Saugumas yra įmanomas tik vienovėje

TEMOS: Teismas vyrus ir moteris skiriančiai sąmonei

Pakylėtoji Mokytoja Dangiškoji Motina, 2009 spalio 27 d. per Kim Michaels. Prie Uolos Kupolo šventyklos, Jeruzalėje.


Ir Dievas tarė: „Tebūnie Šviesa ir Šviesa atsirado“. Tad, kai žvelgiate į formų gausą šiame formų pasaulyje, matote tik skirtumus ir padalijimus. Tačiau, kai pažvelgiate giliau, matote, kad visas šias formas vienijantis elementas iš tiesų yra šviesa. Ne ta šviesa, kuri yra matoma, o šviesa, kuri yra Motinos Šviesa, tyra Motinos šviesa, visų formų įsčios, šviesa, kuri gali prisiimti bet kokią formą, bet taip pat akimirksniu gali sugrįžti į beformiškumą.

Ir todėl, iš tiesų, ateinu kaip Dangiškosios Motinos atstovė. Ateinu kaip Motina Marija, Kuan Jin, Kali, kaip visos Dangiškojo Moteriškumo atstovės, kurias pažinojote šioje planetoje ir kurios buvo iš Šviesos. Mes ateiname. Mes ateiname su milijardais angelų, spiralėmis besileidžiančių iš aukštesnių oktavų, ir susiburiančių šioje konkrečioje vietoje, tapusioje – per vyrų sąmonę – centriniu tašku fizinėje Žemės oktavoje, koncentruojančiu atskirtį tarp vyriškojo ir moteriškojo Dievo aspektų, kurio simbolį matote vyrų ir moterų atskyrime religinio garbinimo vietoje.

Matote tai islame. Matote tai judaizme. Matote tai krikščionybėje: moterų pavergimą, moterų žeminimą, moteriškojo elemento visuose žmonėse užgniaužimą, tarp jų vyruose ir vaikuose. Ši sąmonė, kuri buvo sukoncentruota tose taip vadinamose monoteistinėse religijose, privalo būti apnuoginta ir turi būti parodytas jos iliuzinis veidas, ji turi būti apnuoginta kaip puolusių būtybių sukurtos epinės dramos padarinys, kurių vienintelis troškimas yra kontroliuoti žmonių visuomenę ir kurios privalo tai daryti atskirdamos tikruosius polius – kurie, kai yra pusiausvyroje, pagimdo Kristaus Kūdikį visuose žmonėse. O kai nėra pusiausvyroje, tegimdo konfliktus, kivirčus, kovas ir karą.

Teismas vyrus ir moteris skiriančiai sąmonei

Mano Mylimieji, tie, kurie turi ryšį su Dangiškuoju Moteriškumu, negali žudyti Dangiškojo Vyriškumo vardu. Tai tiesiog neįmanoma, nes žinote, kad, kai turite ryšį su Dangiškuoju Moteriškumu, esate Dievo išraiška, kaip ir visi kiti žmonės. Ir kaip gi viena Dievo išraiška galėtų žudyti kitą Dievo išraišką? Tai tiesiog neįmanoma, ir todėl matote didžiulį iškrypimą, kuris yra įmanomas tik atskyrus moteriškumą nuo vyriškumo, išaukštinus vyriškumą iki stabo, stabmeldiško įvaizdžio, pavaizduojant jį pikta teisiančia dievybe danguje, labiausiai mylinčia tuos, kurie išpažįsta tam tikrą religiją arba priklauso tam tikrai rasei.

Tai yra sąmonė, kurią mes šiandien teisiame, ir ji yra nuteista. Tai reiškia, kad jai nebebus leidžiama slėptis ir žmonės nebegalės išlikti neutralūs, bet privalės rinktis šią dieną kam tarnaus, kuriam Dievui tarnaus – mirusiam, išoriniam dievui, ar gyvajam Dievui, esančiame jų viduje ir visuose žmonėse. Tai iš tiesų yra būtinas žingsnis žmonijos evoliucijoje, ir jis yra atliekamas šioje konkrečioje vietoje – tapusioje simboliu faktui, kad religija be Dangiškojo Moteriškumo tegali vesti į konfliktus ir karą.

Ar žinote, kiek milijonų žmonių šioje Vidurio Rytų vietovėje būtų pasiruošę žudyti, vien tam, kad išsaugotų šios fizinės kalvos, šios fizinės uolos kontrolę? Mano Mylimieji, jų yra milijonai, ir jie visiškai netoleruoja tų, kurie negarbina jų garbinamo dievo, arba negarbina to dievo taip, kaip, jų manymu, jis turėtų būti garbinamas. Tad atėjo laikas žmonijai nubusti realybei, kad Dievas yra nedalomas, ir net Dievo poliai – įkūnyti vyru ir moterimi, vyriškumu ir moteriškumu – taip pat yra nedalomi. Tad todėl perdavėme amžinąją mantrą: „Dievas Motina ir Tėvas, jie neatskirai, jie – vienas“. Tai yra tiesa, kuri taps aiški turintiems akis matyti.

O tie, kurie neturi akių matyti, pajus, patirs akimirksniu grįžtantį jų siunčiamų konfliktų, netolerancijos grįžimą. Tad tie, kurie toliau gyvens vyriškoje, šovinistinėje sąmonėje, iš tiesų pamatys materializuojantis tos sąmonės smurtą, kuri sugrįš jų persekioti. Tačiau jie niekur negalės rasti saugios vietos pasislėpti, kol nepakeis savo sąmonės, nes saugumas yra įmanomas tik vienovėje, o vienovė yra tik širdyje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2009 Kim Michaels