Aštuntasis integracijos spindulys

Pakylėtasis Mokytojas Gautama Buda, 2009 gegužės 08 d. per Kim Michaels.


Įsivaizduokite, mano mylimieji, kad susirinko didelė žmonių minia švęsti Budos gimtadienio, tikėdamiesi kokio nors Budos pasirodymo, tačiau nieko neįvyksta. Matote, mano mylimieji, jau pati koncepcija, kad Buda gali pasirodyti – Budos pasirodymo koncepcija yra loginis prieštaravimas. Nes Budos mokymų esmė yra ta, jog viskas yra Budos Prigimties. Tad, jeigu Buda pasirodytų kokiu nors apčiuopiamu pavidalu, atskirties jausmas būtų dar labiau sustiprintas, jausmas, kad Buda yra kažkur kitur, bet ne čia.

Tad, jeigu apie tai pamąstysite, suvoksite, kad net ir tai, jog kalbu per regimą pasiuntinį, kalbėdamas girdimą žinią – kuri gali būti išgirsta, kurią vėliau bus galima skaityti ir studijuoti – net ir tai slepia neišvengiamą pavojų, kad žmonės gali pagalvoti, jog Buda gali pasirodyti tik per šį konkretų pasiuntinį ar per kitą pasiuntinį, ar tik tokiu pavidalu, ir kad Buda gali kalbėti tik tuo būdu ar anuo būdu.

Tad matote, mes, pakylėtieji mokytojai, iš tiesų prisiimame apskaičiuotą riziką, kalbėdami per išorinius pasiuntinius, siekdami pažadinti žmoniją. Ir būtent su šiuo iššūkiu susidūriau, įžengęs į Nirvaną ir pajutęs impulsą eiti ir mokyti. Ir nors kalbėjome, kad testas buvo pasigirdęs balsas, kuris sakė, kad niekas nesupras – kodėl jis sakė, kad niekas nesupras? Na, pats didžiausias pavojus, mano mylimieji, iš tiesų buvo tai, kad jie pradės tapatinti vieną žmogų – pasirodžiusį tam tikroje vietoje ir tam tikru laiku – su Buda, ir todėl pradės garbinti Budą toje formoje.

Ar matote, mano mylimieji, kad tiesa, kurią suvokiau – su kuria susivienijau, įžengęs į Nirvaną – iš tiesų yra tokia, kad viskas jau yra Budos Prigimties. Budos Prigimtis reiškia tą patį, kas mistinėje krikščionybėje yra vadinama Logos. Pradžioje buvo Logos, ir Logos buvo pas Dievą, ir Logos buvo Dievas. Ir be Logos nieko nebuvo sukurta, kas buvo sukurta.

Na tai lygiai taip pat yra ir su Budos Prigimtimi, mano mylimieji. Tai yra esminis viso formų pasaulio pagrindas. Tai yra tas esminis kažkas, be kurio negalėtų būti sukuriamos jokios formos. Ir todėl, kai tai suvokiau – įžengęs į vienovę su Budos Prigimtimi, į vienovę su visa forma – taip pat suvokiau, kad, jeigu grįšiu į formų pasaulį, tapatindamas save su nubudusiuoju, egzistuoja labai realus pavojus, kad tie, kurie turės atvirumo klausyti mano žinios, palaipsniui – ypač bėgant šimtmečiams – iškraipys šią žinią ir pradės kurti stabmeldystės kultą apie tą konkrečią formą, kurioje susitapatinau su nubudusiuoju.

Ir taip, mano mylimieji, turite tuos, kurie pasiekė aukštesnį Budos mokymų suvokimą, ir jie turi koncepciją, kad, „jeigu sutiksite Budą kelyje, nužudykite jį.“ Nes, jeigu sutinkate kažką, ką laikote išoriniu Buda, na tai tuomet tai neleis jums iš tiesų suvokti, kad Buda taip pat yra ir jumyse. Ir tuomet tas kažkas, ką laikote ypatingu, ką laikote esant daug aukščiau už jus, tas kažkas, tas stabas, atsistos tarp jūsų ir jūsų savirealizacijos, jūsų nubudimo visos gyvybės vienovės realybei. Todėl, kad visa gyvybė gimė iš tos pačios esmės, nesvarbu, ar vadintumėte ją Budos Prigimtimi, Kristaus sąmone ar Logos.

Slaptųjų spindulių koncepcija pasitarnavo kaip testas mokiniams

Tad matote, šiuo diktavimu noriu jums perduoti supratimą, kuriuo toliau statysime ant to, ką perdavė kiti mokytojai apie pirmuosius septynis spindulius ir kaip tai yra susiję su tikrojo gydymo atkūrimu, ir kaip tai galėtų jums suteikti dar vieną visraktį į jūsų asmeninį išgijimą. Tad šiame perdavime iš tiesų atėjau pakalbėti apie aštuntąjį spindulį, kuris buvo žinomas integracijos spindulio vardu. Tačiau, žinoma, jis yra nepalyginamai daugiau, kadangi nė vieno spindulio neįmanoma apibūdinti vienu žodžiu.

Tad, kai suvokiate išlaikę pirmųjų septynių spindulių iniciacijas, pasiekiate sekantį susikirtimo tašką. Nes Motina Marija savo mokyme [Lurde] kalbėjo apie aštuoniukę, kurioje pradedate nuo pačios žemiausios aštuoniukės figūros dalies ir kylate aukštyn per pirmuosius tris spindulius, pasiekdami ketvirtojo spindulio susikirtimo tašką. O tuomet privalote – užuot galvoję, kad turėtumėte toliau tęsti šį kilimo aukštyn momentumą – privalote leistis žemyn, mano mylimieji, vėl žemyn, kad ištrauktumėte tas savo dalis, kurios vis dar tebėra įstrigusios dualistinėje sąmonėje – įstrigusios už majos ir iliuzijos šydų.

Ir visgi, kai tai padarote, per penktojo, šeštojo ir septintojo spindulių iniciacijas, tuomet prieinate dar vieną susikirtimo tašką, ir galėtume sakyti, kad dabar tai yra dar vienas aštuonetas, kuomet žemesnioji aštuoneto dalis reprezentuoja pirmuosius septynis spindulius. O susikirtimo taške būtent ir yra aštuntasis spindulys. Ir aukštesnioji figūra tuomet reprezentuoja tai, kas buvo pavadinta slaptaisiais spinduliais. Taigi, tam, kad galėtumėte iš viso pradėti slaptųjų spindulių suvokimo ir susiderinimo su jais procesą, jums reikia pereiti per tą susikirtimo tašką, aštuntojo spindulio susikirtimo tašką.

Na o dabar, kai einate per pirmųjų septynių spindulių iniciacijas, daugumai žmonių tai atrodo linijiškas procesas. Dauguma žmonių savo kelionę iš tiesų pradeda nuo pirmojo spindulio, išlaiko jame tam tikras iniciacijas, tuomet pereina prie antrojo ir taip toliau. Tačiau, kai pasiekiate aštuntąjį spindulį, šis linijiškumas privalo būti transcenduotas. Nes iš tiesų negalėsite net suvokti, negalėsite net susiderinti su slaptaisiais spinduliais linijišku protu.

Kodėl, mano mylimieji, mes, pakylėtieji mokytojai, davėme mokymus, kad egzistuoja kažkas, kas yra vadinama slaptaisiais spinduliais? Jeigu iš tiesų norėjome išlaikyti juos slaptais, kam tuomet iš viso apie juos užsiminti?

Tad matote, informacijos perdavimas iš mūsų pusės apie tai, kad egzistuoja slapti spinduliai už pirmųjų septynių, buvo padarytas su tikslu. Ilgalaikėje perspektyvoje, žinoma, tikslas yra tas, kad neketiname šių slaptųjų spindulių visą laiką laikyti paslaptyje. Tačiau priežastis, dėl kurios neperdavėme apie juos išsamesnių mokymų tuo metu, iš dalies buvo ta, kad žmonija nebuvo pasirengusi slaptųjų spindulių iniciacijoms. Tačiau iš dalies ir dėl to, kad pakylėtųjų mokytojų mokiniai nebuvo pasirengę mokymų apie slaptuosius spindulius perdavimui. Matote, mano mylimieji, duodami tokią kaip ir paerzinančią užuominą apie slaptųjų spindulių egzistavimą – ir leiskite man šiuo metu tiesiog pasakyti, kad jų yra daugiau nei penki – duodami šią užuominą, mes testuojame savo mokinius. Kokios reakcijos sulauksime iš savo mokinių, perdavę šią slaptųjų spindulių koncepciją?

Kaip jie į tai reaguos? Kaip jie į tai pažiūrės? Kai kurie pasidarė pernelyg smalsūs, ir tapo beveik kaip apsėsti, norėdami sužinoti slaptuosius spindulius – manydami, kad, jei tik jiems kaip nors pavyktų išgvildenti šią paslaptį, visos jų problemas išsispręstų. Jie įgytų kažkokią slaptą formulę, kuri jiems suteiktų vidutinį mokinį pranokstančius sugebėjimus, ir todėl jie galėtų visus pralenkti. Tačiau kas gi tai yra, kuris nori visus pralenkti? Na, tai tegali būti ego, įstrigęs dualizme, lyginimesi su kitais.

Tad iš tiesų matote vykstantį mokinių testavimą, nes tai yra nesibaigiantis procesas – ir būtent dėl to Jėzus sakė, kad pirmieji bus paskutiniai, o paskutiniai bus pirmi. Tie, kurie save laikė pažangiausiais mokiniais, manė, jog jiems pavyks susiderinti su slaptaisiais spinduliais, jiems pavyks kažką apie juos sužinoti, jie galės kažką suprasti. Ir todėl kai kurie iš tiesų tapo beveik apsėsti slaptųjų spindulių, nerodydami jokio noro pereiti pirmųjų septynių spindulių iniciacijų. O buvo ir kitų mokinių, kurie tiesiog priėmė informaciją apie slaptuosius spindulius, tačiau tuomet sutelkė savo dėmesį į spindulių, kurie visiems buvo žinomi, iniciacijų išlaikymą. Nes juk būtent tokia buvo visiems paskirta užduotis.

Niekas nesakė, kad turėtumėte pradėti nuo slaptųjų spindulių, kol nebuvote išlaikę pirmųjų septynių spindulių iniciacijų. Ir iš tiesų, kai nebuvo perduota jokios tolesnės informacijos apie slaptuosius spindulius, tai turėjo būti akivaizdus ženklas, kad nė vienas – kad ir kokiu pažengusiu save bebūtų laikęs – nėra pasirengęs slaptųjų spindulių iniciacijoms. Taigi, mano mylimieji, matote, kad tie, kurie buvo susitelkę į iniciacijas, kurios jiems buvo duotos – kurie į tai sukoncentravo visą savo širdį ir protą – na tai jie pajudėjo aukštyn, tapdami pirmaisiais, tais, kurie gaus tolimesnius mokymus apie slaptuosius spindulius. Nes jūs parodėte pasiryžimą galynėtis su ego koncepcija ir miglota bei sunkiai suvokiama dualistinės sąmonės koncepcija.

Ego gali išgyventi septynių spindulių iniciacijas

Matote, iš tiesų yra įmanoma pereiti septynių spindulių iniciacijas, iki galo nepaleidus dualistinės sąmonės. Vis dar gali būti išlikęs atskirasis aš, ego, arba dvasinė persona, sugebėjusi užsimaskuoti ir pasislėpti, adaptuodamasi prie pirmųjų septynių spindulių iniciacijų.

Tai yra leidžiama. Nes mes negalime, būdami dvasiniais mokytojais, reikalauti iš savo mokinių būti visiškai be ego. Negalime reikalauti kažkokios tobulumo būsenos, ir mes nereikalaujame tobulumo būsenos. Tad iš tiesų, jūs turite tokį, pavadinkime, kaip ir malonės periodą, eidami per pirmųjų septynių spindulių iniciacijas, kuomet vis dar galite turėti ego elementą, vis dar galite turėti tam tikrą vaidmenį, kurį vaidinate. Netgi galite susikurti vaidmenį savo ėjimui dvasiniu keliu – kuomet siekiate sukurti tą tobulą personą, tą tobulą kostiumą, tą tobulą personažą dramoje, kuris puikiai įsipaišytų į jūsų konkrečią dvasinę aplinką.

Tad tai paskatino kai kuriuos mokinius patikėti, kad jie yra penktajame spindulyje – arba „aš esu septintajame spindulyje,“ arba „aš esu pirmajame spindulyje“ – arba „aš esu mėlynosios liepsnos,“ arba „aš esu meilė,“ arba aš esu tas, aš esu anas. Ir šitaip jie susikūrė dvasinę personą, kuri regimai yra labai stipri tam tikrame spindulyje. Ir netgi gali atsirasti tam tikras puikybės jausmas dėl to, kad turite to konkretaus spindulio charakteristikas.

Ir dabar mokinys pasiekia tašką, kuriame turi palypėti aukščiau ir pradėti aštuntojo spindulio iniciacijas. Tačiau, kaip Motina Marija pasakė savo mokyme, tai, kas jums padėjo sėkmingai išlaikyti pirmųjų keturių spindulių iniciacijas, neatves jūsų į penktąjį spindulį. Privalote palikti tą momentumą, tą kilimo aukštyn jėgą ir nusižeminti, sugrįždami ir užbaigdami kas buvo pradėta ir nebaigta.

Na ir tuomet, kai išlaikote septintojo laisvės spindulio iniciaciją, kad galėtumėte pereiti į aštuntojo spindulio iniciaciją, jūs vėl privalote pereiti visišką ir besąlyginį atidavimą. Negalėsite pereiti į aštuntojo spindulio iniciacijas, kol tapatinsitės su kažkuriuo iš pirmųjų septynių spindulių. Tad kad ir kokį momentumą galite manyti pasiekę tam tikrame spindulyje, šis momentumas privalo būti atiduotas. Privalote atiduoti šį gyvenimą, kad galėtumėte palypėti aukščiau ir pereiti į aštuntojo spindulio iniciacijas.

Tad tai, mano mylimieji, yra absoliuti būtinybė. Nes matote, pirmuosiuose septyniuose spinduliuose, yra įmanoma pakilti aukščiau, vis dar tebeturint tam tikrą ego, kurį manote sėkmingai nuslėpę nuo mokytojo. Žinoma, priešingai nei gali manyti dvasiniame kelyje esantys žmonės, nieko neįmanoma nuslėpti nuo tikrųjų mokytojų. Mes, pakylėtieji mokytojai, esame pakilę virš visų dualistinės sąmonės aspektų, o ką tai reiškia? Tai reiškia, mano mylimieji, kad permatę visus dualistinės sąmonės aspektus savo Esybėje, mes, žinoma, galime juos matyti ir jūsų esybėje.

Yra daug mokinių, tapusių iliuzijos, apie kurią kalbėjo Jėzus, aukomis: „Kodėl žmonės tiki, kad tai, ką jie gali paslėpti vienas nuo kito, taip pat yra paslėpta ir nuo Dievo?“ Netgi yra tokių, kurie užmezgė ryšį su tikru mokytoju – ar tai būtų pasiuntinys ar kitas tikras guru – ir mano, jog jiems kažką pavyko nuslėpti nuo šio guru. Kai kuriais atvejais, jiems iš tiesų gali būti pavykę kažką nuslėpti, nes guru nebūtinai visą laiką žiūri į viską, kas vyksta mokinio sąmonėje, ir todėl mokinys iš tiesų gali susikurti tam tikrą ego jausmą, tam tikrą personą, kuri iš tiesų patiki, kad jai pavyks prasmukti į dangų, kad jai pavyks kažkokiu būdu įsliūkinti į vestuvių puotą be vestuvinio drabužio. Ji tiki galėsianti paslėpti dualistinę sąmonę, demonstruodama tobulumo regimybę, taip tobulai atitinkančią visas dvasines taisykles, kad Dievas tiesiog privalės įleisti ją į karalystę.

Bet matote, tai nėra tiesa. Tai absoliučiai nėra tiesa. Jūs galite pradėti naują ciklą, iš naujo pradėdami laikyti pirmųjų septynių spindulių iniciacijas. Ir jūs toliau galite būti dvasiniame kelyje, eidami per šias iniciacijas. Tačiau taip pat yra ir tokių, kurie nenori nusižeminti ir vėl eiti per iniciacijas, galvodami, kad tai jiems per žema, dėl tų visų išorinėje tarnystėje jų atliktų dalykų, ar vidinių iniciacijų, kurias jie perėjo pirmuosiuose septyniuose spinduliuose. Ir šitaip jie įstringa niekieno žemėje, kurioje gali vaikščioti pūsdamiesi tarsi povai, visiems demonstruodami savo dvasinius „pasiekimus.“ Ir visgi jie tebėra įstrigę tame lygmenyje ir virš jo nepakils tol, kol nesiryš besąlygiškai atiduoti savo pasiekimų ir savo įsivaizduojamų pasiekimų kelyje, kad pereitų į aštuntojo spindulio iniciacijas.

Aštuntojo spindulio iniciacijos

Aštuntasis spindulys nėra silpnaširdžiams, nes aštuntajame spindulyje niekas negali būti nuslėpta. Jūs net negalėsite suvokti slaptųjų spindulių per dualistinę sąmonę. Jūs, žinoma, galite projektuoti dualistinį įvaizdį ant slaptųjų spindulių, kaip dualistinį įvaizdį galite projektuoti ant ko tiktai norite. Tačiau net akies krašteliu neišvysite slaptųjų spindulių per dualistinės sąmonės filtrą. Atkreipkite dėmesį į subtilų skirtumą – jūs galite akies krašteliu pamatyti pirmuosius septynis spindulius, net jeigu dar tebeturite dualistinės sąmonės elementų. Jūs galite, akies krašteliu, pažvelgti už šios sąmonės ir pamatyti tikrąsias spindulio charakteristikas – galite su juo susiderinti. Tačiau negalite to padaryti už septynių spindulių, negalite to padaryti aštuntajame spindulyje ir už jo ribų.

Todėl, kad slaptieji spinduliai slaptaisiais buvo pavadinti būtent dėl to, kad tiems, kurie yra dualistinėje sąmonėje, jie amžinai liks slapti. Jūsiškiam ego, slaptieji spinduliai visada liks slapti. Šio pasaulio princui ir netikriems šio pasaulio mokytojams, slaptieji spinduliai amžinai liks slapti.

Kodėl taip yra, mano mylimieji? Na, kai turite likusį tam tikrą ego elementą, kodėl vis dar tebeturite šį ego? Ėjote dvasiniu keliu ištisus gyvenimus. Daugelį metų šiame įsikūnijime studijavote dvasinius mokymus, praktikavote įvairias technikas, padarėte tikrą progresą. Tačiau vis dar tebeturite tam tikrą ego elementą.

Ir kodėl laikotės įsikibę į šį ego? Todėl, mano mylimieji, kad, nors galite nematyti to sąmoningai, jūsų pasiliktas ego suteikia jums tam tikrą pranašumą, kurio nesate pasiruošę paleisti. Sąmoningasis AŠ mato kažkokią naudą, laikydamas prie savęs ego. Yra kažkas, ko Sąmoningajam AŠ nereikia daryti. Egzistuoja kažkoks sprendimas, kurio Sąmoningajam AŠ nereikia priimti, kai šalia jis turi ego – nes ego šiuos sprendimus priima už jį, arba palengvina Sąmoningajam AŠ šių sprendimų pateisinimą. Tad matote, pirmuosiuose septyniuose spinduliuose kiekvienas iš spindulių turi tam tikras charakteristikas, kurias ego gali laikyti kaip teikiančias jam tam tikrą pranašumą. Ego gali žiūrėti į tam tikrą spindulį, jis gali uždėti dualistinį sluoksnį to spindulio charakteristikoms, ir gali įsivaizduoti, kaip galėtų pasinaudoti šiuo sluoksniu tam tikram pranašumui įgyti.

Kaip ego žiūri į pirmuosius septynis spindulius

Mano mylimieji, mes jums davėme dualistinės sąmonės koncepciją, kurioje visada egzistuoja du priešingi kraštutinumai. Tad leiskite man jums pateikti greitą apžvalgą, kaip tai pasireiškia, kai dualistinė sąmonė žvelgia į pirmuosius septynis spindulius.

  • Pirmasis spindulys yra valios ir galios spindulys. Akivaizdu, kad pirmasis dualistinis kraštutinumas yra tie, kurie turi labai stiprią valią. Ir ego gali matyti, kad sustiprindamas šią stiprią valią tam tikrame mokinyje, jis galės priversti mokinį daryti praktiškai viską, ką norės, dėl kažkokio aukštesnio gėrio. Todėl matote kai kuriuos žmones dvasiniame kelyje, kurie turi labai stiprią valią ir yra pasiryžę palenkti kitų žmonių valią ir priversti juos sekti šiais stipriais žmonėmis. Jie ateina į organizaciją ir mano žinantys, kaip viską jau nuo pat pradžių reikėjo tiksliai daryti, ir jie pradeda kalbėti nariams, ar net lyderiams, ar netgi pasiuntiniams, kaip jie jau nuo pat pradžių viską turėjo daryti, ir kaip jiems nuo šiol reikės viską daryti. Turite žmones, kurie visada mano žinantys geriau – kurie netgi mano žinantys geriau už Pakylėtuosius Mokytojus, nes jie susiderino su pirmųjų puolusių angelų sąmone, kurie mano žinantys geriau už Dievą. Tačiau priešingame kraštutinume turite tuos, kurie neturi visiškai jokios valios, ir nenori priiminėti savarankiškų sprendimų, nenori ginti jokių aukštesnių principų. Jie tiesiog nori plaukti su masinės sąmonės srautu – net ir dvasinėje organizacijoje egzistuojančios masinės sąmonės srautu. Tad turite tuos žmones dvasinėje organizacijoje, kurie mano esantys labai stiprūs pirmame spindulyje, ir tiki, jog tai yra būtina ir gera charakteristika. Nes juk kažkas turi vadovauti ir pasakyti visiems tiems žmonėms, kurie nenori priiminėti sprendimų, ką jiems reikia daryti. Ir šie žmonės naudojasi galia tokiu būdu, kurį jie laiko pateisinamu, tačiau nesugeba matyti, kad yra visiškai atitrūkę nuo pirmojo spindulio realybės – kuris yra galingas, bet niekada nepiktnaudžiauja savo galia, absoliučiai gerbdamas laisvą valią, kaip laisvą valią absoliučiai gerbia visų spindulių mokytojai. Tad matote abipusės priklausomybės ryšį tarp tų, kurie iškreipė valią ir padarė ją pernelyg stipria, ir tų, kurie ją iškreipė savo nenoru priiminėti sprendimus.

  • Lygiai taip pat, antrajame spindulyje turite tuos, kurie mano viską žinantys ir viską suprantantys, ir jie studijuoja ir gali valandų valandas kalbėti apie smulkiausias kelio detales; ir šis mokytojas pasakė tą ir anas mokytojas pasakė aną, ir štai kaip viskas iš tiesų veikia. O tuomet turite tuos, kurie iš tiesų nenori studijuoti ir žinoti, bei suprasti, nes nori, kad jiems viską pasakytų kiti. Šiuos žmones galite atrasti net ir pakylėtųjų mokytojų organizacijose, tačiau, žinoma, daugelį jų randate tradicinėse religijose, kuriose jie tenori vaikščioti į bažnyčią kiekvieną sekmadienį ir klausyti savo pamokslininko ar dvasininko pamokslavimų iš sakyklos, kalbančių jiems tarsi jie būtų nieko neišmanantys vaikai.

  • Lygiai taip pat, trečiajame meilės spindulyje, turite tuos, kurie su meile nuėjo į dualistinį kraštutinumą, kuriame pavertė meilę savininkiška, kontroliuojančia meile. Kuomet jie mano, kad tai yra kitų žmonių labui būti kontroliuojamiems, nes gi jie žino, kas yra geriausia kitam žmogui, ir todėl iš meilės tam žmogui, jie turi juos kontroliuoti. O tuomet, žinoma, turite tuos, kurie iškreipė meilę iki tokio lygmens, kad nieko nebemyli. O jeigu nieko nemylite – įskaitant ir save – kaip tuomet galite stoti kažką ginti? Kaip galite atstovėti už save?

  • Na ir toliau, ketvirtajame tyrumo spindulyje, turite tuos, kurie visus labai griežtai teisia, sakydami, kad tiktai šios veiklos yra tyros, ir tiktai tie, kurie nedalyvauja šiose netyrose veiklose, yra tikrieji mokiniai. O tuomet, priešingame kraštutinume yra tie, kurie įžengė į Jėzaus taip pavadintą pilką mąstymą. Galvodami: „O, bet niekas iš tiesų nėra svarbu, niekas iš tiesų nėra blogai. Nė viena muzikos forma nėra blogesnė už bet kurią kitą muzikos formą. Joks maistas nėra blogesnis už bet kokį kitą maistą. Galiu daryti ką tiktai noriu. Niekas iš tiesų nėra svarbu.“ Ir jie pasineria į viską, kas tik pasitaiko jiems kelyje, neturėdami visiškai jokių standartų. Abu šie kraštutinumai, žinoma, nesugeba matyti tiesos, kad tyram, viskas yra tyra. Tačiau tai nereiškia, kad tie, kurie yra tyri, mėgaujasi viskuo, ką tik galima gauti šioje planetoje. Jie tiesiog nėra prie to prisirišę. Jiems nereikia išorine valia versti save susilaikyti nuo tam tikrų veiklų. Tačiau tai nereiškia, kad jie susigūžia įžengę į viešą erdvę, kurioje groja tam tikros rūšies muzika. Tačiau specialiai jie to taip pat neieško. Jie tiesiog eina kiaurai, neleisdami purvui prie jų prilipti.

  • O tuomet, žinoma, penktajame tiesos spindulyje turite tuos, kurie tiki, nueidami su tuo į dualistinį kraštutinumą – kad gali egzistuoti tik viena tiesa – o tiksliau, gali būti tik viena tiesos išraiška. Ir būtent dėl to matote tuos, kurie tiki, kad tik vienas kažkoks šventraštis – ar tai būtų Biblija, Koranas, Vedos ar dar kažkas – turi tiesą. Tačiau net ir pakylėtųjų mokytojų mokymuose turite žmones, kurie tiki, kad yra tik vienas tikras pasiuntinys, tik viena tikra pakylėtųjų mokytojų organizacija, ir kad Pakylėtuosius Mokytojus galima įgrūsti į mažą gražią proto dėžutę, ir jie nekalbėjo žmonijai prieš šią konkrečią organizaciją, ir nekalbėjo po jos. Tačiau kitame kraštutinume turite kitą tiesos iškreipimą, kuomet yra tie, kurie sako: „O, bet nėra nieko, kas būtų iš tiesų teisinga. Bet kuri filosofija yra tiek pat gera kaip ir bet kuri kita filosofija.“ Arba jie yra priėmę agnostikų požiūrį: „Iš kur mums žinoti, kas tiesa? Niekas to negali pasakyti.“ Tad vėlgi, bet kuri religija yra tiek pat gera kaip bet kuri kita, arba visos religijos yra klaidingos, nes visos teigia esančios teisingos, ir šis teiginys negali būti teisingas joms visoms.

  • Na ir toliau, šeštajame taikos spindulyje, turite tuos, kurie su taika nuėjo į kraštutinumą, tikėdami, kad taiką galima pasiekti, tik užgniaužiant visus skirtingus požiūrius, tik užgniaužiant skirtumus, tik priverčiant visus kitus priimti jų skleidžiamą idealą. O tuomet, priešingoje pusėje, turite tuos, kaip matėte hipių judėjime septintajame dešimtmetyje, kurie teigia, kad viskas yra gerai, niekas iš tiesų nėra svarbu. Arba čia turite vis dar kai kurių žmonių tebekartojamą posakį: „Viskas yra gerai.“ Bet ką tai reiškia, mano mylimieji? Ar gali viskas būti gerai, jeigu dvi trečiosios pasaulio populiacijos gyvena žemiau skurdo ribos? Kaip tai galima laikyti gėriu? Ir taip toliau.

  • Ir net septintajame laisvės spindulyje turite tuos, kurie iškreipia laisvę ir tiki, kad laisvė yra kažkas, ką reikia ginti nuo visų laisvės priešų. Ir šią laisvę galima užsitikrinti, tik sunaikinus savo priešus, kaip ankstesnė Amerikos administracija – Bušo administracija – tikėjo galėsianti užtikrinti Amerikos laisvę, sunaikindama tuos, kuriuos ji įvardijo laisvės priešais. O tuomet, kitoje spektro pusėje turite tuos, kurie galvoja, kad viskas leidžiama, viskas yra OK. Galite daryti ką tiktai norite ir su tuo išsisukti, nes juk, šiaip ar taip, po šio gyvenimo nieko daugiau nėra. Turite tik vieną gyvenimą, tad nėra jokio tikslo, ir jūs esate tik aukštą išsivystymo laipsnį pasiekęs gyvūnas, ir todėl turite teisę daryti ką tiktai norite, kol čia esate, nes šis gyvenimas yra vienintelis jūsų šansas.

Kaip iškreipimai siejasi su gydymu

Taigi, mano mylimieji, šie keturiolika iškreipimų – po du kiekviename iš septynių spindulių – turi konkrečią funkciją. Ir kokia tiksliai yra ši funkcija ir kaip tai yra susiję su asmeniniu išgijimu? Pamąstykite, mano mylimieji, apie žodį liga. „Liga.“ Tai, kas atima iš jūsų laisvumą.

Mes jums perdavėme Gyvenimo Upės koncepciją. Kai esate Gyvenimo Upėje, gyvenimas yra lengvas. Jūs plaukiate su Gyvenimo Upe. Kaip sakė Jėzus: „Tėvui malonu jums dovanoti karalystę.“ Kai suharmonizuojate save su toje citatoje egzistuojančia realybe, jums yra lengva tekėti su gyvenimu. Viskas jums lengvai gaunasi, o ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jums nereikia kovoti. Jums nereikia kovoti, kad pasiektumėte kažką, ko iš tiesų norite, ko jums iš tiesų reikia, kas yra jūsų Dangiškojo Plano dalis. Net jeigu iš viso galima taip sakyti, kad jums kažko reikia, nes jūsų Dangiškasis Planas nepriklauso nuo to, kad jums kažko reikėtų, nes jūs tiesiog leidžiate jam tekėti.

Tad tai, kas jus ištraukia iš Gyvenimo Upės tėkmės, yra ligos priežastis. Ir tai galiausiai persifiltruoja per tris aukštesniuosius kūnus – identiteto, mentalinį ir emocinį kūnus – ir tuomet pradeda išsilieti į fizinį kūną, kuriame paveikia ląsteles ir atomus, ir jūsų kūnas materializuoja ligą. Tad mes jums davėme mokymus apie tarp tam tikrų sąmonės būsenų ir ligos egzistuojantį ryšį. Bet matote, jeigu iš tiesų suvoktumėte tuos keturiolika iškreipimų, kuriuos jums ką tik daviau, pamatytumėte, kad visos žmonėms žinomos ligos gali būti patalpintos kažkur į šią iškreipimų skalę, kažkur tarp dviejų dualistinių kraštutinumų, kurie yra to konkretaus spindulio ir jo charakteristikų iškreipimai.

Visos ligos gali būti patalpintos kažkur tame spektre. Ir todėl matote, kad, kai iš tiesų išlaikote pirmųjų septynių spindulių iniciacijas – kai iš tiesų visa tai išsprendžiate, ištirpdote blokus, prisirišimus, iškreipimus – galite išgyti nuo visų žmonėms žinomų ligų – transcenduodami, kaip sakėme pirmuose septyniuose mokymuose, esminę ligą įkūnijančią sąmonę. Tačiau tikslas, dėl kurio jums perduodu šį supratimą, yra tai, kad noriu jums padėti suvokti, jog tie iš jūsų, kurie esate dvasingi žmonės, nebūtinai ligą galite įkūnyti tiesiog dėl to, kad esate įstrigę tam tikrame konkretaus spindulio iškraipyme.

Gali būti, kad ligą įkūnijate dėl gilesnės priežasties. Tam, kad pademonstruotumėte pasauliui, kaip pakilti ne tik virš tam tikros problemos, bet virš platesnės dualistinės sąmonės problemos, kuri sukuria gyvenimo kovą. Tad tuo noriu jums paaiškinti, kad čia egzistuoja, galėtume sakyti, du skirtingi iniciacijų lygmenys. Yra daug žmonių – didžioji dalis žmonių pasaulyje – kurie vis dar tebėra tame sąmonės lygmenyje, kurioje galėtume juos vadinti mokiniais. Jie mokosi, jie skinasi kelią per septynių spindulių iniciacijas. Ir jie gali turėti savo kūne įvairias ligas, todėl, kad šiame arba ankstesniuose gyvenimuose įstrigo viename iš septynių spindulių iškreipimų. Ir jie nenori virš to pakilti, nenori paleisti to iškreipimo, to melo, to prisirišimo – kad ir kaip norėtumėte tai vadinti. Ir todėl galiausiai tai pasireiškia ligos fiziniame kūne pavidalu.

Tačiau tie iš jūsų, kurie esate dvasingi žmonės, esate čia ne dėl to, kad būtumėte mokiniai. Jūs čia esate dėl to, kad esate mokytojai. Ir atėjote čionai pademonstruoti kitiems, kaip pakilti virš šių ribojančių sąlygų, tarp jų ir fizinių ligų. Tačiau netgi dar daugiau, pakilti virš pačios sąmonės, kuri slypi už ligos, ir netgi virš dar giliau už jos slypinčios sąmonės, kad privalote kovoti. Ir todėl jums reikia pripažinti, kad kai kurie iš jūsų iš tiesų sėkmingai išlaikėte pirmųjų septynių spindulių iniciacijas. Tačiau vis dar įkūnijate tam tikrą ligą, kadangi prisiėmėte platesnę sąmonės būseną – prisiėmėte užduotį padėti žmonėms praregėti iš dualistinės sąmonės.

Ko atėjote išmokyti?

Tad jums jūsų misiją leis įvykdyti būtent aštuntojo spindulio ir už jo esančių slaptųjų spindulių įsisąmoninimas. Kuomet pradedate suvokti, kad jūsų būklė – ar tai būtų fizinė liga ar koks nors psichologinis apribojimas – yra jūsų misijos dalis. Ir jūsų misijos dalimi tai gali būti įvairiais būdais. Viename spektro gale, galite būti prisiėmę ligą, kad pademonstruotumėte, kaip virš jos pakilti, tačiau kitame spektro gale, galite būti prisiėmę ligą tam, kad pademonstruotumėte, jog yra įmanoma gyventi pilnatvę teikiantį, laimingą ir taikų gyvenimą su regimai luošinančia negalia.

Nes juk kūnas negali apriboti Dvasios, nebent Dvasia leistų jam tai padaryti, nebent Dvasia pasirinktų priimti kūną kaip apribojimą jos raiškai. Ir būtent čia jūs, kurie esate dvasingesni žmonės – ne tie, kurie yra įstrigę puikybėje galvodami, kad viską žino, bet jūs suvokėte, kad gali egzistuoti daugiau dalykų, kuriuos galima sužinoti, jūs pajautėte, kad egzistuoja kažkas, ko dar nesupratote, kažkas, ko dar nepamatėte, ir trokštate tai pamatyti – ir štai čia jums, mano mylimieji, gali būti naudinga suvokti aštuntąjį spindulį ir už jo toliau einančius slaptuosius spindulius.

Ir būtent dėl to nusprendėme pradėti perdavinėti informaciją apie šiuos spindulius, idant galėtumėte pradėti susiderinti su jais ir įgyti kitokią perspektyvą į savo gyvenimą, savo misiją, savo buvimo čionai tikslą. Idant galėtumėte pasiekti tašką, kuriame jūs, Dvasia, galėtumėte laisvai jaustis, nepaisydami jokių negalavimų savo fiziniame kūne.

Specifinė aštuntojo spindulio iniciacija

Na tai kokia tuomet yra aštuntojo spindulio iniciacija? Jo iniciacija yra integruoti pirmuosiuose septyniuose spinduliuose įgytas žinias. Bet ką gi jūs tiksliai integruojate? Pasiekiate susikirtimo tašką, tačiau kas yra susikirtimo taškas?

Tai yra tai, ką jūsų mokslininkai vadina singuliariumu. Singuliariumą galima suvokti kaip tašką, kuris yra toks nepaprastai mažas, kad neturi pratęsimo erdvėje. Žinote, kad laikraščio fotografija yra sudaryta iš daug mažyčių taškelių, kurie yra taip arti vienas kito, kad jūsų akis jų nemato. Galbūt net žiūrėjote į laikraščio fotografiją per padidinamąjį stiklą, ir matėte šiuos individualius taškelius. Bet matote, toks taškelis iš tiesų turi pratęsimą ant popieriaus – galite išmatuoti jo diametrą, jo plotį.

Na o singuliariumas yra taškas, kuris yra toks nepaprastai mažas, kad neturi jokio pratęsimo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nėra jokio pratęsimo erdvėje, mano mylimieji, nėra nieko, ką būtų galima padalinti. Davėme jums koncepciją, kad galite dalinti atstumą tarp vieneto ir nulio į vis mažesnes ir mažesnes dalis, ir galite tai daryti iki begalybės. Singuliariumas netelpa į šią begalinio dalijimosi koncepciją.

Singuliariumą pasiekiate, atlikdami kvantinį šuolį, kuomet suvokiate, kad singuliariumas neturi jokio pratęsimo ir todėl negali būti padalintas. Ką tai reiškia septyniems spinduliams? Tai reiškia, kad, jums laikant septynių spindulių iniciacijas, kylate aukštyn žemesniosios aštuoniukės figūros dalimi, pasiekdami susikirtimo tašką, kuriame pamatote, kad visi septyni spinduliai išeina iš singuliariumo. Tai reiškia, kad nors galbūt juos matėte, ypač žemesniuose kelio lygmenyse, kaip egzistuojančius visiškai atskirai vienas nuo kito, dabar matote, kad jie visi atsirado iš to paties šaltinio. Jie atsirado iš singuliariumo.

Ir net nėra teisinga sakyti, kad jie atsirado iš baltos šviesos, kaip matote baltą šviesą per prizmę pasidalinant į vaivorykštės spalvas. Nes balta yra spalva. Ne, mano mylimieji, jie visi atsirado iš singuliariumo, neturinčio jokių charakteristikų, jokios formos. Ir šis singuliariumas yra Logos, jis yra Budos Prigimtis. Tai yra kažkas, kas neturi jokio pratęsimo erdvėje, ir todėl jo neįmanoma padalinti – ir būdamas nedalomas, jis negali prisiimti formos, negali prisiimti charakteristikų, kurios jį atskirtų nuo kažko kito. Štai kodėl viskas yra Budos Prigimtis. Štai kodėl be Logos nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta.

Tai yra pokytis, seisminis pokytis sąmonėje, kurį pasiekiate aštuntajame spindulyje. Kuomet suvokiate, kad visi septyni spinduliai kilo iš tos pačios substancijos – iš Budos Prigimties, iš Logos, iš Kristaus sąmonės – vadinkite tai kaip norite. Ir todėl, atskirties iliuzija tik tai ir tėra – iliuzija. Ir kai suvoksite, kad viskas formų pasaulyje yra sukurta iš septynių spindulių žaismo, na tai tuomet pamatysite, kad septyni spinduliai kilo iš vienos substancijos, kadangi viskas formų pasaulyje kilo iš vienos substancijos. Ir todėl visi padalijimai iš tiesų neturi aukščiausio tikrumo.

Ir todėl pradedate matyti tai, ką mato Buda. Nes tas faktas, kad Buda mato, jog viskas yra Budos Prigimties, nereiškia, kad Buda žvelgia į pasaulį ir sako: „Viskas yra gerai.“ Ne, Buda žvelgia įžvalgiu žvilgsniu, žinodamas, kas yra laisvume, o kas negalioje. Nes viską, kas gimė iš atskirties iliuzijos, galima padėti ant skalės su dviem dualistiniais kraštutinumais; visa tai, kas yra atsiskyrę nuo Gyvenimo Upės tėkmės, yra negalavimas.

Įžengę į atskirties iliuziją, galite tik prarasti laisvumą. Jums buvo duota laisva valia, kaip sakėme ankstesniuose mokymuose. Turite absoliučią teisę susikurti kokią tik norite patirtį. Ir tam tikruose plačiuose laiko ir erdvės rėmuose, galėsite patirti šią patirtį tiek, kiek norėsite, kol jums jos bus gana. Tiktai jūs galite nuspręsti, kada jums bus gana.

Tačiau kabliukas čia, žinoma, yra tai, kad, kai susikursite patirtį, grįstą dualistine sąmone, na tai tuomet patirsite tą būseną, tas aplinkybes, per dualistinės sąmonės filtrą. Tai reiškia, kad sugebėsite į tai žiūrėti tik dualistiniu būdu. O tai reiškia, kad egzistuos kažkas, kas priešinsis jūsų būsenai, jūsų proto būsenai – ir todėl gyvenimas neišvengiamai pavirs kova. Būtent tą iš tiesų reiškia keturios tauriosios tiesos ir koncepcija, kad gyvenimas yra kančia. Gyvenimas, kai jis yra patiriamas per dualistinį filtrą, yra kančia, kadangi į dualistinę sąmonės būseną yra įdiegta niekada nesibaigianti kova. Ji nesibaigs tol, kol matysite pasaulį – kol patirsite jį – per šį filtrą.

Žinojimas, kad esate DAUGIAU

Taigi, aštuntajame spindulyje turite pasiekti tą tašką, kuriame pilnai suvoktumėte, jog esate daugiau už bet kokias patirtis, kurias patyrėte arba galėtumėte patirti formų pasaulyje. Jūs esate nemirtinga Dvasia. Jūs esate tai, ką mes pavadinome Sąmoninguoju AŠ – Kūrėjo Esybės tąsa.

Kaip galėsite integruoti žinias ir pasiekimus, įgytus pirmuosiuose septyniuose spinduliuose, jeigu nebūsite pasiekę suvokimo, kad tikrasis jūs, jūsų tapatumo šerdis, Sąmoningasis AŠ, kilo iš to singuliariumo ir todėl turi potencialą išplėsti save už tos lokalizuotos perspektyvos, kurią iki šiol turėjote.

Ko gi išmokstate aštuntajame spindulyje, integruodami pirmuosius septynis? Matote, pirmuosiuose septyniuose spinduliuose žvelgiate į gyvenimą per konkretaus spindulio ir jo charakteristikų prizmę. Tačiau aštuntajame spindulyje, atsitraukiate žingsnį atgal nuo jų visų ir pamatote didesnį paveikslą. Didelį paveikslą. Pamatote visos gyvybės audinio panoraminę realybę, Dievo įkvėpimą ir iškvėpimą, kosminius ciklus, ir aukštesnį savimonės augimo tikslą, kuris yra vienintelis formų pasaulio tikslas.

Ir suvokiate, kad tikroji priežastis, dėl kurios čia esate, kaip dvasiškai brandi būtybė, yra padėti žmonijai nubusti šiam didesniam paveikslui. Padėti jiems pamatyti, kad gyvenimas yra didingesnis, kad egzistuoja alternatyva kovai, egzistuoja alternatyvi sąmonės būsena. Ir todėl galite pradėti matyti, jog yra būtina savo gyvybę už draugus atiduoti, kaip Jėzus išsireiškė. Nes jūs jaučiate tą didesnę meilę, paskatinusią jus ateiti į įsikūnijimą – galbūt sugrįžtant į įsikūnijimą jau po to, kai buvote užsitarnavę savo pakylėjimą, ir dalis jūsų pakilo, tačiau dalis grįžo kaip Sąmoningasis AŠ, kuriuo jūs esate.

Tad jūs atėjote čionai pademonstruoti pavyzdį kaip būti DAUGIAU, kaip būti laisvume Gyvenimo Upėje, kaip plaukti kartu su ja užuot prieš ją kovojus. Egzistuoja daug įvairių ligų, tačiau už jų visų slypi pati didžiausia liga, liga, kurioje į gyvenimą žiūrite kaip į kovą, galvodami, kad kitaip tiesiog neįmanoma. Jeigu visi žmonės kovos, iš kur jie kada nors galės sužinoti, kad egzistuoja geresnis kelias? Kaip jie sužinos, kad egzistuoja DAUGIAU, jeigu nebus tų, kurie nusileistų į įsikūnijimą ir pademonstruotų šį DAUGIAU taip, kad žmonės negalėtų to ignoruoti, negalėtų to paneigti? Nes jūs demonstruojate tai taip akivaizdžiai, kad kai kurie supras.

Mano mylimieji, tuo ir baigiu šį mokymą, kuris yra mūsų mokymų apie gydymą pratęsimas.PASTABA: Toliau Gautama davė mokymus, kurie šiai dienai nebėra aktualūs. Diktavimą jis užbaigė šiais žodžiais:

Tad su tuo, baigiu savo perdavimą. Tačiau ir vėl kalbėsiu su jumis rytoj, ir pradėsime nuo spindulio, kuris anksčiau buvo žinomas pirmojo slaptojo spindulio vardu, tačiau nuo šiol bus žinomas kaip devintasis spindulys, mano mylimieji. Ir dabar, linkiu jums gero vakaro.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2009 Kim Michaels