Kaip pakeisti lygybę Korėjoje

TEMOS: Praeities neįmanoma pakeisti – Ar yra erdvės Budizmui augti? - Keistis galite tik dabartyje – Gyvenimas neturi galutinio rezultato – Gyvenimas yra nesibaigiantis procesas – Žemė negali pakeisti visatos – Izoliacionizmas Korėjoje – Šiaurės Korėja nėra problema – Kaip Pietų Korėja gali atnešti pokyčius – Suvokite atleidimo vertę – Pasikeitimai privalo prasidėti nuo Pietų Korėjos – Įveikite troškimą nubausti – Daugiau atvirumo su Šiaurės Korėja – Atominio karo rizika – Pasipriešinimas iš Japonijos, JAV ir Kinijos – Tiktai šviesa gali pakeisti Korėją

Pakylėtoji Mokytoja Kuan Jin, 2016 liepos 1 d., per Kim Michaels, konferencija Seule, Korėjoje.


Aš esu Pakylėtoji Mokytoja Kuan Jin. Daugelis mane laikė ir vadino Gailestingumo Deive, bet kas gi yra gailestingumas? Argi gailestingumas nėra visos gyvybės išlaisvinimas, išlaisvinantis tiek davėją, tiek ir gailestingumo priėmėją?

Ir argi tuomet nėra nepaprastai svarbu, kad žmonės suvoktų, jog, kai duodate atleidimą, kai duodate gailestingumą, išlaisvinate save? Ir argi lygiai taip pat nėra svarbu suvokti, kad tokioje daugybėje gyvenimo situacijų, tokioje daugybėje planetos situacijų, vienintelis būdas pasiekti asmeninę arba šalies laisvę yra parodyti besąlyginį gailestingumą, besąlyginį atleidimą?

Praeities neįmanoma pakeisti

Praėjusiais metais Europoje kalbėjome apie būtinybę besąlygiškai atleisti, idant būtų galima išlaisvinti Europos šalis ir žmones nuo antrojo pasaulinio karo naštos ir žaizdų. Ir argi tai lygiai taip pat negalioja čia, Korėjoje ir Azijoje?

Ateina toks momentas, mano mylimieji, kai turite suvokti, jog negalite pakeisti praeities. Net jeigu visi galingiausi Kinijos, ar bet kurios kitos šalies, imperatoriai įžengtų visoje savo didybėje, su visa savo galia, ar galėtų jie pakeisti bent mažiausią dalyką, įvykusį praeityje? Negalite atsukti laiko atgal; negalite grįžti laiku atgal ir pakeisti to, kas įvyko praeityje. O ką galite padaryti? Galite pakeisti, kaip praeitis veikia jūsų protą dabartyje. Kai pakeičiate tai, kaip jūsų protas yra veikiamas praeities, taip pat pakeičiate tai, kaip praeitis keis jūsų kursą, kuriuo eisite jūs ar jūsų šalis nuolat tekančioje gyvenimo upėje.

Ar yra erdvės Budizmui augti?

Rytuose galima atrasti daug gilių mokymų. Yra daug gilių mokymų, atėjusių iš įvairiausių budizmo atšakų. Nesakau iš budizmo religijos, nes, nors daugelis žmonių Vakaruose mėgsta laikyti budizmą religija, daugelis žmonių Rytuose žino, jog tai nėra religija, kaip ji yra suprantama Vakaruose. Tai labiau yra sistema, tekanti ir save transcenduojanti.

Žinoma, reikia pripažinti, kad net ir budizmas pasidavė žmogiškai tendencijai viską ritualizuoti ir organizuoti. Galite apsilankyti čia Seulo senamiestyje esančioje šventykloje ir pamatysite milžiniškas Budos statulas bei įmantrius šventyklos papuošimus. Ir tuomet galite užduoti sau klausimą: „Žinant tai, kaip Buda gyveno, žinant, kad jis mokė labai paprastame ašrame, kaip iš šių paprastų ištakų galėjo atsirasti toks įmantrumas, toks organizuotumas, toks ritualizmas?“

Kur tuomet yra erdvė tekėti Dvasiai šioje sistemoje, kuri tapo tokia ritualizuota, kad žmonėms pasidarė labai sunku išreikšti tai, apie ką kalbėjo Arkangelas Mykolas – savo Dieviškąjį individualumą? Kur yra erdvė individualumui tokioje ritualizuotoje sistemoje? Ir todėl, kur yra erdvė augti?

Keistis galite tik dabartyje

Ir vis dėlto, galite atrasti daug gilių mokymų, kurie ateina iš budizmo. Ir vienas iš jų, į kurį noriu atkreipti jūsų dėmesį, yra tai, kad kai kurie nerašytiniai Tibeto budizmo mokymai vaizduoja gyvenimą panašiai kaip ir mes jį vaizduojame per šį pasiuntinį jau keletą metų; vaizduoja jį kaip nuolatinį tekėjimą. Mes tai vadiname Gyvenimo Upe.

Kai suvokiate Gyvenimo upę, suvokiate, jog tai yra procesas. Ir tai yra svarbu prisiminti, kadangi žmogiškasis protas, ypač tuomet, kai jį yra paveikusi dualistinė sąmonė, nori viską organizuoti linijiniu būdu. Žinoma, galite sakyti, kad ši tendencija mąstyti linijiškai yra labiau paplitusi Vakaruose nei Rytuose, tačiau ją iš tiesų galite atrasti ir Rytuose, net tai yra bendražmogiška tendencija.

Mąstote laiko terminais ir skirstote laiką į praeitį, dabartį ir ateitį. Esate taip susikoncentravę į praeitį arba ateitį, jog visiškai ignoruojate dabartį. Tačiau dabartis yra vienintelis laikas, kuriame galite pakeisti kryptį.

Jeigu nesate dabartyje, negalite sąmoningai pakeisti krypties. Jeigu sąmoningai nepakeisite krypties, tuomet jūsų praeitis nulems jūsų ateitį. Ir tik dabartyje galite sąmoningai pakeisti kryptį, idant jūsų ateitis pasuktų kita kryptimi, nei toji, kurioje ji buvo, prieš jums tampant sąmoningais ir priimant sprendimą keistis.

Gyvenimas neturi galutinio rezultato

Kai iš tiesų suvokiate šią Gyvenimo Upės koncepciją, suvokiate, kad nėra jokio baigtinio, galutinio rezultato, kurį reikėtų pasiekti. Tai yra gilu. Svarbu apie tai pamąstyti, kadangi esate taip įpratę mąstyti iš baigtinių, galutinių rezultatų požiūrio taško, kuriuos būtina pasiekti, nes kitaip bus baisios pasekmės.

Kalbėjome apie epinę mąstyseną, kuri vaizduoja gyvenimą kaip kovą tarp gėrio ir blogio, ir kad privalo būti pasiektas rezultatas, tai yra, kad gėris išnaikintų blogį. Jeigu gėris nelaimės prieš blogį, blogis įsiviešpataus ir pasiims visas sielas į tamsią vietą. Matote, mano mylimieji, tai neturi absoliučiai jokios realybės, absoliučiai jokios realybės. Tai egzistuoja tiktai žmonių protuose, pasidavusių dualistinės sąmonės gundymams, kurios vadai yra puolusios būtybės, raginančios žmones kovoti dėl kokio tai aukščiausio tikslo, kurį tariamai pateisina kokia nors epinė filosofija.

Ar nematote, kad komunizmas yra akivaizdus tokios epinės filosofijos pavyzdys, turintis galutinį tikslą, kurį yra būtina pasiekti, – paskleisti visame pasaulyje komunizmą? Ir ar nematote, kad lygiai taip pat ir krikščionybės religija buvo paveikta šios epinės mąstysenos? Vėlgi, visi žmonės privalo būti atversti į krikščionybę, nes kitaip jie atsidurs degančiame pragare, kuris iš tiesų neegzistuoja, nes Dievas jo niekada nekūrė.

Gyvenimas yra nesibaigiantis procesas

Mano mylimieji, Gyvenimo Upė yra nesibaigiantis procesas. Ji yra nesibaigiantis procesas, nes ją kuria visos savimonę turinčios būtybės, egzistuojančios jūsų sferoje. Mes paaiškinome, kad prieš jūsų sferą buvo ir kitų sferų, ir kad visos šios kitos sferos pakilo, nes šių sferų gyventojai atnešė šias sferas iki pakylėjimo taško, pakylėdami savo sąmonę. Ir remdamiesi tuo, galėtumėte sakyti: „Bet, Kuan Jin, argi tai nėra galutinis tikslas?“

Matote, tai nėra galutinis tikslas epine prasme. Ir, tiesą sakant, tai nėra galutinis tikslas, nes, kai viena sfera pakyla, kas tuomet nutinka toliau? Tie, kurie pakylėjo savo sąmonę pakankamai, kad priverstų savo sferą pakilti, dabar pakylėja savo sąmonę dar daugiau, bendrakurdami sekančią sferą ir pasiųsdami savo pačių esybės tąsas gyventi toje sferoje. Tad egzistuoja tęstinumas.

Nėra galutinio tikslo. Nėra pabaigos, kaip iš tiesų nebuvo ir pradžios, nes viskas yra nuolatinis tekėjimas. O kadangi linijinis žmogiškas protas nesugeba aprėpti nuolatinio tekėjimo, neturinčio nei pradžios nei pabaigos, jis desperatiškai mėgina sukurti kokią nors epinę pasaką, kad buvo pradžia, todėl bus ir pabaiga.

Žemė negali pakeisti visatos

Kai pripažįstate, kad gyvenimas yra tėkmė, suvokiate, kad Žemės planeta yra mažytė planeta milžiniškoje visatoje. Nors Žemėje įsikūnijime yra 7 milijardai gyvybės srautų, tai yra labai mažas skaičius, lyginant su nesuskaičiuojamu gyvybės srautų skaičiumi, egzistuojančių jūsų sferoje. Absoliuti dauguma šių gyvybės srautų nepaliaujamai kelia savo sąmonę į vis aukštesnius lygmenis, ir būtent tai sukūrė Gyvenimo Upę, kuri skatina visus jūsų sferoje kopti aukščiau.

Mano mylimieji, jeigu pažįstate tik Žemę, jeigu jūsų dėmesys yra sutelktas tik į Žemę, potencialiai galite tapti puolusių būtybių iliuzijos auka, tai yra, kad Žemė gali daryti įtaką visatai, ar netgi gali daryti įtaką Dievui ar Dievo planui. Kai pripažįstate Laisvos Valios Įstatymą – ir kai suvokiate, koks milžiniškas gyvybės srautų skaičius egzistuoja jūsų sferoje ir kiek daug šių gyvybės srautų pasirinko prisijungti prie Gyvenimo Upės – tuomet matote, jog paprasčiausiai neįmanoma, kad Žemė ar Žemėje esantys gyvybės srautai galėtų daryti įtaką visumai.

Jūs esate tokia maža šios visumos dalis, kad tiesiog negalite jos nutempti atgal. Todėl jums reikia suvokti, kad jus aukštyn kelia visa visata. Nors jūs turite laisvą valią ir galite priešintis šiam kėlimui aukštyn, priešintis jums bus vis sunkiau. Tą mes taip pat paaiškinome, kalbėdami apie antrąjį termodinamikos dėsnį, kuomet, kai paverčiate save arba savo šalį uždara sistema, turite vis labiau ir labiau priešintis, kad išlaikytumėte šį uždarumą.

Todėl ateis toks taškas, kuomet nebesugebėsite sugeneruoti jėgos, kuri reikalinga priešintis aukštyn keliančiai Gyvenimo Upės jėgai. Tai reiškia, kad tai, kas daro jūsų sistemą uždara, privalo būti sugriauta ir bus sugriauta. Tai galioja tiek individui, tiek šaliai, tiek ir visai žmonijai.

Izoliacionizmas Korėjoje

Kai žvelgiate į Korėjos istoriją, matote tendenciją (kurią taip pat matote ir kitose Azijos šalyse) izoliuoti save ir atsiskirti nuo supančio pasaulio. Ši tendencija tiesiogiai priešinasi Gyvenimo Upei. Negalėsite išgyventi ilgalaikėje perspektyvoje save izoliuodami ir atskirdami.

Tą gali būti labai sunku suprasti, o kas liečia Korėjos žmones, egzistuoja ypatingas aspektas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Kai žvelgiate į didesniajame Korėjos plote gyvenančius žmones ir žvelgiate atgal į istoriją, kai žvelgiate šiandien, ir ypač čia, Pietų Korėjoje, suvokiate, kad priklausote žmonėms, kurie yra taikūs, taiką mylintys žmonės. Jūs trokštate taikos.

Tai kodėl tuomet neturėjote taikos savo istorijoje? Kodėl šiandien esate susiskaldę? Todėl, kad taikos neįmanoma pasiekti per kontrolę, per mėginimą kontroliuoti savo išorinę situaciją, per mėginimą sustabdyti tėkmę ir sukurti statišką būseną, kurioje manote viską kontroliuojantys ir todėl manote, kad sugebėsite išlaikyti taiką.

Taikos neįmanoma išlaikyti per kontrolę. Taiką galite išlaikyti tiktai tekėdami su Gyvenimo Upe, kurioje būdami nuolatos prisitaikote prie kintančių aplinkybių. Kai mėginate užsidaryti nuo pasaulio, kuriate pasipriešinimą ir privalote generuoti jėgą, kuri šį pasipriešinimą išlaikytų. Tai sukurs vidinį konfliktą arba pritrauks išorinį užkariautoją, kuris mėgins jus užkariauti.

Yra visiškai suprantama, kad taiką mylintys žmonės nori taikos. Jie nori sukurti taikią, harmoningą visuomenę. Kai taika yra įstumiama į nesubalansuotą būseną, tuomet net ir taika gali tapti šaltiniu kontrolei, šaltiniu pasipriešinimui, tuo būdu tapdama konflikto šaltiniu.

Gyvenimo Upei nereikalingos pastangos. Jums nereikia dėti didelių pastangų, kad galėtumėte plaukti Gyvenimo Upe. Tik tuomet, kai trokštate pulti į vieną arba kitą kraštutinumą, tik tuomet tai reikalauja pastangų. Štai kodėl net ir pozityvi savybė, tokia kaip taika, gali būti naudojama nesubalansuotu būdu, įstumsiančiu jus į situaciją, kurioje priešinsitės tėkmei.

Šiaurės Korėja nėra problema

Tą yra svarbu suprasti, jei norite suvokti, kaip taikūs žmonės galėjo pasiekti tokį tašką, kuomet patyrėte tiek daug invazijų, okupacijų ir dabar tokią daugybę metų kenčiate šį jūsų šalies suskaldymą tarp Šiaurės ir Pietų. Tą taip pat yra svarbu suvokti, kad galėtumėte pradėti suprasti, kaip galėtumėte įveikti šį susiskaldymą, ir koks gi yra vienintelis būdas įveikti susiskaldymą. Tai, žinoma, taip pat galioje ir kitoms Azijos šalims, kuriose matote panašias tendencijas.

Atsidūrėte savo dabartinėje situacijoje dėl to, kad priešinotės Gyvenimo Upės tėkmei. Galite žiūrėti į šią situaciją dabar. Galite identifikuoti tam tikrą problemą, ką daryti yra linkęs linijiškas protas, kai yra paveiktas dualistinės sąmonės ir epinės mąstysenos. Norite atrasti fizinę problemos priežastį, o tai paprastai reiškia, kad šios problemos priežastimi imami laikyti kiti žmonės.

Todėl galite sakyti: „Pietų Korėja yra nekomunistinė šalis, turinti demokratiją ir daug didesnes laisves nei Šiaurės Korėja. Todėl kas liečia Korėjos pusiasalio susiskaldymą, problema yra Šiaurės Korėja.“ Ir tuomet jūs galite sakyti, kad Šiaurės Korėjos lyderiai yra problema, arba žmonės yra problema, arba problema yra tiek vieni, tiek ir kiti. Galite sėdėti čia ir sakyti, kad tai jie privalo pasikeisti, kad galėtumėme turėti taiką.

Na, ir žvelgiant iš žmogiškos perspektyvos, tai nėra jau toks neracionalus argumentas. Bet atkreipkite dėmesį į mano žodžius: iš žmogiškos perspektyvos tai nėra neracionalus argumentas. Žinoma, aš tuo nenoriu pasakyti, kad pritariu tam, ką Šiaurės Korėjos lyderiai daro jums ar savo šalies žmonėms. Aš nepritariu požiūriui, kuris buvo įdiegtas Šiaurės Korėjos žmonėms. Nesakau, kad jiems nereikia keistis.

Žinoma, pokyčiai Šiaurės Korėjoje privalo įvykti, nes žmonės joje yra daug labiau nesubalansuoti negu Pietų Korėjoje. Būtent dėl to matote, kad Šiaurės Korėja turi dėti vis didesnes ir didesnes pastangas, kad išlaikytų žmones savo nedidelio rato vadų kontrolėje. Nekyla net klausimas, jog tai yra nesubalansuota būsena, ir aš nepritariu tam, kas čia vyksta, ir nesakau, jog tai yra pateisinama.

Mano tikslas yra parodyti jums, kad, jeigu jūs, žmonės, ir Pietų Korėjos lyderiai rodote pirštu į Šiaurės Korėją kaip į problemą, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, jog atsisakote savo galios. Sakote, kad negalite atnešti taikos į Korėją, nes taika negalės būti atnešta tol, kol jie nepasikeis.

Kaip Pietų Korėja gali atnešti pokyčius

Mano mylimieji, ar labai tikėtina, kad jie greitu laiku pasikeistų, jeigu nesikeitė taip ilgai? Jūs visi aiškiai suvokiate, jog tai nėra labai tikėtina. Tad galite rinktis: Lauksite, kol jie pasikeis, ar kažką darysite, kad šį pasikeitimą atneštumėte?

Dalykas, kurį mes norėtumėme, kad suvoktumėte, ypač, kad jį suvoktumėte jūs, kurie esate dvasingi žmonės, yra tai, kad dėl to, kaip veikia Laisvos Valios Įstatymas, jūs niekada nesate situacijoje, kurioje neturėtumėte galios. Niekada nesate bejėgiai. Niekada nesate situacijoje, kurioje negalėtumėte nieko padaryti.

Jūs, mano mylimieji, jūs, kurie esate dvasingi žmonės, jau įrodėte tai, tačiau aš taip pat kalbu kolektyvinei sąmonei. Būdami dvasingi žmonės, jūs, žinoma, galite padaryti tai, ką jau darote: galite eiti keliu ir kelti savo sąmonę, galite siekti įkūnyti Kristiškumą, kalbėti invokacijas ir šaukinius, o taip pat garsiai pasisakyti, kai turite tam galimybę.

Tačiau dalykas, kurį galite padaryti kolektyviai, kaip visa Pietų Korėjos šalis (ar bet kuri kita šalis, egzistuojanti padalintos Korėjos lygybėje), yra atsistoti ir tarti: „Ką mes galime pakeisti, kad pakeistume lygybę?“

Juk suvokiate, mano mylimieji, kad, kai turite matematinę lygybę, vienoje jos pusėje egzistuoja tam tikri faktoriai, tuomet eina lygybės ženklas, ir tuomet kitoje pusėje yra rezultatas. Galite turėti keletą faktorių kairėje pusėje, ir kol šie faktoriai išliks nepakitę, tol rezultatas kitoje pusėje taip pat liks nepakitęs. Jeigu pakeisite vieną faktorių kairėje pusėje, pakeisite rezultatą. Ir jūs galite pakeisti Korėjos pusiasalio lygybę, pakeisdami savo požiūrį į šią situaciją.

Albertas Einšteinas buvo įkvėptas pasakyti, kad negalite išspręsti problemos su ta pačia sąmonės būsena, kuri sukūrė problemą. Jis taip pat sakė, kad, jeigu nesiliaujate vėl ir vėl daryti tą patį dalyką, tikėdamiesi, kad vieną dieną gausite kitokį rezultatą, tuomet esate bepročiai. Ir tai, ką matote vykstant daugelyje sričių tarp įvairių šios planetos šalių, iš tiesų yra tam tikra beprotybės forma. Žmonės mano, kad jiems nereikia keistis, kad jie gali nepaliaujamai daryti tą patį dalyką ir tuomet vieną dieną tie kiti žmonės staiga magiškai pasikeis.

Suvokite atleidimo vertę

Progresas vyksta ne taip. Progresas vyksta, kai kas nors pažvelgia į situaciją ir nusprendžia nebeatiduoti savo galios. Jie nusprendžia susigrąžinti savo galią ir ima kažką keisti situacijoje, ir daryti viską, ką įmanoma padaryti. Ir dabar jums, dvasingiems žmonėms, reikia vizualizuoti, kad Pietų Korėjos žmonės ima suvokti gailestingumo ir atleidimo vertę.

Iš tiesų, yra daug už ką reikia atleisti, tačiau atleidimo vertė slypi tame, kad, kai atleidžiate, išlaisvinate tiek kitus žmones, tiek ir save. Vienintelis būdas išsilaisvinti yra paleisti, atleisti, parodyti gailestingumą. Kaip sakiau, negalite sugrąžinti laiko atgal, į tuos laikus, kai Korėja dar nebuvo padalinta. Į situaciją galite žiūrėti tik į tokią, kokia ji yra, ir tuomet galite priimti du dalykus. Pirma, priimti situaciją tokią, kokia ji yra. Antra, mes nieko nepasieksime, laikydamiesi įsikibę praeities, pykdami arba jausdami nuoskaudą praeičiai. Tai yra, nepasieksime nieko konstruktyvaus! Tuo būdu pasieksite tik tai, kad ir toliau laikysite save pririšę prie praeities ir praeities sąmonės.

Ko gi prireiks, kad pakeistumėte šią situaciją? Labai dažnai žmonės žiūri į fizinę situaciją ir sako, kad tai yra tai, ir šitai turi pasikeisti fizinėje situacijoje. Kiek kartų mes jums kartojome, kad egzistuoja keturi materialios visatos lygmenys, ir kad fizinės sąlygos tėra tik atspindžiai įvaizdžių, kurie yra laikomi žmonių sąmonėje trijuose aukštesniuose lygmenyse? Todėl, norint pakeisti fizinę situaciją, pirmiausia yra būtinas poslinkis sąmonėje.

Privalo įvykti poslinkis sąmonėje tam, kad galėtų įvykti fiziniai pokyčiai. Šis poslinkis sąmonėje jau prasidėjo, nes, kaip sakė Arkangelas Mykolas, daug, iš tiesų daug žmonių pasirinko įsikūnyti tiek Šiaurės, tiek ir Pietų Korėjoje, kad atneštų šiuos pokyčius.

Jūs, kurie esate dvasingi žmonės, jūs galite padaryti didžiulę įtaką, sustiprindami šią tendenciją savo pačių augimu, savo pačių sąmonės pokyčiu, savo šaukiniais ir invokacijomis. Jūs galite tapti pionieriais, tais, kurie vairuoja ir valdo laivą. Žinote, mano mylimieji, kad, kai turite didelį laivą su dideliu vairu, reguliuojančiu vairo plunksną, tuomet net ir nedidelis vairo plunksnos pasukimas, net ir nedidelis vairo pasukimas, privers laivo kursą truputį pasikeisti. Trumpalaikėje perspektyvoje to galite nematyti, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje išvysite didelį pokytį. Štai kodėl net ir nedidelis skaičius žmonių gali atnešti didelius pokyčius.

Pasikeitimai privalo prasidėti nuo Pietų Korėjos

Pasikeitimas, kuris turi įvykti, yra pasikeitimas sąmonėje, ir jis turi prasidėti Pietuose, nes jūs esate laisvesnė šalis, jūs esate sąmoningesnė šalis. Kai mes, pakylėtieji mokytojai, žiūrime į šalį, pirmiausia mes žiūrime ne į išorines charakteristikas. Nors, žinoma, išorinės šalies sąlygos taip pat yra žmonių sąmonės indikatorius.

Ir Pietų Korėjoje matote, kad nuo karo, nuo beveik visiškos karo sukeltos destrukcijos, buvo padarytas milžiniškas progresas. Šis progresas fizinėje plotmėje nebūtų buvęs pasiektas, jeigu taip pat nebūtų įvykę pokyčiai aukštesniuose sąmonės lygmenyse, tačiau šiuos pokyčius galima dar paspartinti. Mes, pakylėtieji mokytojai, žiūrime ne tik į išorines sąlygas, pirmiausia mes žiūrime į žmonių sąmonę, į kolektyvinę sąmonę.

Kodėl Sen Žermenas mūsų konferencijoje Olandijoje sakė, kad: „Korėja yra raktas į Aziją?“ Taip yra dėl to, kad, kai žiūrime į šalis, mes matome, kad žmonės Pietų Korėjoje pasiekė aukštą savimonės lygį, kuriame jūs suvokiate save, suvokiate, ką darote ir ką pasiekėte savo visuomenėje.

Ir todėl reikia labai nedaug, kad būtų galima tai pakelti į dar aukštesnį lygį, kuriame dar labiau įsisąmonintumėte save kaip dvasines būtybes ir įsisąmonintumėte savo dvasinį potencialą. Ir kai šis poslinkis įvyks, žmonės galės pradėti matyti (net ir politikai, kurie dažnai praregi paskutinieji, net ir jie pradės matyti), kad, norint, jog santykiai su Šiaurės Korėja dramatiškai pasikeistų, tuomet šiuos pokyčius privalo atnešti Pietų Korėja. Ir pokyčiai turės būti atnešti, pradedant daryti kažką kitaip, nei buvo daroma iki šiol.

Įveikite troškimą nubausti

Puikiai žinau, kad Korėjos žmonės, ir daugelis Korėjos lyderių, norėtų pamatyti susijungimą, bet taip pat didesnį atvirumą, bendradarbiavimą ir mainus. Ir šiuos pokyčius būtų galima paspartinti suvokus tai, ką pasakiau. Negalite pakeisti praeities, ir kad galėtumėte išsilaisvinti nuo praeities, privalote atleisti, privalote paleisti.

Negalite turėti požiūrio, kad tie, kurie sukėlė konfliktus ir žiaurumus praeityje, privalo būti nubausti už savo veiksmus. Jeigu turite troškimą nubausti, negalite atleisti, mano mylimieji. Tai neįmanoma. Todėl turite įveikti troškimą laikyti kažką atsakingu.

Vėlgi nesakau, kad niekas nėra atsakingas. Išties yra žmonių, kurie yra atsakingi, ir kurie buvo atsakingi už tai, kas įvyko praeityje. Mano mylimieji, galite būti tikri, kad Didžioji Karminė Valdyba laikys šiuos žmones atsakingais už jų veiksmus ir jie neišvengs savo karmos. Štai kodėl jūs, tie, kurie esate įsikūnijime, turite pripažinti išmintį žodžiuose, kuriuos Dievas pasakė izraelitams: „Kerštas mano, aš atlyginsiu.“

Tai reiškia, kad Dievas užtikrins, jog visi pjaus tai, ką pasėjo. Visi bus laikomi atsakingais už savo veiksmus, ir todėl jums, kurie esate įsikūnijime, nereikia iš savęs daryti teisėjų, tų, kurie atseikėja bausmes kitiems. Jei tai darysite, tik dar stipriau pririšite save prie dualistinės sąmonės, kurioje laikysite juos paklydėliais ir laikysite save teisėjais, privalančiais kitus bausti. Ir kai tai darote, ką išsiunčiate į kosminį veidrodį? Išsiunčiate troškimą toliau tęsti situaciją, kurioje egzistuoja dualistinė kova, kurioje kovojate su kažkuo kitu.

Ir kaip galės įvykti Korėjos susivienijimas? Jis galės įvykti tuomet, kai Šiaurė ir Pietūs transcenduos dualistinę kovą, o kas turi gebėjimą padaryti tai pirmas? Žinoma, kad Pietūs. Turi atsirasti supratimas, kad negalime į Šiaurę žiūrėti taip, lyg jie būtų padarę kažką blogo ir todėl privalo būti nubausti.

Daugiau atvirumo su Šiaurės Korėja

Turite pripažinti labai paprastą faktą, ir užuominas galite gauti, pažvelgdami į situaciją Kinijoje. Pažvelkite į tai, kaip Vakarai mėgino elgtis su Sovietų Sąjunga šaltojo karo metu. Egzistavo nuolatinis konfliktas, nuolatinė opozicija. Ir galiausiai, ar šis nuolatinis priešinimasis privertė Sovietų Sąjungą sugriūti? Ne, privertė ne jis. Ją sugriūti iš tiesų privertė vidinis pasipriešinimas.

Su Kinija Vakarai ėmėsi kitokio metodo, ir šis metodas buvo siekti daugiau atvirumo, daugiau sąveikavimo, daugiau verslo mainų. Mano mylimieji, galite nenorėti atlikti tiesioginio palyginimo tarp režimo Šiaurės Korėjoje ir režimo, kuris egzistavo Kinijoje prieš trejus arba ketverius dešimtmečius, bet argi tarp jų iš tiesų yra toks didelis skirtumas? Jeigu Vakarai galėjo prekiauti su Kinija – ir ignoruoti tai, ką Kinija darė, grubiai pažeidinėdama žmonių teises, ignoruoti komunistinę sistemą ir toliau prekiauti – tad ar nebūtų įmanoma to paties pasiekti ir su Šiaurės Korėja?

Kokie buvo prekybos su Kinija padariniai? Tai iš esmės buvo sąveika tarp Kinijos žmonių ir žmonių, gyvenančių už Kinijos ribų. Kas priverčia šalį stagnuoti, užsidaryti, pradėti grimzti į žemyn traukiantį sūkurį, laikyti save baime paremta šalimi, kurią iš visų pusių supa priešai, kuriems ji nuolatos privalo priešintis? Tą sukelia sąveikos nebuvimas tarp tos šalies žmonių ir žmonių didesniajame pasaulyje. Žmonės, gyvenantys šiame forte, nemato ir neturi atskaitos taško, kaip kiti žmonės žiūri į gyvenimą, kaip jie žiūri į pasaulį, į save.

Galite nurodyti daug fizinių dalykų, kurie prisidėjo pakeičiant lygybę su Kinija, tačiau svarbiausias dalykas yra informacijos ir sąmonės mainai tarp Kinijos žmonių ir platesniojo pasaulio žmonių. Tai sukėlė didžiulius pokyčius Kinijoje, ir tai atvedė Kiniją prie taško, kuriame Kinijos vadovybei nebebūtų įmanoma sugrąžinti laiką atgal ir įvesti tokią pačią centralizuotos sistemos kontrolę, kokią matėte prieš keletą dešimtmečių.

O ką matote Šiaurės Korėjoje? Žmonės yra izoliuoti nuo supančio pasaulio. Ką tai reiškia? Jie tiki viskuo, ką jiems pasakoja jų lyderiai, nes neturi atskaitos taško, neturi nieko, su kuo galėtų palyginti iš savo lyderių gaunamą informaciją. Kaip jiems žinoti, ar tai, ką jiems pasakoja jų vadai yra tiesa, jeigu jie nebendrauja su kitais žmonėmis? Ar matote būtinybę pakeisti politiką, idant šalys pradėtų elgtis su Šiaurės Korėja, net ir su Šiaurės Korėjos vadovybe, kaip ir su bet kuria kita šalimi, kaip su šalimi, su kuria būtų galima derėtis, su kuria būtų galima kurti verslą, su kuria būtų galima bendrauti?

Vėlgi, aš nepritariu tam, kas vyksta Šiaurės Korėjoje, nepritariu tam, ką daro Šiaurės Korėjos lyderiai. Tiesiog rodau jums, kad atsiradus didesniam atvirumui iš supančio pasaulio, pradėtų vykti didesnis pasikeitimas idėjomis ir sąmone, o tai neišvengiamai pakeistų Šiaurės Korėją.

Atominio karo rizika

Tai, žinoma, tiesa, kad tolesnė izoliacinės politikos tąsa toliau stiprins Korėjos vadovybės ir jai ištikimų žmonių sukurtą vidinį pasipriešinimą. Anksčiau ar vėliau Šiaurės Korėja sugrius iš vidaus, tačiau kokia bus šios griūties kaina? Egzistuoja potencialas, kad režimas, išgirdęs savo mirties nuosprendį, gali imtis kažko desperatiško, idant prailgintų savo egzistavimą.

Paskutinėmis Sovietų Sąjungos dienomis egzistavo visiškai reali rizika, kad kas nors tarp Sovietų lyderių galėjo užgrobti valdžią ir inicijuoti karinę kampaniją su atominiais ginklais ir įprastiniais ginklais, kad išlaikytų savo Sovietų Sąjungos kontrolę. Tai buvo reali rizika.

Vėlgi, ši rizika egzistuoja ir Šiaurės Korėjoje. Net jeigu to neįvyktų, vidinė Šiaurės Korėjos griūtis sukeltų didžiules kančias Šiaurės Korėjos žmonėms, dar didesnes, nei tos, kurias jie iki šiol iškentė – o iškentė jie nemažai. O tai, žinoma, nėra tai, ką jūs norėtumėte matyti. Daugelis jų yra jūsų šeimos nariai; jie yra jūsų dvasios broliai ir seserys. Štai kodėl perduodu į kolektyvinę sąmonę būtinybę permąstyti politiką ir plačiau atverti duris šiai šaliai, kuri yra tokia uždara; nes šis didesnis atvirumas gali duoti tik naudos visoms dalyvaujančioms pusėms.

Pasipriešinimas iš Japonijos, JAV ir Kinijos

Tačiau šiuo atžvilgiu bus ypatingas pasipriešinimas, visų pirma iš Japonijos, tačiau taip pat ir iš Jungtinių Valstijų. Taip yra dėl to, kad Japonija yra labai susirūpinusi dėl konkurencijos, kuri ateitų iš suvienytos Korėjos, nes ši taptų daug stipresnė ekonomiškai. Taip pat egzistuoja tam tikra karinio konflikto baimė. Nesakau, kad ši baimė yra pagrįsta, tik noriu parodyti jums, kokios mintys sukasi Japonijos vadovybės galvose, o taip pat iš dalies ir jos žmonių galvose.

Japonijoje egzistuoja pripažinimas, kuris pagrinde yra nesąmoningas, kad Korėjos žmonės yra daug kūrybingesni už Japonijos žmones, ir todėl turi potencialą pralenkti Japoniją savo ekonomine galia. Kadangi Japonija nesugebėjo išlipti iš žemyn traukiančio sūkurio, kurį sukūrė jos kūrybiškumo trūkumas, jie nenori, kad Korėjos žmonės išsiveržtų į priekį. Egzistuoja tam tikras troškimas sustabdyti Korėją, ir jums reikia išsakyti su tuo susijusius prašymus.

Net ir Jungtinėse Valstijose egzistuoja pasipriešinimas suvienytai Korėjai. Taip yra dėl to, kad Jungtinėse Valstijose dar tebėra žmonių, kurie yra taip giliai įstrigę dualistinėje mąstysenoje, jog nori išlaikyti epinės kovos iliuziją. Tai, deja, yra faktorius, nuo kurio Amerikos žmonės dar neišsilaisvino, ką galite matyti, jeigu sekate prezidentinę kampaniją ir vieno iš kandidatų išsakomus teiginius. Tą taip pat, žinoma, galite matyti ir kituose politikuose Jungtinėse Valstijose. Galiu jus užtikrinti, kad, jeigu galėtumėte matyti tai, ką matau aš, tą patį išvystumėte ir slaptame Jungtinių Valstijų valdžios elite, kuris nenori prarasti įtampos, kadangi šitaip prarastų kontrolės mechanizmus, kuriuos jiems teikia suskaldyta Korėja. Jie taip pat nenori prarasti milžiniškų pajamų, kurias gauna iš ginklų gamybos, kurie, žinoma, taptų nebereikalingi, jeigu įtampos nebeliktų.

Ir, žinoma, taip pat egzistuoja jėgos ir Kinijoje, kurios priešinasi Korėjos susivienijimui, tikėdamos, kad gali turėti didesnę įtaką Šiaurei, nei galėtų turėti suvienytai Korėjai. Taip pat egzistuoja baimė dėl potencialiai galinčios išaugti susivienijusios Korėjos ekonominės galios. Pasipriešinimas egzistuoja ir Rusijoje, tačiau jis nėra toks didelis, nes šiuo metu Rusijos vadovybės dėmesys yra nukreiptas kitur.

Ir vis dėlto, būtų išmintinga, kad išsakytumėte prašymus apnuoginti ir sudeginti šį pasipriešinimą suvienytai Korėjai. Turi įvykti poslinkis tarptautiniame požiūryje į šią situaciją, kad galėtų įvykti mano aprašytieji pokyčiai. Vėlgi, jūs, kurie esate dvasingi žmonės, galite tapti dramatiškų pokyčių pionieriais, nes jūs galite pažadinti daugelį žmonių Šiaurės ir Pietų Korėjoje, įsikūnijusių čia su tikslu atnešti į fizinę realybę Aukso Amžiaus Matricą Korėjai.

Tiktai šviesa gali pakeisti Korėją

Ir jūs jau esate padarę gerą pradžią, mano mylimieji. Kaip sakoma: „Gera pradžia, pusė darbo,“ tačiau vis dėlto, dar gali prireikti šiek tiek darbo, kad perneštume tą kitą pusę į fizinę realybę. Tad mes visi norime jus pagirti už darbą, kurį atlikote, versdami knygas, svetaines, šaukinius ir invokacijas. Už tai, kad susirinkote drauge, sukurdami instrumentus, kurių pagalba galite pasiekti vieni kitus, galite susitikti, galite koordinuoti savo pastangas.

Ir, žinoma, mes norime pagirti jus už šią konferenciją, kuri dvasine prasme yra lūžio taškas Korėjai. Lūžio taškas ji yra dėl to, kad jūs susirinkote drauge, ir ji pavirs dar didesniu lūžio tašku, kai galėsite pakelti savo vienybės jausmą per ateinančias dienas, vienybę tarp savęs ir vienybę su pakylėtaisiais pulkais.

Bet nepražiūrėkite fakto, kad čia taip pat yra žmonių iš kitų šalių nei Korėja, nes jie gali padėti atverti šviesos kelius, kurie atneš pokyčius, apie kuriuos kalbėjau, pokyčius, kurie turi įvykti tarptautinėje bendruomenėje. Todėl kartu jūs galite duoti impulsą pokyčiui kolektyvinėje sąmonėje, tiek Pietų Korėjoje, tiek Šiaurės Korėjoje, tiek ir kitose šalyse, kurios yra šios lygybės dalis. Kaip sakiau, pakeitus vieną faktorių lygybėje, pasikeičia galutinis rezultatas, tačiau, kai pradedate keisti visus kitus faktorius, tuomet galutinį rezultatą pakeičiate dar daugiau.

Sakau jums, Korėjos lygybė jau pradėjo keistis vien dėl to, kad surengėte šią konferenciją, tačiau ją dar labiau gali pakeisti jūsų bendros pastangos, jūsų bendros pastangos dirbant su mumis per šias ateinančias keletą dienų. Savo pačių protuose peržiūrėkite, ar neturite šių neatleidimo, pykčio, apmaudo, troškimo nubausti, troškimo kaltinti elementų – ir tuomet ryžkitės juos paleisti.

Mano mylimieji, jeigu norite pasiekti aukščiausią potencialą šiai konferencijai, tuomet jums, ypač tiems, kurie esate iš Korėjos, reikia išsilaisvinti nuo visų šių apmaudo, pykčio ir troškimo nubausti elementų. Jums reikia atleisti ir paleisti, net tiktai apsivalę nuo šių žemesniųjų jausmų, galėsite tapti atviromis durimis šviesai iš pakylėtosios karalijos. Ir kaip visada, tiktai šviesa iš pakylėtosios karalijos gali iš tiesų pakeisti šią lygybę.

Mano mylimieji, įsivaizduokite Korėjos lygybę. Turite galutinį rezultatą, turite lygybės ženklą ir turite tam tikrus faktorius. Šie faktoriai yra dalyvaujančios šalys: Pietų Korėja, Šiaurės Korėja, Jungtinės Valstijos, Japonija, Kinija, Rusija ir taip toliau. Ir dabar pridedate, ir jau pridėjote, dar vieną faktorių – dvasingus žmones Korėjoje ir kitur, dirbančius kartu su pakylėtaisiais mokytojais. Ir staiga turite faktorių, kuris yra daug galingesnis, nes jūs turite aukštesnį sąmonės lygį už visus kitus faktorius.

Mano mylimieji, jeigu galėsite išsilaisvinti nuo neatleidimo, nuo gailestingumo trūkumo, turėsite aukštesnę sąmonę už bet kurį dalyvaujančių šalių lyderį, turėsite aukštesnę sąmonę už kolektyvinę sąmonę. Todėl jūsų poveikis lygybei bus daug didesnis, nes poveikį daro ne tik žmonių skaičius, bet taip pat ir sąmonės lygis bei atvirumo lygis, pasiryžimas būti iš tiesų atviromis durimis šviesai iš pakylėtosios karalijos.

Kai esate atviros durys per savo absoliutų atleidimą, tuomet mes, pakylėtieji mokytojai, galime tapti dar vienu faktoriumi lygybėje. Ir tuomet pamatysite pokyčius įvykstant beveik akimirksniu. Žvelgsite atgal ne tokioje tolimoje ateityje, ir jums bus sunku patikėti, kad tokie dramatiški pokyčiai galėjo įvykti taip greitai. Žmonės sakys: „Bet kaip tai įvyko? Kas tai sukėlė?“ Jie ieškos fizinių šių pokyčių priežasčių ir neras, nes priežastis yra aštuoniukės tėkmė tarp jūsų, esančių įsikūnijime, ir pakylėtųjų mokytojų viršuje, Gyvenimo Upės, kuri yra daug galingesnė už bet kokias fizines priežastis.

Tad su didele meile, su dideliu džiaugsmu užsklendžiu jus šioje Gyvenimo Upės tėkmėje. Ištiesiu jums savo pasirengimą padėti kiekvienam iš jūsų paleisti bet kokį negailestingumą ir pasinerti į besąlyginį Gailestingumo Deivės, kuri AŠ ESU, gailestingumą. Kuan Jin AŠ ESU, ir aš esu čia su jumis ir jumyse – jei tik man leisite.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com