NUBUSKITE to, kas esate, realybei

TEMOS: Nubuskite gyvenimo potencialui būti daugiau – Ūžiančio vėjo minčių vaizdinys – Laisvos valios ribos – Materializmo narkomanija – Išnaudojimu grįsta ekonomika negali būti tvari – Paskutiniai laiko dūžiai iki 2012 metų – 2009: sprendimo metai – Gyvenimo prigimties supratimas – Laikykitės vizijos apie karą pakeičiančią taiką – Vienintelis kelias į geresnę visuomenę – Kur verčiau norėtumėte būti? – Dievo prigimties supratimas

Pakylėtasis Mokytojas Gautama Buda, 2008 gruodžio 31 d. per Kim Michaels.


Kaip jūs renkatės žiūrėti į 2008 metus? Štai kaip aš, Buda, renkuosi į juos žiūrėti. Žiūriu į juos kaip į nepaprastai produktyvius metus, šuoliais nešusius žmoniją pirmyn, link sąmonės lūžio, kuris yra ilgo ir kantraus pakylėtųjų mokytojų darbo rezultatas, dirbusių vienovėje su tais žmonėmis Žemėje, kurie buvo susiderinę su mūsų buvimu. Tai buvo kantrus darbas, nes mes, žinoma, turime absoliučią pagarbą Laisvos Valios Įstatymui. Tad nieko nesiekiame primesti per jėgą; siekiame tik pažadinti.

Nubuskite gyvenimo potencialui būti daugiau

AŠ ESU NUBUDĘS! Ir mano buvimas turi tik vieną tikslą – pažadinti visus Žemėje. Tad naudojuosi šia galimybe kalbėti per fizinį kalbėtoją ir sakau į masinę sąmonę: NUBUSKITE! NUBUSKITE! NUBUSKITE! NUBUSKITE to, kas esate, realybei, nes jūs esate daugiau negu tai.

NUBUSKITE realybei, kad egzistuoja kažkas daugiau už tas idėjines sistemas, tas valstybės valdymo sistemas, verslo sistemas, kurios iš išorės gali atrodyti gražiai, bet viduje yra pilnos mirusiųjų kaulų, tų, kurie yra mirę dvasine prasme, nes yra atsiskyrę nuo Gyvenimo Upės, kuri yra vienovė. Nusimeskite grandines, kurios verčia jus manyti, kad jums reikalingas šių mirusių vyrų ir moterų vadovavimas. Nusimeskite jas, aš sakau, ir pripažinkite, kad Dievo Karalystė yra jumyse, ir kai drįstate būti bendrakūrėjais, Dievas – jūsų aukštesnioji esybė – ves jus į Dievo Karalystės Žemėje bendrakūrimą, kurioje nebus jokio stygiaus, jokio skurdo, jokios nelygybės, jokio karo.

NUBUSKITE realybei, kad gausa yra realybė, o skurdas yra iliuzija, teturinti vieną tikslą – sukoncentruoti turtą į kelių išrinktųjų rankas, atimančių jį iš daugelio, ar netgi priverčiančių juos savanoriškai jį atiduoti, kaip šiuo metu yra mėginama padaryti Vakaruose. NUBUSKITE faktui, kad gyvenimas jums duos tai, kas egzistuoja jūsų sąmonėje. Nes Materijos Šviesa tiesiog atspindės jūsų ant jos projektuojamus įvaizdžius, kad ir kokie šie įvaizdžiai bebūtų. Ir todėl, jūs tampate save išpildančiomis pranašystėmis, kartodami pakilimus ir nuosmukius, kuriuos jie, didieji melagiai, meluojantys apie viską, pavadino verslo ciklu, siekdami tai pavaizduoti neišvengiamu dalyku. Na, tai nėra neišvengiamas dalykas, nes Dievo realybė yra tokia, kad gyvenimas turi potencialą būti visą laiką kylančioje, nuolatos save transcenduojančioje spiralėje, niekada neidamas atgal, niekada netapdamas mažiau, bet nuolatos būdamas DAUGIAU tame kosminiame savitranscendencijos šokyje, kylančiame į vis didesnį ir didesnį grožį, tobulumą, kilnumą, meistriškumą.

Laisvos valios ribos

AŠ ESU NUBUDĘS, nes žinau, kad AŠ ESU DAUGIAU! Žinau, kad JŪS esate DAUGIAU, tačiau jūs dar nenubudote šiai realybei – pasirinkdami būti mažiau. Tačiau ciklai juda pirmyn. Nes, kai Kūrėjas suteikė savo tąsoms laisvą valią, Kūrėjas puikiai žinojo, kad jos gali pasinaudoti šia laisva valia, atsiskirdamos nuo Gyvenimo Upės, įstrigdamos žemesniame tapatumo jausme.

Būtent dėl to Kūrėjas sukūrė ketvirtąjį Dievo pasireiškimo narį – Šventąją Dvasią, kuri yra Gyvenimo Upės išraiška konkrečiam vienetui, tokiam kaip ši planeta, kuomet tie, kurie ant jos gyveno – tie, kurie užsitarnavo pakylėjimą arba pakilo į aukštesnę sąmonės būseną – pridėjo momentumą tai Šventosios Dvasios tėkmei. Ir tai sukuria aukštyn kylančią spiralę, kuri kyla aukštyn nepaisydama to, kad tiek daug žmonių pasirinko būti mažiau, šitaip pademonstruodama, kad egzistuoja būdas pakilti virš žemesnio tapatumo, kad egzistuoja alternatyva. Yra įmanoma pasirinkti būti DAUGIAU.

Nes matote, Laisvos Valios Įstatymas neteigia, kad galėsite daryti ką norite amžinai. Nes iš tiesų, kodėl gi Kūrėjas, gyvenantis ir patiriantis begalinį vienovės grožį, turėtų norėti, kad nors viena jo tąsa amžinai įstrigtų už šios vienovės ribų, įstrigdama atskirties iliuzijoje? Ir todėl negalite amžinai rinktis būti mažiau. Ir todėl jums niekada nebus įmanoma susikurti pasaulio, kuris neturėtų pademonstruoto potencialo būti DAUGIAU. Tad nors egzistuoja absoliuti pagarba laisvai valiai, vis dėlto taip pat egzistuoja įstatymas, kuris sako, kad niekada negalėsite prarasti savo laisvos valios iliuzijai, jog neįmanoma būti DAUGIAU. Nes juk, kaip galėtumėte turėti laisvą valią manydami, kad galite būti tik mažiau? Tuomet juk neturėtumėte galimybės pasirinkti DAUGIAU, argi ne taip?

Tad tai yra įstatymas, kad yra žmonių, kurie turi teisę pademonstruoti Žemėje, jog galite būti DAUGIAU. Jie turi teisę sukurti tą Šventosios Dvasios tėkmės momentumą, savo kolektyvinės DAUGIAU išraiškos momentumą, kuri pučia ten, kur nori, nes jos neįmanoma įgrūsti į jokias sistemas ar doktrinas, jos negali sustabdyti jokia Žemėje egzistuojanti jėga. Ji pūs ten, kur nori, ir nupūs tuos kortų namelius, kurie buvo pastatyti, nupūs Babelio bokštus, nupūs įtvirtinimus, kuriuose jie mano galintys įkalinti žmones, galiausiai įkalindami tik savo pačių protus. Šventoji Dvasia pūs ir nupūs visas tas kliūtis meilės reiškimuisi, nupūs visus tuos anti-meilės pasireiškimus, nes tai yra Laisvos Valios Įstatymas.

Ūžiančio vėjo minčių vaizdinys

Tad duodu jums minčių vaizdinį, ir tai yra galingai ūžiantis Šventosios Dvasios vėjas, nupučiantis visas sienas ir įtvirtinimus, nupučiantis šiame pasaulyje sukurtus kalėjimus, nupučiantis juos visus, kaip matėte Šventąją Dvasią nupučiant Babelio bokštus, pastatytus finansų industrijos, galvojusios, kad šie bokštai yra nepažeidžiami, kad jie niekada negalės nugriūti. Jie manė, jog yra pernelyg dideli, kad žlugtų, ir tuo jie nori įtikinti ir vyriausybes, jog yra pernelyg dideli, kad žlugtų, nes privalo būti paremti žmonių pinigais – nors šie pinigai buvo sukurti iš nieko, ir vis dėlto, jie privalo būti padengti žmonių prakaitu ir krauju.

Matėte, kaip šios galingos institucijos, išgyvenusios daugiau kaip šimtmetį, gali sugriūti per kelias savaites dėka Šventosios Dvasios galios, kuri sako, kad žmonės daugiau nebebus kalinami šioje dirbtinai sukurtoje ekonomikoje, neturinčioje jokio ryšio su tikrąja ekonomika, keliančia aukštyn visą gyvybę ir didinančia turtą, bei iš tiesų lygiai padalinančia jį tarp žmonių, idant visi būtų keliami aukštyn į gausingą gyvenimą. Toks yra Minčių Vaizdinys: kad visos tos kalėjimo sienos, sukurtos netikrų mokytojų, bus nugriautos ir išbarstytos po visus pasaulio kampelius, kol visas jungas, kurį šie netikri mokytojai manė uždėję šiai planetai, bus sutrupėjęs gabalais, iki tokio lygmens, kad net ir jie pradės suvokti praradę šią planetą Šviesai.

Medituokite į šį Minčių Vaizdinį. Ryžkitės būti atviromis durimis ir matykite, kaip Šventosios Dvasios vėjas, paleistas iš Budos lygmens, gali tekėti per jus, gali tekėti per jūsų esybes, per jūsų protus, per jūsų energetinį lauką, gali tekėti per jūsų invokacijas, gali tekėti per jūsų vizualizacijas, gali tekėti per jūsų žodžius, jums kalbant žmonėms ir metant jiems iššūkį pripažinti, kad gyvenimas yra didingesnis nei tai, ką jie šiuo metu patiria.

Materializmo narkomanija

Tad 2008 metais iš tiesų nutiko taip, kad kolektyvinė sąmonė buvo taip stipriai supurtyta, jog tai suteikė žmonėms galimybę atsitraukti atgal ir permąstyti šį materialistinį gyvenimo būdą – nuo kurio daugeliui Vakaruose išsivystė kuo tikriausia priklausomybė. Jie mano, kad gyvenimo prasmė yra kaupti daiktus arba kaupti skaičiukus savo finansinėje ataskaitoje, idant galėtumėte jaustis saugūs, turėdami tą ar aną turto kiekį.

Nors gi puikiai žinote, kad tai yra ne daugiau kaip nuliai ir vienetai kažkokio kompiuterio kietajame diske, jūsų banko ar finansų institucijos serveryje, iš kurio jie, tikrąja to žodžio prasme, gali būti akimirksniu ištrinti. Kaip iš tiesų matėte ištrintus didžiulius turtus, tarsi jie niekada nebūtų egzistavę; nes jie iš tiesų niekada ir neegzistavo realioje ekonomikoje, ir egzistavo tik toje virtualioje, įsivaizduotoje ekonomikoje, kurią per praėjusį šimtmetį ir dar anksčiau sukūrė tie, kurie nenorėjo dauginti savo talentų, keldami visą gyvybę aukštyn.

Netikra ekonomika privalo būti panaikinta, ir tik tuomet žmonės galės būti laisvi, o tai reiškia, kad kai kurie žmonės privalės susidurti su netektimi, kadangi pasirinko pririšti save prie tos netikros ekonomikos ir tų, kurie egzistuoja šios piramidinės schemos viršūnėje. Tačiau ši schema neturi visiškai jokio ryšio su dvasinėmis tikrosios piramidės iniciacijomis, nes ji tėra žmoniją į turtuolius ir neturtėlius skaldančiųjų sukurtas tvarinys. Ir jie buvo pasiruošę išplėsti turtuolių gretas, įtikindami daugelį žmonių Vakaruose, kad tai iš tiesų yra visiškai teisėtas būdas kaupti turtą ir taupyti savo pensijai.

Tai, kas yra grįsta kitų žmonių, neturtėlių išnaudojimu, niekada negalės būti teisėtas būdas sukaupti turtą ar užsitikrinti savo pensiją. Nes pinigai jūsų pensijai neturėtų ateiti iš vyriausybinių akcijų ir obligacijų. Jūsų pensija turėtų ateiti iš Dievo, iš dvasinės karalijos, iš realybės, per kurią nugyvenote konstruktyvų gyvenimą, daugindami jums duotus talentus ir keldami aukštyn visą gyvybę. Ir todėl, iš tiesų, įstatymas atras būdų užtikrinti jums pensiją, neatiminėjant iš kitų, bet keliant visą gyvybę aukštyn, užuot išnaudojus tuos, kurie, jūsų manymu, turėtų būti bitėmis darbininkėmis, aprūpinančiomis jus prabangiu gyvenimu, kai realybėje visi žmonės turėtų siekti kelti visus aukštyn.

Išnaudojimu grįsta ekonomika negali būti tvari

Kai turite ekonomiką, kuri yra grįsta kitų žmonių išnaudojimu – netgi būdama grįsta tolerancija tam, kad dvi trečiosios pasaulio visuomenės gyvena skurde – na tai tuomet turi ateiti metas, kai ši iliuzija privalo būti sudaužyta į šipulius. Net ir pačių žmonių labui, išlaisvinant juos, kol jie nesusikūrė dar daugiau karmos, nei galėtų įsivaizduoti, būdami užaugę visuomenėje, kuri neigia šį patį fundamentaliausią įstatymą, nors jų fizikai jau ne vieną šimtmetį žino apie veiksmo atoveiksmio dėsnį.

Tad būtent dėl to, kad buvo supurtytas tikėjimas materializmo ir šių finansinių instrumentų neklystamumu, aš, Buda, laikau 2008 metus labai produktyviais metais, turinčiais potencialą atvesti žmoniją iki taško, kuriame jie drįstų kvestionuoti savo senąsias paradigmas, nes tai yra esminis raktas, norint pakilti į aukštesnį lygmenį – išplečiant šias paradigmas, tampant iš tiesų laisvais.

Tad klausimas yra toks: ar pasirinks žmonija kvestionuoti senąsias paradigmas ir ar pakils ji virš jų? O tai priklauso nuo jūsų. Nes jūs esate dvasingiausi žmonės Žemėje. Tad ar paklausysite mano mylimo brolio MOR žodžių, jog kad ir kas regimai bevyktų pasaulyje, kad ir kaip didžioji visuomenės dalis į tai reaguotų, nusileisdami į negatyvumą ir baimę, JŪS galite padaryti kitokį pasirinkimą?

Jūs galite, kaip mano mylimas brolis Buda Jėzus pasakė Vokietijoje: jūs galite pasirinkti gyventi kitoje paralelėje visatoje, pripažindami faktą, kad esate tarp aukščiausių dešimties procentų, pripažindami tą faktą, kad, nepaisant mokslininkų svaičiojimų, tėra tik viena fizinė realybė Žemėje. Ir nors egzistuoja daug potencialių baigčių, aukščiausi dešimt procentų – jeigu jie pasirinks tvirtai, jeigu jie pasirinks besąlygiškai priimti potencialo būti DAUGIAU realybę – na tuomet jie nulems, kuri iš potencialių galimybių taps realybe, ir kuri iš paralelių dar nematerializuotų visatų iš tiesų taps įkūnyta fiziškai, nulemdama šios planetos ateitį.

Kurią paralelią visatą norite pamatyti įkūnytą Žemėje 2009 metais ir toliau? Štai koks pasirinkimas. Štai koks klausimas, kaip yra sakoma. Tad rinkitės būti. Rinkitės būti DAUGIAU. Ir rinkitės būti toje sąmonės būsenoje, kad ir kokia bebūtų fizinės realybės regimybė. Nes tai, kas atrodo esant, nėra iškalta akmenyje.

Paskutiniai laiko dūžiai iki 2012 metų

Mes įžengėme į ciklą, į paskutinius laiko dūžius iki potencialaus lūžio, kuris galės įvykti, ir jums tai pasirinkus, IŠ TIESŲ įvyks 2012 metais ir toliau. 2009 metai reprezentuoja Tėvo aspektą, Tėvo ciklą. 2010 metai reprezentuoja Sūnų, Kristų. 2011 reprezentuoja Motiną. O 2012 reprezentuoja Šventąją Dvasią. Tad 2009 turi potencialą, kad žmonės gali atsigręžti – ne į Dievą, kurį jie yra įpratę laikyti atskira būtybe danguje, bet jie gali atsigręžti į Dievą viduje ir pripažinti, kad yra bendrakūrėjai su Dievu ir kad jie bendrakuria savo pačių realybę per savo sąmonę. Todėl jie gali nuspręsti, ar ryšis bendrakurti tą aukštesnę realybę. Tai yra 2009 metų potencialas.

2010 metai tuomet suteiks galimybę toliau statyti ant šio sprendimo, bendrakuriant aukštesnę realybę, naudojantis Kristaus proto išmintimi ir realybe, susiderinant su Viengimiu Dievo Sūnumi, gyvuoju Kristumi viduje. Ir šitaip jie galės atskirti tikra nuo netikro, atskirti Kristaus tikrovę nuo dualistinės sąmonės netikrovės, kurią skleidžia netikri mokytojai su savo įvairiausiomis ideologijomis, filosofijomis ir pasaulėžiūromis, kurias mėgino paskleisti tarp žmonijos. Jie galės pasirinkti kvestionuoti pamatinį aukščiausios sistemos melą, tariamai galinčios visame kame atkurti tobulą tvarką, nors tobula tvarka dar niekada neegzistavo šioje planetoje. Pernelyg ilgai žmonės buvo įstrigę sąmonėje, ieškančioje tobulos sistemos, užuot siekę tobulumo per bendrakūrimą ir nuolatinę savitranscendenciją.

Išvydę – įgiję gebėjimą atskirti tikrovę nuo netikrovės – jie tuomet galės įžengti į 2011 metus ir Motinos ciklą, pradėdami tai taikyti kiekvienam gyvenimo Žemėje aspektui. Atrasdami naujus sprendimus, naudodamiesi neišsemiamu Motinos kūrybiškumu, atrasdami naujus būdus materializuoti geresnę visuomenę, geresnę technologiją, geresnius išradimus. Ir tai gali būti lūžis 2011 metais, kuris tuomet įgytų momentumą 2012 metais, kol taptų tuo galingu ūžiančiu Šventosios Dvasios vėju, kurio niekas šiame pasaulyje negalės sustabdyti, prieš kurį niekas negalės atsilaikyti, ir todėl pokyčiai bus įkūnyti.

Ir pokyčiai bus tokie dideli, kad visi bus pažadinti aukštesnės realybės, geresnės ateities potencialui. Ir tai įvyks visuose lygmenyse, mano mylimieji, nuo ekonomikos iki technologijos, nuo energetikos iki dvasingumo ir psichologijos – net ir pasikeitusiame savivaizdyje, kuris yra aukščiausias potencialas.

2009: sprendimo metai

Šie metai, 2009-ieji, yra sprendimo metai, metai, kai turite pasirinkti tarp iliuzijų ir aukštesnės realybės. Rinkitės išmintingai šiais metais! Mąstykite apie valią! Mastykite apie valios jėgą ir kaip ja naudojatės, rinkdamiesi DAUGIAU vietoj mažiau. Nes susidursite su daug iššūkių šiais ateinančiais metais, su daug pagundų nusileisti į baimės vibracijas, dėl to ar ano išorinio įvykio ar pasireiškimo. Galite galvoti, kad blogiausia jau praėjo ekonomikoje; tačiau tai nėra tiesa, nes vis dar yra tokių, kurie siekia išsaugoti šios savo sistemos gyvybę. Ir kol kritinė masė nenubus iš šios iliuzijos, bus tik dar didesnė sumaištis.

Taip pat egzistuoja naujo karo potencialas keliose pasaulio vietose, ypač, žinoma, Vidurio Rytuose ir musulmoniškose šalyse. Nes kaip Motina Marija apie tai kalbėjo praėjusiais metais, egzistuoja būtinybė musulmonams pakilti aukščiau, išeiti į priekį ir garsiai pasisakyti. Ir nors tai jau tam tikru laipsniu įvyko, tai iš tiesų dar neįvyko pilnu potencialu. Ir todėl tebeegzistuoja reali galimybė vykti smurtui ir karui, kaip iš tiesų matote verdantį katilą keliose šalyse, ypač Pakistane – kuris iš tiesų turi potencialą pavirsti daug konfliktų įžiebiančia kibirkštimi.

Laikykitės vizijos, kad dvasiniai guru ir mokytojai, kurie Indijoje kūnijosi tūkstančius metų, bus sukūrę pakankamą momentumą, kad galėtų iškelti Indijos žmones ir Indijos vyriausybę virš pagundos įsitraukti į konfliktą arba karą su savo musulmonišku kaimynu. Laikykitės vizijos, kad tie šventi vyrai, vaikščioję tos šalies žeme, bus įdiegę pakankamai Kristaus pamokų, bus įdiegę potencialą atsukti kitą skruostą, į Indijos kolektyvinę sąmonę, idant šalis iš tiesų ryžtųsi atsukti kitą skruostą, užuot suteikusi kitoje sienos pusėje esantiems žmonėms pretekstą eskaluoti konfliktą, rusenantį nuo Pakistano gimimo. Ir šis Pakistano gimimas absoliučiai nebuvo Dievo įsaku sukurtas įvykis, bet buvo tipiškas puolusių būtybių „skaldyk ir valdyk“ strategijos pavyzdys, kurios, vos tik Indijos šalis laimėjo savo laisvę nuo Britanijos imperijos jungo, sukūrė kitą grėsmę jos laisvei ir egzistavimui. Tad laikykitės vizijos, jog, kad ir kas benutiktų išorėje, būs įkūnyta taikos realybė.

Laikykitės vizijos – ne tai, kad bus taika tarp Izraelio ir palestiniečių, bet laikykitės vizijos, kad tie, kurie yra netikri mokytojai, akli Izraelio vadai, bus nuteisti ir paimti iš planetos šiais ateinančiais metais. Net jeigu jiems dėl to prireiktų akceleruoti konfliktą iki tokio taško, kuomet pasaulis, ir net nuosaikesni žmonės pačiame Izraelyje, pamatys, jog tai tiesiog negali toliau tęstis, ir kad Izraelis ir Izraelio žmonės privalo sustabdyti smurtą. Ir jiems buvo duota galimybė tai padaryti prieš 2000 metų, kai pats Kristus įsikūnijo ir vaikščiojo jų žeme. Ir jie iki pat šiol atstumia šią pamoką.

Nesakau, kad Izraelis ir žydų žmonės staiga turėtų atsiversti į krikščionybę, kadangi jūsų šiandien matoma krikščionybė yra labai toli nutolusi nuo tikrųjų Kristaus mokymų. Tačiau jie turėtų būti pažadinti ir atversti į realybę, kad, jeigu neatsuksite kito skruosto, patys susikursite savo priešą. Tai yra pamoka, kurią žydų žmonės turėjo potencialą išmokti prieš 2000 metų iš jų tarpe vaikščiojusio Kristaus. Ir dabar atėjo laikas, kai jie privalo išmokti šią pamoką – arba jų šalis liausis egzistuoti vos keliolikos metų bėgyje, bent jau tokiu pavidalu, kokiu egzistuoja šiuo metu.

Gyvenimo prigimties supratimas

Galimybė pasireiškia įvairiomis formomis. Kurį laiką, jums gali atrodyti, kad galite išsisukti su bet kuo. Tačiau iš tiesų ateina toks momentas, kai esate taip giliai nugrimzdę į savo aroganciją, manydami, kad galite išsisukti su bet kuo, jog vienintelis būdas išpurtyti jus iš to proto kalėjimo, yra priversti jus pjauti tai, ką pasėjote. Kuomet jūsų arogancija pažirs šipuliais, ir privalėsite susidurti su realybe, kad neturėsite beribės galios tol, kol būsite įstrigę atskirties sąmonėje. Nes jūs iš tiesų kuriate atoveiksmį savo veiksmui. Ir kai ciklai persisuka, na tai tuomet nėra nieko, kas galėtų sustabdyti tai, kas jums grįžta atgal, nebent iš tiesų ryžtumėtės transcenduoti sąmonę, sukūrusią tą karminį grįžimą.

Argi Kristus nemokė, kad tai, ką darote kitiems, visata sugrąžins jums atgal? Ir vienintelis būdas ištrūkti iš šio negatyvaus sūkurio yra atsukti kitą skruostą, užuot kartojus įprotį kitus žmones laikyti savo priešais, vietoj to, kad suvoktumėte, jog vienovė yra pamatinė visos gyvybės realybė. Nes kas, mano mylimieji, yra gyvybė? Galite žiūrėti per dualistinę sąmonę į fiziniame kūne esantį žmogų. Galite galvoti, kad šis žmogus turi savarankišką gyvybę. Tačiau kodėl yra sakoma, kad kūną apleidžia kvėpavimas, kūną apleidžia siela, kūną apleidžia gyvybė? Egzistuoja gyvybinė jėga, suteikianti gyvastį visoms gyvoms būtybėms. Ši gyvybinė jėga yra nedaloma; ji yra viena jėga. Negalite jos pagauti, negalite jos dalies atskirti nuo visumos, tuo pat metu išlaikydami jos gyvastį.

Kurį laiką, jums gali pavykti vogti energiją iš kitų; jums gali pavykti naudotis energijomis tam tikroje karalijoje, tam tikroje sferoje, kad palaikytumėte gyvavimo iliuziją. Tačiau jumyse nėra gyvybės, jeigu ši gyvybė neateina iš vienovės, iš vieningo gyvenimo, kuris yra visų gyvų būtybių šaltinis, iš gebėjimo būti sąmoningu, iš gebėjimo rinktis, veikti iš gyvybinės jėgos, kuri per jus teka. Gyvenimas yra tokia brangi dovana, kad net ir Budą kartais stebina, kaip žmonės Žemėje sugebėjo nusileisti į tokį sąmonės lygį, kad tiek mažai ją tevertina, manydami, jog tai yra jiems primesta našta, nesugebėdami prisiminti, kad tai yra didžiausia dovana, o naštą jie susikūrė, pasirinkę atsiskirti nuo gyvenimo, užuot patyrę gyvenimo vienovę. Jie taip pat pamiršta, kad turi potencialą atkurti ryšį su gyvenimu, su gyvenimo vienove, kuomet jie nustotų jaustis vieniši, nustotų jaustis šioje materialioje karalijoje egzistuojančių sąlygų vergais. Nes žinotų, kad šios sąlygos nėra tikros, jos tėra miražai, projektuojami ant Materijos Šviesos tų, kurie pamiršo, jog yra viena su pačiu gyvenimu.

Laikykitės vizijos apie karą pakeičiančią taiką

Aš, Gautama, sveikinu tuos iš jūsų, kurie priklausote bet kokiems dvasiniams judėjimams, konstruktyviai prisidedantiems prie žmonijos sąmonės kėlimo. Sveikinu jus, kad buvote šiuo ieties smaigaliu, perskrodusiu 2008 metus. Taip pat jus sveikinu ir su tuo, kad laikėte dvasinę pusiausvyrą, dėka kurios nematėme didelio karo proveržio šiais metais.

Noriu paraginti jus laikytis vizijos, kad nesustabdomi Šventosios Dvasios vėjai, perduoti mano minčių vaizdinyje, iš tiesų nupūs visus planus dabartinę finansų krizę paversti karu, kaip tai matėte įvykstant su XX-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio Depresija, ir kitais atvejais, kuomet finansinė sumaištis atvedė prie karo, kaip būdo priversti šalis leisti pinigus, šitaip, taip sakant, sugrąžinant jų ekonomiką ant bėgių, nors tai yra ne tie bėgiai, dirbtinai valdžios elito kuriamų pakilimų ir nuosmukių bėgiai. Laikykitės vizijos, kad Šventoji Dvasia bus pakankamai stipri nupūsti jų planus, jų matricas, jų žemyn traukiančius sūkurius, jų netyrus vaizdinius, kuriuos jie projektuoja į kolektyvinę sąmonę per savo įrengimus, kurie yra tarsi mašinos, tarsi kompiuteriai, vėl ir vėl kartojantys tą pačią žinią, tarsi užsikirtusi plokštelė, kuria yra siekiama užhipnotizuoti ir užprogramuoti žmonių pasąmonę, kad šie priimtų, jog tai yra kažkokia neišvengiama realybė.

Laikykitės vizijos, kad žmonės nubus realybei, tikrajai realybei, kad jie visada gali pasirinkti pakilti aukščiau, gali nesirinkti eiti į sąmonę, dėl kurios karas atrodo neišvengiamas. Nes jie gali pasirinkti nesipriešinti ir atsukti kitą skruostą visiems ant jų besileidžiantiems smūgiams. Jie gali pasirinkti aukštesnį atsaką, grįstą meile, grįstą taika, grįstą kūrybiškumu, naujų sprendimų radimu, vietoj to senojo, susidėvėjusio sprendimo, kuomet nužudote savo brolį, kuris jums atrodo nebe brolis, o priešas.

Laikykitės vizijos, kad žmonės nubus ir pamatys, kokia tai yra beprotybė toliau daryti tą patį dalyką, tikintis kitokių rezultatų. Laikykitės vizijos, kad jie pažvelgs atgal ir pamatys, jog tūkstančius metų žmonės mėgino sukurti taiką, žudydami kitus. O jeigu tai nebuvo veiksminga tūkstančius metų, galbūt taip yra todėl, kad tai yra klaidingas požiūris, kuris niekada neatves prie jokios taikos, jau nekalbant apie galutinę taiką.

Tai yra vizija, kurios galite laikytis, nes tai iš tiesų yra nubudimas, kurį, manau, jūs visi norėtumėte pamatyti įvykstant, ir galiu jus užtikrinti, kad jį norėtų pamatyti įvykstant didžioji dauguma šios planetos žmonių, nors jie neturi sąmoningo suvokimo net ir suformuluoti tokios minties, tokio noro, tokio troškimo. Tačiau, kai tai bus įvykę, jie visi sakys: „O, kodėl mes to nematėme anksčiau? Kodėl gyvenome toje iliuzijoje manydami, kad žudymas kada nors galėtų atvesti prie taikos, ar galėtų atvesti prie kokio nors stabilumo ar geresnės visuomenės?“

Vienintelis kelias į geresnę visuomenę

Tėra tik vienas kelias į geresnę visuomenę, ir jis eina per pačią gyvybės jėgą. Negalėsite sukurti geresnės visuomenės, atsiskirdami nuo gyvybės jėgos. Ir, mano mylimieji, ar gali būti akivaizdesnis atskirties ženklas nei tai, kad būtybė yra pasiruošusi atimti kito žmogaus gyvybę, prisidengdama kažkokiu aukštesniu tikslu ar iliuzija, jog privalome daryti blogį, kad ateitų gėris?

Iš tiesų, tai yra visiška atskirtis nuo gyvenimo, kuri niekada negalės atvesti prie geresnio gyvenimo jums patiems ar tiems, kurie yra jūsų broliai, nes ji nesugeba matyti, kad visi žmonės yra jūsų broliai. Nes visiems buvo duota laisva valia ir todėl visi turi teisę būti savo dabartinėje sąmonės būsenoje. Tačiau jūs taip pat turite teisę prie jų neprisijungti toje sąmonės būsenoje, vietoj to nubusdami ir prisijungdami prie Budų ir Kristaus būtybių, kurie jau seniai pakilo virš Samsaros jūros, kančių jūros.

Kur verčiau norėtumėte būti?

Prisiminkite tuos daugybę žmonių pasaulyje, kurie švenčia šiuos Naujuosius Metus įvairiais būdais, kai kurie apgirsdami nuo alkoholio tiek, kad net nepatiria Naujųjų Metų gimimo – nors ir gali demonstruoti tam tikrą rudimentinį sąmonės lygį, leidžiantį jiems žinoti, ar jų stikliukas yra pilnas ar tuščias. O tuomet paklauskite savęs: „Ar yra kokia nors vieta, kurioje norėčiau labiau švęsti Naujųjų Metų užgimimą nei būdamas čia, su savo vyresniuoju broliu Gautama ir su savo broliais ir seserimis dvasioje?“

Nes man, Gautamai, nėra tokios vietos, kurioje labiau norėčiau švęsti Naujuosius Metus nei būdamas čia kartu su jumis. Tai yra mano širdies džiaugsmas, matyti tuos iš jūsų, kurie ryžtatės įžengti į Buvimą, į buvimą vienovėje su ta gyvenimo dvasia. Ir jūs, tikiuosi, nereikalausite, neturėsite lūkesčių ar svajonių apie kažkokią automatinę paramos formą, kuomet, vos jums įėjus pro duris ir susimokėjus nario mokestį, jūs, taip sakant, automatiškai gautumėte kažkokią dovaną ar paramą iš mūsų. Nes mes čia esame ne tam, kad už jus nudirbtume visą darbą. Nes tik kai JŪS darote savo darbą, tampate DAUGIAU savo pačių pasirinkimu. Kadangi tai yra vienintelis būdas jums tapti DAUGIAU – per savo pasirinkimus, jums vėl pradėjus akies krašteliu matyti absoliutų laisvos valios grožį ir visos gyvybės kėlimą aukštyn per laisva valia daromus pasirinkimus, kuomet savimonę turinčios būtybės nubunda aukštesnei savimonei, aukštesniam savasties supratimui, aukštesniam savasties jausmui.

Dievo prigimties supratimas

Nes kas yra Dievas? Kas yra Kūrėjas, jeigu ne savimonė, peržengianti bet kokio žmogiško supratimo ribas? Ir būtent dėl to jie turi kurti stabmeldiškus įvaizdžius, ar tai būtų iš akmens išskaptuoti stabai ar proto įvaizdis apie Senojo Testamento Dievą, kuris sėdi dideliame baltame soste ir teisia žmones, siųsdamas juos į pragarą, jeigu šie nepaklūsta jo valiai, kuri yra tarsi tramdomieji marškiniai, neigiantys jų kūrybiškumą.

Kas gi norėtų įžengti į vienovę su tokiu Dievu? Nė vienas sveiką protą turintis žmogus, ir būtent dėl to tiek daug žmonių įkliuvo į maištininkų pinkles, kurie maištą sukėlė ne prieš Gyvąjį Dievą, o prieš savo pačių susikurtą išorinio, tironiško Dievo įvaizdį. Nes matote, mano mylimieji, jūs iš tiesų negalite sukilti prieš Gyvąjį Dievą. Nes, kai pažįstate Gyvąjį Dievą, žinote, kad esate šio Dievo tąsa. Ir todėl žinote, kad maištaujate patys prieš save.

Ir yra ganėtinai sunku bet kuriai savimonę turinčiai būtybei bent kažkokį laiko tarpą maištauti prieš save, sąmoningai tai suvokiant. Ir iš čia atsiranda būtinybė sukurti iliuziją – projektuojant įvaizdį ant gyvojo Dievo, mirusį įvaizdį, kurį tuomet galite imti laikyti išoriniu Dievu. Ir tuomet jums tampa įmanoma sukilti prieš šį Dievą, galvojant, kad šis Dievas siekia jums primesti savo valią. Drįskite pasisakyti prieš šią iliuziją, kai sutinkate žmones, kurie yra labai negatyviai nusiteikę prieš religiją, būtent dėl to, kad pakliuvo į šios iliuzijos žabangas, patikėdami, kad vienintelis būdas turėti laisvę ir naudotis laisva valia eina per maištą prieš gyvąjį Dievą. Kalbėkite jiems ne priešiškume, ne siekdami konflikto, o tiesiog pasakykite jiems, kad jūs pasiekėte aukštesnį suvokimą, ir tuomet duokite jiems geriausią, širdingiausiai išreikštą savo įvaizdį, savo požiūrį, savo vienovės su gyvuoju Dievu jausmą.

Žinokite, kad vyksta daug daugiau dalykų tokio diktavimo metu nei vien perduodami žodžiai, kuriuos galite girdėti. Ir todėl, kartais mums reikia kalbėti tam tikrą laiko tarpą, nors galbūt neatrodo, kad pati žinia, patys žodžiai, yra tokie svarbūs. Tačiau privalo būti pasiekta kritinė masė, kad pasiektume tai, energetiniame lygmenyje, ką norėjome pasiekti tuo konkrečiu perdavimu. Tad, šis perdavimas iš tiesų pasiekė savo misiją ir todėl, dar kartą jus užsklendžiu su didžiausiu dėkingumu už jūsų buvimą čionai.

Ir sakau kartu su Mokytoju MOR, pamąstykite apie galimybę leisti šiam įvykiui, šiam susibūrimui drauge, tapti tikru lūžio tašku jūsų gyvenime. Tad, eikite su Budos ramybe ir pasveikinkite šiuos Naujuosius Metus – kurie iš tiesų gali tapti nuostabia galimybe jūsų asmeniniam ir visos žmonijos augimui. Sveikinu jus peržengus slenkstį į šį naują ciklą, pereinantį į 2012 metus, ir į galimybes įvykti lūžiui, neturinčiam precendento žinomoje istorijoje ir net už jos ribų. Būkite užsklęsti Nubudusiojo ramybėje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels