Santykiai tarp vyrų ir moterų

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2016 balandžio 09 d., per Kim Michaels


Aš esu Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija ir santykių tarp vyrų ir moterų tema yra labai artima mano širdžiai ir protui, nes praktiškai nėra svarbesnės temos Žemės planetoje. Galite žiūrėti į pasaulinius įvykius ir manyti, kad karai ir ekonomika, ir kiti dalykai yra svarbios temos, apie kurias reikia kalbėti. Aš jums sakau, kad karas prasideda nuo santykių tarp vyrų ir moterų.

Jūs, žinoma, sakysite, kad daugumą karų pradėjo vyrai, ir būsite teisūs, išoriškai. Dalykas, kurio mes jus jau labai ilgą laiką mokome, yra tai, kad fiziniai įvykiai nėra sukeliami fiziniame lygmenyje egzistuojančių priežasčių; jie yra sukeliami trijų aukštesniųjų kūnų lygmenyje – identiteto, mentalinio ir emocinio kūnų lygmenyje. Prieš karui pasireiškiant fiziniame lygmenyje, konfliktas jau egzistuoja trijuose aukštesniuose kūnuose. Pradedant emociniu ir mentaliniu kūnais, ir baigiant identiteto kūnu, kuriame tiek vyrams, tiek ir moterims, per tūkstančius metų buvo programuojamas iškreiptas požiūris į savo tapatumą. Šis iškreiptas požiūris į tapatumą būtent ir prasiveržia jūsų šiuo metu matomo konflikto tarp dviejų lyčių pavidalu.

Matėte tai labai subtiliame lygmenyje labai, labai ilgą laiką. Tiesą sakant, šioje planetoje tai tęsiasi jau taip ilgai, kad jums būtų sunku manimi patikėti, nes tai prasidėjo žymiai seniau, nei siekia rašytinė istorija. Ir tai yra tyčia sukurtas konfliktas, nes natūralioje planetoje nėra jokių konfliktų tarp vyrų ir moterų. Žemės planetoje šį konfliktą sukūrė jėgos, kurios nori kurti tokius bazinius konfliktus, virš kurių praktiškai niekas negalėtų pakilti.

Tai yra tema, apie kurią turės būti daug kalbama labiau išsivysčiusiose šalyse per ateinančius dešimtmečius. Sakau taip todėl, nes žinau, jog nėra jokių greitų būdų išspręsti šią problemą.

Problemai, kuri yra taip giliai įsišaknijusi, išspręsti reikia laiko. Žinoma, jūs ir dabar jau galite daug ką padaryti ir daug kas buvo padaryta, pradedant septintuoju praeito amžiaus dešimtmečiu ir dar anksčiau, nuo to laiko, kai moterų judėjimai pradėjo reikalauti, kad moterims būtų suteikta teisė balsuoti.

Daugelis moterų atliko didžiulį darbą, keisdamos visuomenės suvokimą. Tačiau ir daugelis vyrų taip pat atliko svarbų darbą. Galiu jus užtikrinti, kad pokytis, kuris turi įvykti, negali būti pasiektas vien moterų dėka, ir žinoma, vieni vyrai to taip pat nepasieks. Jį turi pasiekti tie, kurie nustojo taip stipriai tapatintis su išorinėmis rolėmis, ir ėmė suvokti, jog yra universalios, dvasinės būtybės, kad ir kokios lyties kūną laikinai šioje planetoje dėvėtų. Ir tik tuomet galite išvengti spąstų, kuriuose save laikote vyru arba moterimi, ir laikote vyrus priešpriešoje moterims, arba laikote moteris priešpriešoje vyrams.

Ir tai yra fundamentalus poslinkis, kuris turi įvykti. Vėlgi, tie, kurie yra labiau dvasiškai pažengę žmonės, yra vieninteliai, galintys atnešti šį poslinkį. Galiu jus užtikrinti, kad, nors buvo pasiektas progresas santykiuose tarp vyrų ir moterų kai kuriose labiau išsivysčiusiose pasaulio šalyse, šie pokyčiai vis dar nėra pakankamai gilūs, kad būtų galima pradėti tirti esminį konfliktą.

Esminis konfliktas tarp vyrų ir moterų yra susijęs su tuo, ką kalbėjome apie tamsos jėgas, kad tamsos jėgos iš esmės yra dualistinės. Todėl bet kokį poliariškumą jos siekia paversti konfliktu, kova tarp priešingų jėgų. Dvasiniame lygmenyje nėra absoliučiai jokio konflikto tarp Dieviškojo vyriškumo ir Dieviškojo moteriškumo. Mes į vienas kitą žiūrime kaip į papildančias jėgas, ir mums nereikia kovoti, kad būtume viena.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com