Atraskite savo dvasines dovanas

TEMOS: Esminis poslinkis dvasiniame kelyje – Kaip žiūrėti į dvasines dovanas – Atraskite savo dovaną – Kas yra dvasinė dovana? – Žmogiškos ambicijos ir netikros dovanos – Dauginkite savo dovanas – Kaip mes galime ką nors daryti – Duokite nelaukdami grąžos – Niekada nesate vieniši

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2016 birželio 26 d. per Kim Michaels.


AŠ ESU Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija ir su džiaugsmu priimu šią galimybę pakalbėti su jumis tema, apie kurią diskutavote, pakalbėti apie jūsų dvasines dovanas. Jau daug dalykų buvo apie tai pasakyta, kurie atėjo tiesiogiai iš mūsų per šį pasiuntinį, tačiau norėčiau pridėti dar keletą minčių.

Šiuo metu įsikūnijime yra daug milijonų žmonių, kurie ankstesniuose gyvenimuose pasiekė tokį dvasinio išsivystymo lygmenį, kuris reiškia, jog jie turi tam tikras dovanas. Nenoriu šių dovanų apibrėžti pernelyg siaurai, kadangi kai kurių žmonių turimos dovanos dar niekada anksčiau nebuvo matytos šioje planetoje.

Esminis poslinkis dvasiniame kelyje

Kad būtų galima žmoniją atnešti į Naują Amžių, privalo įvykti neįtikėtinas poslinkis sąmonėje. Dauguma jūsų negalite – savo sąmoningais protais – suvokti, koks didžiulis turi būti šis poslinkis. Galite suvokti kai kuriuos šio poslinkio aspektus, žvelgdami į save ir į pokyčius, kuriuos patyrėte nuo to laiko, kai pradėjote eiti savo individualiu keliu, galbūt prieš daugelį metų.

Žinote, kad, kai pradėjote eiti keliu, turėjote tam tikras idėjas, kurias tikėjote esant absoliučiai teisingomis. Turėjote šias idėjas, kadangi, kai esate įsikūnijime tokioje audringoje planetoje, kokia yra Žemė, jums reikia turėti kažkokį pagrindą. Jums reikia turėti kažką, į ką galėtumėte atsiremti, kas jums suteiktų tam tikrą stabilumo ir tęstinumo jausmą.

Žinoma, iššūkis dvasiniame kelyje yra pasiekti tašką, kuomet suvokiate, kad: „Tai, ką maniau esant absoliučia tiesa, kuo niekada anksčiau neabejojau ir ką laikiau savo stabilumo pagrindu nesaugiame pasaulyje, dabar iš tiesų tapo kliūtimi mano progresui. Todėl man reikia tai kvestionuoti, man reikia tai permatyti ir paleisti.“

Kaip žiūrėti į dvasines dovanas

Tiek daug iš jūsų turite dovanas ir kaip sakė pasiuntinys: Prieš ateidami į įsikūnijimą, jūs nežiūrite per keturių savo žemesniųjų kūnų filtrą. Keturi žemesnieji kūnai yra užpildyti įtakomis, kurios ateina iš jūsų kultūros, jūsų tėvų, jūsų šeimos, aplink jus esančių žmonių, ir visų dalykų, kuriuos sugeriate augdami. Jūs per visa tai nežiūrite, kai nesate įsikūnijime. Todėl nusprendžiate, kad yra tam tikra dovana, kurią norite atnešti ir tai jums atrodo visiškai logiška, prieš nusileidžiant į įsikūnijimą.

Kai nusileidžiate į įsikūnijimą, jūsų protą aptemdo filtras, ir tuomet staiga jūsų dovana ima atrodyti visiškai kitaip. Daugelis žmonių netgi nebesugeba jos matyti arba bent jau nedrįsta sąmoningai į ją pažvelgti. Kiti žmonės iš tiesų nebesugeba matyti, kad tai yra dovana, kurią jie pasirinko, nes ji netelpa į jų filtro, jų auklėjimo sukurtas dėžutes. Štai kodėl ne visada yra konstruktyvu įsikibti savo protu į tam tikrą idėją, ką tai reiškia turėti dvasinę dovaną ir ką jūs su ja turėtumėte daryti. Jums reikia būti atsargiems, kad neužfiksuotumėte savo proto, žiūrėdami į kitus žmones ir į tai, ką padarė jie.

Ir dabar jums taip pat reikia prisiminti, kad čia egzistuoja du aspektai. Yra naudinga žiūrėti į žmones, kurie turi dovaną, ir pasisemti įkvėpimo iš jų. Bet yra reakcija, kurios turite išvengti. Neturėtumėte žiūrėti į tam tikrą dovaną turintį žmogų ir sakyti: „A, bet aš nieko panašaus į tai negalėčiau padaryti,“ nes tai, žinoma, neįkvėps jūsų atnešti savo dovaną.

Galbūt esate teisus, kad negalėtumėte padaryti to, ką daro kitas žmogus, tačiau galbūt sugebėtumėte padaryti kažką kitą, kas yra lygiai taip pat svarbu. Jums reikia suvokti, kad, jeigu jaučiate turintys dovaną, tačiau jaučiate, jog šios dovanos neišreiškiate arba nežinote, kas ji tiksliai yra, tai tuomet taip yra todėl, kad ji netelpa į proto dėžutes, kurias turite savo keturiuose žemesniuosiuose kūnuose.

Atraskite savo dovaną

Jums reikia užduoti sau klausimą: „Kas tai yra, kas tai yra per įsitikinimai, kurių nekvestionavau, kuriuos laikau absoliučiomis tiesomis, kas tai yra per dalykai, kurie man teikia stabilumą ir kokiu būdu jie man trukdo išreikšti savo dovaną?“ Ir tuomet jums reikia palaipsniui pradėti kvestionuoti kai kuriuos iš šių įsitikinimų ir idėjų, įskaitant ir tai, ką gavote iš išorės, bet kartais net ir tas idėjas, kurias gavote iš dvasinių arba religinių mokymų.

Egzistuoja daug dvasinių mokymų, kuriuose nėra dovanų koncepcijos. Jų tikslas nėra jus įgalinti ir įkvėpti jus atrasti savo dovaną. Ir labai mažai religijų turi šias koncepcijas ir tikslą jus įkvėpti. Tiesą sakant, daugelis religijų yra sukurtos taip, kad paskatintų jus neigti, jog turite kokių nors ypatingų dovanų ar gebėjimų, tuo būdu skatindamos jus būti kaip visi kiti. Konformizmas nėra būdas vystyti ir įsisąmoninti savo dvasines dovanas.

Jums reikia pradėti šį procesą, per kurį sąmoningai imtumėte suvokti, ką iš tikrųjų reiškia „kelias.“ Ėjimas keliu iš tiesų reiškia, kad sąmoningai pradedate matyti, jog kažkas egzistuoja jūsų psichikoje, jūsų prote, kas trukdo Dvasiai tekėti per jus. Tai gali būti įsitikinimai, tai taip pat gali būti tam tikra trauma, kurią patyrėte savo gyvenime. Tai gali būti tam tikros psichologinės tendencijos arba neteisingas supratimas. Tai gali būti tam tikras požiūris į save, kurį atsinešėte iš ankstesnių gyvenimų, dėl kurio esate linkę save žeminti arba jausti, kad nesate svarbūs arba nesate vertingi. Tai netgi gali būti tam tikras ego paremtas požiūris, kad esate svarbesni arba geresni už kitus, ir tai taip pat gali jums trukdyti.

Kaip sakė pasiuntinys, yra daug žmonių, kurie turi ambicijų būti Dvasios reiškimosi instrumentais arba pasiuntiniais. Jeigu tai yra žmogiška ambicija, tuomet tai taip pat trukdys jums išreikšti savo tikrąją dovaną.

Kas yra dvasinė dovana?

Na o dabar, mano mylimieji, pamąstykite apie žodį „dovana.“ Yra daug, labai daug žmonių, kurie kalba apie dovanas. Jie mano, kad tai yra kažkas, ką jie gauna, kas jiems suteikia ypatingą gebėjimą, išskiriantį juos iš kitų. Matote, „dvasinė dovana“ nėra kažkas, ką gaunate tam, kad pasilaikytumėte sau. Tai nėra kažkas, ką gavę galėtumėte pasinaudoti, idant parodytumėte save svarbesniu už kitus. Dvasinė dovana yra tai, ką gaunate tam, kad duotumėte kitiems, kad galėtumėte padėti kitiems, kad galėtumėte padėti pakylėtiesiems mokytojams. Tai yra dovana.

Dvasinė dovana nėra tai, ką pasilaikote sau, tai yra tai, ką duodate kitiems. Jeigu sugebėsite priimti šį požiūrį ir iš tiesų įsigilinsite, ką tai reiškia, tuomet pamatysite, kad jūsų suvokimas apie savo dvasinę dovaną išaugs ir jūs įgysite daug aiškesnę idėją apie tai, kokia yra jūsų individuali dovana.

Daugeliui jūsų, turiu pasakyti, teks pereiti ganėtinai ilgą procesą, kad taptumėte pasirengę išreikšti savo dovaną. Šis pasiuntinys taip pat perėjo ilgą procesą ir jam prireikė daug metų pasiekti tašką, kuomet pasiekė tą visišką atsidavimą, gebėjimą visiškai atsiduoti, ir tai yra geras dalykas, kurio visi galite siekti. Kuomet nebeturite žmogiškų ambicijų, nebesiekiate patvirtinimo, tiesiog esate atviri ir susiderinę su tuo, ką nori perduoti Dvasia.

Žmogiškos ambicijos ir netikros dovanos

Žinoma, mes matome daug dvasingų žmonių, kurie nori dovanos, nes mano, kad ji jiems suteiks kažkokį pranašumą. Kai kurie nori gauti dėmesio, kai kurie nori būti pripažinti, kai kurie nori valdyti kitus, o kai kurie nori gauti pinigų. Tai yra žmogiškos ambicijos, kurios trukdys jums išreikšti savo tikrąją dovaną. Kai kurie žmonės būna taip stipriai išsibalansavę savo troškime turėti dvasinę dovaną, kad susiderina su žemesniosiomis jėgomis, o ne su pakylėtaisiais mokytojais, ir todėl įgyja tam tikrus gebėjimus, tačiau tai nėra tikros dvasinės dovanos.

Jeigu pamatote žmogų, kuris turi gebėjimą daryti įspūdį kitiems, dėl kurio visiems atrodo, kad jis yra labai ypatingas, arba galbūt netgi turi gebėjimą kontroliuoti kitus ir padaryti juos priklausomais nuo savęs, tuomet žinote, kad tai nėra dvasinė dovana ir tai neateina iš pakylėtųjų mokytojų. Tai ateina iš žemesniųjų jėgų, kurioms reikia kažko iš įsikūnijime esančių žmonių, reikia jų energijos. Kaip pasiuntinys sakė, mums nereikia jūsų energijos, mums nereikia, kad mus garbintų, kaip žmonės garbino Dievą tūkstančius metų. Mes neturime nei tokio poreikio, nei tokio noro.

Kas man iš žmonių garbinimo, jeigu žinau, kas esu ir žinau savo santykį su Dievu? Aš nelaikau savęs Dievu, nes žinau, kad esu tik gyvenimo piramidės dalis, ir egzistuoja būtybės, kurios yra aukščiau už mane, ir kurios turi daug aukštesnę sąmonę ir pasiekimus nei turiu aš. Būtent iš jų gaunu energiją, kurią perduodu jums. Kai tą žinau, kam tuomet man būtų reikalinga, kad kas nors Žemėje mane garbintų kaip Dievą, ar netgi garbintų mane taip kaip garbina katalikai, manydami, kad, jeigu uždegs žvakę ir sukalbės tiek ir tiek „Sveika Marijų,“ tuomet aš būsiu kaip Kalėdų Senelis, ir padarysiu kažką dėl jų, idant jiems nereikėtų prisiimti atsakomybės už save.

Tai nėra tai, kas aš esu, būdama pakylėtąja mokytoja, tačiau tokios yra žemesniosios jėgos, kurios apsimetinėja manimi ir kitais mokytojais, ar kitomis dvasinėmis būtybėmis ar netgi Dievu, mėgindamos gauti žmonių dėmesį ir per jų dėmesį gauti iš jų energiją. Mano mylimieji, pasaulyje egzistuoja daug netikrų mokytojų. Saugokitės tų, kurie nori kažko iš jūsų ir ieškokite tiktai tų, kurie nieko nenori iš jūsų gauti ir tenori jums duoti.

Dauginkite savo dovanas

Suprantate, mano mylimieji, talentų padauginimo koncepcija nereiškia, kad, kai padauginate tai, kas jums buvo duota, tuomet mes gauname jūsų padauginimą. Nėra taip, kad, jeigu jums duodu pozityvios energijos dovaną ir jūs ją padauginate, tuomet aš gaunu šią energiją atgal ir galiu ją sugerti arba naudotis šia energija. Priežastis, dėl kurios turite padauginti tai, kas jums buvo duota, yra ta, kad šitaip mes galime nepaliauti jums duoti dar daugiau.

Kai sakau padauginti, neturiu omenyje padauginimo kiekybiniu būdu, kuomet padidinate bendrą kiekį. Padauginimas to, kas jums buvo duota, reiškia, kad naudojatės tuo, nesavanaudiškai padėdami kitiems, keldami aukštyn kitas gyvybės dalis. Ir būtent tuomet esate padauginę dovaną, ir būtent tuomet žinome, kad galime saugiai jums duoti daugiau, nes nepanaudosite to savanaudiškiems tikslams. Tiktai kai tai pamatome, įstatymas mums leidžia duoti jums dar daugiau.

Tad ką dar turite atiduoti, kad galėtumėte išreikšti savo dovaną? Turite atiduoti idėją, kad esate darytojas ir esate atskira būtybė, turinti gebėjimus ir galias, kurie jums leidžia veikti kaip atskirai būtybei. Tai, žinoma, yra labai subtilus procesas, kuris užtrunka ilgą laiką, tačiau tai yra Kristiškumo dalis ir tai yra esminė Kristiškumo dalis.

Kaip Jėzus sakė, yra dešimt tūkstančių žmonių, kurie yra pasirengę pripažinti ir įkūnyti labai aukštą Kristiškumo laipsnį, ir yra milijonai žmonių, kurie labai greitai gali įkūnyti tam tikrą Kristiškumo laipsnį. Jiems reikia įsisąmoninti faktą, kad turite įveikti koncentravimąsi į save ir iliuziją, jog esate atskira būtybė ir kad galite daryti dalykus.

Kaip mes galime ką nors daryti

Žinoma, jūs galite daryti dalykus su fiziniu kūnu ir jums gali atrodyti, kad jums nereikia jokios energijos iš pakylėtųjų mokytojų daryti tam tikrus dalykus su fiziniu kūnu. Tai iš dalies yra tiesa, kadangi iš tiesų gaunate energiją iš savo valgomo maisto ir kitų šaltinių. Mano mylimieji, jeigu negautumėte absoliučiai jokios energijos iš pakylėtųjų mokytojų, jūsų kūnas akimirksniu mirtų, netgi nesugebėtumėte išlaikyti kūno gyvo.

Yra daug žmonių Žemėje, kurie gauna tik tiek energijos, kiek reikia kūno gyvasčiai palaikyti, nes jie nieko nedaugina. Dauguma jūsų gaunate daug daugiau iš mūsų, ir Kristiškumo esmė yra ta, kad pasiektumėte tašką, apie kurį kalbėjo Jėzus šiais žodžiais: „Pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti.“ Jis pripažino, kad tai Tėvas viduje, Dvasia viduje, pakylėtieji mokytojai yra tikrieji darytojai, nes mes jums duodame energiją, kurią galite gauti tik iš Aukščiau. Negalite jos gauti horizontaliai, negalite jos pavogti, mano mylimieji, negalite paimti šios energijos, kurią gaunate iš mūsų, jėga.

Duokite nelaukdami grąžos

Kai iš tiesų įsitvirtinate Dvasioje, suvokiate, kad jums nieko iš šio pasaulio nereikia. Žinoma, šis teiginys turi tam tikras išlygas, kadangi jums iš tiesų reikia maitinti savo kūną ir jums reikia turėti stogą virš galvos. Jums iš tiesų reikia pinigų, kad galėtumėte tai daryti visuomenėje, kurioje gyvenate. Ir vis dėlto, kai suvokiate, kad jums iš tiesų to nereikia, tuomet galite atlikti pakeitimą savo požiūryje, kuomet nustotumėte gyventi nepritekliaus būsenoje, jausdamiesi taip, lyg jums kažko reikėtų ir todėl jausdamiesi taip, jog tam, kad kažką duotumėte, privalote gauti kažką grąžos.

Galite pasiekti tašką, kuomet būtumėte pasiryžę duoti dovanai, nes žinotumėte, kad visata padaugins tai, ką duodate dovanai, ir todėl atras būdą duoti jums tai, ko jums reikia, idant turėtumėte maisto ant stalo ir stogą virš šio stalo, ir kad galėtumėte daryti savo darbą. Jums nereikia matyti tiesioginės grąžos už dovanas, kurias duodate dovanai. Ir tai yra tos sąmonės, kurioje Jėzus buvo, nuostabumas, ir galbūt jis ją pademonstravo prieš du tūkstančius metų ekstremalesniu būdu, nei daugumai žmonių yra būtina pademonstruoti.

Ir vis dėlto, matėte kaip jis visur vaikščiojo ir neturėjo nieko, ir todėl niekas neturėjo jo. Jis dovanai davė, bet taip pat kažkaip gaudavo iš visatos tai, kas jam buvo reikalinga savo misijai tęsti. Kai priimate šį požiūrį, tuomet visata duos jums tai, ko reikia, kad galėtumėte toliau dalintis savo dovana su kitais. Ir tai, mano mylimieji, yra grožis, yra darbo su pakylėtaisiais mokytojais esmė. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!

Niekada nesate vieniši

Kai iš tiesų suvokiate šį principą, įžengiate į pradines Kristiškumo pakopas, ir nuo ten jau iš tiesų galite pradėti kilti aukštyn. Tai gali būti nuostabi kelionė, per kurią einame susikibę rankomis, ir jūs žinote, kad einate kartu su mumis, o mes einame kartu su jumis. Niekada esate vieniši ir niekada nesate pasimetę. Visada jaučiate, kad esate teisingame kelyje link tikslo, kurį jūs ir mes nustatėme šiam gyvenimui.

Mano mylimieji, jeigu pasieksite tikslą, kurį nusistatėte šiam gyvenimui, galėsite padaryti dar daugiau, nei buvote numatę, kurdami savo Dangiškąjį planą. Ir tai, žinoma, yra aukštesnės Kristiškumo pakopos, kuomet darote daugiau, nei buvote numatę, prieš ateidami į įsikūnijimą. Būtent tą padarė Jėzus, tą padarė daugelis kitų žmonių, tą jau padarė kai kurie iš jūsų ir tą gali padaryti daugelis iš jūsų, jeigu ryšitės eiti keliu, kurį mes parodėme tokia daugybe būdų, kad tarp jų iš tiesų turi atsirasti bent vienas būdas, kuris rezonuotų su jūsų širdimi.

Ir tai gali nebūti tai, ką perduodame per šį pasiuntinį, bet iš tiesų, jeigu esate atviri, ateis toks momentas, kuomet atrasite kažką, kas rezonuos su jumis ir galės padėti jums įsisąmoninti savo dovaną ir pradėti ja dalintis labiau sąmoningu būdu, nei darėte prieš tai. Ir su tuo, noriu padėkoti jums už suteiktą platformą, kuomet galėjau padauginti tai, ką jūs davėte, ir todėl galėjau pasiekti toliau į kolektyvinę sąmonę, nei būčiau galėjusi, jeigu nebūtumėte buvę atviromis taurėmis šiam mano perdavimui. Mano dėkingumas jums ir palaiminimai iš mano širdies.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com