Pakylėkite seksą į aukštesnį lygmenį

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2016 vasario 8 d., per Kim Michaels


Aš esu Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija ir esu laiminga, galėdama pakalbėti apie seksą. Mes, pakylėtoje karalijoje, visiškai nesivaržome kalbėti klausimu, kuris yra toks svarbus tokiai daugybei žmonių, ir kuris yra toks svarbus tamsos jėgoms, siekiančioms jumis manipuliuoti ir pavogti jūsų energiją.

Leiskite man jums duoti užuominą, mano mylimieji. Kiekvieną kartą, kai iškyla koks nors žmonėms svarbus klausimas, apie kurį jie varžosi kalbėti, galite būti absoliučiai tikri, kad šią situaciją yra paveikusios tamsos jėgos. Mėgstamiausias jų dalykas yra kurti situacijas, kuriose egzistuotų problema tarp dviejų grupių žmonių ir tuomet padaryti taip, kad jie negalėtų apie tai kalbėti. Ir todėl jie niekada negalėtų išspręsti šios problemos, ar netgi negalėtų sąmoningai suvokti, kas sudaro šią problemą.

Vakarų pasaulyje vis daugiau ir daugiau žmonių ima sąmoningai mąstyti apie santykių ir seksualumo klausimus. Tai, žinoma, yra visiškai gerai. Žinoma, tamsos jėgos nesėdėjo sudėjusios rankas ir nestebėjo iš šono šitos jūsų taip vadinamos seksualinės revoliucijos. Jos pamėgino nuvesti ją klaidinga kryptimi ir jos tai darė daugeliu įvairių būdų, ir jų yra pernelyg daug, kad visus būtų galima čia išvardinti.

Galiu jus užtikrinti, mano mylimieji, kad vienas iš būdų, kuriuo jos naudojosi, buvo tai, kad jos sukūrė situaciją, kurioje šiuo didesniu atvirumu seksualumo klausimais, pakeitusiu labai uždarą anksčiau egzistavusį požiūrį, pasinaudojo ne tiek vyrai, kiek jėgos, kurios naudojasi vyrais. Daugelis vyrų galvoja, kad jie buvo seksualiai išlaisvinti ir dabar turi teisę užsiiminėti seksu su tiek moterų kiek tik įmanoma. Tačiau dalykas, kurio jie nesuvokia, yra tai, kad tai turi labai didelę kainą, energetine prasme.

Negalite atsieti savo jausmų nuo seksualumo, neprarasdami energijos, kuri tuomet iš jūsų bus pavogta tamsos jėgų. Tai neįmanoma. Jeigu užsiiminėjate seksu ir nejaučiate gilesnių jausmų vienas kitam, nesvarbu, ar esate vyras ar moteris, jūsų energijos yra vagiamos tamsos jėgų. Ir ilgalaikėje perspektyvoje tai jums brangiai kainuos. Galite matyti, jog yra žmonių, kurie pergyveno seksualinę revoliuciją, o taip pat laisvę eksperimentuoti su narkotikais, ir jie dabar atrodo dešimt ar net dvidešimt metų senesni už savo tikrąjį fizinį amžių. Jeigu galėtumėte matyti šių žmonių energetinį lauką, pamatytumėte, jog daugelis jų yra tarsi tušti kiautai, neturintys savyje jokios gyvybinės energijos.

Jeigu jūs, dvasingi žmonės, norite transcenduoti šią tendenciją, kurioje jumis manipuliuoja tamsos jėgos, turite gerbti save ir, žinoma, turite gerbti savo partnerį. Yra absoliučiai neįmanoma išvengti energijos pavogimo, jeigu užsiiminėjate seksu vien iš paviršutiniško, seksualinio, fizinio troškimo. Tai neįmanoma, mano mylimieji. Tai neįmanoma! Galiu jus užtikrinti.

Jūs turite nuspręsti, būdami dvasingu žmogumi, kad tai nėra tas būdas, kuriuo norėtumėte gyventi. Turite nuspręsti, jog nenorite būti karve, iš kurios energiją melžia šios tamsos jėgos, kurios neturi jokios pagarbos jums ar kokiai kitai žmogiškai būtybei. O tam reikia, kad pradėtumėte rimtai žiūrėti į dvasinį kelią. Aš nesakau jums, kad neturėtumėte užsiiminėti seksu. Sakau jums, kad turėtumėte pakylėti jį į aukštesnį lygmenį, kuriame jis nebūtų atsietas nuo meilės.

Iš tiesų nėra jokios dvasinės prasmės užsiiminėti seksu, jeigu nėra tikros meilės. Dauguma žmonių sekso ieško iš žemesnės motyvacijos, šitaip mėgindami uždengti jų viduje žiojėjančią skylę. Ir būtent tam yra skirtas dvasinis kelias – atrasti savo tikrąją esenciją, idant nebesijaustumėte tušti viduje, nes žinotumėte kas esate kaip dvasinė būtybė. Todėl jums seksas nebebūtų reikalingas šiai tuštumai uždengti. Galėtumėte juo užsiiminėti ne iš trūkumo jausmo; galėtumėte juo užsiiminėti daug aukštesniu būdu, kuris atneš daug didesnį džiaugsmą ir pasitenkinimą abiem pusėms.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com