Susitelkite į pozityvią, ilgalaikę perspektyvą

TEMOS: Motinos Marijos 500 vigilė – Krizė Graikijoje – Skolų krizė šiuolaikiniame pasaulyje – Problema su socialinės gerovės valstybe – Netikra ekonomika – Korupcija – Ar reikėtų sugrąžinti visas skolas? – Kaip įveikti skolos karmą – Finansų sistemos reforma – Kodėl jūsų prašymai yra svarbūs – Ne visada egzistuoja idealus sprendimas – Vidurio Rytai – Persilaužimas į aukštesnį sąmoningumą

Pakylėtoji mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2015 metų birželio 28 d.


Aš esu Pakylėtoji Motina Marija. Atėjau su jumis pakalbėti apie kai kuriuos pasaulio scenoje vykstančius įvykius.

Motinos Marijos 500 vigilė

Pirmiausia noriu padėkoti visiems tiems iš jūsų, kurie dalyvavote mano kas mėnesį vykstančiose vigilėse. Ir nors jūs galite nematyti tiesioginių, apčiuopiamų savo pastangų rezultatų, galiu jus užtikrinti, kad vigilės, kurias atlikote, iš tiesų davė pozityvius rezultatus. Nenoriu, kad kuris nors iš jūsų jaustųsi negalintis dalyvauti šioje vigilėje. Jeigu negalite dėl kokios nors priežasties joje dalyvauti keturias valandas, tuomet kalbėkite tiek, kiek galite. Tai nėra projektas „viskas arba nieko“.

Nenoriu, kad būtumėte taip susikoncentravę į tai, ką aš iš pradžių pasakiau, jog tai taptų vos ne manija, kurią būtinai turite įvykdyti. Tai neprivalo būti 500 žmonių, kalbančių šaukinius keturias valandas lygiai tuo pačiu metu. Mano tikslas yra, kad kuo daugiau žmonių sutelktų savo pastangas maždaug tuo pačiu metu į tuos pačius šaukinius bei invokacijas, ir išsakytų prašymus tomis pačiomis temomis, kad galėtumėte apvienyti savo pastangas ir todėl akceleracija būtų didesnė. Neturėjau jokios intencijos jus kaip nors apsunkinti ar priversti jus jaustis, kad nesugebate ar nesate verti dalyvauti šioje vigilėje.

Kaip ne vieną kartą anksčiau sakiau, viskas, ką darote, yra geriau negu nedaryti nieko, ir tai labai vertiname aš ir kiti pakylėtieji mokytojai. Ypač tai vertina angelai, kurie gauna energiją imtis veiksmų Žemėje. Ir, mano mylimieji, angelai iš tiesų imasi veiksmų. Kai kas nors išsako prašymą, prašymas visada iššaukia atsaką ir atsakas visada ateina, nors galite jo ir nematyti fizinėje plotmėje. Tačiau galite būti užtikrinti, kad veiksmų imamasi trijose aukštesniosiose karalijose. Kai angelai gali imtis veiksmų trijose aukštesniosiose karalijose, tai galiausiai prasiskverbs į fizinę plotmę, kurioje tam tikri dalykai įvyks, kurie kitu atveju nebūtų įvykę.

Daugeliu atveju, jūsų šaukinių rezultatas yra tas, kad tam tikri dalykai neįvyksta, kurie kitu atveju būtų įvykę. Kadangi šie dalykai neįvyko, jūs ne visada žinote, kas potencialiai galėjo įvykti, ir todėl jums yra sunkiau matyti savo pastangų rezultatus. Aš tik galiu pasakyti, kad jūsų pastangos jau davė reikšmingus rezultatus, ir kad tam tikri įvykiai, kurie galėjo įvykti, neįvyko dėl jūsų išsakytų prašymų. Noriu paskatinti jus nesiliauti dirbus šį gerą darbą, ir noriu paskatinti tuos iš jūsų, kurie dvejojate ar dalyvauti, pasistengti skirti šiai vigilei kuo daugiau laiko, atsižvelgdami į savo individualią situaciją.

Krizė Graikijoje

O dabar, jeigu galėtumėte, kaip galiu aš, pažvelgti į Žemę iš toliau ir pažvelgti į planetos išskiriamas emanacijas, galėtumėte išvysti, kaip šios emanacijos audžia tam tikrą raštą. Egzistuoja tam tikros vietos, kuriose išskiriama daugiau emanacijų, išspinduliuojama daugiau energijos, ir yra kitos vietos, kuriose egzistuoja energijos sūkuriai, kurie į save siurbia energiją.

Šiuo metu ir, žinoma, jau kuris laikas, virš graikų tautos yra pakibęs energiją siurbiantis sūkurys. Jūs visi žinote, apie skolų, į kurias įklimpo graikų tauta, vis didėjančią krizę. Žinote apie pastangas derėtis, ir žinote, kad paskutinė Graikijos vyriausybės iniciatyva buvo atiduoti šį klausimą visuomenės referendumui. Kad ir kokie bebūtų šio referendumo rezultatai, pati skolos problema niekur nedings. Tai, manau, pripažins kiekvienas, kuris yra susipažinęs su šia situacija. Todėl neturiu jokios intencijos sakyti Graikijos žmonėms, ką jie turėtų ar neturėtų daryti; tai nuspręsti turi jie patys. Mes, pakylėtieji mokytojai, ne visada, tokiose situacijose kaip ši, turime aiškų rezultatą, kurį norėtume išvysti. Šiuo atveju, Graikijos žmonėms nėra aiškaus pasirinkimo, nes, kad ir už ką jie bebalsuotų šį ateinantį sekmadienį, tai jų skolos nepanaikins.

Skolų krizė šiuolaikiniame pasaulyje

Didesnė problema, apie kurią noriu pakalbėti, yra ta, ką pasaulis ketina daryti, ne tik dėl Graikijos skolos, bet ir dėl daugelio kitų šalių skolų. Kada pasirodys žmonėse supratimas, kad išsivystęs, šiuolaikinis pasaulis susidūrė su skolų krize, su skolų problema, kuri vis didėja ir grasina sugriauti viso pasaulio ekonomiką? Finansų krizę 2008 metais sukėlė dirbtinai sukurti finansiniai instrumentai, kurie yra labai glaudžiai susiję su skolomis. Finansiniai instrumentai užmaskavo skolų riziką. 2008 metais skolų kaltininkai pagrinde buvo individualūs žmonės, tačiau matėte, kaip individualių žmonių sukelta skola gali išaugti iki tokio masto, kad supurtytų visą tarptautinę finansų sistemą.

Kaip žinote, daugelis vyriausybių yra skolingos daug daugiau pinigų, nei būtų įmanoma pasiskolinti vienam žmogui. Nėra sunku įsivaizduoti, kad potencialiai vyriausybių skola gali netgi dar labiau supurtyti tarptautinę ekonomiką. Todėl egzistuoja du klausimai, į kuriuos reikia įsigilinti, ir į kuriuos pakankamai neįsigilina ne tik pasaulio sprendimų priėmėjai, bet ypač neįsigilina pasaulio žmonės. Pirmasis klausimas yra: „Kaip mes iš viso galėjome leisti, kad mūsų šalis įklimptų į tokią didelę skolą?“ Antrasis klausimas yra: „Dabar, kai jau esame šitoje skoloje, ir kai daugelio šalių turima skola yra tokia didelė, kad jos realistiškai nebūtų įmanoma sugrąžinti, ką dabar turėtume daryti su šia problema?“

Yra daugelis šalių, kurios metai iš metų darė tai, ką darė ir tam tikri individai, tai yra, leido daugiau pinigų, nei paėmė, nei uždirbo. Būtina užduoti klausimą, kaip iš viso tą yra įmanoma daryti. Ir tą, žinoma, yra įmanoma daryti dėl to, kad turite demokratinę sistemą, kuri nefunkcionuoja aukščiausiu lygiu. Priežastis, dėl kurios demokratinė sistema negali funkcionuoti aukščiausiu lygiu, iš esmės yra ta, kad žmonės šalyje nėra pasirengę prisiimti atsakomybę už savo šalį, už savo šalies ekonomiką ir savo asmeninį gyvenimą.

Egzistuoja tam tikri individo, šeimos ir šalies ekonomikos veikimo dėsniai. Klestinti ekonomika yra ekonomika, kurioje jums nereikia skolintis, kad galėtumėte gyventi savo normalų, kasdieninį gyvenimą. Gali būti, kad, iškilus tam tikroms neįprastoms aplinkybėms, jums reikės trumpam laikui pasiskolinti, kad atlaikytumėte tam tikrą krizę. Kartais jums gali prireikti pasiskolinti, norint į ką nors investuoti, ar tai būtų namas, kurį individas ar šeima norėtų pirkti, ar koks nors kitas didelis daiktas, ar tai būtų kažkas, į ką nori investuoti šalis, kaip pavyzdžiui infrastruktūros kūrimas, kuri vėliau atsipirktų ir kuri todėl yra naudinga investicija. Klestinčioje ekonomikoje neturėtų būti reikalo skolintis, norint padengti kasdienines išlaidas ar bereikalingą vartojimą. Tai daryti nėra nei būtina nei atsakinga, nesvarbu, ar kalbėtume apie individus ar šalis.

Problema su socialinės gerovės valstybe

Iš esmės, problema čia yra ta, kad mes turime demokratijas, kurių politiką diktuoja ne realybė, bet tam tikras realybės suvokimas. Turbūt pamenate, kad apie tai kalbėjome, sakydami, jog tai buvo 2008 metų finansinės krizės problema. Turėjote ekonomiką, kuri buvo paremta ne realybe, bet tam tikru šios realybės suvokimu. Kai šiame suvokime staiga atsirado poslinkis, ekonomika praktiškai iš karto paniro į didžiulę krizę, kuri beveik grėsė visos sistemos žlugimu.

Tai, ką mes duodame jums, per šį pasiuntinį perduodamus mokymus ir kitus mokymus, kuriuos perdavėme per paskutinį šimtmetį, yra atskaitos taškas, kad egzistuoja aukštesnė realybė, aukštesnis požiūris į gyvenimą Žemėje, nei tas, kurį turi žmonės. Jų protai tapo uždaromis sistemomis, todėl jie mano galintys apibrėžti realybę savo teorijomis ir ideologijomis, užuot susisiekę su aukštesne pakylėtųjų mokytojų realybe. Tą, žinoma, labai lengvai gali padaryti diktatoriniai režimai, ką matėte tiek su nacizmu, tiek ir su komunizmu.

Tačiau dažnai nepastebima, kad demokratija taip pat yra neapsaugota nuo šio mechanizmo. Žmonės ima galvoti galintys gyventi tam tikru būdu ir galintys gauti neduodami atgal. Kai visuomenėje išsivysto toks požiūris, požiūris, prie kurio išsivystymo iš dalies prisidėjo ir šiuolaikinė valstybinė socialinės gerovės sistema, tuomet visuomenė pritraukia politikus, kurie tuo taip pat tiki arba kurie suvokia galintys būti išrinkti, manipuliuodami žmonių troškimu gauti neduodant.

Mes daug kartų kalbėjome apie Jėzaus palyginimą su talentais ir paaiškinome, kad būtina dauginti savo talentus. Kai jūs padauginate talentus, mes, pakylėtieji mokytojai, galime padauginti jūsų pastangas, ir tuomet viskas auga. Jeigu kritinė žmonių masė demokratijoje daugina savo talentus, tuomet ekonomika gali funkcionuoti, ir netgi pasiekti tokį tašką, kuomet didelė visuomenės dalis gali būti socialinės gerovės sistemos gavėjais. Tam yra būtina išlaikyti subtilią pusiausvyrą, kuri gali sutrikti dėl įvairiausių priežasčių. O kai ši pusiausvyra sutrinka, beveik neišvengiama, kad žmonės, esantys šios sistemos viduje, nesuvoks, kad pusiausvyra sutriko.

Taip yra dėl to, kad jie labai patogiai įsitaisė savo sistemoje ir nenori keistis. Jie pakliuvo į spąstus, kuriuose būdami žmonės nenori keisti savo pamatinio požiūrio į gyvenimą. Žmonės nenori dauginti savo talentų daugiau negu daro dabar. Dėl to jie pritraukia politikus, kurie jiems žada, kad jie galės gyventi taip kaip gyveno. Kadangi žmonės nori tuo tikėti, jie balsuoja už šiuos politikus, žadančius jiems suvokimą, kuris yra atitrūkęs nuo realybės.

Kai šie politikai yra išrenkami, jie dažnai suvokia (jeigu dar nesuvokė prieš rinkimus) negalintys įvykdyti savo pažadų, išskyrus vienu būdu: savo rinkiminius pažadus jie gali įvykdyti tiktai skolindamiesi pinigų iš už savo šalies ekonomikos ribų. Ir būtent tai įstumia net ir demokratines šalis, gyvenančias taikiais laikais, į žemyn traukiantį skolų sūkurį, kurį anksčiau patirdavo tiktai į karą įsitraukusios šalys.

Netikra ekonomika

Savo neseniai išėjusioje knygoje apie tai, kaip sustabdyti karą, kalbu apie faktą, kad puolusios būtybės sukūrė netikrą ekonomiką, ir kad viso pasaulio ekonomika vis dar tebefunkcionuoja kaip karo laikų ekonomika. Europoje ir kitur yra daug demokratinių šalių, kurios jau kurį laiką nedalyvavo jokiame dideliame kare. Tačiau žmonės nesuvokė vieno dalyko – šios šalys ir toliau nesiliovė skolintis kurdamos, palaikydamas ir plėsdamos socialinės gerovės valstybę. Ir tai, žinoma, nėra ekonomiška dėl vienos paprastos priežasties, kurią galimą apibendrinti vienu žodžiu: palūkanos.

Savo knygoje apie karą aš taip pat paaiškinu, kad būtent puolusios būtybės sukūrė palūkanų koncepciją, ir vienintelis jos tikslas yra pririšti žmones prie elito, ir kitų, dar didesnio masto jų tikslų, apie kuriuos žmonės beveik nieko nežino ir nesupranta. Dalykas tas, kad kai įvedate palūkanas, šaliai (o taip pat ir individui) tampa įmanoma pasiskolinti tiek daug pinigų, kad ji galiausiai pasiekia tašką, kuomet skola nebegali būti grąžinta, nes vien palūkanos yra didesnės už pinigų kiekį, kuriuos šalis turi surinkusi skolos grąžinimui.

Korupcija

Anksčiau minėjau, kad viena didžiausių problemų ekonomikoje, o taip pat ir Graikijos ekonomikoje, yra korupcija. Korupcija yra vienas iš veiksnių, į kuriuos žmonės yra nelinkę giliau pažvelgti, ir į ją sunku pažvelgti, nes ji, žinoma, dėl savo pačios prigimties vyksta slapčiomis. Gali būti tokių atvejų, kai visi žino, kas vyksta, bet niekas nieko nesako, nes kiekvienas pažįsta ką nors, kas iš to pelnosi, arba mano, kad šios sistemos neįmanoma pakeisti.

Daugeliu atveju, niekas iš tiesų nenori ištirti, kokį poveikį korupcija turi ekonomikai. Kaip sakėme anksčiau, korupcija nėra talentų dauginimas. Ji turi priešingą efektą – ji sunaikina padauginimo faktorių. Ji atgraso žmones daryti kažką daugiau, nes jie jaučia negalintys pasiekti papildomų rezultatų dėl korupcijos. Arba jie jaučia, kad viskas pasidarė taip brangu dėl korupcijos, kad daugelis verslų ir verslo sandėrių paprasčiausiai neapsimoka.

Ar reikėtų sugrąžinti visas skolas?

Ir tai, žinoma, yra labai didelė problema Graikijos ekonomikoje. Kaip sakiau anksčiau, Graikijos ekonomika negali iš tiesų būti pagerinta, kol ši problema nebus išspręsta. Kai žiūrite į Graikijos šiandieninę situaciją – kuomet pagaliau išmušė sprendimo priėmimo valanda ir kuomet liko sužaisti dar keletas žaidimų – galite matyti, kad, viena vertus, suprantama, jog tarptautinė visuomenė jaučia, jog kažkas yra ne taip su pačia Graikijos ekonomika. Daugelis žmonių jaučia, kad Graikijos žmonės privalo kažką daryti – privalo prisiimti atsakomybę ir sugrąžinti skolas, privalo padaryti reformas ekonomikoje – kad galėtų sugrįžti į kelią ir galiausiai galėtų grąžinti skolas. Jokiu būdu nenoriu pasakyti, kad Graikijos žmonės neturi prisiimti atsakomybės ar kad neprivalo vykdyti pokyčių. Yra daug pokyčių, kuriuos reikia įvykdyti, kad Graikija ir kitos šalys galėtų pasukti pozityviu, aukštyn kylančiu keliu su savo ekonomika.

Suprantate, jokiu būdu nenoriu sakyti, kad Graikijoje ir kitose šalyse, kuriose skola taip pat baigia pasiekti arba jau pasiekė pavojingą ribą, pokyčiai nėra reikalingi. Tačiau aš taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad skolų problema yra dirbtinė problema, kurią sukūrė puolusios būtybės. Tai nėra tvaru. Tai nėra, tiesą sakant, dangiškas teisingumas, kad žmonės turėtų sugrąžinti skolas puolusioms būtybėms ir jų netikrai ekonomikai. Ar suprantate, ką sakau?

Egzistuoja karmos koncepcija. Dauguma žmonių į tai žiūri šitaip: Jūs kažką padarote ir susikuriate sau skolą, skolą gyvenimui, karmą. Dauguma žmonių tiki, jog šią karmą galima subalansuoti, sugrąžinant ją įvairiais būdais. Kaip bandėme daug kartų paaiškinti, iš tiesų karma yra mokytojas, o tiksliau, mokytojo pakaitas, ir kai išmokstate pamoką, nebėra jokio reikalo jums kentėti, sugrąžinant skolą. Vis dėlto, egzistuoja būdai, kuriais puolusios būtybės sugalvojo išnaudoti karmos įstatymą. Mes tai kartais vadiname išsisukinėjimu nuo karmos, ir tai gali įvykti tuomet, kai nedideliam puolusių būtybių elitui pavyksta apgauti ir manipuliacijomis priversti didesniąją visuomenės dalį imtis tam tikrų veiksmų.

Pavyzdys yra skolų krizė. Puolusios būtybės sukūrė netikrą ekonomiką ir jos pamažu manipuliacijomis įstūmė šalį į skolas. Ypatingai tuomet, kai tai yra demokratinė šalis, yra aišku, kad visuomenė turėjo būti sąmoningesnė ir turėjo būti pasiruošusi prisiimti atsakomybę. Žmonės neturėjo išrinkti politikų, kurie išaugino skolą iki krizės. Todėl ant žmonių guli tam tikra karminė atsakomybė už šią situaciją. Tačiau taip pat yra aišku, kad šią situaciją sukūrė ne vien patys žmonės, ir ji nebuvo sukurta pilnai suvokiant, kas vyksta.

Dalis atsakomybės už šios situacijos sukūrimą gula ant puolusių būtybių, ir jos tai pasiekė apgaulėmis ir manipuliavimu. Jos mėgina priversti žmones jaustis atsakingais už tai ir priimti, kad jie turėtų nešti visą karmą. Fiziniame, matomame lygmeny matote, kaip tarptautinis finansų elitas nori, kad Graikijos žmonės prisiimtų visą atsakomybę už nacionalinę skolą, bei įteisintų ir priimtų visas priemones, kurių reikalauja tarptautinė bendruomenė, tam kad ši skola per laiką galėtų būti sugrąžinta. Ar matote subtilią pusiausvyrą, kurią čia aprašau?

Taip, Graikijos žmonės iš tiesų yra iš dalies atsakingi, tačiau karmiškai nėra teisinga, kad bet kokia žmonių grupė, bet kokia visuomenė turėtų prisiimti visą nedidelio elito sukurtą karmą. Tai yra išsisukinėjimas nuo karmos, kuomet elitas sukuria karmą, ir tuomet išsisuka nuo jos, kad ji neužgultų ant jų pečių, paskatindamas visuomenę nesąmoningai prisiimti karmą. Iš tiesų tarptautinis finansų elitas, stovintis už šių manipuliacijų ekonomika, turėtų prisiimti nuostolius, jeigu šalis neišgali sugrąžinti paskolos. Jie mėgina įtikinti visuomenę, kad visuomenė privalo sugrąžinti visą skolą.

Kaip įveikti skolos karmą

Mes, pakylėtieji mokytojai, susiduriame su labai subtilia pusiausvyra tokiose situacijose. Mes, žinoma, norime, kad atsakomybė būtų perkelta tam, kam priklauso. Mes norime, kad puolusios būtybės, tiek esančios įsikūnijime, tiek ir nesančios įsikūnijime, būtų priverstos prisiimti atsakomybę. Mes tai galėsime padaryti tik tuomet, kai žmonės pabus ir pamatys, kokia yra tikroji situacija. Tai reiškia, kad žmonės privalo, arba įsisąmoninti, kaip jie buvo manipuliuojami elito ir pareikalauti, kad tam būtų padarytas galas, arba jie turi pasiekti tokį sąmoningumą, kad prisiimtų atsakomybę už savo šalies ekonomiką, nebebristų toliau į skolas, ir pakeistų savo nacionalinės ekonomikos modelį, kad ji nebebūtų paremta skolinimusi. Idealiu atveju, abi šios sąlygos turėtų būti išpildytos. Jeigu viena iš jų arba abi nebus išpildytos, tuomet pasekmė bus tokia, kad žmonės savanoriškai, tačiau pilnai nesuprasdami, ką daro, prisiims karmą ir fizines skolas, kurias iš tiesų sukūrė elitas. Tai reiškia, kad mes, pakylėtieji mokytojai, negalėsime įsikišti ir ištirpdyti žmonių karmos.

Kita vertus, jeigu žmonės pabustų, pasipriešintų manipuliacijoms ir prisiimtų atsakomybę už savo šalį, idant galėtų sukurti tvarią ekonomiką, tuomet mes, pakylėtieji mokytojai, iš tiesų galėtume sulaikyti, sudeginti ir transformuoti didelę karmos dalį. Tuo pat metu, jeigu žmonės iš tiesų pabustų, taptų sąmoningi ir atsakingi, tuomet tai nebūtų dangiškas teisingumas, kad jie turėtų sugrąžinti šias skolas. Aš tiesiog jums sakau, kad, kai šis skolinimasis įvyksta dėl elito manipuliacijų, tuomet nėra dangiškai teisinga, nėra karmiškai privaloma žmonėms grąžinti skolą.

Tai, ką jums čia kalbu, yra paprasta. Net ir bibliniais laikais buvo pripažįstama, kad, jeigu leisite skolinti pinigus su palūkanomis, tai sukurs sniego gniūžtės efektą, kuri galiausiai sukels grėsmę visai ekonomikai. Iš čia tėra tik viena išeitis, ir tai yra, kad, jeigu leidžiate skolintis pinigus su palūkanomis, ateis toks laikas, kai turėsite nurašyti skolą, jei norėsite išlaikyti funkcionuojančią ekonomiką. Pasaulis labai greitai artėja prie ribos, kuomet vienintelė praktiška, realistiška, motinos išmintimi paremta išeitis iš skolų krizės paprasčiausiai bus anuliuoti didžiąją dalį skolų. Turėsite jas nurašyti, jeigu norėsite išvengti visos sistemos griūties.

Finansų sistemos reforma

Mes, pakylėtieji mokytojai, nesakome, kad tai yra vienintelė išeitis, nes taip pat išeitis būtų reformuoti visą ekonomikos sistemą. Atsižvelgiant į tai, kad žmonės parodė stebėtinai mažai noro tai daryti, nors ir gavo rimtą perspėjimą per 2008 metų finansinę krizę, mes nemanome, kad šis scenarijus būtų labai tikėtinas. Todėl yra didesnė tikimybė, jog ši skolų krizė ir toliau didės, išplisdama ir į kitas šalis už Graikijos ribų, ir todėl pasaulis susidurs su situacija, kurioje turės pasirinkti, ar nurašyti skolas ir palūkanas daugeliui šalių, ar žiūrėti kaip griūna visa finansų sistema, tame tarpe, žinoma, ir euras, bei didžioji dalis finansų sistemos Europoje.

Sen Žermenas, žinoma, neturi jokios intencijos ir noro matyti sugriūnant Europos sąjungą, nes jis vis dar laiko esant vertinga, kad Europos šalys gali bendradarbiauti įvairiais klausimais. Tačiau, žinoma, jis nenorėtų, kad jos išlikimo kaina būtų daugelio Europos šalių visuomenių panardinimas į beviltiškas skolas tarptautiniam finansų elitui. Jeigu žmonės nenori mokytis vienu būdu, jie turi mokytis kitu būdu. Todėl realistiškesnis variantas yra, kad skolų krizė toliau didės, kol žmonės akis į akį susidurs su būtinybe paprasčiausiai nurašyti šias skolas, taip suteikiant šalims galimybę pradėti iš naujo be skolų.

Tai nėra ilgalaikis sprendimas. Vėlgi, jeigu paimtume Graikiją ir keletą kitų šalių, jos turi skolintis vien tam, kad išlaikytų savo dabartinį gyvenimo būdą ir socialinio aprūpinimo lygį. Net ir tuomet, jeigu Graikijoje rytoj nebeliktų skolos, jos ekonomika vis tiek nefunkcionuotų subalansuotame lygmeny. Šią problemą reikės išspręsti net ir tuomet, jeigu skola bus nurašyta. Vėlgi, klausimas yra toks: ar Graikijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos ir kitų šalių žmonės yra pasirengę pažvelgti realybei į akis ir suprasti, ko reikia, kad nacionalinė ekonomiką funkcionuotų?

Žinoma, egzistuoja ir kita galimybė, ir ši galimybė yra tai, kad Europos Sąjungą būtų galima pakeisti taip, jog Europos Sąjunga kaip visuma išlaikytų paskiras valstybes. Jeigu pažvelgtumėte už Atlanto, pamatytumėte, jog Amerikoje yra valstijų, kurios, jeigu turėtų funkcionuoti kaip atskiros šalys su savo nacionaline ekonomika, finansiškai negalėtų išgyventi. Šią problemą tam tikru mastu kompensuoja tai, kad Jungtinės Valstijos turi stiprią federalinę vyriausybę, kuri įvairiomis priemonėmis gali neleisti nuskęsti atskirų valstijų ekonomikai.

Europai gali prireikti padaryti kažką panašaus, ar bent jau apsvarstyti tokią galimybę, tačiau tam, žinoma, reikėtų sukurti federalinę Europos vyriausybę. Šiuo metu daugelis šalių Europoje nėra tam pasiruošusios ir netgi nenori apie tai pagalvoti. Bet argi nelogiška, kad tai galėtų būti vienas iš būdų, kuriuo Europa toliau galėtų vystytis, ir kuris suteiktų Europos tautoms unikalų iššūkį, kaip įveikti praeities konfliktus ir karus, ir sukurti visiškai naują bendradarbiavimo dvasią? Mes anksčiau kalbėjome apie būtinybę transcenduoti tautines šalis ir tai tikrai derėtų su kai kuriomis Sen Žermeno vizijomis, kurias jis turi paruošęs Europos tolesniam vystymuisi.

Kodėl jūsų prašymai yra svarbūs

Mes, žinoma, puikiai žinome, kad puolusios būtybės labai norėtų išvysti labiau centralizuotą vyriausybę Europoje, kadangi jie mano galėsiantys ją kontroliuoti. Jūs, kurie esate dvasingi žmonės, turite suvokti, kad, kai išsakote prašymus, galite sukliudyti puolusių būtybių kontrolei, nes ši kontrolė prasideda identiteto, mentalinėje ir emocinėje karalijose.

Kad ir kas benutiktų fizinėje oktavoje, jeigu išsakysite prašymus, kad demonai ir puolusios būtybės būtų surakinti ir sudeginti trijose aukštesniosiose oktavose, tuomet įvykiai fiziniame lygmenyje galės vystytis be puolusių būtybių kišimosi. Puolusios būtybės fiziniame įsikūnijime turi reliatyviai mažai galios, kai jų neremia, o tiksliau nekontroliuoja, būtybės, esančios trijose aukštesnėse oktavose. Kai išsakote savo prašymus, mes galime įsikišti ir surakinti bei pašalinti šias būtybes, tuo būdu neutralizuodami didžiąją dalį įtakos, kurią turi įsikūnijime esančios puolusios būtybės. Mes, žinoma, daugeliu atveju taip pat galime pašalinti puolusias būtybes iš įsikūnijimo, kai sulaukiame tokių prašymų. Jeigu vis daugiau ir daugiau žmonių pradės kalbėti šias invokacijas ir išsakys prašymus, pamatysite kai kurių šių būtybių pašalinimą.

Ne visada egzistuoja idealus sprendimas

Jūs suprantate, kad, žvelgiant į šią skolų krizę, neegzistuoja kažkoks vienas aiškus sprendimas. Tam tikra prasme, yra vienas sprendimas, kurį mes galime įsivaizduoti, tačiau nėra realistiška, kad daugelis žmonių pabustų per tokį trumpą laiką ir būtų pasirengę padaryti tai, kas reikalinga, norint įgyvendinti šį sprendimą. Štai kodėl, kai žiūrime į Žemę, mes ieškome aukščiausio sprendimo, bet kartu žiūrime į sąmonės lygį, kuriame šiuo metu yra žmonės, ir daugeliu atveju matome, kad idealus sprendimas nėra realistiškas. Todėl mes ieškome kitų scenarijų, per kuriuos galėtume laipsniškai, ir dažnai netiesioginiais būdais, atvesti žmones prie situacijos pagerinimo, nors ir matome, kad jie negali pasiekti idealaus sprendimo per trumpesnį laiko tarpą.

Šiuo atveju absoliučiai būtina vengti to, apie ką kalbėjome anksčiau – juodai balto mąstymo ir epinės mąstysenos, kuomet galvojate, kad egzistuoja tik vienas teisingas būdas, o visa kita yra neteisinga. Arba galvojate, kad yra idealus sprendimas, kuris turi būti įgyvendintas. Kaip paaiškinome, nėra jokių konkrečių fizinių rezultatų, kurie būtų patys svarbiausi ar vieninteliai teisingi. Žemės tikslas yra kelti žmonių sąmonę ir tai gali vykti įvairiais skirtingais būdais, per įvairiais skirtingas išorines situacijas ir scenarijus. Nėra taip, kad Sen Žermenas, kaip jis pats paaiškino, turi vieną kažkokį konkretų įvaizdį, kaip turėtų būti įkūnytas Aukso Amžius. Aukso Amžius yra procesas, per kurį žmonės kelia savo supratimą apie tai, kaip veikia Žemė, būdais, kuriais anksčiau nesugebėjo ar nenorėjo to daryti.

Į tai įeina tai, apie ką kalbėjau konferencijoje Olandijoje, tai yra, motinos išmintis, kuomet žmonės sugeba pakelti žvilgsnį virš idealių scenarijų, religinių ar politinių ideologijų, ar netgi mokslinių ideologijų, ir vietoj to žiūri, kaip iš tiesų veikia materiali visata. Jie suderina tėvo išmintį su motinos išmintimi, suliedami jas į Kristaus viziją, kuri mato dangaus ir žemės vienybę, o ne prarają ar atskirtį tarp jų.

Vidurio Rytai

Šiuo metu, žinoma, Graikijos ir skolų problema yra matomiausia problema Žemėje, tačiau yra ir keletas kitų problemų. Ukraina, žinoma, vis dar tebėra svarbi tema, į kurią reikėtų nukreipti savo prašymus, nes akivaizdu, kad ten vykstantys dalykai dar nebuvo pilnai iškelti į šviesą ir juos būtina atskleisti. Ir tuomet, žinoma, dar yra Vidurio Rytai. Aš kurį laiką nedaug kalbėjau apie Vidurio Rytus, ir neraginau jūsų nukreipti savo prašymus į šią situaciją. Tai gali pasirodyti žiauru, nes kodėl gi mes nenorime, kad kančios ir kovos liautųsi? Na tai aišku, jog norime, kad kančios ir kovos liautųsi, tačiau mes taip pat žiūrime į žmonių sąmonę ir matome, kad paprasčiausiai nėra realu, jog šios kovos liautųsi, kol nebus dar daugiau kančių, ir kol žmonės nenuspręs, kad jiems jau gana.

Deja, visiems tame dalyvaujantiems žmonėms, o ypač vaikams, kritinis taškas dar nėra pasiektas. Vėlgi, taip yra dėl to, kad Vidurio Rytuose trūksta motinos išminties dėl ten egzistuojančios moterų priespaudos. Tiek daug žmonių tebėra fanatiškoje mąstysenoje, kurioje nori sukurti Islamo Valstybę, paremtą šarijos įstatymu. Ir tai, vėlgi, yra fanatiška, epinė, juodai balta mąstysena, kuri mano, kad tam tikra religinė ideologija yra svarbesnė už žmonių kančias. Kai tuo tarpu būtent motinos išmintis leidžia žmonėms sakyti: „Ne, mes negalime leisti tokių kančių, vien tam, kad įtvirtintume idėją, kuri, šiaip ar taip, tėra tik idėja, o ne realūs žmonės.“

Taip, jūs iš tiesų galite išsakyti prašymus, kad šie pokyčiai įvyktų, tačiau šiuo metu tai nėra svarbiausia tema, į kurią turėtumėte nukreipti savo prašymus. Kaip paaiškinau, yra kitų temų, kurios yra žymiai svarbesnės; tai sakydama, turiu omenyje, kad jos turi daug didesnę tikimybę duoti rezultatus. Deja, Vidurio Rytai yra užstrigę taške, kuriame žmonėms reikės patirti dar daugiau skausmo, kol jie galiausiai užsinorės keisti savo požiūrį ir santykį su gyvenimu. Aš, žinoma, anksčiau sakiau, kad viešai pasisakyti turėtų nuosaikių pažiūrų musulmonai, tačiau kol kas jie to nepadarė pakankamu mastu, kad tai turėtų kažkokį poveikį.

Persilaužimas į aukštesnį sąmoningumą

Nenoriu jūsų apsunkinti visomis problemomis, kurios gali greitai priversti jus pasijusti sugniuždytais. Manęs, žinoma, negniuždo niekas, kas vyksta Žemėje, nes aš esu pagrindinė Dangiškosios Motinos išminties atstovė Žemei. Aš žvelgiu iš perspektyvos, kad Žemė yra mokykla, ir situacija dabar nėra blogesnė nei buvo įvairiais laikotarpiais praeityje. Aš taip pat matau, kad daug kur situacija šiandien yra geresnė, nes, nors ir matote tam tikras problemas Žemėje, aš taip pat matau už viso to glūdinčią tendenciją, rodančią, kad daugelyje šalių prasideda persilaužimas į aukštesnį sąmoningumą.

Tą iš dalies paskatino daugelio dvasingų žmonių, priklausančių įvairiausioms skirtingoms grupėms ir filosofijoms, pastangos. Prie to taip pat prisidėjo bendras kolektyvinės sąmonės kilimas, o taip pat švietimo lygio ir suvokimo kilimas. Dar prie to prisidėjo faktas, kad daugeliui žmonių įgriso seni mąstymo šablonai ir jie ėmė suvokti, kad būtinas naujas mąstymas, jei norime įveikti egzistuojančias problemas. Aš esu, kaip visada, nusiteikusi pozityviai, konstruktyviai, susitelkusi į pokyčius, kuriuos būtų galima atnešti, ir pateikiu jums įvertinimą, kuris, manau, padės jums išsakyti efektyviausius prašymus, galinčius turėti didžiausią poveikį.

Turėtumėte jausti, kad jūsų prašymai turi didžiausią poveikį, koks tik yra įmanomas, ir nors negalite akimirksniu pakeisti pasaulio, jūs planetai darote pozityvų, nuolatinį poveikį ir esate pasiekę reikšmingą momentumą. Svarbu, kaip per Naujuosius Metus sakė Gautama Buda, vengti bet kokios baimės šiais metais. Svarbu užmegzti ryšį su meilės mokytojais ir išlaikyti meilę gyvenimui, meilę augimui, meilę pozityviems pokyčiams, savo protuose, savo čakrose, savo emociniuose kūnuose. Neleiskite jokioms jėgoms įtraukti savo emocinio kūno ir čakrų į žemyn traukiantį sūkurį. Jeigu pajusite tokį sūkurį, jeigu pasijusite į jį įtraukti, tuomet sustokite, ženkite žingsnį atgal ir dėkite visas pastangas naudotis mūsų duotais įrankiais, kad išliptumėte iš šio sūkurio, ir kad vėl galėtumėte susitelkti į pozityvius dalykus.

Mano mylimieji, gyvenimas yra nuostabi galimybė, net ir tokioje planetoje kaip Žemė. Taip, galite susitelkti į viską, kas negatyvu, ir įklimpti į tokią proto būseną, kurioje manote, kad tuoj įvyks ar jau vyksta kažkokia krizė. Tačiau lygiai taip pat galite pasirinkti susitelkti į tai, kas pozityvu, ir matyti, kad ir kokia krizė begrūmotų ar vyktų, savyje ji vis tiek neša žmonių pabudimo galimybę, kuri atneš pozityvius, ilgalaikius pokyčius. Būtent į tai, norėčiau, kad jūs, kurie esate mūsų ištikimiausi mokiniai, sutelktumėte savo dėmesį: į pozityvius, ilgalaikius pokyčius Žemėje. Noriu, kad žinotumėte, jog dėl to, kad esate įsikūnijime, ir dėl to, kad keliate savo sąmonę ir išsakote savo prašymus, egzistuoja ilgalaikė, pozityvi, aukštyn kylanti spiralė šioje planetoje. Noriu, kad į tai sutelktumėte savo dėmesį, kad susitelktumėte į šios spiralės stiprinimą savo asmeniniame gyvenime ir planetos lygmeniu. Nenoriu, kad koncentruotumėtės į tai, kas negatyvu. Noriu, kad būtumėte pakankamai informuoti, tam, kad galėtumėte išsakyti savo prašymus, tačiau nenoriu, kad papultumėte į pesimizmo sūkurį.

Būtent toks yra mano noras jums šią gražią vasaros dieną. Mėgaukitės gamtos grožiu, mėgaukitės gyvenimo, pasaulio ir dvasinės realybės grožiu, kurią tik šiek tiek slepia tankus fizinės materijos šydas, tačiau šis šydas iš tiesų yra ne iš materijos, bet iš energijos. Jūsų protai gali išmokti praskirti šį šydą, ir už jo pamatysite mane, jums besišypsančią, laikančią pozityvią viziją visiems savo vaikams, tačiau su ypatinga meile tiems savo vaikams, kurie žino apie mano egzistavimą, ir kurie yra pasiruošę klausytis mano kalbų ir naudotis įrankiais, kuriuos daviau. Už tai esu jums dėkinga, ir noriu paraginti jus toliau sakyti savo prašymus, į kuriuos mes nepaliausime atsakyti.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com