Mokslas ir dvasingumas be ribų

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2016 kovo 12 d., per Kim Michaels


Aš esu Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija. Visada džiaugiuosi, kai girdžiu žmones kalbant apie ribų peržengimą, kurios tradiciškai būdavo primetamos žmonijai, kuomet manote, jog yra kažkas, ko negalite peržengti. Jėgos, kurios siekia riboti šią planetą, kurios siekia kontroliuoti žmones, visada naudojasi bet kuo, kas iškyla visuomenėje.

Ir jos, žinoma, naudojosi mokslu, žiniomis apie DNR ir žiniomis apie evoliuciją, mėgindamos sakyti, kad negalite ištrūkti iš to, kad, iš esmės, esate gyvūnas. Kaip pakylėtieji mokytojai jau daugybę kartų sakė, jūs nesate iš esmės gyvūnas; jūs iš esmės esate dvasinė būtybė gyvūno kūne. Gyvūno kūnas paklūsta jūsų protui – kai tampate šio proto šeimininku.

Šis amžius yra amžius, kuriame ribos, kurios anksčiau nebuvo kvestionuojamos, bus imamos kvestionuoti. Taip yra ne dėl to, kad mes, pakylėtieji mokytojai, vieni patys perduodame žinias, taip yra dėl to, kad milijonai žmonių pasaulyje (įvairiausiose skirtingose srityse) susiderina su mumis ir idėjomis, kurias mes perduodame. Mes šias idėjas neperdavinėjame vien tik per kažkokį konkretų pasiuntinį, per vieną kažkurią organizaciją ar filosofiją. Mes jas perdavinėjame per visus protus, kurie yra jautrūs naujoms idėjoms gauti. Tai, žinoma, galioja ir daugeliui mokslininkų. Tai galioja žmonėms iš pačių įvairiausių dvasinių ir religinių tradicijų. Ir iš tiesų tradicijos iš Rytų, jų proto įvaldymo praktikos, joga ir kitos praktikos, kurios atėjo į Vakarus, įnešė didelį indėlį į kolektyvinės sąmonės progresą.

Mums yra labai svarbu, kad mokslas taip pat būtų į tai įtrauktas, ir kad galėtume nugriauti tradicinį barjerą tarp mokslo ir religijos, kuris yra viena iš didžiausių kliūčių, kuri iš tiesų riboja naujas idėjas, priversdama žmones uždaryti savo protą naujoms idėjoms. Todėl mes visada džiaugiamės, kai atsiranda žmonių, kurie naudojasi naujausiais mokslo atradimais, mėgindami juos suderinti su dvasinėmis tradicijomis.

Ir, žinoma, suvokimas, kad galite perprogramuoti savo DNR, ir kad galite perprogramuoti giliausius savo proto įpročius, yra labai svarbus žingsnis į priekį žmonijai. Norėčiau jums pasakyti, kad neurologinių ryšių ir jūsų DNR perprogramavimas iš tiesų nėra naujas išradimas. Jūs tiesiog aprašote jau labai seniai žinomą procesą moksliniais terminais. Šį procesą mes tradiciškai vadinome dvasiniu keliu. Jūs, kai rimtai žiūrite į dvasinį kelią, perprogramuojate kiekvieną savo fizinio, emocinio, mentalinio ir identiteto kūnų aspektą. Ir mes nepaprastai džiaugiamės, kai mokslas, arba kitos visuomenės sritys, daro progresą, kuomet mes galime perduoti idėjas, kurios palengvina žmonėms tai suvokti ir iš tiesų patikėti, kad tai yra įmanoma.

Tačiau tiems iš jūsų, kurie rimtai žiūrite į dvasinį kelią, norėčiau pasakyti, jog jums reikia prisiminti, kad neegzistuoja jokie kelio sutrumpinimai. Šiame amžiuje labai dažnai pasitaiko, kuomet laikas yra taip sutrumpėjęs, manyti, kad turi būti kažkoks lengvas būdas tai pasiekti. Privalo egzistuoti kažkokia greita technika, kuri galėtų labai greitai išspręsti problemą ir jūs galėtumėte toliau gyventi savo užimtą gyvenimą. Norėčiau, kad tie iš jūsų, kurie rimtai žiūrite į dvasinį kelią, suvoktumėte, jog dvasinis kelias nėra kažkokios stebuklingos piliulės radimas.

Egzistuoja taškas dvasiniame kelyje, kuriame yra gerai ieškoti greitos išeities. Tačiau ateina toks taškas, kuomet jums reikia pakilti aukščiau ir suvokti, kad, jeigu iš tiesų norite rezultatų dvasiniame kelyje, negalite to pasiekti, išlaikydami tokį patį gyvenimo būdą, kokį turi dauguma žmonių šiame materialiame amžiuje. Ir kalba čia eina labiau ne apie išorinių įpročių pakeitimą, bet apie pakeitimą to būdo, kuriuo mąstote ir žiūrite į save. Negalite dirbtinai arba paviršutiniškai perprogramuoti savo DNR arba giliausių smegenų tendencijų. Tam reikia labai gilaus ir labai ryžtingo pokyčio sąmonėje. Ir būtent dėl to mes, žinoma, perdavėme tiek daug knygų ir tiek daug technikų, kad padėtume jums tai pasiekti.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com