Dangiškosios Motinos prisikėlimas Olandijoje

TEMOS: Bendruomenė, panaši į ankstyvųjų Kristaus pasekėjų bendruomenę – Naudokitės įrankiais, kuriuos turite šiandien – Būkite dermėje su savo laikais – Neizoliuokite savęs – Olandijos žmonių potencialas – Dangiškosios Motinos prisikėlimas – Pripažinkite savo potencialą – Daug žmonių yra pasirengę nubudimui – Išsaugokite pusiausvyrą – Atidavimas yra tikrosios galios raktas

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2009 balandžio 11 d. per Kim Michaels.


Mano Mylimos širdys, aš, Marija, ateinu atsakydama į jūsų iškeltą taurę. Todėl prašau jūsų pašokti ant kojų ir kartoti šią afirmaciją su manimi. Tad dabar kartu su manimi sakykite: „Tebūna šviesa Olandijoje šiandien ir amžinai!“ (9x) „Ir šviesa yra.“

Bendruomenė, panaši į ankstyvųjų Kristaus pasekėjų bendruomenę

Pažvelkite į save kaip į šiuolaikinius dvasingus žmones. Ir tuomet pripažinkite, mano mylimieji, kad turite potencialą sukurti šiuolaikinę bendruomenės versiją, kurią buvo sukūrę pirmieji Kristaus Kelio pasekėjai prieš 2000 metų, po to kai Jėzus pasiekė savo pakylėjimą ir jiems buvo palikta toliau skleisti jo atneštą liepsną. Ir aš pati buvau šios ankstyvosios bendruomenės dalimi, kurią, žinoma, vyraujanti krikščionybė laiko krikščionių bendruomene.

Tačiau iš tiesų šiai bendruomenei priklausė tie, kurie save laikė Kelio pasekėjais, naujo, universalaus kelio pasekėjais. Žydų ir krikščionių, ir visas kitas etiketes transcenduojančio kelio, kurias žmonės taip gerai moka vienas kitam kabinti – kaip mes ir patys anais laikais apie tai kalbėdavome. Nes mes taip pat suvokėme, kad didžiausia problema Žemėje yra susiskaldymas. Ir matėme šį susiskaldymą tuometinėje savo visuomenėje, matėme susiskaldymą tarp žydų ir kitų etninių grupių, nors tuomet ir neegzistavo tokios tautinės valstybės, kokias turite šiandien.

Tačiau mes labai ryškiai matėme tą susiskaldymą tarp genčių, tarp žmonių. Ir suvokėme, jog būtent virš šito esame kviečiami pakilti, nes iš tiesų, Kristus atėjo mums parodyti, kad už visų išorinių susiskaldymų – už VISŲ išorinių susiskaldymų – egzistuoja universalumas, suvokimas, kad mes visi kilome iš to paties šaltinio. Ir todėl privalome grįžti į šį vidinį pripažinimą, kuriame suvokiame, jog esame daugiau už išorinius padalijimus, daugiau už išorines formas, daugiau už išorinius pasireiškimus. Kaip yra taip galingai sakoma šioje paskutinėje invokacijoje – jūs esate daugiau už savo išorinę formą.

Naudokitės įrankiais, kuriuos turite šiandien

Tačiau jūs taip pat suvokiate, kad esate daugiau už ego, daugiau už tą iš atskirties melo gimusį aš. Tai yra iliuzija, kad galite būti atskirti nuo savo šaltinio, ir todėl atskirti nuo visų kitų savimonę turinčių būtybių, kurias dabar imate laikyti atskiromis būtybėmis, užuot jas laikę vienas kitą papildančiomis švytinčio Dievo proto deimanto briaunomis. Pažvelkite – savo proto akimis – į deimantą. Ar galėtumėte atskirti kurią nors vieną deimanto briauną, paleisdami ją atskirai plaukioti erdvėje? Ne, nes nėra jokios prasmės kalbėti apie atskiras deimanto briaunas, kadangi deimantas sudaro visumą. Tad visumą sudaro ir Dievo kūnas Žemėje.

Tačiau per savimonės ir laisvos valios procesą yra įmanoma susikurti iliuziją, kad viena Dievo proto, Dievo Kūno deimanto briauna gali būti atskirta, gali egzistuoti atskirai nuo visumos. Ir tuomet ši briauna gali pradėti elgtis taip, tarsi būtų atskira būtybė, siekdama kažką įgyti dėl savęs, užuot plaukusi su Gyvenimo Upe. Plaukdama su tuo, visą laiką judančiu, visą laiką save transcenduojančiu srautu, kuris iš tiesų jums duos viską, ko jums reikia, kai jums to reikės. Jei tik paliksite tą jausmą, kad jums kažko reikia atskirajam aš – kad jums reikia kažką turėti, savintis ir kontroliuoti.

Ir tai buvo bendruomenė, kurią sukūrėme prieš tuos daugybę šimtmečių, kurioje, iš pradžių, jautėme didelį praradimą, nes Jėzaus nebebuvo su mumis. Ir tik palaipsniui pasiekėme vidinį suvokimą, kad Jėzus vis dar tebėra su mumis, mumyse. Ir būtent nuo šio suvokimo pradėjo formuotis bendruomenė. Nes matote, Jėzus atėjo mums parodyti, kad mes visi turime potencialą būti daugiau nei žmogiškos būtybės. Ir kol jis buvo su mumis, mes jį laikėme savo lyderiu, ir todėl jis privalėjo pasitraukti, kad galėtume pakilti aukščiau ir pripažinti Kristų savyje, užuot Kristų pripažinę tik jame.

Ir tai buvo labai sudėtingas procesas, kurio nė kiek nepalengvino tai, jog neturėjome įrankių, kuriuos jūs turite šiandien, neturėjome suvokimo apie psichologiją, neturėjome ego koncepcijos, neturėjome suvokimo, jog yra įmanoma kalbėti apie savo jausmus. Jūs tiek daug dalykų šiandien laikote savaime suprantamais, tačiau dauguma jų tiesiog neegzistavo prieš 2000 metų. Plačioji visuomenė anais laikais neturėjo tokio gilaus supratimo ir koncepcijų apie žmogišką psichiką. Tad nebuvo jokių galimybių suprasti, kad psichika turi skirtingus aspektus – ir kad vieną iš šių aspektų galima vadinti ego, kuris yra grįstas atskirties iliuzija, kai tuo tarpu kitas aspektas yra tikras ir yra gimęs iš Vieningo Šaltinio.

Būkite dermėje su savo laikais

Pamąstykite apie palaiminimus, kuriuos turite šiandien – daug gilesnį psichikos ir psichikos gydymo supratimą. Ir tuomet suvokite, kad tai yra dvasinės bendruomenės ir jūsų potencialo pakelti šią bendruomenę į aukštesnį tarnystės gyvenimui lygmenį pamatas. Nes matote, anais laikais turėjome labiau koncentruotis į dalykus, kurie buvo patrauklūs toje sąmonės būsenoje buvusiems žmonėms, ir todėl turėjome taikyti kitokius metodus. Tai, žinoma, buvo visiškai teisinga anuo metu. Tačiau nesakau, kad jums reikėtų mėginti tai kopijuoti, ir taip pat neturėtumėte, kaip tą darė kai kurios religinės grupės, mėginti gyventi tokiu pačiu būdu, kaip mes gyvenome prieš 2000 metų. Nes turėtumėte būti dermėje su savo laikais.

Ir vis dėlto, prašau jūsų suvokti, kad daugelis dvasinių grupių patiria tokį patį procesą, kuris vyko toje pirmoje bendruomenėje, kurioje mes ėjome nauju keliu, Kristaus keliu, aukštesniu Kristaus keliu – žmogiškus padalijimus transcenduojančiu keliu. O tuomet, šiandieniniame amžiuje, jūs galite su tuo eiti dar toliau, įtraukdami mokymus apie psichiką ir padėdami žmonėms suvokti, kad pasidalijimas į skirtingas žmonių grupes nėra tikras, nėra neišvengiamas, nėra kažkas, kas būtų nulemta gamtos ar sukurta Dievo. Tai yra dirbtinis žmogiškos psichikos elemento – ego – kūrinys. Ir visos jų problemos, visos jų kūno ligos, visos jų proto ligos – tame tarpe ir stresas, kurį jie jaučia gyvendami šiuolaikinį gyvenimo būdą – visa tai yra sukelta psichikoje egzistuojančio skilimo, dėl kurio jie yra tapę suskilusiu namu.

Ir tai juos atskiria nuo kitų žmonių, kuomet jie įsitraukia į dualistinę kovą su kitais žmonėmis, suryjančią jų gyvybinę energiją, jų dėmesį, jų laiką, jų galimybę būti šioje nepaprastoje sferoje, kuri iš tiesų yra materiali visata, nepaisant išorinių regimybių. Nes iš tiesų, galite padėti jiems pamatyti, kad išorinės regimybės neturi aukščiausios tikrovės. Ir Materijos Šviesa gali lygiai taip pat lengvai atvaizduoti aukštesnę viziją nei toji nesubalansuota vizija, kuri šiuo metu yra jai primesta per žmonių masinę sąmonę.

Neizoliuokite savęs

Nenorime, kad dvasingi žmonės susikurtų tokią bendruomenę, kurioje izoliuotų save arba laikytų save atskirtais nuo visos likusios visuomenės. Būtent dėl to iš tiesų gerbiame tuos, kurie priima universalų požiūrį. Tačiau prašome jūsų pamąstyti, kad net ir jį galima pakelti į aukštesnį lygį, kuomet ne tik kad dirbate su žmonėmis individualiai, tačiau taip pat pradedate suvokti, kad galite padaryti savo balsą girdimą net ir platesnėje visuomenėje, kurioje gyvenate. Nes šiandieniniam pasauliui yra labai reikalingas Dangiškasis Vedimas ir pavyzdys tų, kurie eina aukštesniu keliu.

Atkreipkite dėmesį, kad nekalbu apie tuos, kurie yra pasiryžę sekti kažkokia aukštesne doktrina ar išoriniu mokymu, kalbu apie tuos, kurie yra pasiryžę sekti vidiniu įstatymu, kurio neįmanoma užrašyti, kurio neįmanoma apibrėžti kaip vienintelio įstatymo, kuris turėtų būti taikomas visose aplinkybėse, nes tai yra Vienovės Įstatymas, transcendencijos įstatymas, integracijos įstatymas, visos gyvybės kėlimo aukštyn įstatymas. Tai reiškia, kad siekiate paimti bet kokias šiuo metu egzistuojančias sąlygas, pripažindami, kad jos egzistuoja, tačiau taip pat matydami, kad jos yra laikinos ir neturi aukščiausios tikrovės. Ir tuomet siekiate padėti žmonėms tai pamatyti, idant jie galėtų pasirinkti kurti aukštesnį materializavimą, pripažindami, kad dabartinės sąlygos yra tai, ką jie patys sukūrė, ir kad tai nėra vienintelis dalykas, kurį jie gali sukurti – nes tai tikrai nėra neišvengiama.

Olandijos žmonių potencialas

Pamąstykite, kaip dvasingi žmonės galėtų atrasti sau vietą visuomenėje, kurią turite čia Olandijoje, arba Nyderlanduose, kaip ši šalis dar yra vadinama. Pamąstykite apie tai, kad jūs nesate olandai; jūs esate bendrakūrėjai su Dievu. Jūs esate Kelio pasekėjai. Jūs buvote Kelio pasekėjais daugelį gyvenimų. Tačiau šiame konkrečiame gyvenime pasirinkote įsikūnyti šioje šalyje. Ir tuomet paklauskite savęs kodėl. Kodėl jūs esate čia, Olandijoje? Kas jus paskatino pasisiūlyti įsikūnyti šioje šalyje, atsižvelgiant į jos turimą sąmonę? Kokį potencialą matėte šiai šaliai ir savo pačių vaidmeniui šio potencialo išpildyme?

Žvelgdami atgal į šios šalies istoriją, pamąstykite apie tai, ką matote, pamąstykite, ką visa tai sako apie žmonių sąmonę. Pamąstykite apie gerąsias savybes, apie jos ribojančias savybes, ir kaip galėtumėte padėti pakelti tą sąmonę, išdidindami gerąsias savybes ir transcenduodami ribojančias savybes.

Pavyzdžiui, pamąstykite apie tai, kad Olandijos žmonės ištisus šimtmečius kovojo su Motina Gamta, mėgindami neleisti, kad jų šalis būtų užtvindyta vandenyno. Ir tuomet pamąstykite apie tai, kad vandenynas, vandens elementas, reprezentuoja emocinį kūną. Ir tuomet pamąstykite apie tai, kad Olandijos žmonės turi potencialą pademonstruoti, kaip galite būti jūros lygyje, ar netgi žemiau jūros lygio, galite būti nugrimzdę į emocinę miazmą, tačiau taip pat galite virš jos pakilti ir sukurti kažką, ko negalėtų nuskandinti šėlstanti emocinio kūno jūra. Iš chaoso galite sukurti tvirtą tvarkos pagrindą.

Kaip Olandijos žmonės iš tiesų įvairiais būdais tai pademonstravo išorėje, tačiau dar nepademonstravo to viduje, psichikoje. Pažvelkite į šią šalį, kaip viskas yra organizuota, tvarkinga ir dailu, kaip namai ir sodai yra puikiai ir tobulai prižiūrimi. Ir suvokite, kad tai yra pozityvi savybė, tačiau taip pat išdrįskite pamatyti, kad bet kuri savybė gali tapti išsibalansavusi. Atkreipiau šio pasiuntinio dėmesį į vieną pavyzdį, kaip prie daugelio namų auga medžiai, ir žmonės pastatė medines groteles, versdami medžių šakas augti horizontaliai, tiesiomis linijomis, užuot leidę joms augti natūraliu būdu. Tad šitaip iš tos šimtmečius su Motina Gamta trukusios kovos dėl išgyvenimo išaugo tam tikras troškimas kontroliuoti gamtą, kontroliuoti motinos elementą.

Ir tuomet tai gali atvesti prie daugybės sąlygų, dėl kurių visuomenė tampa uždaru ratu, materijos karalijai tampant savitiksliu tikslu. Ir Olandijos žmonės tiki turintys teisę daryti viską, kas gali būti padaryta, jei tuo galima užsitikrinti tam tikrą fizinę naudą, ir matote tai pasireiškiant, kaip žmonės sprendžia tam tikras problemas, tarp kurių yra narkotikai ir piktnaudžiavimas jais, o taip pat sekso kultas, eutanazija ir kiti dalykai. Kuomet žmonės galvoja turintys teisę išoriniu protu ir atskiruoju aš kontroliuoti kiekvieną gyvenimo aspektą.

Dangiškosios Motinos prisikėlimas

Kadangi egzistuoja Laisvos Valios Įstatymas, jūs iš tiesų turite teisę siekti viską kontroliuoti ir savintis atskirajam aš. Tai yra jūsų teisė eksperimentuoti su savo laisva valia šiuo būdu. Tačiau, kaip yra sakoma invokacijoje, kai susikuriate tą uždarą ratą, tą uždarą sistemą, tuomet tampate pavaldūs jėgai, kurią mes pavadinome antruoju termodinamikos dėsniu, tačiau kuri iš tiesų yra sutraukianti motinos elemento jėga, griaunanti viską, kas savęs netranscenduoja.

Olandijos visuomenė daugeliu atžvilgiu iš tiesų tapo šiuo uždaru ratu, ir matote, kad, nors olandai turi tokį nepaprastą išradingumą ir gebėjimą kurti tvarką, jų visuomenėje egzistuoja tam tikros problemos, kurios nepasiduoda šiam išradingumui, nepasiduoda šiai tvarkai. Ir matote, kad egzistuoja tam tikros problemos, kurios negali būti išspręstos, kadangi jos tiesiog yra išraiška fakto, kad uždarame rate dalykai pradeda griūti. Nes nėra noro pakilti aukščiau, ir todėl Olandijos šalies psichikoje Dangiškoji Motina iš tiesų buvo užmigdyta, jai buvo, taip sakant, atlikta eutanazija. Ir jūs dabar susikūrėte žemišką motiną, kurią mėginate kontroliuoti atskiruoju aš, išoriniu protu.

Tad iš tiesų reikalingas Dangiškosios Motinos prisikėlimas, Dangiškojo Moteriškumo miegančiosios gražuolės pažadinimas. Ir kaip tai būtų galima pasiekti? Tai gali būti pasiekta, tiktai pripažįstant, kad Dangiškoji Motina visada yra vienovėje su Dangiškuoju Tėvu – jie neatskirai, jie vienas. Ir tai yra procesas, kurį jūs patys savyje patyrėte, per savo dvasinį nubudimą. Kuomet jūs – moteriškasis jūsų esybės elementas, žemesnioji jūsų esybės dalis, jūsų siela, jūsų Sąmoningasis AŠ – suvokė, kad jumyse yra kažkas daugiau už šią žemesniąją esybę. Jūs turite aukštesniąją esybę, Dieviškąjį AŠ, AŠ ESU Esatį, ar kad ir kaip norėtumėte tai vadinti, tačiau egzistuoja kažkas daugiau už šią žemesniąją dalį. Tad jūs pradėjote integracijos su šia aukštesniąja esybe procesą. Ir todėl jūs transcendavote sąmonę, kuri paverčia materialią visatą uždara dėžute.

Ir tai yra potencialas parodyti pavyzdį, kaip šiuolaikinėje visuomenėje – kurią turite čia Olandijoje ir Europoje, o taip pat kitose pasaulio dalyse – nepaisant visko yra įmanoma pakilti virš materializmo ir atrasti prasmingą dvasinį požiūrį. Galite padėti žmonėms pamatyti, kad jis toli peržengia tradicinių religijų rėmus, religijų, kurias tiek daug žmonių šiuolaikinėje visuomenėje atstūmė arba pradėjo kvestionuoti, arba pradėjo matyti, kad privalo būti kažkas daugiau negu tai. Tačiau jie nežino, kas yra tas daugiau, jie to nemato – o štai jūs pamatėte. Ir galite padėti kitiems žmonėms tai pamatyti, susiedami tai su specifiniais jiems rūpimais gyvenimo aspektais, ir galite tai daryti rašydami arba kalbėdami.

Pripažinkite savo potencialą

Galite pažvelgti į save ir į tai, kaip gaunate vidinį impulsą, o tuomet jūsų išorinis protas sako: „O ne, tai negali būti tiesa. Tik jau ne aš. Kaip gi galėčiau kažką padaryti, kas padarytų poveikį visai šaliai?“ Bet matote, mano mylimieji, jums integruojantis su savo aukštesniąja esybe, ateis toks momentas, kuomet turėsite užduoti sau klausimą: „Ar tikiu, kad dvasiniai mokymai, kuriais seku, yra tiesa? Ar tikiu, kad dvasinės praktikos, kurias atlieku, iš tiesų veikia? Nes juk jau kurį laiką studijuoju dvasinius mokymus. Praktikavau dvasines technikas. Dirbau su savo psichologija. Ar tikiu, kad visa tai veikia? Ar tikiu, kad tai daro kažkokį skirtumą?“

Jeigu atsakymas yra „ne,“ na tai tuomet liaukitės tai daryti ir eikite mėgautis gyvenimu. Tačiau, jeigu atsakymas yra „taip,“ tuomet pripažinkite, kad transcenduojate savo ankstesnį savasties jausmą. Ir jums nesiliaujant transcenduoti šį ankstesnį savasties jausmą, ateis toks momentas, kai tarsite: „Aš nebesu tas senasis aš, galvojęs, kad nieko negali padaryti, nes buvau auginamas save laikyti niekuo, buvau auginamas tikėti, kad negaliu padaryti skirtumo Žemėje. Aš nesu tas atskirasis aš, kuris buvo užprogramuotas antikristo sąmonės neigti, kad Kristus gali gimti manyje. Ne, aš esu daugiau nei šis atskirasis aš, ir esu pasiryžęs pripažinti, kad Kristus iš tiesų gali gimti manyje. Ir nors tas senasis atskirasis aš negali padaryti jokio skirtumo mano šalyje, Kristus manyje, Dievas per mane, iš tiesų gali padaryti skirtumą.“

Tai nereiškia, kad turite eiti į kryžiaus žygį, kaip matote tai darant daugelį religingų žmonių, kurie visiems pamokslauja ir visus mėgina atversti. Tai tiesiog reiškia, kad pripažįstate galintys būti daugiau. Pripažįstate galintys būti atviromis durimis, pasakydami kažką tinkamu laiku, kas padarys skirtumą, ne tik individualiems gyvenimams, bet ir visai visuomenei.

Kai žvelgiate į save ir žvelgiate į savo augimą sąmonėje, neįpulkite į spąstus galvodami, kad jūs vieninteliai augate savo sąmonėje. Tai yra dažnai pasitaikanti klaida, kurią matome daugelyje dvasinių bendruomenių, kuriose žmonės sako: „O, bet mes taip stipriai skiriamės nuo žmonių visuomenėje, kurie tiesiog gyvena materialų gyvenimą, geria ir linksminasi. Jie mus atstumia, jie mūsų nesupranta. Bet mes bent jau esame geresni už juos, nes mes esame dvasingi ir mes augame dvasiškai. Kai tuo tarpu jie neauga.“

Daug žmonių yra pasirengę nubudimui

Visa gyvybė yra tarpusavyje susijusi visuma. Kaip sakė Jėzus: „O jeigu aš būsiu pakylėtas, patrauksiu visus žmones link savęs.“ Egzistuoja pamatinė visos gyvybės vienovė. Jūs, keldami savo sąmonę, patraukėte ir daugelį kitų, kurie pradeda kilti virš masinės sąmonės. Tačiau egzistuoja Alfa-Omega veiksmas. Galite pažvelgti į save, ir jeigu žvelgsite realistiškai, suvoksite, kad nebūtumėte galėję savo sąmonės pakelti vieni patys. Jeigu nebūtų buvę kitų žmonių – kurie taip pat ryžosi pakelti savo sąmonę – tuomet nebūtumėte galėję padaryti progreso, kurį padarėte.

Tad tai yra interaktyvus ryšys. Ir vaizdas, supratimas, kurį jums noriu duoti, yra toks: yra daug daugiau žmonių, nei įsivaizduojate, kurie yra pakėlę savo sąmonę vidiniuose lygmenyse, tačiau jie tiesiog dar nepasiekė sąmoningo išorinio šio proceso suvokimo, nesuvokė savo potencialo, nesuvokė dvasinės gyvenimo pusės. Tačiau jie yra labai arti lūžio. Tai reiškia, kad viena pastaba, vienas straipsnis, vienas parašymas, viena mintis, viena knyga iš jūsų, gali padaryti skirtumą, gali pasiekti šiuos žmones ir iš tiesų juos pažadinti, kaip ir jūs patys patyrėte nubudimą – per kurį staiga nubudote iš dvasinės savo prigimties nesuvokimo į jos suvokimą, pajausdami, lyg visiškai naujas gyvenimas būtų atsivėręs jums prieš akis.

Tiek daug žmonių yra pasiruošę šiam nubudimui. Bet matote, jie yra pasiruošę ne kokiam nors religiniam maištininkui ar pragaro ugnies ir sieros pamokslautojui, nes jie jau išaugo iš to sąmonės lygmens. Jie yra pasiruošę tiems, kurie ne tik studijuoja dvasingumą, bet juo gyvena. Ir kurių kalbėjimas nėra grįstas prievarta, kuomet jie sakytų sau: „O, aš turiu eiti ir išgelbėti pasaulį ir atkurti krikščionybę dėl Jėzaus, arba atnešti Aukso Amžių Sen Žermenui, arba atkurti Dangiškąją Motiną Motinai Marijai.“ Bet jūs tai darote, tiesiog leisdami srautui lietis iš vidaus, drįsdami būti tuo, kuo esate, drįsdami išreikšti savo aukštesnę esybę, užuot savo išoriniu protu galvoję, kad privalote elgtis tam tikru būdu.

Išsaugokite pusiausvyrą

Ar matote subtilią pusiausvyrą, mano mylimieji? Jūs iš tiesų, būdami dvasingais žmonėmis, turite labai toli siekiantį potencialą. Tačiau nenorime, kad koncentruotumėtės į tai išoriniu protu, karštligiškai pradėdami galvoti, kad turite daryti tą ir turite daryti aną, niekada neturėdami laiko mėgautis gyvenimu. Ir matėme tai daugelyje dvasinių organizacijų, kuomet mokiniai taip stipriai susikoncentravo į pasaulio gelbėjimą, jog galiausiai pradėjo jaustis neturintys laiko tiesiog būti gyvi. Ir visame tame koncentravimęsi į išorinį protą, jie prarado vidinį vedimą, aukštesnį savo pačių aukštesnės esybės vedimą. Ir tuomet jiems teko viską daryti per prievartą, užuot tiesiog atsivėrus tėkmei.

Egzistuoja fundamentalus skirtumas tarp to, kai kažką suprantate protu – nuspręsdami protu, kad dabar turiu įgyvendinti šį supratimą, darydamas tą, aną arba sekantį dalyką – egzistuoja fundamentalus skirtumas tarp šio požiūrio ir požiūrio, per kurį einate vidun, išdrįsdami plaukti su Gyvenimo Upe. Jūs ryžtatės eiti per procesą, kuriame ieškote rąsto savo akyje, dirbate su savo psichologija, tiriate, kas neleidžia jums būti savo aukštesniuoju aš veikime, kas neleidžia jums būti tuo, kuo iš tiesų esate, galiausiai atsiduodant į buvimą tuo, kuo esate. Ir tave atsidavime galiausiai pripažįstate, kad jūsų aukštesnioji esybė yra tikra, kad jūsų aukštesnioji esybė iš tiesų turi potencialą per jus reikštis – jei tik leisite jai tą daryti, nebelaikydami savęs maža bejėge būtybe.

Ir toks yra potencialas, mano mylimieji. Nes matote, skirtumas tarp Žuvų amžiaus ir Vandenio amžiaus būtent ir yra tai, kad prieš 2000 metų Kristus negalėjo gimti milijonuose žmonių, negalėjo gimti net ir 10 000 žmonių. Jie dar nebuvo pasiekę to sąmonės lygmens, kolektyvinė sąmonė nebuvo pasiekusi to lygmens. Todėl Jėzus atėjo kaip pionierius, atėjo įkūnyti Kristaus sąmonę, kviesdamas visus kopti aukščiau.

Atidavimas yra tikrosios galios raktas

Tačiau šiame Vandenio amžiuje, sąmonė buvo pakelta aukštyn, Jėzaus pavyzdį įsisąmonino daug žmonių. Mes dabar turime potencialą Kristui gimti daugelyje žmonių. Ir todėl neturime visiškai jokių intencijų kurti dvasinį judėjimą, kurio centru taptų vienas lyderis ar du lyderiai, ar keletas lyderių. Mes turime intenciją išvysti bendruomenes ir judėjimus, kuriuose daug, daug žmonių drįstų išreikšti savo Kristiškumą, kad ir koks būtų jų pasiektas Kristiškumo lygmuo, nuolatos stengdamiesi pakilti aukščiau per atidavimą, kuris yra esminis kilimo į Kristiškumą raktas.

Negalite priversti Kristiškumo įvykti. Galite tik į jį atsiduoti. Kuomet pripažįstate, kaip išsireiškė Jėzus: „Pats iš savęs – iš atskirojo aš – nieko negaliu padaryti.“ „Tai Tėvas – Aukštesnysis AŠ – manyje daro darbus.“ „Tačiau aš ir mano Tėvas esame viena.“ Aš ir mano aukštesnioji esybė esame viena. Ir todėl: „Mano Tėvas dirba ir aš kartu dirbu,“ nes drįstu būti atviromis durimis. Ryžtuosi nieko sau nepasilikti ir neriboti, ką Dievas gali nuveikti per mane.

Ir tai, mano mylimieji, yra paskutinė mano mintis šiame diktavime. Noriu palikti jus su šia mintimi: „Siekite įsisąmoninti, kaip jūs ribojate tai, ką Dievas gali per jus nuveikti.“ Šis pasiuntinys prieš daugelį metų mąstė apie šį klausimą, ir tai iš tiesų davė pradžią procesui, atvedusiam prie jo dabartinio tarnystės lygmens, ir tai turi potencialą jį atvesti netgi dar aukščiau, net į dar aukštesnius tarnystės lygmenis, kaip ir kiekvienas iš jūsų turite potencialą toli pranokti tai, ką jūsų bendraamžiai, šeima ir seni draugai manė jums esant įmanoma.

Tad tokia būtent yra kvietimo kilti aukščiau, transcenduoti savo senąjį savasties jausmą, prasmė. Tai nėra tiesiog kvietimas įžengti į arką, kad išgyventumėte fiziškai. Tai yra kvietimas įžengti į sandoros skrynią. Kuri, mano mylimieji, simbolizuoja tuos, kurie drįsta pažvelgti už atskirojo aš ir materialios karalijos ribų. Tuos, kurie drįsta pripažinti, kad jie yra Dangiškąja Motina įsikūnijime, ir todėl yra viena su Dangiškuoju Tėvu. Ir todėl jie čia yra tam, kad įkūnytų Dangiškojo Tėvo viziją, idant galėtų atsirasti šis atitikimas, kaip Viršuje, taip ir apačioje. Būkite čia apačioje visu tuo, kuo jūs jau esate Viršuje.

Mąstykite apie tai; mąstykite apie tai, nes tai iš tiesų yra Kristaus iššūkis, esminė mantra ir Kristaus žinia ateinantiems 2000 metų. Ir jūs jau esate pakeliui į šios žinios suvokimą, tačiau jūsų esybėje vis dar tebėra elementų, kurie riboja jūsų saviraišką, Dievo savasties reiškimąsi per jūsų esybę, per tą jūsų aš, kuris yra įtvirtintas čia apačioje. Tad ryžkitės apie tai mąstyti, mano mylimieji.

Ir todėl, dėkoju jums už tai, kad susirinkote drauge, kad esate čia, kad suteikėte mums platformą, kad suteikėte mums taurę, į kurią galėjo būti liejama šviesa, pradėsianti grandininę reakciją, kuri atves prie seisminio pokyčio sąmonėje, ne tik šios šalies, bet ir viso Europos žemyno, net ir viso pasaulio sąmonėje. Mano Mylimieji, būkite užsklęsti džiaugsmingoje Dangiškosios Motinos širdyje, kuria AŠ ESU.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2009 Kim Michaels