Transcenduokite savo baimes dėl Žemės resursų

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2016 vasario 15 d., per Kim Michaels


Aš esu Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija ir esu dėkinga už tai, kad galiu pakalbėti tema, kaip jūs galėtumėte padėti išgydyti Motiną Žemę. Pirmiausia norėčiau, kad žinotumėte, jog, nors yra daug filosofijų, kuriose apie Motiną Žemę yra kalbama kaip apie specifinę būtybę, tai nebūtinai yra konstruktyviausias požiūris jūsų dabartinėje sąmonės būsenoje. Yra žmonių, kurie Motiną Žemę gali laikyti atskira būtybe nesijausdami atskirti nuo jos, tačiau problema vakarų kultūroje būtent ir yra šis atskirties jausmas.

Ir labai daugeliui žmonių nutinka taip, kad jie turi geriausias intencijas ir nubunda problemoms, kurios slegia gamtą. Ir tuomet jie reaguoja į tai su baime, ir savo baimėje, jie projektuoja proto įvaizdžius ant Motinos Žemės ir ant gamtos. Dalykas, kurį norėčiau, kad jūs, kurie esate dvasingi žmonės, suvoktumėte, yra tai, kad tai iš tiesų nepadės Motinai Žemei. Dalykas, kuris slegia Žemę, yra, kaip aiškinome daugelį kartų, ant gamtos per žmonių identitetų, mentalinius ir emocinius kūnus projektuojamos energijos ir matricos.

Jeigu jūs, kurie esate dvasingi žmonės, norite kažkuo prisidėti prie Motinos Žemės gydymo, pirmiausia turite transcenduoti savo pačių baimę. Jau kalbėjau apie tai anksčiau, nes tai yra labai svarbu. Daugelis tarp jūsų pradėjote busti dvasiškai. Turite geriausias intencijas. Dažnai turite daug žinių. Tačiau dar nežengėte to paskutinio žingsnio į baimės savo emociniame kūne transcendavimą. Todėl tai labai lengvai gali paveikti jūsų pozityvias intencijas, ir tuomet ant gamtos jūs imate projektuoti žmonių sukurtą įvaizdį. Ir šis įvaizdis, galbūt, yra pozityvesnis už kai kuriuos kitus žmonių sukurtus įvaizdžius, kurie sukėlė dabartinį disbalansą ir užterštumą, tačiau tai vis dar tebėra žmonių sukurtas įvaizdis, mano mylimieji.

Ir vienas to pavyzdys yra tai, kad Motina Gamta neturi fiksuoto jūsų taip vadinamų gamtinių išteklių kiekio. Motinoje Gamtoje nėra nieko, kas būtų fiksuota. Planeta sugebės pasikeisti beveik akimirksniu, kai pasikeis pakankamo skaičiaus žmonių sąmonė. Štai kodėl jums reikia būti labai atsargiems, kad neprirakintumėte savo proto prie uždaro įvaizdžio, sakydami, kad yra tik toks ribotas išteklių kiekis ir dėl to reikia labai bijoti, ir reikia tučtuojau būtinai kažką daryti.

Motinos Gamtos ištekliai yra beveik beribiai – kai esate pasirengę transcenduoti tam tikrą sąmonės lygį. Yra tiek daug šių išteklių, kurie tik ir laukia, kol žmonės pradės jais naudotis, tačiau jų negalima pasiekti iš dabartinio sąmonės lygmens. Štai kodėl jums, kurie esate dvasingi žmonės, reikia tapti pakilimo į sekantį sąmonės lygį pionieriais, kuriame galėtumėte imti naudotis technologija, kuri nebūtų paremta Motinos gamtos ar vienas kito prievartavimu. Tačiau negalėsite to pasiekti, jeigu projektuosite savo baimes ant Motinos Žemės. Tai tik prisidės prie tų baimių, kurios buvo projektuojamos ant jos daugybę tūkstančių metų.

Žinoma, yra daug gerų žingsnių, kurių galima imtis, ir daug gerų mokymų. Nė vieno nenoriu čia kritikuoti, tik tiesiog sakau, kad, jeigu norėtumėte padaryti vieną dalyką, kuris padarytų pozityviausią poveikį Motinai Gamtai, tuomet pažvelkite į savo pačių baimes ir transcenduokite jas. Suvokite, kad, jeigu žinote, jog esate dvasinė būtybė, tuomet taip pat žinote, kad esate susiję su mumis, pakylėtaisiais mokytojais. Taip pat žinote, kad mes turime galią pakeisti bet kokius apribojimus Žemėje, kai įsikūnijime esančios būtybės suteikia mums įgaliojimus tai daryti. Ir būtent tai padarote, transcendavę dabartines sąlygas įkūnijančią sąmonę.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com