Daugiau jokio karo Korėjos pusiasalyje

TEMOS: Individualumas ir vienovė – Ko negali kontroliuoti puolusios būtybės – Daugiau jokio karo Korėjoje

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2016 liepos 1 d., per Kim Michaels, konferencija Seule, Korėjoje.


Aš esu Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija ir ateinu bent trumpam leisti jums pajausti tą džiaugsmą, kurį jaučiu, jums kalbant šiuos rožinius ir invokacijas korėjiečių kalba. Mano mylimieji, yra džiaugsmas girdėti šį skambesį, tačiau dar didesnis džiaugsmas yra patirti jūsų širdžių meilę ir užsidegimą. Ar egzistuoja kas nors, kas būtų neįmanoma suvienytoms širdims? Ne, mano mylimieji, nes kas gi verčia viską pradėti grimzti sūkuriu žemyn? Tik susiskaldymas.

Kaip Jėzus sakė prieš tuos daugybę metų: „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.“ Ir taip yra dėl to, kad, kai susirenkate drauge tikroje harmonijos ir vienovės dvasioje, tuomet mes galime padauginti jūsų pastangas daug daugiau, nei galėtume jums nesant drauge. Arba kai esate drauge fiziškai, tačiau tebesate susiskaldę emocinėje, mentalinėje ar identiteto karalijoje.

Individualumas ir vienovė

Kodėl tiek daug kalbėjome apie individualumą ir būtinybę išreikšti savo individualumą? Gali atrodyti, kad būtent individualumas apsunkina susirinkimą drauge vienovėje. Vienas žmogus nori eiti čia, kitas nori eiti ten, trečias nori eiti dar kitur, o ketvirtas nenori eiti niekur. Ir galiausiai turite šią visiško susiskaldymo būseną, kurią taip dažnai regite Vakaruose. Ši, Arkangelo Mykolo taip pavadinta nesubalansuoto individualumo išraiška, atvedė prie situacijos, kurioje kiekvienas eina savo paties kryptimi ir žmonės nesugeba susirinkti drauge dėl vieno bendro tikslo. Tai, žinoma, yra dėl to, kad jie individualiai neturi vieningo proto, nes yra susiskaldę savyje.

Ar suvokiate, kad, kai esate susiskaldę savyje, kai esate suskilęs namas, negalite iš tiesų išreikšti savo individualumo? Jūsų AŠ ESU Esatis nėra susiskaldžiusi, ji niekada nebuvo susiskaldžiusi, ir niekas, kas kada nors galėtų nutikti materialioje karalijoje, negalės jos suskaldyti. Nėra nieko, ką bebūtumėte patyrę per visus savo gyvenimus šiame pasaulyje, kas būtų galėję sukelti bent menkiausią įskilimą jūsų AŠ ESU Esatyje. Kai pradėsite susiderinti su savąja AŠ ESU Esatimi, tuomet nebebūsite susiskaldę, būsite vieningo proto, per kurį reikšis jūsų individualumas.

Kai jūs, jūs, ir jūs, ir jūs būsite vieno proto, išreikšdami savo individualų individualumą, staiga pamatysite, kad nesate tarpusavyje susiskaldę. Kaip sakė Arkangelas Mykolas, kiekvieno iš jūsų individualumas papildo vienas kitą. Kiekvienas iš jų yra šio nuostabaus vitražo dalis, panašiai kaip rozečių langai, kuriuos matote katedrose, kuriuose tiek daug skirtingų stiklo dalelių sudaro visumą. Ir ką gi daro šios stiklo dalelės? Jos nudažo šviesą, ateinančią iš išorės, šiuo atveju ateinančią iš pakylėtosios karalijos.

Jūs visi esate individualios Dievo proto dalelės, Dievo kūno Žemėje dalelės. Ir tik tuomet, kai imsite save taip suvokti, galėsite būti iš tiesų atviromis durimis šviesai, ateinančiai iš pakylėtosios karalijos. Ir būtent šis šviesos, kurią turite, kurią sukaupėte per savo įsikūnijimus, derinys, padaugintas šviesa, kuria esame mes, galės padaryti tikrąjį skirtumą Žemės planetoje. Būtent šis apsikeitimas, ši aštuoniukės tėkmė labiau už viską gąsdina puolusias būtybes.

Ko negali kontroliuoti puolusios būtybės

Mano mylimieji, yra puolusių būtybių, esančių tiek įsikūnijime, tiek ir nematerialioje karalijoje, kurios tiki galinčios kontroliuoti Žemę. Jos tiki, jog kad ir kas benutiktų, jos galės tai sukontroliuoti ir niekas negali jų iš tiesų nustebinti. O aš sakau jums, kad, kai pakankamai žmonių susivienys per savo individualumą ir kai jūs susivienysite su mumis, tuomet puolusios būtybės nesugebės to sukontroliuoti. Tai bus tas veiksnys, su kuriuo jos nesugebės susidoroti, nes nėra jokių būdu tam sukontroliuoti iš jų sąmonės lygmens, o jos nenori transcenduoti savo sąmonės lygmens.

Net jeigu jos staiga užsinorėtų transcenduoti savo sąmonės lygį, vis tiek nebūtų jokios galimybės kontroliuoti šviesos perdavimą. Todėl, kad Laisvos Valios Įstatymas suteikia teisę grupei žmonių atsistoti ir tarti: „Gana, mes nebepriimame šio pasireiškimo fizinėje karalijoje.“ Todėl prašau jūsų kartu su manimi patvirtinti, kad daugiau niekada nebebus karo Korėjos pusiasalyje. Todėl paklausiu jūsų tris kartus ir jūs man atsakysite savo kalba: „Taip.“ Tai yra, žinoma, jeigu sutinkate, kad karo daugiau niekada nebebūtų Korėjos pusiasalyje. Jeigu su tuo nesutinkate, tuomet maloniai norėčiau paprašyti jūsų patylėti. (Juokas).

Daugiau jokio karo Korėjoje

Aš dabar jūsų klausiu: „Ar priimate, kad daugiau niekada nebus karo Korėjos pusiasalyje?“ (Mokiniai atsako „Taip“). „Ar priimate, kad daugiau niekada nebus karo Korėjos pusiasalyje?“ (Mokiniai šaukia „Taip“). „Ar priimate, kad daugiau niekada nebus karo Korėjos pusiasalyje?“ (Mokiniai atsako „Taip“). Tuomet mes pasakysime tai dar vieną kartą, kad atneštume tai į fizinę oktavą: „Ar priimate, kad daugiau niekada nebus karo Korėjos pusiasalyje?“ (Mokiniai vėl atsako „Taip“).

Aš, Motina Marija, taip pat priimu, kad daugiau niekada nebus karo Korėjos pusiasalyje ir visi pakylėtieji mokytojai priima, kad daugiau niekada nebus karo Korėjos pusiasalyje. Ir per šį sutarimą, per šį susitarimą tarp jūsų, esančių apačioje, ir mūsų Viršuje, mes dabar visi priimame savo širdyse, kad tai yra įkūnyta realybė.

Mano mylimieji, matote, nors yra žmonių, kurie sakytų, kad tai tėra tušti žodžiai, galiu jus užtikrinti, kad šie žodžiai nėra tušti, kai juos apgaubia jūsų širdies ugnis. Tačiau tie, kurie nepripažįsta širdies liepsnos, nesugebės suprasti, kodėl šie žodžiai nėra tušti. Mano mylimieji, tegul jie galvoja, ką nori, tegul jie eina savo keliais, o jūs eikite aukštesniuoju vienovės keliu. Vienovės vienas su kitu ir vienovės su pakylėtaisiais pulkais, ir mes pakeisime šią Žemę, kad tie, kurie nenorės kilti aukščiau, turės iškeliauti į kitą planetą.

Ir tuomet ši planeta išsilaisvins nuo sąmonės, sukėlusios tiek daug susiskaldymų, tiek daug konfliktų, tiek daug karų. Jos nebeliks Korėjos pusiasalyje, ir todėl aš sakau žmonėms šiame pusiasalyje, kurie yra įstrigę kariaujančioje sąmonėje: „Aš dabar jus perspėju. Turite paskutinę galimybę paleisti šią sąmonę, nes kitaip būsite paimti iš įsikūnijimo anksčiau, nei manysite, jog įmanoma. Aš ištariu Dangiškosios Motinos teismą tiems, kurie yra kariaujančioje sąmonėje, nesvarbu, ar jie būtų įsikūnijime ar nebūtų įsikūnijime, ar jie būtų Korėjos pusiasalyje, ar bet kuriose kitose šalyse, kuriose būdami siekia išlaikyti konflikto būseną šiame pusiasalyje. Nes Korėja dabar priklauso Dangiškajai Motinai ir Taikos labui.“

Ir todėl tai yra įkūnyta. Tai yra įkūnyta, nes jūsų širdys ir mano širdis ištarė tai fizinėje plotmėje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com