šie verslo konglomeratai sukūrė didelį ekonomikos augimą Pietų Korėjoje. Galite sakyti, kad buvo laikas, kai visuomenei tai buvo naudinga. Ir aš neginčysiu šio požiūrio, nors pasakysiu, kad ekonominį augimą buvo galima pasiekti ir kitais būdais, kaip tą pademonstravo kitos pasaulio šalys.

Ir vis dėlto, tai buvo būdas, kurį pasirinko tuometiniai lyderiai, ir reikia pripažinti, kad prieš juos buvo iškilusi labai sudėtinga situacija. Jie pasirinko tai, ką pasirinko, remdamiesi savo kultūra ir istorija, ir tiesiog viskas buvo taip, kaip buvo. Nėra jokios prasmės apgailestauti, ką nors kaltinti ar sakyti, kad tai buvo neteisinga, dėl to ar ano. Visgi yra būtinybė pažvelgti į šią struktūrą ir pažvelgti, kokias pasekmes tai turėjo visuomenei. Egzistuoja būtinybė labai aiškiai pripažinti, kad šie verslo konglomeratai tiesiog negali atnešti Pietų Korėjos į Aukso Amžių.

Verslo reforma Korėjoje

Todėl egzistuoja drastiškų ekonomikos reformų Pietų Korėjoje būtinybė. Egzistuoja būtinybė vyriausybei imtis priemonių ir sukurti kitokią verslo struktūrą, kuri išskaidytų įtaką, idant ji nebūtų sukoncentruota tam tikrose šeimose, bet būtų paskleista daug plačiau. Ir tuomet galėsite sukurti naują šiuolaikinio verslo tipą, kuris turės profesionalesnę vadovybę, bet taip pat daug skaidresnę vadovybę. Žmonės bus laikomi asmeniškai atsakingais už savo sprendimus, veiksmus ir pasekmes, kuriuos jų sprendimai atneš visuomenei, darbuotojams ir visiems žmonėms.

Žinoma, vyriausybė jau mėgino reformuoti šią struktūrą, tačiau nelabai sėkmingai. Ir kaip nutinka bet kurioje visuomenėje, kurioje susikuria elitas, užimantis privilegijuotą poziciją, šis elitas tampa panašus į aštuonkojį, turintį daugybę čiuptuvų, kuriais jis yra įsisiurbęs į visas visuomenės sritis. Jis mėgina naudotis savo įtaka per šiuos čiuptuvus, per šiuos ryšius, ir pagrindinis šios įtakos tikslas yra išlaikyti paties aštuonkojo privilegijuotą poziciją, idant jis neprarastų savo privilegijų.

Todėl jums reikia išsakyti prašymus, kuriais palaikytumėte tuos žmones vyriausybėje, žiniasklaidoje ir kitose visuomenės institucijose, kurie gali atnešti šias reformas, kurie turi charakterio tvirtumą ir valią jas įvykdyti, nepaisydami pasipriešinimo. Mums taip pat reikia, kad išsakytumėte prašymus, kad žmonės imtų suvokti, kaip yra organizuojami šie verslo konglomeratai ir kokią įtaką jie daro visuomenei. Ir tuomet jums reikia išsakyti prašymus, kad žmonės išeitų į priekį ir palaikytų pastangas reformuoti visą šią struktūrą.

Ir jums taip pat, žinoma, reikia išsakyti prašymus dėl Šiaurės Korėjos, kad joje būtų imta reformuoti tai, ką jie sukūrė, kas taip pat yra reiškinys, kuris suteikia tam tikras privilegijas labai nedidelei grupei žmonių. Tai yra žmonės, kurie yra laikomi patikimais savame partijos rate, ar jie priklausytų tam tikroms šeimoms, ar joms nepriklausytų; tačiau tai yra žmonės, kurie parodė absoliutų lojalumą sistemai ir kurie siekia išsaugoti savo valdžios pozicijas.

Platesnė perspektyva į korupciją

Norėčiau pakylėti jus į aukštesnį supratimą, idant galėtumėte išeiti už šios konkrečios situacijos Pietų ir Šiaurės Korėjose, ar net ir kitose Azijos šalyse, ribų. Ir aš iš tiesų norėčiau pasiimti jus su savimi ir nukeliauti atgal į praeitį, ir norėčiau, kad suvoktumėte, jog dabartinė situacija, su kuria susiduriate Pietų ir Šiaurės Korėjoje, iš tiesų nėra unikali istorijoje. Išorinės charakteristikos gali būti unikalios, ta prasme, kad Šiaurės Korėjoje turite komunistinę sistemą, o Pietų Korėjoje turite verslo konglomeratus, tačiau, jeigu pažvelgsite už konkrečios specifinės situacijos ribų, išvysite tendenciją, kurią buvo galima matyti daugelyje ankstesnių amžių, ne tik Korėjoje, bet ir daugelyje kitų rytų ir pietryčių Azijos šalių. Pamatysite, kad daugelis šių praeityje egzistavusių visuomenių, apie kurias kalbėjo Jėzus, turėjo pasiekusios labai aukštą organizuotumo lygį, tačiau taip pat turėjo ir labai didelę korupciją. Jos taip pat buvo labai hierarchinės visuomenės, teikusios ypatingas privilegijas nedideliam elitui, kuris egzistavo visuomenės viršūnėje.

Ir dabar, mano mylimieji, kaip sakė Jėzus, visų žmonių sielose glūdi tam tikras žinojimas, kad gyvenimas turėtų atitikti tam tikrą standartą, ir kad tam tikri reiškiniai neturėtų vykti. Žinoma, vienas iš šio visuose žmonėse glūdinčio žinojimo sąmoningai nesuvokiamų aspektų yra tai, kad gyvenimo esmė yra laisva valia. Augimo esmė yra daryti pasirinkimus, tačiau, kad galėtumėte daryti šiuos pasirinkimus, turite turėti iš ko rinktis. Jeigu gyvenate visuomenėje, kurioje gimstate į tam tikrą rolę gyvenime ir jeigu jūsų tėvai buvo valstiečiai, neturite jokios kitos galimybės kaip tik tapti valstiečiu, ir tuomet ši siela žinos, kad visuomenė nesuteikė jai tinkamų galimybių naudotis savo laisva valia. Paprasčiausiai nėra laisvės, nėra pasirinkimo galimybių, kad siela galėtų pasirinkti kelią gyvenime, kuris atvestų prie maksimalaus augimo tame gyvenime. Vietoj to, siela teturi galimybę mechaniškai vykdyti visuomenės jai apibrėžtą rolę, ir tai neduoda maksimalaus augimo. Siela žino, kad tai nėra teisinga.

Ir tokiose visuomenėse matote labai keistą fenomeną. Tie, kurie yra žemesniuose visuomenės lygmenyse, patiki, jog nėra nieko, ką jie galėtų padaryti tos visuomenės struktūros ribose. Jiems reikia priimti savo rolę, ir nors jie nėra patenkinti šia savo role, jie nemato, kaip galėtų tam pasipriešinti. Toliau matote tam tikrą vidurinę žmonių klasę, kurie jaučia turintys tam tikras galimybes rinktis. Jie turi tam tikras galimybes pagerinti jiems tekusią dalią gyvenime. Jie negali to padaryti dirbdami oficialios sistemos viduje, nors ir turi tam tikrą statusą gyvenime. Net jeigu jie vykdytų jiems tekusią rolę geriausiai kaip tik sugeba, vis tiek neturėtų galimybės pakilti į kitą rolę. Jie tegali gyventi savo gyvenimą, kurį apibrėžia jiems tekusi rolė, laikydamiesi oficialių taisyklių.

Ir jie tuomet mato, kad gali pakeisti jiems tekusią dalią gyvenime tam tikrose ribose. Jie gali gauti daugiau pinigų, negu jiems moka valstybė toje visuomenėje, idant jie patys ir jų šeima galėtų gyventi komfortiškesnį gyvenimą. Jie gali padaryti tam tikras paslaugas tam tikriems žmonėms, kurie tuomet gali padaryti kitas paslaugas jiems patiems ar jų šeimai. Ir egzistuoja šis keistas reiškinys, kuomet žmonių natūralus troškimas pagerinti savo gyvenimą šiose hierarchinėse visuomenėse gali būti išreiškiamas tik per korupciją. Ir tuomet tai paskatina vidurinę žmonių klasę manyti, kad ji gal nėra jau tokia bloga, ir todėl jie taip pat neturi noro reformuoti sistemą.

Kai pakylate į aukščiausius visuomenės lygmenis – į elitą, kurį aprobavo pati sistema (kad ir kokia tai bebūtų sistema) – matote, kad kai kurie iš jų taip pat susigundė naudotis korupcija savo gyvenimui gerinti. O kiti tarp jų, žinoma, yra puolusios būtybės. Dalykas, kurį jums reikia suprasti, yra tai, kad kiekvieną kartą, kai turite labai struktūrizuotą visuomenę, hierarchinę visuomenę, kurios piramidės viršūnėje egzistuoja nedidelis elitas, tuomet visi aukščiausi postai bus užimti puolusių būtybių. Galėtume sakyti, kad aukščiausius dešimt procentų visuomenę valdančiame elite sudarys puolusios būtybės. Ir to, žinoma, nereikėtų maišyti su tuo, kai kalbame apie aukščiausius dešimt procentų dvasingiausių žmonių, kurie turi pasiekę aukščiausią dvasinio išsivystymo lygį. Aš čia kalbu apie tuos, kurie yra visuomenės valdžios piramidės viršūnėje.

Visuomenę valdančių puolusių būtybių hierarchija

Ir matėte daugybę visuomenių istorijos eigoje, kuriose praktiškai visi žmonės, esantys aukščiausiuose dešimtyje procentų valdančiojo elito buvo puolusios būtybės. Ir dalykas, kurį noriu, kad suprastumėte, yra tai, kad šiame valdančiajame elite vyksta labai savotiškas reiškinys. Puolusios būtybės yra būtybės, kurios yra įstrigusios siauruose, baime grįstuose, savanaudiškuose interesuose. Ir yra tam tikrų puolusių būtybių, kurios, būtų galima sakyti, neturi asmeninių interesų, nes jos kovoja arba dirba dėl kažkokio tikslo. Šis tikslas, žinoma, nėra Dievo tikslas, tai nėra tikslas pakylėti aukštyn visą gyvybę. Tai, pavyzdžiui, yra tikslas įrodyti, kad Dievas klydo, kurio jos siekia, sėdamos destrukciją ir versdamos žmones naikinti savo kūrybiškumą ir nesinaudoti savo Kristiškumu.

Taip pat yra puolusių būtybių, kurios turi tam tikrą troškimą įgyti valdžią, didelę valdžią kitiems. Ir tuomet yra dar kitų puolusių būtybių, kurios trokšta didelių turtų, didelių privilegijų ir labai komfortiško, juslinio, malonumais paremto gyvenimo. Tad galima išskirti tris pagrindines puolusių būtybių grupes: tos, kurios dirba dėl destruktyvių tikslų, tos, kurios nori valdžios, ir tos, kurios nori malonumų.

Kai turite šalį, kurioje visos trys šių puolusių būtybių kategorijos egzistuoja valdančiajame elite, tuomet matote keistą fenomeną, kuomet jos sudaro tylų, nerašytą tarpusavio sandorį. Jos priima hierarchinę struktūrą. Jeigu atsiranda puolusi būtybė, kuri dirba dėl destruktyvių tikslų, tuomet ši būtybė visuomet bus užėmusi aukščiausią postą. Paprastai būna tik viena tokia būtybė įsikūnijime tam tikroje visuomenėje, nes joms yra labai sunku egzistuoti kartu su kita tokia pačia būtybe toje pačioje visuomenėje. Bet kuriuo metu įsikūnijime yra keletas tokių būtybių, nes daugelis jų egzistuoja identiteto karalijoje ar netgi kai kuriose kitose žemesnėse astralinės plotmės karalijose. Keletas jų taip pat egzistuoja mentalinėje karalijoje.

Kai viena iš šių būtybių yra įsikūnijime tam tikroje visuomenėje, ji visada užims aukščiausią postą, nes yra absoliučiai įsitikinusi savo teise valdyti ir nepaprastai agresyviai bei nuožmiai siekia sunaikinti visus, kas pastoja jai kelią į jos tikslą. Ir labai retai tie, kurie stovi žemiau šios puolusios būtybės visuomenėje, iš tiesų tiki jos išsikeltu tikslu, tačiau jie tai priima, kadangi mato, jog gali tuo pasinaudoti tam, kad gautų tai, ko nori. Tai reiškia, kad turite tam tikras kitas puolusias būtybes, kurios nori turėti valdžią, ir jos suvokia, kad šią valdžią gali gauti, paklusdamos aukščiausiai stovinčiai puolusiais būtybei, kuri dirba dėl kažkokio tikslo, ir tuomet ši puolusi būtybė, kuri visada yra vyras, suteiks jiems galią valdyti kitus, suteiks jiems tą valdžią, kurios jie trokšta.

Ir tuomet yra puolusios būtybės, kurios nori malonumų arba pinigų, ir jos mato, kad gali pritapti prie dviejų aukščiau už juos stovinčių būtybių klasių, ir tuomet gali gauti sau privilegijuotas pozicijas, kurios jiems leidžia gauti visus reikalingus pinigus savo norimiems malonumams nusipirkti. Tad matote šį tylų, nerašytinį puolusių būtybių rango susiformavimą. Tai galite matyti ne vienoje šiuolaikinėje visuomenėje.

Vienas iš geriausių pavyzdžių yra Vokietija XX-ojo amžiaus 4-ajame dešimtmetyje, kurioje Hitleris, žinoma, buvo aukščiausiai stovinti puolusi būtybė, ir jis dirbo dėl destruktyvių tikslų. Tuomet žemiau jo stovėjo grupė žmonių, kurie turėjo aukštus postus nacių partijoje arba karinėje pajėgose, ir jie norėjo valdžios. Tarp jų mažai buvo tokių, kurie būtų iš tiesų tikėję Hitlerio tikslais, tačiau jie matė, kad, jeigu jį palaikys – o jam ši parama buvo reikalinga – jis jiems suteiks valdžią tam tikroje srityje. Ir nors turėjote keletą puolusių būtybių, kurios šiaip jau būtų konkuravusios dėl absoliučios valdžios, jie sugebėjo sudaryti sąjungą po Hitlerio vėliava, tuo būdu sustabdydami savo tarpusavio konkurenciją, atidėdami ją į šalį, kol jis buvo virš jų ir neleido jiems rietis. O žemiau šių puolusių būtybių buvo klasė būtybių, kurios užėmė postus industrijoje, versle ir bankininkystėje, ir jie buvo tie, kurie norėjo pinigų, kad galėtų nusipirkti malonumus ir privilegijas sau ir savo šeimoms.

Puolusios būtybės Korėjoje

Ir jūs, žinoma, matote panašias tendencijas ir kitose visuomenėse, tačiau dažniausiai pasitaikanti tendencija daugumoje visuomenių yra tokia, kad joje nėra puolusios būtybės, kuri priklausytų klasei, dirbančiai dėl destruktyvių tikslų kaip Hitleris. Ir galite atrasti tiktai vieną arba keletą puolusių būtybių, kurios nori valdžios tik vien dėl pačios valdžios. Kai kuriais atvejais galite matyti, kad keletas šių būtybių taip pat gali susikurti skirtingus rangus tarpusavyje, kuomet viena iš jų yra viršūnėje, o kitos pasitenkina žemesne vieta. Ir taip pat daugeliu atveju galite matyti, kad puolusios būtybės, kurios nori valdžios, sudaro skirtingas grupuotes, tai, pavyzdžiui, gali būti žmonės, kurie vadovauja skirtingoms korporacijoms, skirtingoms įmonėms, ir tarp jų egzistuoja šiokia tokia konkurencija.

Ir tuomet, žinoma, visais atvejais matote puolusių būtybių grupę, kurių didžiausias troškimas yra pinigai ir privilegijos, bei malonumai, kuriuos jie gali nusipirkti už pinigus. Jie yra pasirengę padaryti viską, ką tik tie, kurie yra stovi rangu aukščiau už juos, jiems lieps, jei tik iš to jie gaus pinigų. Ir taip pat galite matyti, kad kai kuriais atvejais, puolusios būtybės, kurios nori valdžios, gali atrasti būdą priimti tam tikrą tarpusavio rangą, net ir tuomet, kai varžosi dėl valdžios.

Ir čia, Pietų Korėjoje, galite matyti, kaip kai kurios labai galingos šeimos, stovinčios už verslo konglomeratų, buvo puolusios būtybės ir vis dar tebėra puolusios būtybės įsikūnijime. Ir jos atrado būdą, kad, nors ir konkuruoja tarpusavyje, gamindamos tuos pačius produktus, jos nesiekia tiesiogiai viena kitos sunaikinti. Jos pripažino, kad visos turi atsikąsti tam tikrą pyrago dalį, nes suvokė, kad, užuot siekusios viena kita sunaikinti, idant vienas konglomeratas viską užvaldytų ir eliminuotų arba perimtų kitas įmones, tuo būdu įgydamas aukščiausią poziciją, joms visoms yra daug svarbiau išsaugoti dabartinę struktūrą, kuri leidžia joms išnaudoti visuomenę ir žmones. Šiuo būdu jos gali įgyti daug didesnę valdžią ir turtus, nei galėtų pasiekti tuomet, jeigu imtų kariauti tarpusavyje, kuomet išliktų tik viena iš jų, o visos kitos būtų sunaikintos.

Sakau jums tai, kad galėtumėte išsakyti Kristaus teismo prašymus puolusioms būtybėms, kurios yra įsikūnijusios Pietų Korėjos visuomenėje ir kurios vadovauja šiems verslo konglomeratams. Ir jūs, žinoma, taip pat galite išsakyti Kristaus prašymus puolusioms būtybėms Šiaurės Korėjoje, kurios vadovauja tai šaliai. Ir ten žinoma, taip pat turite struktūrą, kurią sudaro tam tikri valdžios norintys žmonės, tačiau Šiaurės Korėjos visuomenė savo viršūnėje neturi puolusios būtybės, kuri priklausytų mano minėtai klasei, siekiančiai destruktyvių tikslų. Ji turi būtybę, kuri priklauso valdžios trokštančiai klasei, nes jis paprasčiausiai netgi neturi vizijos dirbti dėl kokio nors konkretaus tikslo, nes jam jokie tikslai neturi prasmės, net ir komunizmas ar marksizmas. Ir galite išsakyti teismo prašymus ne tik Šiaurės Korėjos visuomenės viršūnėje esantiems žmonėms, bet ir už jų esantiems demonams, o taip pat, žinoma, galite išsakyti prašymus surakinti ir Pietų Korėjoje veikiančius demonus.

Kai turite šį suvokimą ir kai naudositės juo tam, kad išsakytumėte tikslius prašymus, pamatysite pradedančius vykti pokyčius. Staiga Pietų Korėjos vyriausybė pradės sėkmingiau reformuoti didelius verslo konglomeratus ir pradės kurti daug įvairiapusiškesnę ekonomiką. Ir taip pat matysite, kad pamažu pokyčiai pradės vykti ir Šiaurės Korėjoje, kuomet tarp tų, kurie turi valdžią, pradės rastis didesnė konkurencija nei matėte iki šiol. Tai iš tiesų yra vienas iš faktorių, galinčių sukurti pokyčius Šiaurės Korėjoje, per sistemos destabilizavimą, kuomet niekas nebegalėtų jos sukontroliuoti. Kai centralizuota kontrolė pradės slysti iš rankų, ir vienas viršūnėje esantis žmogus bei keletas po juo esančių žmonių, kuriais jis pasitiki, nebesugebės išsaugoti valdžios, tuomet pradėsite matyti pokyčius.

Naujas verslo tipas

Sekantis dalykas, kurį noriu jums duoti, yra vizija apie verslo tipą, kuris turi atsirasti, ne tik čia, Pietų Korėjoje, bet ir daugelyje kitų šalių Pietryčių Azijoje ir, žinoma, visose pasaulio šalyse. Mano mylimieji, jūs turite Čarlzo Darvino teoriją apie gyvybės atsiradimą per evoliucijos procesą, kuris remiasi stipriausių išlikimo aksioma. Mes jau davėme jums mokymus apie šios teorijos ribotumus, tačiau norėčiau dar kartą apie ją pakalbėti.

Evoliucijos teorijos pamatinis teiginys yra tai, kad visos Žemėje gyvenančios būtybės privalo atrasti būdą prisitaikyti prie savo aplinkos. Tie, kurie sugeba geriausiai prisitaikyti prie savo aplinkos, yra patys stipriausi ir todėl jų išlikimas yra garantuotas. Nėra taip, kad ši teorija būtų visiškai neteisinga, nes iš tiesų matote šį procesą vykstant gamtoje. Tačiau, kai pereiname prie žmonių, ji paprasčiausiai negali paaiškinti reiškinio, kurį bet kuris nuovokus stebėtojas gali matyti visuomenėje.

Gilesnė realybė yra ta, kad situacija, kurią matėte daugelyje visuomenių praeityje, nėra natūralus reiškinys, ir tai nebuvo nesąmoningo evoliucinio proceso sukurtas reiškinys. Tai buvo nenatūralus reiškinys, sukurtas per sąmoningą evoliucinį procesą, kuris buvo paveiktas puolusių būtybių. Puolusios būtybės sukūrė tokią stiprią disbalanso būseną Žemėje, ir jos tai padarė per savo nežabotą, nevaržomą agresiją, per savo pasiryžimą naudotis valdžia ir sunaikinti kiekvieną, kuris jiems meta iššūkį, ir netgi pavergti arba sunaikinti žemiau jų stovinčius žmones.

Tai sukūrė situaciją, kurioje turėjote daug visuomenių istorijos eigoje, ir turite tokias visuomenes ir šiandien, kuomet vienintelis būdas išsiveržti tokioje visuomenėje į priekį buvo būti labai agresyviu ir absoliučiai negailestingu. Būtent tai matėte Rusijoje, gimus komunizmui, kuomet bolševikai laimėjo Rusijos revoliuciją, kadangi jie buvo patys negailestingiausi, labiausiai pasiryžę žudyti. Jie išsaugojo savo valdžią ir išsaugojo Rusiją kaip komunistinę šalį, kadangi turėjo praktiškai nežabotą pasiryžimą žudyti savo brolius žmones.

Taip pat matote ir Vakaruose, ypač Amerikoje, kaip nežabotas kapitalizmas gali atvesti prie šių didelių korporacijų atsiradimo, kurios siekia įtvirtinti monopolį. Jos labai nuožmiai stengiasi sunaikinti visus kitus verslus, kurie galėtų su jomis konkuruoti, ir taip pat stengiasi užgniaužti naujas idėjas bei technologijas, kurios galėtų mesti iššūkį jų monopolinei pozicijai.

Evoliucijos teorijos trūkumai

Kai žvelgiate į tai ir lyginate tai su Čarlzo Darvino teorija, kiekvienas, kuris yra pasiryžęs pažvelgti realybei į akis, gali matyti, kad Darvino teorija paprasčiausiai negali paaiškinti šio reiškinio. Jeigu pritaikytumėte šią teoriją žmonių visuomenei, tuomet turėtumėte sakyti, kad tai tiesiog negali būti patys stipriausi, tie, kurie sugeba prisitaikyti prie savo išorinės situacijos, kurie išlieka. Tai yra patys nuožmiausi, patys agresyviausi, patys destruktyviausi. Ir tuomet susiduriate su labai subtiliu klausimu, reikalaujančiu iš jūsų paaiškinimo, kaip gi tie, kurie yra patys destruktyviausi trumpalaikėje perspektyvoje, gali būti tais, kurie išlieka ilgalaikėje perspektyvoje. To negali paaiškinti prisitaikymo ir stipriausių išlikimo teorija.

Ir jūs taip pat, žinoma, susiduriate su būtinybe paaiškinti, kaip nesąmoningas evoliucijos procesas, paremtas atsitiktinėmis genų mutacijomis, būtų galėjęs sukurti ištisą žmonių klasę, kurie yra tokie nuožmūs, jog yra pasirengę išžudyti didžiulį skaičių savo rūšies individų. Kaip tai gali užtikrinti rūšies išlikimą? Kaip šis konkretus bruožas galėtų atsirasti iš atsitiktinės genų mutacijos, ir kaip jis galėtų būti pasirinktas kaip garantuojantis išlikimą? Argi galiausiai nebūtų jo atsikratyta, kaip nesugebančio užtikrinti rūšies išgyvenimo?

Didesnioji tiesa, kurią, žinoma, galite sužinoti iš pakylėtųjų mokytojų mokymų, yra ta, kad puolusios būtybės nėra stipriausios dėl to, kad sugebėtų prisitaikyti prie tam tikros situacijos. Jos pačios ir sukūrė šią situaciją praeityje. Jos sukūrė šias visuomenes, kuriose tik patys agresyviausi gali išsiveržti į priekį. Jos taip pat turi gebėjimą prisitaikyti prie šios situacijos, kadangi turi didesnę agresiją nei didžioji visuomenės dalis, kurios nariai tiesiog niekada nesugalvotų naudotis tokia didele agresija tam, kad galėtų užimti tam tikrą poziciją visuomenėje.

Komunizmas ir kapitalizmas nėra natūralūs ar neišvengiami dalykai

Jums reikia suvokti, kad tai yra visiškai dirbtinė situacija, ir todėl jums reikia suprasti, kad nei komunizmas, nei kapitalizmas nėra neišvengiamos pakopos, per kurias visuomenei reikėtų pereiti. Nei komunizmas, nei kapitalizmas nėra pateisinami gamtos dėsniais ar bet kokiais kitais Dievo sukurtais principais, ir jie taip pat nėra sukurti gamtos ar apibrėžti gamtos dėsnių. Tai yra absoliučiai dirbtinis fenomenas, kurį sukūrė nedidelis elitas, ir jis teturi vieną tikslą – leisti elitui išsaugoti privilegijuotą poziciją visuomenės viršūnėje.

Ir tuomet jums reikia suvokti, kad Aukso Amžiuje, į kurį mes sparčiai artėjame, ši situacija visuomenėje paprasčiausiai negalės išlikti. Ji negalės išlikti dėl daugelio priežasčių. Iš dalies taip yra dėl to, kad Karminė Valdyba, Žemės evoliucijos prižiūrėtojai, nusprendė, jog tai daugiau nebebus leidžiama. Yra didelis skaičius gyvybės srautų, kurie pasisiūlė nusileisti į įsikūnijimą šiuo metu, idant jie, buvimo įsikūnijime suteiktais įgaliojimais, galėtų pripažinti, priimti ir išsakyti prašymus, kad šis fenomenas nebegalėtų tęstis. Jūs galite tarnauti fiziniu inkaru, įtvirtinančiu puolusių būtybių teismą, kurios palaiko šią labai nesubalansuotą būseną visuomenėje.

Tie, kurie yra nuovokūs stebėtojai, suvoks, kad Aukso Amžiuje paprasčiausiai nebus įmanoma išsiveržti į priekį globalioje rinkoje, jeigu sieksite išsaugoti visuomenę, leidžiančią nedideliam elitui užsigrobti tokią didelę valdžią ir privilegijas iš plačiosios visuomenės. Vėlgi, yra būtina atrasti naują visuomenės struktūrą, kuri nebūtų nei komunizmas, nei kapitalizmas, bet transcenduotų juos abu. Turėtumėte platesnę nuosavybės formą, kuomet visi žmonės būtų gamybinių priemonių bendrasavininkai. Jos nepriklausytų nedideliam kapitalistų elitui. Jos nepriklausytų valstybei. Jos priklausytų visiems žmonėms, kurie savo darbu prisidėtų prie visuomenės gaminamų produktų.

Tą galima padaryti įvairiais būdais ir mes atrasime būdų perduoti šias idėjas žmonėms, kurie turi žinių jas gauti ir sugebės jas įgyvendinti. Jūs, dvasingi žmonės, galite išsakyti prašymus, kad išvalytumėte pasipriešinimą šių idėjų nusileidimui per keturis materialios visatos lygmenis. Jūs galite išsakyti prašymus demonų ir tamsos jėgų surakinimui, kurios priešinasi šiam nusileidimui. Galite išsakyti Kristaus teismo prašymus įsikūnijime esantiems žmonėms, kurie taip pat priešinasi pokyčiams visuomenėje. Ir nenorėdama šiuo metu toliau plėstis šia tema, noriu palikti jus su viena paskutine idėja.

Nuo stipriausių išlikimo iki mielaširdingiausių klestėjimo

Mano mylimieji, Aukso Amžiuje pamatysite didelius pokyčius tarptautinėje politikos ir ekonomikos arenoje. Pamatysite atsirandant naujo srauto tėkmę. Tos šalys, kurios sugebės susiderinti su šia tėkme ir kurios atliks būtinus pokyčius, išaugs savo politine galia ir jėga, ir jų ekonominė galia bei jėga taip pat išaugs. Tos šalys, kurios nesugebės arba nenorės susiderinti su šiais pokyčiais, patirs politinės, ekonominės ir karinės galios nuosmukį. Net ir tos šalys, kurios šiandien gali atrodyti labai galingos, patirs nuosmukį, jeigu su tuo nesusiderins.

Galite pažvelgti į šalį, kurią daugelis laiko didžiausia, galingiausia šalimi Žemėje – į Jungtines Valstijas, ir galiu jus užtikrinti, kad, jeigu Jungtinės Valstijos nedarys progreso ir nesusiderins su Vandenio Amžiaus tėkme, tuomet per porą arba trejetą dešimtmečių pamatysite Jungtines Valstijas prarandant savo dabartinę poziciją, ekonomiškai, politiškai ir karine prasme galingiausios šalies poziciją. Pamatysite iškylant kitas šalis, kurios žinos, kaip susiderinti su dabartine tėkme ir kurios ryšis šią tėkmę įgyvendinti.

Pagrindinė tėkmė, kuri dominuos Aukso Amžiuje, bus ta, kad visuomenė tarnaus savo žmonėms. Ir tai yra, kaip Jėzus sakė, sąmonė, kurią jis pademonstravo. Pripažįstate, kad esate didesnės visumos dalis ir kad jums patiems iš tiesų yra naudingiausia kelti aukštyn visumą, tarnauti visai gyvybei. Todėl suvokiate, kad visuomenės tikslas yra tarnauti žmonėms ir leisti šiems žmonėms išreikšti savo kūrybiškumą.

Tad galite matyti, kad dabar daugiau jau kaip šimtmetį valdžios elitas įvairiose visuomenėse naudojosi Darvino teorijomis, kad pateisintų savo valdžią ir savo privilegijas. Jie skleidė stipriausių išlikimo idėją, tačiau ši idėja yra mirusi. Jos laikas baigėsi. Ji jau seniai prarado savo aktualumą, o Aukso Amžiuje stipriausių išlikimo idėja bus pakeista kita idėja – mielaširdingiausių klestėjimo idėja.

Ir tai yra koncepcija, kurią palieku jums pamąstymui, užsklęsdama jus savo širdies meilėje. Išlieju jums savo dėkingumą dėl to, kad čia esate, kad buvote pasirengę būti atviromis durimis šio perdavimo į kolektyvinę sąmonę padauginimui, tiek į Pietų Korėjos, tiek į Šiaurės Korėjos, tiek ir į kitų pasaulio šalių kolektyvinę sąmonę. Todėl būkite užsklęsti, Motinos širdies meilėje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com