Kalbėjimas daro skirtumą

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2016 sausio 18 d., per Kim Michaels


Aš esu Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, ir esu dėkinga už tai, kad galiu šiandien pagerbti Daktarą Martiną Liuterį Kingą. Matote, mano mylimieji, mes, pakylėtieji mokytojai, amžių bėgyje dirbome su daugeliu žmonių šioje planetoje. Daktaras Martinas Liuteris Kingas buvo vienas iš šių žmonių, nes jis sugebėjo susiderinti su pakylėtaisiais mokytojais, nors pats sąmoningai to nesuvokė. Daugelis kitų žmonių taip pat tai padarė.

Vienas iš būdų, pagal kurį galite atskirti, ar žmogus turi susiderinimą su pakylėtaisiais mokytojais, yra labai paprastas. Jie, žinoma, turi žinią. Jie turi tikslą. Tačiau jie absoliučiai nepripažįsta smurto. Mano mylimieji, nesmurtas yra absoliučiai būtinas, kad galėtume pakylėti šią planetą į tokį lygmenį, kuriame karas nebegalėtų egzistuoti. Nepašalinsite karo iš šios planetos, kol kritinė masė žmonių nesuvoks visos dualistinio mentaliteto dinamikos, kurioje visada egzistuoja dvi viena su kita kovojančios priešingybės.

Ir taip dažnai karas vyksta tarp dviejų kariaujančių grupių. Kai kuriais atvejais abi šios grupės teigia siekiančios vertingo tikslo. Todėl kiekviena iš jų teigia, kad kitų žmonių nužudymą galima pateisinti kažkokiu tikslu, kurį jie apibrėžė esant pačiu svarbiausiu.

Daktaras Martinas Liuteris Kingas iš pačios širdies gelmių žinojo, kad nė vienas tikslas negali būti toks svarbus, kad galėtų pateisinti žmonių žudymą. Jis pademonstravo absoliučiai nepaprastą pavyzdį. Ypač Amerikos šaliai, kurios vyriausybė iki pat šių dienų tiki, kad yra daug tikslų, kurie gali pateisinti kitų žmonių žudymą. Štai kodėl ši šalis turi didžiausią kariuomenę pasaulyje, ir išleidžia daugiausiai pinigų kariuomenės reikmėms pasaulyje, nors nėra jokio akivaizdaus priešo, kuris galėtų pateisinti tokias išlaidas kariuomenei.

Ir tai gali būti paaiškinama tiktai tuo, kad tam tikri žmonės manipuliuoja šia šalimi įvairiems tikslams, kurie nėra naudingi šiai šaliai ar jos žmonėms. Tai yra problemos, apie kurias kalbu savo knygoje, kalbu apie tuos, kurie pelnosi iš karo, kurie manipuliuoja ekonomika ir naudojasi karu, kad pateisintų iškreiptos ekonomikos egzistavimą, kuri nėra naudinga žmonėms.

Galite manyti, kad mes, pakylėtieji mokytojai, visada esame dvasingi, o būti dvasingu reiškia būti maloniu. Bet aš nesu maloni mokytoja savo knygoje apie karą, nes labai tiesiai kalbu apie problemas, kurias šiuo metu reikia spręsti. Jeigu dar nesusidūrėte su tikra pakylėtųjų mokytojų ir Dangiškosios Motinos energija, noriu paraginti jus išstudijuoti mano knygą, nes ji jums suteiks visiškai naują supratimą apie tai, kas esame mes ir kas esate jūs.

Ir svarbiausia išvada, kurią galite padaryti, yra ta pati išvada, kurią padarė ir Martinas Liuteris Kingas, tai yra, kad kaip individas, jūs turite teisę, turite įgaliojimus šioje planetoje, stoti ginti tikslą, kuris nebūtų smurtinis. Turite teisę pasisakyti, kad ir kas benutiktų.

Mes, žinoma, šiandien nelaukiame, kad žmonės paaukotų savo gyvybę stodami kalbėti, nes, jeigu prabils pakankamai žmonių, tai nebus būtina. Aš jums siūlau viešo kalbėjimo alternatyvą, ir ši alternatyva yra kalbėti savo namų privačioje erdvėje, kalbant labai praktiškas invokacijas, kurias duodu savo knygoje. Jeigu pakankamai žmonių kalbės šias invokacijas, tuo pat metu atlikdami poslinkį sąmonėje, kurį aprašau knygoje, tuomet karo pašalinimas iš Žemės planetos taps realistišku tikslu per keletą ateinančių dešimtmečių.

Galite nesugebėti tuo patikėti. Būtent dėl to nesate sekantis Daktaras Martinas Liuteris Kingas. Jis tikėjo, kad pasisakyti viešai yra svarbu. Galiu jus užtikrinti, kad, nepaisant to, kas jam nutiko, jis iš tiesų padarė skirtumą visai planetai, o ypač Jungtinėse Amerikos Valstijose, nes turėjo drąsos prabilti. Ir jūs padarysite skirtumą, jeigu darysite tą patį.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com