Pokyčiai Žemėje žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos

TEMOS: Šviesos spiralė planetoje – Svarbiausi momentai pasaulio istorijoje – Kolektyvinė Rusijos sąmonė – Ukrainos žmonių sūkuriai – Problema su korupcija – Kiek kančių žmonėms reikia? – Žvelkite į tolesnę perspektyvą – Situacija Afrikoje – Reikia daug pasiuntinių – Reikalavimai remiamam pasiuntiniui – Kaip užsitarnauti savo pakylėjimą – Kaip įsikūnys aukso amžius – Kodėl musulmonai atmeta laipsnišką apreiškimą – Kaip atnešti pokyčius į Afriką – Kai mokinys pasirengęs – 2015 metų konferencijos – 2015 metų planetos iniciacijos – Knyga apie pasaulio keitimą

Pakylėtoji mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2015 metų vasario 22 d.

Mano mylimos širdys, aš iš tiesų esu Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija. Ateinu pasidalinti su jumis savo dėkingumu ir entuziazmu, kad tiek daug iš jūsų apsiėmėte kalbėti šią vigilę, kalbėti keturias valandas šaukinius ir invokacijas kartą per mėnesį ypatingam tikslui – sudeginti konfliktą ir kitus visame pasaulyje vykstančius žiaurumus.

Mano mylimieji, nors sakiau 500 žmonių, nenoriu, kad žaistumėte skaičių žaidimus. Svarbu ne tai, kad būtų būtent tiek žmonių. Svarbiausias dalykas šioje vigilėje yra tas, kad kuo daugiau žmonių kalbėtų šaukinius tuo pačiu metu, reguliariais intervalais, idant būtų sukurtas momentumas, kuris taptų aukštyn kylančia spirale.

Šviesos spiralė planetoje

Labai gerai žinau, kad žmogaus protas visada yra linkęs ieškoti konkrečių rezultatų; norite matyti linijišką savo pastangų rezultatą. Noriu su jumis pasidalinti labai svarbiu faktu: mes, pakylėtieji mokytojai, neieškome linijiškų rezultatų ir linijiško progreso. Mes viską matome iš spiralių perspektyvos.

Spiralė, kaip žinote, apsuka ratą ir sugrįžta atgal, ne visai į tą patį tašką, bet bent jau į tą pačią planetos pusę reguliariais intervalais. Ir būtent tai kuriate jūs. Nuostabią šviesos spiralę, kuri suka ratus aplink planetą ir iš tikrųjų seka paskui planetą, jai judant per absoliučią erdvę.

Kaip galbūt žinote, jeigu giliai apie tai pamąstysite, Žemės planeta nuolatos juda, ne tik aplink saulę, bet ir per absoliučią erdvę. Kai planeta juda per erdvę, ji tuo pačiu metu juda ovalia orbita aplink saulę, šitaip iš tikrųjų piešdama spiralės formą.

Tai, ką kuriate jūs, yra šviesos spiralė, kuri, kai kuriais atžvilgiais, juda greičiau už Žemę. Todėl šiuo metu galite nematyti savo pastangų rezultatų, tačiau būkite tikri, kad, kai Žemė vėl susitiks su jūsų sukurta spirale, atsiras dar viena galimybė pasiekti rezultatą fizinėje oktavoje.

Kaip sakiau anksčiau, ir ką noriu tvirtai įdiegti jums į protus, jokios šviesos iškvietimo pastangos niekada nenueina veltui. Galėtumėte daryti vigilę, sutelkdami dėmesį į tam tikrą problemą ir prašydami šviesos jėgų užtarimo, ir galite sukoncentruoti dideles pastangas į tą specifinę problemą, tačiau tai nebūtinai reiškia, jog iš karto pamatysite linijišką rezultatą. Net jeigu turėtume milijonus žmonių, iššaukiančių šviesą specifinei problemai, gali būti, kad rezultato iš karto nebus, nes vienas iš lygties kintamųjų visada yra laisva valia.

Svarbiausi momentai pasaulio istorijoje

Tai yra viena iš misterijų, dažnai kėlusi žmonėms, žiūrėjusiems į Žemę, daug neatsakytų klausimų. Matėte, pavyzdžiui, kaip tam tikrais pasaulio istorijos momentais vienas asmuo sugebėjo sustabdyti iniciatyvias naujoves, sustabdyti taikos procesą arba sukurti konfliktą, kuris, kartą jau perlipęs fizinės oktavos barjerą, ilgam laikui pasidarė nesustabdomas.

Tai yra ekstremalus laisvos valios įstatymo pasireiškimas. Ir čia jums reikia suprasti vieną dalyką: nors kartais gali atrodyti, kad vienas žmogus turi galią pakeisti viso pasaulio įvykių eigą, taip iš tikrųjų nėra. Tiesiog tas žmogus tapo tašku į kurį susikoncentravo kolektyvinės sąmonės tendencijos.

Adolfas Hitleris, Josifas Stalinas, Sekretorius Mao nebūtų galėję padaryti to, ką padarė savo tautose, jeigu šių tautų kolektyvinėje sąmonėje jau nebūtų egzistavęs sūkurys. Vladimiras Putinas negalėtų daryti to, ką jis šiandien daro, vien savo jėgomis. Jis taip pat lekia pasibalnojęs sūkurį Rusijos žmonių sąmonėje, ir ne tik Rusijoje, bet ir kitose tautose, o ypač, šiuo metu, Ukrainoje.

Kolektyvinė Rusijos sąmonė

Mano mylimieji, pagalvokite apie mįslę, ar bent jau apie tai, kas atrodo kaip mįslė žmonėms iš Vakarų, kurie nesupranta rusiškos mąstysenos. Yra žmonių, kurie gyveno už Rusijos ribų kitose tautose per kelias kartas. Daugelis jų gimė tose tautose. Tai kodėl jie vis dar tebelaiko save rusais, užuot laikę save ukrainiečiais, lenkais ar lietuviais? Tai mįslė, apie kurią jums reikėtų pamąstyti, tačiau dvasiniame lygmenyje priežastis yra ta, kad šie žmonės neišsilaisvino iš Rusijoje sukurtos kolektyvinės sąmonės.

Taip yra todėl, kad kolektyvinis sūkurys, kolektyvinė sąmonė, sukurta Rusijoje, buvo paskleista už Rusijos sienų sovietiniais laikais. Kaip anksčiau sakėme, šie sūkuriai nebuvo iki galo sulaikyti bei sudeginti.

Tie iš jūsų, kurie esate susirūpinę situacija Rusijoje, Ukrainoje ir potencialiai kitose buvusiose Sovietų sąjungos valstybėse, būtų gerai, jeigu nukreiptumėte savo šaukinius ir invokacijas į šių sūkurių deginimą. Ypač tie, kurie yra dvasingi rusų kilmės žmonės, galėtų pamąstyti apie tai, kad šie savęs tapatinimo su rusais sūkuriai nėra aukščiausias rusų žmonių potencialas. Tai yra dirbtinė konstrukcija, vėlgi, sukurta sovietiniais laikais, kai rusų žmonėmis buvo pasinaudota, įstumiant visą pasaulį į dirbtinį konfliktą.

Rusų žmonės – kai kurie iš jų – yra taip prisirišę prie troškimo būti galinga šalimi ir noro, kad pasaulis ją gerbtų, jog jie iš tiesų nori, kad šie sūkuriai toliau egzistuotų. Jie nori, kaip iš dalies ir pats Putinas, sugrįžti atgal į Sovietinę erą, kai kitos tautos Rusijos bijojo. Jie mano, kad iš baimės kyla pagarba, ir kad pagarbos neįmanoma užsitarnauti, jeigu tavęs nebijo.

Ir tai, žinoma, yra tai, ko žmonės, užaugę Vakaruose, laisvose demokratinėse valstybėse, nesugeba suprasti. Jūs negalite suprasti, kaip kas nors gali galvoti, kad, privertę jus jų bijoti, jie užsitarnaus jūsų pagarbą. Jūs, žinoma, žinote, kad tai yra pats tikriausias būdas prarasti jūsų pagarbą. Žinoma, kiti žmonės gali priversti jus jų bijoti, bet tai jūsų nepaskatins pradėti juos gerbti, argi ne taip?

Jums reikia išsakyti šiuos prašymus, jeigu gyvenate Vakaruose, nesate rusų kilmės, ir esate susirūpinę dėl šios situacijos. Išsakykite prašymus, kad šie rusų žmonių kolektyviniai sūkuriai būtų sustabdyti, o taip pat jų baime grįstas polinkis galvoti, kad pagarbą jie gali nusipelnyti baime ir jėga, bei šios jėgos demonstravimu.

Ukrainos žmonių sūkuriai

Mano mylimieji, mes tikrai trokštame, kad konfliktas Ukrainoje būtų išspręstas, tačiau taip pat turiu jums pasakyti, kad mes, vėlgi, žiūrime į laisvą valią. Mes matome, kad situacija nėra tokia paprasta, kaip gali pasirodyti tiems, kurie stebi iš šono.

Ukrainos žmonės turi savo pačių susikurtus kolektyvinius sūkurius, ir vienas iš jų yra tai, kad jie iš tiesų nenori prisiimti atsakomybės už save kaip už tautą. Štai kodėl matote tokį aukštą korupcijos lygį, kuris didžiąją visuomenės dalį praktiškai pavertė vergais, vergaujančiais nedideliam valdžios oligarchų elitui ir tiems, kurie užima svarbius postus valdžioje ir valstybiniame aparate.

Tai ne taip jau ir skiriasi nuo to, kas buvo sovietiniais laikais, tiktai dabar tie žmonės viršuje gali laisvai kaupti dar didesnius turtus, nei galėjo per taip vadinamąją komunistinę erą, kurioje iš tiesų nebuvo jokio komunizmo. Kas turi įvykti, yra tai, kad žmonės tai įsisąmonintų ir pareikalautų to, ko kiti žmonės kitose šalyse pareikalavo jau seniau: užbaigti šią akiplėšišką korupciją, kuri bet kurios šalies ekonomiką parklupdytų ant kelių.

Problema su korupcija

Galite pažiūrėti į daugelį kitų šalių, kuriose egzistuoja aukštas korupcijos lygis. Tikriausiai žinote, kad egzistuoja tam tikros pasaulinės organizacijos, kurios kiekvienais metais sudarinėja šalių, turinčių didžiausią korupcijos lygį, indeksus. Galite pažvelgti į šias šalis ir pamatysite akivaizdų ryšį tarp jų turtingumo ir korupcijos lygio. Taip pat pamatysite ryšį tarp korupcijos lygio ir labiau diktatorinės valdymo formos.

Ką rodo korupcija? Ji parodo faktą, kad žmonės nėra lygūs prieš įstatymą. Kai kurie žmonės, kurie priklauso elitui, yra virš įstatymo. Jie piktnaudžiauja valdžia, valdžia, kurią jiems patikėjo žmonės ar bent jau valstybė ir vyriausybinis aparatas, kuris turėtų atstovauti žmones, tačiau iš tiesų jų neatstovauja.

Žmonės leido tam įvykti, jie leido tam tęstis. Kiekvienas iš jų pažįsta ką nors, kas pelnosi iš korupcijos, todėl ji taip giliai įleido šaknis visuomenėje, kad niekas nesiryžta konfliktui, nesiryžta pareikalauti, kad visa tai baigtųsi.

Būtent dėl to jie lengviau pasiduoda diktatoriškesnei valdymo formai. Jie tam nesipriešina, kaip daug daug kartų idealiu atveju turėjo priešintis Rusijos žmonės, Putinui vis stipriau į savo rankas imant valdžią. Jie turėjo protestuoti, kai jis sustabdė laisvą kalbą, žiniasklaidos laisvę, laisvę daryti susirinkimus.

Žinoma, laisvė egzistuoja tiems, kurių susirinkimus jis nori matyti, kaip neseniai įvykusios demonstracijos Maskvoje parodija prieš taip vadinamą perversmą Ukrainoje. Kaip tai gali būti perversmas, jeigu nuverčiate vyriausybę, kuri buvo užsienio valdžios marionetė?

Kiek kančių žmonėms reikia?

Mano mylimieji, per daug giliai nesileisdama į šias problemas, noriu jus padrąsinti, nes jūs padarėte skirtumą, iškviesdami šią šviesą. Gali būti, kad rezultatus pamatysime ne iš karto, nes egzistuoja laisva valia, kuriai turi būti leidžiama reikštis, kartais, atrodytų, net iki tokių visiškai nereikalingų kraštutinumų.

Jie nėra nereikalingi, ta prasme, kad kartais žmonės gali pabusti tiktai patyrę didžiulį kiekį skausmo ir kančių. Mes, pakylėtieji mokytojai, to, žinoma, verčiau išvengtume. Mes norėtume, kad žmonės pabustų patyrę kuo mažiau skausmo. Deja, žmonės iš tikrųjų pabunda patyrę mažiausią įmanomą skausmo kiekį, tačiau šis jų pabudimui reikalingas skausmo kiekis išties yra milžiniškas.

Ir mes, pakylėtieji mokytojai, to, žinoma, negalime sustabdyti, negalime pakeisti. To pakeisti negalite ir jūs. Ir, tiesą sakant, jūs ir neturėtumėte mėginti to pakeisti savo prašymais ir invokacijomis, neturėtumėte net ir norėti to pakeisti. Jei tai darysite, pasijusite sugniuždyti ir nusivylę, nes jausitės taip, lyg jūsų pastangos neturi jokio poveikio. Bet aš jums sakau: jos TURI poveikį!

Tai tiesa, kad kai kuriuose postuose esantys žmonės gali kuriam laikui sulaikyti pokyčius, tačiau jie negali jų sulaikyti amžinai, mano mylimieji. Kai vis daugiau ir daugiau žmonių pradės kviesti vis daugiau ir daugiau šviesos, pokyčiai įvyks, tai absoliučiai neišvengiama. Tiesiog jie gali ateiti ne taip greitai, kaip norėtumėte.

Žvelkite į tolesnę perspektyvą

Ir štai čia jums reikia tapti praktiškais realistais, kuriais mes, pakylėtieji mokytojai, išmokome būti per kartais labai ilgą laiką, per kurį tarnavome šioje planetoje ar net ir kitose, esančiose panašioje būklėje kaip Žemė, planetose.

Kai esate pakilę jau daugelį šimtmečių, kaip esu aš ir kiti mokytojai, seniai suvokėte dirbantys dėl ilgalaikės perspektyvos, turite ilgalaikius tikslus. Jau seniai suvokėte, kad Žemė iš tiesų yra aukštyn kylančioje spiralėje, tačiau ši aukštyn kylanti spiralė nėra tiesi, kylanti linija. Ji yra kreivė su pikais ir duobėmis, su pakilimais ir nuosmukiais, ir nėra panaši į sinusoidinę bangą, nes pakilimai ir nuosmukiai nėra reguliarūs, jie, tiesą sakant, yra net labai nereguliarūs. Visgi ji seka kreive, kurią galėtumėte įsivaizduoti kaip kažkokios statistikos rezultatą, ar tai būtų orų kaita ar kitos dinamikos.

Mes, žinoma, išmokome matyti šį bendrą judėjimą aukštyn ir dirbti dėl šio bendro kilimo aukštyn, bei pernelyg nesijaudinti dėl duobių, ir pernelyg nesidžiaugti dėl pikų. Mes žinome, kad tiek vieni, tiek kiti yra laikini ir praeinantys, tačiau svarbiausia ilgalaikėje perspektyvoje yra judėjimo aukštyn mediana.

Situacija Afrikoje

Mano mylimieji, žinau, kad yra daug žmonių, kurie metai iš metų užduoda tą patį klausimą: „Kodėl pakylėtieji mokytojai tiek mažai diktavimų davė apie Afriką?“ Tam yra keletas priežasčių.

Viena iš jų yra, žinoma, ta, kad jūs nuo labai ankstaus amžiaus buvote mokomi žiūrėti į pasaulio žemėlapį ir įvardinti tam tikrus žemynus. Kai sužinote, kad egzistuoja žemynas, vadinamas Afrika, manote, kad šis milžiniškas plotas yra viena homogeniška erdvė. Savo vaikišku protu samprotaujate, kad žmonės Afrikoje turi būti tokie pat homogeniški, kaip ir žmonės jūsų pačių šalyje, ar jūsų pasaulio dalyje.

Afrikos, nors ir galima sakyti, jog ji yra vienas žemynas, iš tiesų negalima laikyti homogenišku vienetu. Tai iš dalies lemia didžiuliai geografiniai skirtumai. Tik pamąstykite apie skirtumus tarp valstybių į šiaurę nuo Sacharos dykumos, valstybių Sacharos dykumoje, ir valstybių, esančių į pietus nuo ten, tarp valstybių, esančių aplink pusiaują ir valstybių, esančių labiau į pietus. Geografiniai skirtumai yra daug didesni už geografinius skirtumus, pavyzdžiui, Europoje. Jie netgi didesni už skirtumus Jungtinėse Valstijose, nors ir Jungtinės Valstijose egzistuoja ganėtinai dramatiški geografiniai skirtumai tarp skirtingų regionų.

Praktiškai beprasmiška būtų daryti kažkokius apibendrinimus apie Afriką. Viena, ką galėtume padaryti, tai galėtume išsakyti konkretesnius teiginius apie specifines šalis ar specifinius regionus. Tiesa, tam mums reikėtų pasiuntinio, kuris būtų plačiau susipažinęs su šiais regionais ir turėtų tiesioginę patirtį, nes būtų užaugęs viename iš Afrikos regionų. To mes šiuo metu neturime. Žinoma, šis pasiuntinys galėtų praleisti savo laiką studijuodamas padėtį Afrikoje, bet ar tai būtų išmintingiausias jo laiko panaudojimas, atsižvelgiant į tai, kas jis yra, ir atsižvelgiant į faktą, kad jis specialiai gimė kitame regione nei Afrika? Ne, tai nebūtų labai išmintinga, žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos.

Reikia daug pasiuntinių

Mes, žinoma, tikimės, kad pamažu turėsime pasiuntinių iš visų pasaulio kraštų, iš visų gyvenimo sričių, kurie galės priimti tikras žinias. Kol tai įvyks, mums bus sunku perduoti žinias ne tik apie Afriką, bet ir apie daugelį kitų pasaulio regionų, kuriuose mes žinome gyvenant pakylėtųjų mokytojų mokinius, kurie norėtų daugiau išgirsti apie savo šalį.

Tokia tiesiog yra šiuo metu situacija Žemėje. Daugelis jūsų, kurie studijavote šio pasiuntinio darbus ne vienerius metus, arba studijavote ankstesnių pakylėtųjų mokytojų organizacijų darbą, beveik įpratote priimti tai kaip savaime suprantamą dalyką. Kartais manote, kad mums labai lengva turėti pasiuntinį įsikūnijime, ir manote, kad mums turėtų būti įmanoma rasti pasiuntinių, kurie galėtų kalbėti bet kokiomis temomis, ar kad vienas pasiuntinys turėtų lengvai sugebėti priimti diktavimą bet kokia tema.

Tai ne visai taip lengva, kaip galvojate! Turėti remiamą pasiuntinį, kuris laikytų sudėtingą mantiją, nėra tai, kuo mes, pakylėtieji mokytojai, galime būti garantuoti. Nėra lengva užduotis būti pasiuntiniu ir tuo pačiu metu gyventi fizinį gyvenimą su visais jo iššūkiais – užsidirbant pragyvenimui, išlaikant funkcionuojančią ekonomiką, išlaikant vietą, kur gyventi, palaikant santykius su kitais žmonėmis ir taip toliau.

Reikalavimai remiamam pasiuntiniui

Mes to nelaikome garantuotu dalyku, kadangi žinome, kaip tai sudėtinga. Mums nėra lengva apmokyti pasiuntinį, kuris iš tiesų galėtų išlaikyti proto būseną, leidžiančią šiam asmeniui be pertrūkių funkcionuoti ilgesnį laiką. Nėra lengva žmogui būti pasiuntiniu ir išlaikyti daug komplikuotų pusiausvyros taškų, kurie privalo būti išlaikyti, norint turėti mąstymą, kuris bent jau leistų patikėti savo sugebėjimu būti pakylėtųjų mokytojų pasiuntiniu, galinčiu susiderinti su mokytojų vibracijomis ir priimti diktavimą.

Tai nėra jau taip lengva, kaip kai kurie iš jūsų įprato galvoti. Mes suprantame, kad tai atrodo lengva, žvelgiant į milžinišką pakylėtųjų mokytojų mokymų kiekį, kurie buvo perduoti per paskutinį šimtmetį. Matėte keletą pasiuntinių, kurie tarnavo ilgą laiką ir perdavė didžiulius kiekius medžiagos. Į tai žiūrint, žinoma, galima pagalvoti, kad tai yra lengva, bet tai nėra lengva.

Yra labai mažai žmonių, sugebančių išlaikyti šią pusiausvyrą ir koncentraciją, ir paversti tai aukščiausiu savo gyvenimo prioritetu, visus kitus dalykus nustumiant į antraeilę, trečiaeilę poziciją ar dar žemiau savo prioritetų sąraše. Neleidžiate niekam atsistoti tarp jūsų ir jūsų ryšio su pakylėtaisiais mokytojais, kad ir kaip jus atakuotų ir kritikuotų pasaulis.

Yra daug žmonių, kurie, tiesą sakant, turi potencialą priimti diktavimus, tačiau mes jų negalime remti kaip pasiuntinių, nes žinome, jog psichologiškai jie to neatlaikytų. Jie nesugebėtų išlaikyti pusiausvyros, labai sudėtingos pusiausvyros, kurią privalote išlaikyti, norėdami tarnauti pasiuntiniu, turinčiu bet kokio laipsnio mantiją.

Kai kurie iš jūsų mano, kad, kai pakylėtieji mokytojai duoda jums mantiją, tuomet toliau viskas turėtų būti kaip pasakų pabaigoje: „o tuomet ilgai ir laimingai gyveno,“ nes dabar jau esate šios mantijos saugomi. Žinoma, mantija suteikia tam tikrą apsaugą. Tačiau turbūt suvokiate, kad privalote nuolatos patvirtinti savo vertumą turėti šią mantiją. Turite įrodyti esąs jos vertas, ir ant jūsų pečių nuolatos guli reikalavimas išlaikyti pusiausvyrą, kuri reikalinga nešti šią mantiją.

Pažiūrėkite į senovės karalius, nešiojusius ant galvos sunkią metalinę karūną, teikusią jiems tam tikrą karališką išvaizdą. Jei jie neišlaikytų pusiausvyros, karūna nukristų nuo galvos ir nusiristų grindimis, argi ne taip? Tad būtent taip, simboliškai, yra ir su pasiuntiniu, gavusiu mantiją. Jeigu neišlaikysite pusiausvyros, mantija nuslys nuo jūsų ir nukris ant žemės, ir mes tuomet turėsime ją iš jūsų paimti.

Kaip užsitarnauti savo pakylėjimą

Kodėl jums tai kalbu? Todėl, kad noriu, jog įvertintumėte tai, ką turite, kol dar turite. Kaip sakė Jėzus: „Dirbkite, kol turite šviesą, nes naktis ateis, kai niekas dirbti nebegalės.“ Viskas turi savo laiką fizinėje oktavoje. Mes tikimės, kad šis pasiuntinys potencialiai tarnaus dar daugelį metų, tačiau visgi įvertinkite tai, ką turite, kol dar turite. Išnaudokite jį iki galo, nes galiu jus užtikrinti, mano mylimieji, kad tie iš jūsų, kurie esate atviri pakylėtųjų mokytojų mokymams, atėjote į šį įsikūnijimą ne tam, kad nugyventumėte gerą gyvenimą Žemėje, bet atėjote nugyventi dvasinį gyvenimą, kuriuo daugelis iš jūsų užsitarnausite savo pakylėjimą.

Kai esate savo paskutiniame įsikūnijime, negalite leisti, kad kas nors sukliudytų jums užsitarnauti savo pakylėjimą. Tai turi būti jūsų aukščiausias prioritetas, kadangi šio pasaulio princas tampa tikru ekspertu, kai reikia nukreipti jūsų dėmesį į visokius akligatvius, kurie jums nepadeda artėti prie savo pakylėjimo ir nepadeda jums tarnauti šviesai.

Kaip įsikūnys aukso amžius

Ir tai kažkuriuo būdu siejasi su tema, kodėl mes daugiau nekalbame, pavyzdžiui, apie Afriką ar apie kitus regionus. Ir vėlgi, mes turime žiūrėti į bendrą vaizdą; privalome žiūrėti, kur yra daugiausiai pakylėtųjų mokytojų mokinių. Kurios tautos turi potencialą labiausiai priartėti prie sudėtingų matricų, kurias Sen Žermenas laiko šiam aukso amžiui, įkūnijimo?

Galite pagalvoti, kad tai tik dar labiau padidins nelygybę tarp tam tikrų šalių, ir tai tiesa, tačiau tik laikinai. Kai kurios tautos privalo būti pirmosios, pradėjusios įkūnyti aukso amžiaus matricą. Tai darydamos, jos toli už savęs paliks tautas, kurios dar nėra pasiruošusios. Bet matote, aukso amžius negali būti įkūnytas visame pasaulyje iš karto. Jis turi būti pradėtas kažkur, kur būtų galima pralaužti barjerą, praplėšti šydą ir pradėti nuleidinėti į fizinę oktavą Sen Žermeno matricas.

Kai kai kurios tautos jau tai bus įkūnijusios fizinėje plotmėje, tuomet turėsite fizinius įrodymus, jog tai įmanoma. Staiga kolektyvinėje sąmonėje gali įvykti poslinkis, kuomet vis daugiau ir daugiau žmonių pradės patikėti, jog tai įmanoma. Jūs, kurie esate pakylėtųjų mokytojų mokiniai, galite žiūrėti į mūsų mokymus apie aukso amžių ir priimti juos kaip savaime suprantamą dalyką, ir galite galvoti, kad tai turėtų būti akivaizdu visiems žmonėms. Tačiau aš jums sakau, jog yra daug šalių, kuriose didžioji dauguma žmonių paprasčiausiai nėra pasiekę pakankamo sąmonės lygio, kad sugebėtų priimti mūsų mokymus.

Kodėl musulmonai atmeta laipsnišką apreiškimą

Jie į tai žiūrėtų kaip į gryniausią fantaziją, arba pažiūrėtų, kad tai peržengia jų religijos ribas ir tuomet iš karto tai atmestų, gal netgi sakydami, jog tai velnio darbas. Tik pažvelkite, kiek daug šalių yra įstrigusios mąstysenoje, kuri šiuo metu dominuoja musulmonų religijoje, kad jie iš karto atmestų viską, kas prieštarauja Koranui ar išeina už Korano ribų. Galite pagalvoti, kad tai ironiška, juk, šiaip ar taip, šie žmonės tiki, kad Dievas, per Arkangelą Gabrielių, apreiškė Koraną žmogui.

Todėl būtų galima pagalvoti, kad jie turėtų būti atviri galimybei, jog Dievas, per Arkangelą Gabrielių ar per kitus pakylėtuosius mokytojus, galėtų duoti naują apreiškimą. Bet matote, puolę angelai sukūrė mąstyseną, teigiančią, kad naujas apreiškimas neįmanomas, nes ankstesnis apreiškimas buvo tobulas ir pakankamas. Naujas apreiškimas reikštų, kad ankstesnysis nebuvo toks išbaigtas, kaip jame buvo teigiama. Matote, kokiame užburtame rate yra šios tautos. Todėl didžioji dauguma žmonių šiose tautose nesugebėtų priimti mūsų mokymų, net jeigu jie būtų jiems paaiškinti.

Tas pats, žinoma, yra ir su daugeliu Afrikos tautų. Nesakau, kad šiose tautose nėra žmonių, kurie būtų pasirengę mūsų mokymams. Tiesiog sakau, kad tokių žmonių yra labai mažai, todėl nebūtų realistiška tikėtis, kad kai kurios iš mūsų idėjų susilauktų plataus priėmimo.

Ir aš netgi nekalbu apie mūsų išorinių mokymų ar mūsų egzistavimo priėmimą. Aš tik kalbu apie subtilesnių idėjų priėmimą. Mes savo idėjas skleidžiame ne vien per remiamus pasiuntinius ar organizacijas. Mes jas skleidžiame pačiais įvairiausiais būdais, bet vėlgi, pagrinde turime dirbti tose šalyse, kurios turi didžiausią skaičių žmonių, kurie yra atviri šioms naujoms idėjoms, nes jų protai nėra taip stipriai įkalinti senose sampratose ir idėjose.

Kaip atnešti pokyčius į Afriką

Vienas dalykas, kurį bendrai pasakysiu apie Afriką, yra tai, kad Afrika pasauliui pateikia labai sudėtingą iššūkį. Deja, šį iššūkį sukūrė puolusios būtybės, kurios, paėmusios tai, kas vyko kolonijiniais laikais, bei visą vergovės Jungtinėse Valstijose problemą, tarp skirtingų įvairių rasių žmonių sukūrė iškreiptus santykius, pasiekusius tokią ribą, jog beveik neįmanoma atnešti aukso amžiaus idėjų apie Afriką.

Daugelis turtingų išsivysčiusių šalių vis dar tebekenčia nuo to, ką galėtume pavadinti kolonijinių laikų „kaltės kompleksu.“ Jos beveik nedrįsta laisvai diskutuoti apie tai, kas potencialiai galėtų įvykti Afrikoje. Jos netgi neturi atvirumo radikaliai naujam mąstymui, kuris yra reikalingas, norint ištraukti Afriką iš jos dabartinės aklavietės, ar net ir iš žemyn smengančio sūkurio, kurį regite daugelyje šalių.

Taip pat ir pačioje Afrikoje nėra labai daug žmonių, kurie būtų atviri tokioms idėjoms. Visa tarptautinė bendruomenė, tokia kaip Jungtinės Tautos, nėra atvira šioms idėjoms. Todėl nėra prasmės perduoti šias idėjas į tokią kolektyvinę sąmonę, kokia ji yra dabar. Tačiau duosiu jums užuominą.

Norint, kad įvyktų pozityvūs pokyčiai Afrikoje, turėtų būti sukurta tarptautinė organizacija. Ši organizacija turėtų toli pranokti Jungtinių Tautų turimą viziją. Ji negalėtų būti sukurta Jungtinių Tautų pagrindu, kadangi ši organizacija yra pernelyg įstrigusi savo susikurtose matricose.

Turėtų būti sukurta nauja organizacija. Tai turėtų būti organizacija, kuri galėtų pateikti bendrą įvertinimą, remdamasi daugeliu skirtingų faktorių. Tai turėtų būti organizacija, kuri, pažvelgusi į tam tikrus Afrikos regionus, galėtų pasakyti: „Kaip geriausiai galėtume paversti dabartinę situaciją aukštyn kylančia spirale, kuri būtų naudinga daugumai toje vietovėje gyvenančių žmonių?“

Turėtumėte mąstyti radikaliai naujais būdais. Turėtumėte pripažinti vieną paprastą faktą, tai yra, kad dauguma šalių, kurias šiuo metu matote Afrikoje, paprasčiausiai nėra gyvybingos šalys, žvelgiant iš pačių įvairiausių perspektyvų. Daugelis šių šalių, ypatingai esančios žemiau Sacharos dykumos, buvo sukurtos labai dirbtinai ir siekia kolonijinių laikų pradžią, o taip pat pasižymi labai sudėtingais rasiniais, o ypač gentiniais konfliktais.

Norint iš tikrųjų pakeisti padėtį Afrikoje, turėtumėte išskirti tam tikrus regionus iš bendros perspektyvos ir sakyti: „Kaip galėtume sukurti ekonomiškai gyvybingą regioną, kuris galėtų padėti suklestėti visiems ten gyvenantiems žmonėms?“ Iš pradžių tam būtų reikalinga tarptautinė jėga, kuri atėjusi galėtų nuslopinti genčių vadukus ir karus, kuriuos šiuo metu tarp jų matote vykstant. Tam būtų reikalingas radikaliai naujas mąstymas, kaip panaudoti prieinamus gamtinius išteklius, nesuteikiant galimybių atskiriems žmonėms ar tarptautinėms korporacijoms lobti iš pelno, nieko nepaliekant žmonėms.

Ar suprantate, kad, norint išvengti arba transcenduoti tarptautinių korporacijų vykdomą išnaudojimą, turėtumėte sukurti tarptautinę „korporaciją,“ kurios varomosios jėgos nebūtų pelno siekimas ar politiniai interesai? Tai yra vienintelis praktiškas būdas atnešti tikrus pokyčius į Afriką.

Deja, šiuo metu nėra praktiška kurti tokią organizaciją. Net ir labiausiai išsivysčiusios pasaulio šalys nėra pasirengusios rimtai svarstyti tokios organizacijos įkūrimo. Egzistuoja tiek daug iš kolonijinių laikų atėjusių rūpesčių, tiek daug bagažo – iš dviejų pasaulinių karų, iš kovos tarp kapitalizmo ir komunizmo, iš visos tarptautinių korporacijų problemos – kad jokia šalis nėra pasiruošusi rimtai to svarstyti.

Tačiau neįkūrus tokios organizacijos, labai mažai vilties, kad Afrika greitu laiku transcenduotų savo vargus. Mes, pakylėtieji mokytojai, esame labai susirūpinę, kad karai ir kovos, kuriuos matėte vykstant kituose kontinentuose, turės būti pakartoti Afrikoje, kol dauguma Afrikos žmonių bus patyrę tiek daug skausmo, jog galiausiai bus pasirengę ieškoti alternatyvos.

Mes nedavėme daug mokymų apie Afriką, nes labai mažai žmonių yra pasirengę klausytis radikalių – ar bent taip jiems atrodytų – idėjų apie tai, kas privalo įvykti Afrikos žemyne. Labai gerai žinote įstatymą: „Kai pasiruošęs mokinys, pasiruošęs ir jo mokytojas.“ Žinoma, mes turime idėjų, kurios transformuotų Afriką į įvairius skirtingus regionus, kurie kiltų spirale aukštyn. Žinoma, Sen Žermenas turi aukso amžiaus matricą regionui, kurį jūs dabar vadinate Afrika. Tačiau kol nebus pakankamai mokinių, pasirengusių bent jau apsvarstyti šias idėjas, kokia būtų prasmė šias idėjas perduoti?

Kas norėtų klausytis? Ir jeigu nėra nė vieno, pasiruošusio klausytis, kodėl tuomet turėtume švaistyti savo pasiuntinio laiką ir energiją šių idėjų perdavimui? Argi ne geriau mums būtų sukoncentruoti savo pastangas ten, kur egzistuoja didesnis potencialas tam tikras šalis ar regionus priartinti prie aukso amžiaus?

Kai mokinys pasirengęs

Matote, mes, pakylėtieji mokytojai, neturime to, ką taip dažnai matote žmonėse: asmeninių simpatijų ir antipatijų. Mes neturime emocinių prisirišimų, vertinimų, kuriuos turite jūs. Į Žemę žiūrime neutraliai. Mes žmones mylime visur, tačiau taip pat žiūrime realistiškai, kokiame sąmonės lygyje yra žmonės. Atsižvelgiame į faktą, jog turime ribotus išteklius kalbėti su žmonėmis tiesiogiai.

Todėl turime panaudoti savo išteklius taip, kad tai turėtų didžiausią pozityvaus poveikio tikimybę. Šitai, tikiuosi, daugelis jūsų sugebės suprasti. Aišku, mes tikimės, kad situacija pasikeis, ir turime planus, kaip pakeisti šią situaciją. Ir kai tik ši situacija pasikeis, mes, žinoma, pradėsime perdavinėti daugiau mokymų. Tai galioja ne tik Afrikai, bet ir daugeliui kitų pasaulio regionų.

Matote, mano mylimieji, čia egzistuoja sudėtingos lygtys. Kodėl šis Pasiuntinys jau daugelį metų nebuvo Pietų Amerikoje? Todėl, kad ten nebuvo mokinių bendruomenės, kuri būtų pasiruošusi ne tik jį pakviesti, bet ir palaikyti pusiausvyrą laiduojamam pasiuntiniui, besilankančiam tame regione.

2015 metų konferencijos

Ir čia priėjome paskutinę temą, apie kurią norėčiau pakalbėti. Šiai vasarai mes dabar turime suplanavę dvi konferencijas. Aš asmeniškai labai laukiu šių konferencijų. Žinau, jog egzistuoja potencialas, kad jos atneš daug šviesos, kuri reikalinga tiek Europai, tiek ir Jungtinėms Valstijoms.

Šis pasiuntinys jau kuris laikas nevedė konferencijos Jungtinėse Valstijose. Mes turime daug šviesos, kurią norime perduoti per šią konferenciją. Taip pat turime daug šviesos, kurią norime atnešti į Europą. Labai tikiuosi, kad visi jūs, kurie save laikote pakylėtųjų mokytojų mokiniais, pasistengsite dalyvauti ir kitais būdais palaikyti šias konferencijas.

Labai vertinga, kai mūsų mokiniai fiziškai susirenka drauge, nes tuomet galime perduoti žymiai daugiau šviesos, ne tik per pasiuntinį, bet ir per visus, kurie dalyvauja su tyrais ir nuoširdžiais motyvais bei ketinimais. Visada būna žmonių, kurie atvyksta ne iki galo išsiaiškinę savo atvykimo motyvus, ir kartais jų motyvai būna savanaudiški. Tie, kurie turi tyrus motyvus, tampa šviesos laidininkais, ir kuo daugiau žmonių susirenka drauge, tuo didesnė grupėje atsiranda harmonija ir vienybė, ir tuo daugiau šviesos mes galime perduoti.

Todėl mes tikimės, kad jūs nuspręsite prisidėti prie šių pastangų. Aš taip pat labai tikiuosi, kad jūs taip pat padėsite skleisti žinią apie mano vigilę, kad galėtume įtraukti vis daugiau ir daugiau žmonių ir sukurtume didesnį momentumą.

2015 metų planetos iniciacijos

Mano mylimieji, tai yra svarbus žingsnis planetai – mūsų pradėtos perdavinėti knygos iš serijos „Kelias į Savęs Įvaldymą.“ Šie keli ateinantys metai, iš viso septynerimetai, per kuriuos planeta kiekvienais metais inicijuojama viename iš septynių spindulių, yra labai svarbūs. Šiais metais, kaip žinote, planeta pereina Trečiojo Meilės Spindulio iniciacijas ir knyga „Mistinės Meilės Iniciacijos“ padeda ypatingai svarbius pamatus.

Galite sau padaryti didelę paslaugą, studijuodami šią knygą per visus metus, ir sukalbėdami bent po vieną invokaciją per dieną. Tai užims tik dvidešimt minučių jūsų laiko. Atlygis, užtikrinu jus, bus to vertas. Tačiau taip pat galite padaryti didžiulę paslaugą ir planetai, naudodami šią knygą ir invokacijas, nes taip padėsite praminti taką kolektyvinėje sąmonėje.

Galite patys matyti, kad santykiai yra vienas sudėtingiausių jūsų gyvenimo aspektų. Bet tuomet pažvelkite į labiau išsivysčiusias šalis, pažvelkite į skyrybų rodiklius, pažvelkite į problemas, su kuriomis žmonės susiduria savo santykiuose. Tuomet pamąstykite, kiek daug galėtumėte pasitarnauti, kalbėdami šias invokacijas ir siųsdami šias idėjas bei šviesą į kolektyvinę sąmonę.

Labai reikia, kad įvyktų persilaužimas visų žmonių santykiuose, bet ypatingai vyrų ir moterų santykiuose. Kaip aiškiai pasakyta knygoje, mes įžengėme į naują etapą, kuriame reikalingi visiškai nauji santykiai tarp vyrų ir moterų. Ir kas gi juos atneš, mano mylimieji, jeigu ne tie, kurie yra atviri pakylėtųjų mokytojų mokymams ir kurie yra pasiryžę būti pionieriais. Todėl mes tikimės, kad pasinaudosite šiais mokymais.

Knyga apie pasaulio keitimą

Aš taip pat labai džiaugiuosi nauja knyga – apie kurią dar nebuvo pranešta – kuri yra apie tai, kaip jūs galite padėti keisti pasaulį. Tai taps pirmąja knyga knygų serijoje, kurios bus specialiai sukurtos diktavimų pagrindu, o šie diktavimai bus paversti invokacijomis.

Ši matrica yra nepaprastai galinga, ką žino tie, kurie naudojosi kai kuriomis kitomis mūsų knygomis, kaip pavyzdžiui knyga, skirta čakrų išvalymui. Šiuo metu nėra galingesnio būdo išvalyti savo čakras už tą knygą, ir galiu jus užtikrinti, kad, kai perduosime šias knygas iš serijos, kaip sudvasinti pasaulį, fizinėje oktavoje nebus galingesnių įrankių už šias knygas.

Matrica, kurioje išstudijavę diktavimą, kalbate invokaciją, yra nepaprastai galinga. Ji tarnauja tiek Alfai, tiek ir Omegai – tiek sąmoningumo kėlimui, tiek ir energijos transformacijai – ir būtent tokiu būdu jūs transformuojate pasaulį. Būtent taip reliatyviai nedidelis skaičius žmonių gali turėti lemiamą poveikį pasaulio transformacijai.

Puikiai žinau, kad neturiu milijonų žmonių, kurie būtų pasirengę klausyti ar skaityti šį diktavimą. Todėl mes turime duoti įrankius, kurie galėtų veikti, kurie galėtų turėti maksimalų poveikį su tokiu žmonių skaičiumi, kokį turime.

Kaip sakiau: „Vertinkite tai, ką turite.“ Išnaudokite tai iki galo. Užsikrėskite mano entuziazmu, mano mylimieji. Užsikrėskite mano Džiaugsmu. Užsikrėskite mano dėkingumu, ir leiskite sau pakilti virš šių pesimizmo ir nevilties sūkurių, taip dažnai siautėjančių pasaulyje.

Yra daug pasaulio pabaigos pranašautojų, mano mylimieji. Jie jums sakys, kad šis pasaulis už penkių minučių atsidurs pragare. Tačiau, mano mylimieji, aš buvau pakylėtoji mokytoja du tūkstančius metų. Galite grįžti į bet kuriuos metus šiuose dviejuose tūkstančiuose metų, ir kiekvienais iš jų rasite agresyvių pesimistų, skelbusių, kad tuoj ateis pasaulio pabaiga. Šį fenomeną sukūrė puolusios būtybės.

Nepapulkite į šiuos spąstus. Jau užtektinai kartų į juos pakliuvote praeituose gyvenimuose. Nepakliūkite ir šį kartą. Patikėkite, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Kai naudojatės mūsų mokymais ir įrankiais – invokacijomis ir šaukiniais – esate viena su Dievu.

Mano mylimieji, ką dar galiu pasakyti? Jeigu to, ką pasakiau, neužtenka, ką dar galiu pasakyti? Todėl sakau jums, mylimieji, sudie ir dėkoju už jūsų dėmesį bei pastangas šiose vigilėse.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com