Nėra priešingos lyties

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2016 vasario 01 d., per Kim Michaels


Aš esu Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija. Esu laiminga, gavusi šią galimybę pakalbėti apie santykius tarp vyrų ir moterų. Kaip išsamiau kalbėjau apie tai anksčiau, nėra nieko svarbiau Žemėje už vyrų ir moterų santykių harmonizavimą ir gilesnį jų įsisąmoninimą. Būtent dėl to tamsos jėgos padarė viską, ką tik pajėgė sugalvoti, mėgindamos sukomplikuoti ir įnešti disharmoniją į šiuos santykius.

Aš dabar noriu, kad jūs, dvasingi žmonės, žinotumėte, jog egzistuoja skirtingi lygmenys. Žmonija yra įsitraukusi į procesą, per kurį vis labiau įsisąmonina tarp vyrų ir moterų egzistuojančius skirtumus ir panašumus. Yra visiškai gerai ir net labai būtina pereiti šį procesą, kurio metu vis daugiau ir daugiau žmonių suvoktų, ko reikia vyrams ir ko reikia moterims, kad jaustųsi gerai savo santykiuose. Tą daryti yra visiškai gerai ir būtina.

Jūs, būdami dvasingais žmonėmis, galite padaryti sau paslaugą, šiek tiek peržengdami įprastines visuomenėje vyraujančio mąstymo ribas. Nes jums reikėtų suvokti, kad neužtenka žinoti, ko reikia vyrams ir moterims. Nes jums, dvasingiems žmonėms, iš tiesų yra svarbu suvokti, kad nesate vyras arba moteris, vien dėl to, kad esate tam tikros lyties kūne. Pradėję labiau busti dvasiniame kelyje, imsite vis mažiau ir mažiau tapatintis su fiziniu kūnu ir su šio kūno lytimi, kuri yra įtvirtinta ne tik fiziniame kūne, bet ir emociniame, mentaliniame ir identiteto kūnuose.

Ir todėl jums yra svarbu suvokti, kad, jeigu esate vyriškame kūne, netapsite iki galo išbaigti, kol neatrasite ir nesusiharmonizuosite su savo esybės moteriškąja puse. Ir, žinoma, tai taip pat galioja, jeigu esate moteriškame kūne – jums reikia harmonizuotis su vyriškuoju savo esybės aspektu. Negalite tapti iki galo išbaigti, neigdami savo kūno lyties priešingybę, savo kūno lyties priešingą poliariškumą.

Jums reikia suvokti, kad esate dvasinė būtybė. Žemėje įsikūnijote daug kartų. Ne visada buvote vyriškame kūne ar moteriškame kūne. Todėl šokinėjote tarp jų pirmyn ir atgal, ir patyrėte, taip sakant, abi monetos puses. Jeigu esate moteriškame kūne, tai nereiškia, kad turėtumėte pradėti elgtis kaip vyrai, kaip matote tą darant daugelį moterų verslo pasaulyje, kurios taip mėgina pasiekti sėkmę. Jeigu esate vyriškame kūne, tai nereiškia, kad turėtumėte pulti daryti darbus, kuriuos tradiciškai darė moterys namuose ar su vaikais. To nepakanka. Tai yra žingsnis teisinga linkme, tačiau jums, dvasingiems žmonėms, reikia pakilti aukščiau už tai ir reikia suvokti, kad negalėsite būti pilnai išbaigti, kol nesusisiesite su aukštesniuoju tapatumu, kuris nėra nei vyriškas, nei moteriškas, bet išeina už jų abiejų ribų.

Sąmoningasis AŠ, kuris yra jūsų esybės šerdis, nėra nei vyriškas nei moteriškas. Jis gali vaidinti tiek vyrišką, tiek ir moterišką rolę, ir būtent tą jis ir darė daugelyje praeitų gyvenimų. Kai imate tai suvokti, galite nustoti save tapatinti su vyrų ar moterų rolėmis, kurios buvo apibrėžtos Žemėje ir stiprinamos daugybę tūkstančių metų. Ar jau matote kodėl, nors gali būti naudinga žinoti skirtingas roles ir skirtingus poreikius, jeigu joms skirsite pernelyg didelį dėmesį, tik dar stipriau įstrigsite šiose rolėse, o tai nepadės jums pasiekti didžiausio dvasinio augimo.

Šį augimą pasieksite, tik transcenduodami roles. Tai yra labai didelis iššūkis dabartiniame Žemės klimate, kuriame šios rolės buvo taip ilgai užrakintos. Štai kodėl jūs, kurie esate dvasingi žmonės, esate tikrieji dvasiniai pionieriai, praskinantys naują kelią į tai, kaip žiūrite į save ir kokius santykius palaikote su taip vadinamos priešingos lyties žmonėmis. Ir būdas tai padaryti yra suvokti, kad priešingos lyties nėra, nes abi jos yra tos pačios Dieviškosios Būtybės pusės.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com