Būkite džiaugsmingi savo dvasingume

TEMOS: Nebėra vietos išskirtinumui – Būkite Mokytojo MOR liepsna dvyne – Be džiaugsmo dvasingumas neturi jokios prasmės – Apie dvasingus žmones Olandijoje – Drįskite patirti seisminį pokytį – Ieties smaigalys Olandijoje – Pasiuntinių ribotumai

Pakylėtasis Mokytojas MOR, 2009 balandžio 11 d. per Kim Michaels.


DAUGIAU, aš esu. Daugiau esate jūs. Daugiau jūs ryžotės tapti. Mano mylimieji, galite galvoti, kad tokios diskusijos, kokias turėjote šiandien ir vakar, nėra svarbios. Kai kurie gali galvoti, kad vietoj to turėtumėte kalbėti rožinius ar šaukinius. Tačiau sakau jums, visame kame yra Alfa ir Omega. Ir tėkmė bus tik tuomet, kai tarp Alfos ir Omegos egzistuos pusiausvyra.

Šiame naujame amžiuje, Omega privalo būti subalansuota, idant aštuoniukės tėkmės srautas galėtų būti išbaigtas. Tokios kalbos, kokias turėjote šiandien, yra labai svarbios, ne tik tam, kad atkreiptumėte dėmesį į problemas, bet ir dėl to, kad, kai susirenkate drauge ir diskutuojate, siunčiate savo supratimą į masinę sąmonę. Ir per savo vidinį perdirbimą, ir per ryšį su savo kultūra, sprendžiate problemas masinėje sąmonėje, siekdami iškristalizuoti tą supratimą, atnešdami šio supratimo kristalizaciją. Idant tie, kurie vidiniuose lygmenyse yra arti lūžio, galėtų patirti šį persilaužimą ir galėtų priimti aukštesnį supratimą savo išoriniu protu. Šitaip tapdami sprendimo dalimi, užuot buvę problemos dalimi.

Tad viskas turi savo vietą ir jūs iš tiesų padarėte reikšmingą progresą, iškristalizuodami ir suvokdami šios šalies ir savo pačių bendruomenės potencialą. Ir todėl esate nusipelnę mano dėkingumo ir pripažinimo – kurį čia ir išsakau. Taip pat yra verta pripažinti, kad šis procesas tęsiasi jau ne vienerius metus, ir šiame procese dalyvauja daug žmonių šioje šalyje, kurie studijuoja šią svetainę ir kalba rožinius. Nes kiekvienas rožinį kalbėjęs žmogus prisidėjo prie momentumo sukūrimo.

Nebėra vietos išskirtinumui

Priežastis, dėl kurios naudojamės pasiuntiniais žinioms perduoti, nėra ta, kad norime juos virš visų išaukštinti; mes norime parodyti pavyzdį, kad, jeigu iš tiesų siekiate savo pilno potencialo, privalote siekti už Motinos ribų. Neturite leisti Motinai tapti uždaru ratu, tapti savitiksliu tikslu. Visada privalote siekti – siekti daugiau, ir būtent tai yra Dangiškasis Tėvas. Nes jis yra elementas, vienintelis elementas, galintis atnešti tą DAUGIAU savybę į Materijos karaliją, į Motinos karaliją. Idant Motina toliau galėtų transcenduoti ir augti, užuot išsivadėjusi ir tapusi purvinu vandeniu, negalinčiu palaikyti gyvybės, bet tampančiu mirties dvoką skleidžiančia kanalizacija.

Daugelyje dvasinių organizacijų egzistuoja išskirtinumo kultūra, kad mūsų organizacija turi vienintelį tikrą pasiuntinį arba vienintelį tikrą mokymą. Ši matrica buvo duota ne be priežasties, ji buvo duota kaip testas, skirtas patikrinti, ar mokiniai sugebės transcenduoti Žuvų amžiaus mąstymą ir pereiti į Vandenio mąstymą. Tad, kaip Motina Marija anksčiau kalbėjo, ankstyvieji Kelio pasekėjai buvo kūrybiški, buvo atviri kūrybiškumo srautui tekėti per juos Šventosios Dvasios galia, ir būtent dėl to krikščionių judėjimas augo. Ir todėl jūs turite tą potencialą, pasiekdami suvokimą, kad Šventoji Dvasia nėra išskirtinumą propaguojantis klubas, jos negali monopolizuoti nė vienas žmogus ar organizacija. Ir mes neturime jokių intencijų Vandenio Amžiuje iškelti vieną arba du pasiuntinius ir sakyti, kad jie yra vieninteliai.

Tačiau mes iš tiesų trokštame, kad daugelyje skirtingų šalių atsirastų grupės, ir šios grupės gali turėti savo pasiuntinius. Tačiau šie pasiuntiniai nelaikys savęs vieninteliais, sau pakankamais ar pranašesniais. Jie save laikys didesnės visumos dalimi. Ir tai yra testas, mano mylimieji. Ar pripažinsite save didesnės visumos dalimi, šitaip ištrūkdami iš ego pagundos naudotis net ir dvasiniu mokymu, net ir Pakylėtųjų Mokytojų parama, subtilaus ego jausmo išsiugdymui?

Tai yra spąstai, į kuriuos daugelis papuolė. Tai yra spąstai, kurių norėtume, kad išvengtumėte per nuolankumą ir sukurdami kultūrą, kaip sakėme anksčiau, kurioje ego negalėtų pasislėpti. Ir kurioje apie jį būtų kalbama be jokių užuolankų, ir kurioje aukščiausius postus dvasiniame judėjime užimantys žmonės būtų tie, kurie turėtų didžiausią norą pažvelgti į rąstą savo akyje ir neįsižeisti, neišeiti pasipiktinę, bet ryžtųsi į tai pažvelgti – net jeigu tai būtų skausminga ir sunku.

Būkite Mokytojo MOR liepsna dvyne

Kodėl pakylėtasis Mokytojas MOR, pakylėtasis mokytojas El Morija, nepranešė savo liepsnos dvynės vardo? Su valiūkiška liepsnele akyje, galėčiau jums priminti, kad buvau įsikūnijęs Abraomu, patriarchu Vidurio Rytuose. Mano mylimieji, anais laikais turėjau nemažą haremą. Tad ir šiandien nesiruošiu apsiriboti tik viena liepsna dvyne įsikūnijime. Nes matote, AŠ ESU DAUGIAU už visus, kurie yra įsikūnijime, ir būdamas DAUGIAU – atstovaudamas Dangiškąjį Tėvą Žemės planetai – turiu gebėjimą turėti daugybę liepsnų dvynių įsikūnijime tuo pačiu metu. Tad Mokytojo MOR liepsna dvynė nėra, kaip buvo suprantama linijiškame mokyme, dangiškoji antroji pusė, kuri buvo sukurta mano sukūrimo momentu.

Aukštesnis supratimas apie liepsnas dvynes yra tai, kad Mokytojo MOR liepsna dvynė yra žmogus, kuris renkasi būti ta liepsna dvyne, priimdamas save. Nes iš tiesų, mes galime pakilti virš išorinės fizinio kūno lyties ir įžengti į vienovę su Esybe, kuria AŠ ESU. Tad buvimas Mokytojo MOR liepsna dvyne nėra kažkas, kuo esate arba nesate. Tai yra kažkas, kuo pasirenkate būti. Ir tuomet, privalote pasiryžti pereiti iniciacijų procesą, per kurį tampate vertais užimti šią tarnystę.

Be džiaugsmo dvasingumas neturi jokios prasmės

Tad dalykas, kurio tūkstančius metų trūko religijoje ir dvasingume, yra džiaugsmas. Argi nesuvokiate, mano mylimieji, kad Dievas jums davė laisvą valią, ir jis netrokšta jūsų priversti būti dvasingais ar religingais. Jis trokšta, kad įžengtumėte į vienovę su juo, nes tai yra didžiausias jūsų džiaugsmas.

Pažvelkite į bažnyčias, pažvelkite į dvasines organizacijas, su kuriomis esate pažįstami. Galite matyti daugelyje dvasinių ir religinių organizacijų žmones, kurie labai rimtai žiūri į save ir savo pačių svarbą, ir savo misijos svarbą, galvodami, kad vieni patys, ar bent jau jų organizacija viena pati – išgelbės planetą arba atneš Sen Žermeno Aukso Amžių. Ir tuomet paklauskite savęs, mano mylimieji – žinodami, kad mes čia Danguje turime humoro jausmą – ar tikrai norėtume, kad Dangus būtų užpildytas tais ištįsusių veidų žmonėmis? Manau, kad ne, mano mylimieji. Tegul jie lieka Žemėje, kol nenuspręs nusišypsoti ir ateis su noru ir meile. Štai tuomet mes pasitiksime juos plačiai išskėstomis rankomis.

Nes mūsų niekas nevertė pakilti. Mes pakilome iš meilės, iš džiaugsmo. Kodėl Jėzaus muzikinis kūrinys yra „Džiaugsmas pasauliui?“ Todėl, kad jis atėjo atnešti džiaugsmą į pasaulį. Nes kai žinote, kad gyvenimas yra didesnis už tai, ką matote materialioje karalijoje, kad jūs esate daugiau už šią išorinę asmenybę ir fizinį kūną, na tai tuomet jaučiate tikrą džiaugsmą. Ir būtent tai yra gyvenimo variklis.

Apie dvasingus žmones Olandijoje

Na ir dabar, mano mylimieji, dar keletas pastebėjimų apie Olandijos potencialą. Jūs Olandijoje turite dambos koncepciją ir posakį: laikyti pirštą damboje. Dvasingi žmonės šioje šalyje ilgą laiką laikė tą pirštą damboje – neleisdami astralinei jūrai visiškai užlieti Olandijos žmonių. Tačiau atėjo laikas, mano mylimieji, leisti upei tekėti savo vaga – idant ši šalis galėtų skęsti arba plaukti. Nes negalite amžinai stabdyti iniciacijų, per kurias žmonės privalės susidurti su savo susikurtais iškrypimais ir jų pasekmėmis.

Nes jeigu toliau tai stabdysite, iš tiesų trukdysite jiems augti. Kurį laiką yra teisėta, pagal dvasinį įstatymą, suteikti žmonėms atokvėpį, kaip Jėzus prisiėmė ant savęs pasaulio karmą Žuvų amžiui. Tačiau po to, po šio atokvėpio, žmonės bus „priversti“ susidurti su savo sąmonės būsena, ir jiems bus suteikta galimybė ją transcenduoti arba su ja susitapatinti – nugrimztant savo susikurtu sūkuriu žemyn.

Tai kas tuomet gali suteikti Olandijos žmonėms šį pasirinkimą? Jį galite suteikti jūs, dvasingi šios šalies žmonės, nustodami save laikyti tais, kurie stabdo šios šalies karmą. Ryždamiesi leisti žmonėms pjauti tai, ką šie pasėjo, tuo pat metu ryždamiesi būti atviromis durimis atnešti mokymą, kad egzistuoja alternatyva. Ir jūs tuomet galite būti tarsi tas mažas vaikas, kuris sušuktų, kad karalius nuogas, kad egzistuoja geresnis kelias, egzistuoja alternatyva, ir mums nereikia daryti to paties dalyko, primygtinai teigiant, kad vieną dieną gausime kitokius rezultatus. Nes iš tiesų, negausite kitokių rezultatų – nebent kitokiais rezultatais vadintumėte būseną, kuri būtų dar blogesnė.

Drįskite patirti seisminį pokytį

Tad ką gi aš, Mokytojas MOR, reprezentuoju, mano mylimieji? Aš reprezentuoju Dangiškąjį Tėvą, tačiau kas tai yra? Ką tai iš tiesų reiškia? Ir palyginimui čia norėčiau paimti nėščią moterį. Nėštumas prasideda kaip labai laipsniškas procesas, kuris iš pradžių yra beveik nepastebimas. Moteris gali su juo susiderinti intuityviai, tačiau užtrunka laiko, kol jos kūnas pradeda demonstruoti regimus nėštumo ženklus. Net ir tuomet, mano mylimieji, vaikas auga laipsniškai ir lėtai, ir moteris dažnai gali jausti vis dar galinti daugiau ar mažiau kontroliuoti, kas su ja vyksta. Nes juk vaikas tebėra jos įsčiose.

Tačiau kas nutinka, kai moteris pagimdo? Buvo užduotas klausimas, kodėl kai kurioms moterims yra sunku gimdyti, ir paaiškinsiu jums dvasinę priežastį. Matote, mano mylimieji, net ir pati Dangiškoji Motina gali augti. Kaip Maitrėja paaiškina savo knygoje, Materijos Šviesoje yra įdiegta jėga, kuri siekia palaipsniui, evoliuciniu procesu, kelti gyvybę į vis didesnį sudėtingumą. Tačiau šis procesas yra tik evoliucinis – jis nėra revoliucinis. Ir būtent dėl to, jeigu neįvyksta revoliucinio šuolio, tuomet evoliucinis procesas tampa uždaru ratu ir pradeda irti bei griūti. Nes dabar žemesnioji dvasios ir materijos aštuoniukės srauto tėkmės dalis tampa uždara sistema, ir energijos tegali suktis ratu. Jos negali atlikti šuolio į Kristaus susikirtimo tašką, pereidamos į aukštesnį lygmenį, kuriame būtų padaugintos ir galėtų vėl nusileisti, šitaip paversdamos Motinos procesą aukštyn kylančia spirale.

Tad ką iš tiesų patiria moteris, artėjanti prie gimdymo taško? Ji turi ryžtis seisminiam pokyčiui. Nes žinote, kad tarp dviejų tektoninių Žemės plokščių gali egzistuoti įtampa, kuri laikui bėgant gali dar labiau augti, tačiau egzistuoja ekvilibriumas, kadangi plokštės viena kitą stabdo. Tačiau tuomet įvyksta seisminis įvykis, plokštės dramatiškai pasislenka, ir staiga turite žemės drebėjimą, kaip neseniai matėte Italijoje. Ir iš tiesų, vaiką gimdanti moteris patiria tarsi žemės drebėjimą savo kūne, tačiau netgi dar daugiau, savo esybėje, savo emociniame/mentaliniame kūne, net ir savo tapatumo jausme. Nes ji nustoja būti nėščia moterimi, tapdama motina su fiziniu vaiku, kuris yra atskirtas nuo jos kūno.

Ir tai simbolizuoja kaip jūs visi – tiek vyrai, tiek moterys – patiriate dvasinį augimą. Kurį laiką, mano mylimieji, galite augti palaipsniui. Ir augate palaipsniui, švelniai, kas leidžia jums jausti tam tikrą tęstinumo jausmą savo savimonėje. Tačiau kita medalio pusė yra ta, kad tai taip pat leidžia ir jūsų ego jausti, kad jis jums ir jūsų dvasiniam augimui turi tam tikrą valdžią.

Tad ko gi reikės, kad iš tiesų transcenduotumėte tam tikrą ego sąmonės lygį? Na, reikės pasiryžti pajusti, kada jūsų evoliucinio augimo ciklas bus pasiekęs aukščiausią savo tašką, ir bus atėjęs metas atlikti tą revoliucinį šuolį. Ir jūs tai darote, priimdami aukštesnę savimonę, priimdami tą seisminio pokyčio patyrimą, kuomet jūsų senasis tapatumas miršta, ir jūs atiduodate šmėklą – paleidžiate senąjį savasties jausmą. Tikrąja to žodžio prasme, leisdami jam ištirpti, nors jūsų ego jaustųsi mirštantis ir norėtų, kad ir jūs jaustumėtės taip, tarsi mirsite. Tačiau žinote, kad nemirsite, žinote, kad atgimsite. Jūs – jūsų savasties jausmas – atgims.

Kaip ir vaikas negali amžinai augti įsčiose, taip ir jūs privalote patirti seisminį gimimo pokytį – patirdami išstūmimą gimdymo kanalu – jūs, jūs patys – jūsų siela – negalės amžinai augti evoliuciniu būdu. Privalės ateiti momentas, kuriame turėsite patirti tą pokytį ir leisti Kristui – ar bent jau aukštesniam savasties jausmui – gimti jumyse.

Ieties smaigalys Olandijoje

Ir tai yra tas taškas, kuriame jūs, dvasingi šios šalies žmonės, esate šiuo metu. Jūs, kurie esate čionai fiziškai, esate tuo, ką aš vadinu ieties smaigaliu, tačiau nesate vieninteliai tokie šioje šalyje. Daugelis kitų žmonių sudaro likusią ieties dalį, pridėdami savo svorį už jūsų, kuris suteikia smaigaliui jėgos praskrosti pasipriešinimą. Tačiau, jeigu smaigalys nerodys noro, tuomet nebus įmanoma persilaužti į naują lygmenį. Ir todėl iš tiesų jūsų prašau pamąstyti, ar esate pasiryžę leisti šiai konferencijai tapti tuo seisminiu pokyčiu savo savimonėje, kurioje pripažintumėte, kas čia buvo pasakyta apie jūsų potencialą nebeneigti Dievo ir to, ką Dievas gali per jus išreikšti.

Nesakau, kad tai įvyks akimirksniu, bet sakau, kad per visai trumpą laiką, jūsų savasties jausmas iš tiesų gali atgimti, ir jūs galite pasijusti nauju žmogumi – nauju žmogumi Kristuje. Tad mąstykite apie tai, ir jeigu norite, ir nesijaučiate turintys pilną supratimą, tuomet grįžkite ir studijuokite mūsų mokymus. Nes vėlgi, mano mylimieji, mes netrokštame Vandenio Amžiuje skleisti įvaizdžio, kad pakylėtieji mokytojai yra toli nuo jūsų, ir kad su mumis galite bendrauti tik ypatingomis progomis, ypatingoje aplinkoje ir ypatingomis aplinkybėmis. Turite priėjimą prie mūsų štai čia – savo širdyje. Mes visada esame su jumis; klausimas yra vienas: ar įsileisite mus į savo išorinę sąmonę? Ar pakviesite mus, ar duosite mums pakvietimą?

Pasiuntinių ribotumai

Tad vėlgi, galite likti ten, kur jums patogu, arba galite žengti žingsnį aukščiau, tapdami ieties smaigaliu. Ir iš tiesų, esame pasiruošę dirbti su jumis individualiai, vidiniuose lygmenyse, pagal jūsų atvirumą mus girdėti. Ar suvokiate, mano mylimieji, Alfą ir Omegą, kuomet mes turime tam tikrus pasiuntinius, kuriems yra skirta vykdyti universalesnę misiją, kalbant visos žmonijos sąmonei? O tuomet turime tuos, kurie turi potencialą suformuoti Omega polių, kalbėdami specifinėms šalims ir kultūroms, kuomet turime tą Alfa ir Omega tėkmę, kurios negalėtume turėti per vieną žmogų.

Nes tas žmogus neturi savo prote tos konkrečios kultūros koncepcijų, supratimo, patirties ir žodyno. Ir todėl matote, kad, kai šis pasiuntinys yra čia, šioje šalyje – arba Pietų Amerikoje arba Rusijoje, ar bet kur kitur – negalime perduoti pernelyg specifiškos žinios. Nes šis pasiuntinys iš tiesų buvo apmokytas kalbėti universaliai, ir todėl jo protas privalo išlikti tam tikrame lygmenyje ir nebūti pernelyg specifiškas – ir štai čia savo vaidmenį gali suvaidinti kiti žmonės. Tad matote, mano mylimieji, potencialą sukurti bendruomenę, kurioje žmonės palaikytų vieni kitus, ir visuma taptų daugiau už jos dėmenų sumą.

Taigi, mano mylimieji, su dideliu džiaugsmu atskleidžiau jums dalelę vizijos, kurią mes turime dvasinių judėjimų ateičiai. Ar yra kažkas daugiau? Na žinoma, kitaip nebūčiau tuo, kuo esu. Ir tai bus jums atskleista, tačiau ne tuo pačiu būdu. Nes yra daug dalykų, kaip sakėme, kurie negali būti atskleisti per išorinį šaltinį, per išorinį mokytoją, per išorinį pasiuntinį. Tai jums tegali ateiti iš vidaus, tačiau tai jums ateis tik tuomet, kai pradėsite judėti, kai pradėsite dauginti tai, ką turite. Ir kai pasirodysite ištikimi mažuose dalykuose, kurie jums buvo duoti, tuomet mes iš tiesų jums duosime daugiau. Nes AŠ ESU, amžinai, DAUGIAU, ir esu pasišventęs būti DAUGIAU jumyse – per amžius.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2009 Kim Michaels